Mua mua đồ gỗ trắc giá tốt.    Chuyên thu mua bàn ghế cũ giá tốt.   Urashop chuyên mỹ phẩm, mỹ phẩm hàn quốc giá tốt.

Chuyên cung cấp tài liệu


Trang web GiangVien.Net cung cấp các tài liệu cho sinh viên
Đếm Web miễn phí
Từ khóa cần tìm:

Chrome rớt, IE, Firefox lấy laÌ£i phong đôÌ£

Thứ tư - 24/09/2008 14:26
Chrome rớt, IE, Firefox lấy laÌ£i phong đôÌ£

Chrome rớt, IE, Firefox lấy laÌ£i phong đôÌ£

Khảo sát mới nhất cho thấy thiÌ£ phâÌ€n của triÌ€nh duyêÌ£t Chrome đang giảm khi ngươÌ€i duÌ€ng bắt đâÌ€u quay laÌ£i với IE vaÌ€ Firefox.

Theo hãng nghiên cứu thiÌ£ trươÌ€ng Mỹ Net Applications, vaÌ€o cuối tuâÌ€n thứ ba kể tưÌ€ khi xuất hiêÌ£n, triÌ€nh duyêÌ£t Chrome của Google chiếm khoảng 0,77% trong tổng số các triÌ€nh duyêÌ£t đã thăm 40.000 website maÌ€ Net Applications theo dõi.

DoÌ€ng xu hướng vêÌ€ Chrome vẫn có môÌ£t góc giảm nheÌ£ vaÌ€ những con số ba tuâÌ€n nay đã phản ánh điêÌ€u đó, Vince Vizzaccaro, Phó Chủ tiÌ£ch điêÌ€u haÌ€nh Net Applications nói. MăÌ£c duÌ€ Chrome đã nhảy voÌ£t lên 1% thiÌ£ phâÌ€n ngay trong ngaÌ€y đâÌ€u tiên ra mắt song triÌ€nh duyêÌ£t mới nay chỉ đaÌ£t đươÌ£c điểm đó vaÌ€o thơÌ€i điểm nửa đêm (giơÌ€ Mỹ), ông Vizzaccaro nói thêm.

Những con số của Chrome, tương tưÌ£ như Firefox vaÌ€ Safari, đăÌ£c biêÌ£t leo lên cao sau vaÌ€i giơÌ€ tung ra thiÌ£ trươÌ€ng rôÌ€i sau đó rớt xuống khi công viêÌ£c quay trở laÌ£i vaÌ€o ngaÌ€y hôm sau. NhiêÌ€u doanh nghiêÌ£p tiêu chuẩn hóa trên IE của Microsoft vaÌ€ không cho phép nhân viên sử duÌ£ng các triÌ€nh duyêÌ£t giải pháp khác.

IE vaÌ€ Firefox vẫn cho thấy sưÌ£ xói moÌ€n thiÌ£ phâÌ€n so với giai đoaÌ£n ngay trước khi Chrome ra mắt hôÌ€i 2/9/08. Song cả hai triÌ€nh duyêÌ£t đã giaÌ€nh laÌ£i đươÌ£c ngươÌ€i duÌ€ng vaÌ€o tuâÌ€n trước. IE lấy đươÌ£c 0,24 điểm% tuâÌ€n trước trong khi Firefox giaÌ€nh laÌ£i đươÌ£c 0,06 điểm. Song cả hai vẫn giảm vêÌ€ tháng, cũng như Opera vaÌ€ Netscape.

Chỉ có Safari laÌ€ triÌ€nh duyêÌ£t duy nhất thoát khỏi tác đôÌ£ng của Chrome. Nó vẫn laÌ€ triÌ€nh duyêÌ£t ở phía dương/côÌ£ng trong tháng Chín, kết thúc tăng 0,45 điểm vaÌ€o cuối tuâÌ€n trước so với trước khi có Chrome.

TuâÌ€n trước, ông Vizzaccaro nói sưÌ£ miễn diÌ£ch của Safari có thể đươÌ£c giải thích laÌ€ có sưÌ£ thiếu vắng caÌ£nh tranh của Chrome. MăÌ£c duÌ€ Google đã hứa có môÌ£t bản Chrome daÌ€nh cho Mac OS X, song triÌ€nh duyêÌ£t của hoÌ£ hiêÌ£n vẫn chỉ daÌ€nh cho Windows XP vaÌ€ Windows Vista.

Các số liêÌ£u của trang web của taÌ£p chí Computerworld cũng hỗ trơÌ£ cho kết quả xu hướng thiÌ£ phâÌ€n triÌ€nh duyêÌ£t của Net Applications daÌ€nh cho Chrome. Tỷ lêÌ£ khách vaÌ€o Computerworld.com duÌ€ng Chrome đã giảm 4,01 điểm tuâÌ€n trước, giảm tưÌ€ 4,96 điểm hôÌ€i đâÌ€u.

Ông Vizzaccaro cho răÌ€ng sưÌ£ suÌ£t giảm của Chrome có thể do viêÌ£c quảng bá của Google không maÌ£nh. Ông quan sát thấy nỗ lưÌ£c tiếp thiÌ£ duy nhất của Google laÌ€ ở các đươÌ€ng liên kết taÌ€i trơÌ£ trả tiêÌ€n trên các kết quả tiÌ€m kiếm daÌ€nh cho các thuâÌ£t ngữ tiÌ€m kiếm triÌ€nh duyêÌ£t hoăÌ£c các triÌ€nh duyêÌ£t. Trên Google, đương nhiên Chrome ở viÌ£ trí haÌ€ng đâÌ€u, trên Yahoo đứng thứ hai vaÌ€ trên Windows Live, thâÌ£m chí chẳng thể tiÌ€m nó ở trang thứ 5 trong danh sách kết quả tiÌ€m kiếm, ông nói.

 

TuâÌ€n đâÌ€u

24/8

31/8

7/9

15/9

Thay đổi

IE

72.39%

71.03%

71.24%

71.48%

-0.91%

Firefox

19.54%

19.78%

19.35%

19.42%

-0.13%

Safari

6.27%

6.67%

6.95%

6.73%

0.45%

Chrome

-----

0.67%

0.85%

0.77%

0.77%

Opera

0.74%

0.75%

0.70%

0.68%

-0.06%

Netscape

0.77%

0.83%

0.67%

0.66%

-0.11%

Tác giả bài viết: Quang Tùng - GiangVien.Net

Nguồn tin: Computerworld

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang