Chuyên cung cấp tài liệu


Trang web GiangVien.Net cung cấp các tài liệu cho sinh viên
Bộ đếm miễn phí
Từ khóa cần tìm:
Vị Chủ tịch với người bạn cũ

Vị Chủ tịch với người bạn cũ

Lise London là một nữ chiến sĩ cộng sản, đã từng hoạt động chung với Bác Hồ. Trong hồi ký về cuộc đời thăng trầm của mình, bà kể lại những cuộc gặp gỡ đặc biệt với Bác Hồ, câu chuyện cảm động về tình bạn, tình đồng chí thủy chung dẫu cho vật đổi sao dời...
Dưới đây là trích dịch những đoạn bà viết về mối quan hệ của bà với Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh.

Một số bút danh, biệt hiệu của Bác Hồ

Một số bút danh, biệt hiệu của Bác Hồ

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Bác Hồ của chúng ta đã sử dụng hơn 100 tên, biệt hiệu, bút danh. Xin giới thiệu 70 tên gọi, bút danh, bí danh, biệt hiệu Người đã sử dụng trước cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thống nhất giữa lý luận và thực tiễn nhằm khắc phục bệnh kinh nghiệm và bệnh giáo điều

Một trong những di sản lý luận mà Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta là tư tưởng về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn như một biện pháp cơ bản nhằm ngăn ngừa, khắc phục bệnh kinh nghiệm và bệnh giáo điều.

Nhà sàn Bác Hồ

Nhân ngày 19/5 nghĩ về đạo đức Hồ Chí Minh

Chúng ta chuẩn bị kỷ niệm 115 năm ngày sinh của Người - Hồ Chí Minh! lãnh tụ vĩ đại và kính yêu của Đảng và dân tộc Việt Nam, Người chiến sĩ đấu tranh không mệt mỏi, Nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hoá lớn trên thế giới. Đã thành lệ, hầu như mọi lần kỷ niệm sinh nhật Nguời, chúng ta lại tôn vinh công lao, sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Người. Trong số những di sản tinh thần mà người để lại, có một di sản tinh thần vô cùng to lớn đó là đạo đức của người. Học tập đạo đức Hồ Chí Minh là học tập tư tưởng và học tập tấm gương sáng ngời về đạo đức của Người. Đây là nhiệm vụ của nhiều thế hệ, nhiều ngành khoa học khác nhau, là phương châm rèn luyện hành động và cũng là niềm vinh dự lớn lao, nguồn hạnh phúc của mỗi chúng ta, nhất là thế hệ trẻ hiện nay và mai sau. Trong phạm vi bài này, chúng ta chỉ nghiên cứu và học tập một số nét cơ bản về đạo đức của Người mà cụ thể là lòng nhân ái của Hồ Chí Minh.

Hồ Chí Minh gửi trọn niềm tin với cách mạng tháng 10 Nga

Hồ Chí Minh gửi trọn niềm tin với cách mạng tháng 10 Nga

Cách mang tháng 10 Nga được Hồ Chí Minh đề cập đến rất nhiều trong các bài viết, bài nói, điện mừng gưỉ các nhà lãnh đạo Liên Xô trong những dịp kỷ niệm của đất nước Xô Viết. Thông qua đó chúng ta có thể thấy tầm nhìn cao rộng của Người đến chừng nào. Niềm tin, niềm hi vọng của một vị lãnh tụ đã thể hiện được lập trường của người cộng sản. Với ý nghĩa thắng lợi của cách mạng tháng 10 Nga điều đó được thể hiện trên những nét cơ bản sau:


Các tin khác

  Trang trước  1 2 3  Trang sau
 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang