Chuyên cung cấp tài liệu


Trang web GiangVien.Net cung cấp các tài liệu cho sinh viên
Bộ đếm miễn phí
Từ khóa cần tìm:
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại VietTel mệnh giá 20.000đ và soạn tin nhắn theo cú pháp sau đây: *103*0988441615*Mã_Thẻ_Cào#  Bấm phím gọi hoặc phím OK
Chú ý:
- Giữa
Sau khi nhận được tiền tôi sẽ liên lạc với bạn ngay và gửi link tài liệu cho bạn

Giải pháp kinh tế cho các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ

Công cuộc đổi mới nền kinh tế ở nước ta từ Đại hội Đảng lần thứ VI (1986) đến nay đã đem lại những thành quả tốt đẹp,trong đó đổi mới và phát triển doanh nghiệp là một trong những nội dung cơ bản,trọng tâm nhất khi nền kinh tế nước ta chuyển sang cơ chế thị trường theo định hướng XHCN. Sự ra đời của cơ chế kinh tế mới, một mặt tạo ra tiền đề tích cực cho sự phát triển của nền kinh tế nhưng mặt khác cũng bộc lộ những mặt trái của kinh tế thị trường.Do chịu sự tác động của quy luật cạnh tranh ,quy luật cung- cầu,quy luật giá trị…,bên cạnh những doanh nghiệp đứng vững và không ngừng phát triển thì một bộ phận không nhỏ các doanh nghiệp do năng lực quản lí kinh doanh kém và do nhiều lí do khác nữa đã lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn,dẫn đến phá sản.


Thông tin chi tiết
Số lượt xem
1874 Lượt xem
Cú pháp nhắn tin
Ngày đưa lên
Đăng ngày 14-05-2011 03:49:00 PM
Mã Tài liệu
KC018
Tổng điểm Đánh giá
6 điểm
Chia sẻ
Cho điểm tài liệu này
1 2 3 4 5
Đặt hàng
PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG
 
1-Doanh nghiệp và những vấn đề thua lỗ của doanh nghiệp.
1.1.Doanh nghiệp.
1.1.1. Khái niệm.
       Theo kinh tế vi mô:doanh nghiệp là một đơn vị kinh doanh hàng hoá,dịch vụ theo nhu cầu thị trường và xã hội để đạt lợi nhuận tối đa và hiệu quả kinh tế xã hội cao nhất.
       Theo luật doanh nghiệp :doanh nghiệp là một đơn vị kinh doanh được thành lập hợp pháp nhằm thực hiện các hoạt động kinh doanh và lấy hoạt đông kinh doanh làm nghề nghiệp chính.
Đối với một cơ sở sản xuất,kinh doanh,để được coi là doanh nghiệp, phải thoả mãn cac điều kiện sau:
      *Doanh nghiệp phải là một chủ thể hợp pháp,có tên gọi riêng.
      *Tên doanh nghiệp phải được đăng ký vào danh bạ thương mại.
      *Phải ghi chép liên tục quá trình hoạt động kinh doanh của mình,hàng năm phải tổng kết hoạt động này trong một bảng  cân đối và trong báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật.
      *Doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định pháp lý đặc biệt- luật kinh doanh,tức là mọi quan hệ phát sinh trong hoạt động của doanh nghiệp đều phải xử lý theo luật kinh doanh.
1.1.2Phân loại doanh nghiệp.
          Có thể phân loại doanh nghiệp theo nhiều cách khác nhau:
Theo hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất,ta có đa hình thức tổ chức kinh doanh              
- Doanh nghiệp nhà nước :đây là loại doanh nghiệp được nhà nước đầu tư vốn để thành lập và quản lý với tư cách là chủ sở hữu.
          - Doanh nghiệp tư bản tư nhân:là doanh nghiệp do tư nhân trong và ngoài nước bỏ vốn thành lập và tổ chức kinh doanh.
- Doanh nghiệp tư bản nhà nước:đây là doanh ngiệp có hình thức liên doanh giữa nhà nước với tư bản nước ngoài cùng góp vốn thành lập công ty và đồng sở hữu nó. 
- Doanh nghiệp cổ phần:là doanh nghiệp do nhiều người góp vốn và lợi nhuận được phân chia theo nguồn vốn đóng góp.
Theo quy mô sản xuất: doanh nghiệp có quy mô lớn,doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ.
          Theo cấp quản lý có doanh nghiệp do trung ương quản lý,doanh nghiệp do địa phương quản lý.
      Theo ngành kinh tế kỹ thuật:có doanh nghiệp công nghiệp,xây dựng,doanh nghiệp nông nghiệp,lâm nghiệp,ngư nghiệp,doanh nghiệp thương nghiệp,doanh nghiệp vận tải,kinh doanh du lịchv.v…
      Theo trình độ kỹ thuật:có doanh nghiệp sử dụng lao động thủ công,doanh nghiệp nửa cơ khí,cơ khí hoá và tự động hoá.
       Các doanh nghiệp có quyền bình đẳng trước pháp luậtcủa nhà nước.Và dù là doanh nghiệp nào thì cũng đều được thành lập,hoạt động,giải thể theo quy định của pháp luật,phải lấy hiệu quả kinh doanh là mục tiêu quan trọng cho sự tồn tại của doanh nghiệp.
1.1.3 Ba vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp.
       Thực tế phát triển ở các nước trên thế giới và ở Việt Nam đã cho chúng ta thấy rằng: mọi doanh nghiệp muốn đề ra các biện pháp để đạt hiệu quả cao trong kinh doanh,tồn tại và phát triển được trong cạnh tranh đều phải giải quyết tốt được ba vấn đề kinh tế cơ bản.Đó là:quyết định sản xuất cái gì,quyết đinh sản xuất như thế nào,quyết định sản xuất cho ai.
       Quyết định sản xuất cái gì?
   Việc lựa chọn để quyết định sản xuất cái gì chính là quyết định sản xuất những loại hàng hoá,dịch vụ nào,số lượng bao nhiêu,chất lượng như thế nào,khi nào cần sản xuất và cung ứng.Cung cầu,cạnh tranh trên thị trường tác động qua lại với nhau để có ảnh hưởng trực tiếp đến việc xác định giá cả thị trường và số lượng hàng hoá cần cung cấp trên một thị trường.Vậy trước khi quyết định sản xuất cái gì doanh nghiệp cần phải tìm hiểu kĩ thị trường,nắm bắt kịp thời các thông tin thị trường.Một phương tiện giúp giải quyết vấn đề này là giá cả thị trường,giá cả thị trường là thông tin có ý nghĩa quyết định đối với việc lựa chọn sản xuất và cung ứng những hành hoá có lợi nhất cho cả cung và cầu trên thị trường.
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại VietTel mệnh giá 10.000đ và soạn tin nhắn theo cú pháp sau đây:  *103*0988441615*Mã_Thẻ_Cào# Nhấn gửi hoặc phím OK Sau khi nhận được tin nhắn tôi sẽ liên lạc với bạn và gửi link tài liệu cho bạn
Tài liệu này không có hình ảnh khác
Số ký tự được gõ là 250

Tài liệu cùng loại

Tên tài liệu
 Mã tài liệu
 Ngày đăng
 Lượt xem
 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang