Chuyên cung cấp tài liệu


Trang web GiangVien.Net cung cấp các tài liệu cho sinh viên
Bộ đếm miễn phí
Từ khóa cần tìm:
Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục của nước nhà

Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục của nước nhà

Tư tưởng Hồ Chí Minh là chân lý soi đường cho cách mạng Việt Nam đi lên giành thắng lợi. Trong toàn bộ di sản tư tưởng mà Người để lại cho chúng ta, có tư tưởng giáo dục.
Tư tưởng giáo dục của Chủ tịch HCM xuất phát từ mục đích cao cả của sự nghiệp cách mạng mà Người theo đuổi, có nguồn gốc sâu xa từ tình thương lớn, từ chủ nghĩa nhân đạo cộng sản của Người. Bác luôn quan tâm, yêu thương , nâng niu trân trọng con người, mong muốn làm cho con người ngày càng tốt đẹp hơn, biết phát huy tất cả tiềm năng của mình để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Người coi con người là vốn quý nhất, là yếu tố quyết định của sự nghiệp cách mạng: "Vì lợi ích 10 năm tròng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người".

Bác Hồ gặp gỡ các chiến sỹ miền Nam ra thăm Bác

Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa Mác-Lênin

Thuở nhỏ tôi đã từng đọc những câu chuyện kể về Bác Hồ với một tấm lòng kính yêu vô hạn. Qua những câu chuyện đó, tôi cảm nhận được trong tim mình hình ảnh Bác Hồ kính yêu. Bác vĩ đại và cao cả không chỉ vì Bác đã đem về nền độc lập tự do cho nước nhà mà sự vĩ đại còn thể hiện ở lối sống giản dị của một vị Chủ Tịch nước, ở tình thương yêu bao la giành cho mọi người dân Việt Nam.

  Trang trước  1 2 3
 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang