Chuyên cung cấp tài liệu


Trang web GiangVien.Net cung cấp các tài liệu cho sinh viên
Bộ đếm miễn phí
Từ khóa cần tìm:

5 hệ điều hành bị lãng quên

Thứ hai - 29/09/2008 01:47
5 hệ điều hành bị lãng quên

5 hệ điều hành bị lãng quên

Có hêÌ£ điêÌ€u haÌ€nh vẫn chưa chết, chỉ taÌ£i Windows quá phổ biến. Nhưng trong số đó, có cả sản phẩm của Microsoft, chính laÌ€ cha đẻ Windows.

OS/2 (1987)

OS2-728-75.jpg

OS/2 tưÌ€ng laÌ€ đứa trẻ đáng yêu của Microsoft vaÌ€ IBM, hai ngôi sao sáng nhất trong ngaÌ€nh PC. Nó có môÌ£t giao diêÌ£n đôÌ€ hoÌ£a, hêÌ£ thống HPFS filing system vaÌ€ nhiêÌ€u thứ tuyêÌ£t vơÌ€i khác nữa. Nhưng Windows đã hoaÌ€n toaÌ€n hủy diêÌ£t nó.

ThưÌ£c tế, OS/2 chưa bao giơÌ€ chết hẳn - Banco do Brasil có 10.000 máy đang chaÌ£y OS/2 tưÌ€ những năm 1990 “ vaÌ€ vêÌ€ kỹ thuâÌ£t baÌ£n vẫn có thể mua chúng. Nhưng đưÌ€ng!

NextStep (1989)

NeXT-728-75.jpg

Khi NeXT phát triển môÌ£t hêÌ£ điêÌ€u haÌ€nh để chaÌ£y trên doÌ€ng máy tính của miÌ€nh, các nhaÌ€ phát triển chắc chắn răÌ€ng nhân tố quan troÌ£ng nhất để thaÌ€nh công laÌ€ nó chứa nhiêÌ€u công nghêÌ£ không phổ biến, tức chỉ lôi cuốn các nhaÌ€ phát triển khác.

Cho nên, hêÌ£ điêÌ€u haÌ€nh naÌ€y dưÌ£a trên Unix với môÌ£t cỗ máy đôÌ€ hoÌ£a PostScript “ môÌ£t lớp ứng duÌ£ng hướng chủ thể vaÌ€ tích hơÌ£p thơÌ€i gian chaÌ£y Objective-C. HêÌ£ điêÌ€u haÌ€nh naÌ€y tiÌ€nh cơÌ€ bao gôÌ€m cả những tính năng khá hay như đôÌ€ hoÌ£a không gian ba chiêÌ€u 3D vaÌ€ trớ trêu thay, cuối cuÌ€ng nó laÌ£i giúp cho hêÌ£ điêÌ€u haÌ€nh OS X của Apple. Chẳng ai biết laÌ€m thế naÌ€o để thương maÌ£i hóa hêÌ£ điêÌ€u haÌ€nh naÌ€y vaÌ€ hâÌ£u quả laÌ€ NextStep, NeXTstep vaÌ€ NeXTSTEP, tất cả đêÌ€u không đươÌ£c công nhâÌ£n chính thức.

RISC OS (1989)

RISCOS-728-75.jpg

Do Acorn Computers phát triển daÌ€nh cho PC Archimedes vaÌ€ Risc PC, hêÌ£ điêÌ€u haÌ€nh naÌ€y đươÌ£c chứa trong ROM để có thể khởi đôÌ£ng máy chỉ trong vaÌ€i giây. Đây laÌ€ hêÌ£ điêÌ€u haÌ€nh chính đâÌ€u tiên sử duÌ£ng để chống rối loaÌ£n font trong thơÌ€i gian thưÌ£c (real-time) vaÌ€ bao gôÌ€m chương triÌ€nh paint tốt hơn rất nhiêÌ€u so với MS Paint vaÌ€ biên tâÌ£p text tốt hơn Notepad. NgươÌ€i Anh có thể tưÌ£ haÌ€o viÌ€ có hêÌ£ điêÌ€u haÌ€nh Anh RISC măÌ£c duÌ€ chẳng mấy ai trên thế giới biết đến nó.

BeOS (1995)

BeOS-728-75.jpg

BeOS laÌ€ môÌ£t hêÌ£ điêÌ€u haÌ€nh bắt đâÌ€u đươÌ£c Be Inc. phát triển vaÌ€o năm 1991. ĐâÌ€u tiên, nó đươÌ£c viết để chaÌ£y trên phâÌ€n cứng BeBox. Không như môÌ£t số hêÌ£ điêÌ€u haÌ€nh khác lúc đó, BeOS đươÌ£c viết để tâÌ£n duÌ£ng phâÌ€n cứng hiêÌ£n đaÌ£i, đươÌ£c tối ưu hóa daÌ€nh cho công viêÌ£c đa phương tiêÌ£n kỹ thuâÌ£t số. BeOS đươÌ£c điÌ£nh viÌ£ laÌ€ môÌ£t nêÌ€n tảng caÌ£nh tranh với MS-Windows vaÌ€ Linux. Tuy nhiên, cuối cuÌ€ng nó không thể đaÌ£t đươÌ£c thiÌ£ trươÌ€ng như kyÌ€ voÌ£ng vaÌ€ công ty Be Inc. biÌ£ hãng di đôÌ£ng Mỹ Palm thâu tóm. NgaÌ€y nay, BeOS chủ yếu do môÌ£t nhóm ngươÌ€i nhỏ phát triển vaÌ€ sử duÌ£ng.

Microsoft Bob (1995)

Bob-728-75.jpg

Để mở đôÌ€ng hôÌ€ xem giơÌ€ trên PC, baÌ£n có thể click vaÌ€o biểu tươÌ£ng đôÌ€ng hôÌ€ vaÌ€ để mở môÌ£t triÌ€nh duyêÌ£t web, click vaÌ€o biểu tươÌ£ng triÌ€nh duyêÌ£t v.v. Công nghêÌ£ Bob sống dưới daÌ£ng của tất cả những hiÌ€nh đaÌ£i diêÌ£n (avatar) trơÌ£ giúp trong Windows vaÌ€ Office. Nói cách khác, Microsoft Bob cung cấp môÌ£t giao diêÌ£n PC mới, không mang tính kỹ thuâÌ£t cho ngươÌ€i duÌ€ng. MăÌ£c duÌ€ muÌ£c tiêu đêÌ€ ra tham voÌ£ng nhưng Bob đã thất baÌ£i trong viêÌ£c thâm nhâÌ£p thiÌ£ trươÌ€ng vaÌ€ laÌ€ môÌ£t thất baÌ£i hữu hiÌ€nh của Microsoft. CEO Microsoft Steve Ballmer đã công khai thưÌ€a nhâÌ£n Bob laÌ€ môÌ£t dưÌ£ án không thaÌ€nh công vaÌ€ tốt hơn laÌ€ dưÌ€ng laÌ£i.

Tác giả bài viết: Quang Tùng - GiangVien.Net

Nguồn tin: Tech Radar

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang