Chuyên cung cấp tài liệu


Trang web GiangVien.Net cung cấp các tài liệu cho sinh viên
Bộ đếm miễn phí
Từ khóa cần tìm:

Chrome rớt, IE, Firefox lấy laÌ£i phong đôÌ£

Thứ tư - 24/09/2008 14:26
Chrome rớt, IE, Firefox lấy laÌ£i phong đôÌ£

Chrome rớt, IE, Firefox lấy laÌ£i phong đôÌ£

Khảo sát mới nhất cho thấy thiÌ£ phâÌ€n của triÌ€nh duyêÌ£t Chrome đang giảm khi ngươÌ€i duÌ€ng bắt đâÌ€u quay laÌ£i với IE vaÌ€ Firefox.

Theo hãng nghiên cứu thiÌ£ trươÌ€ng Mỹ Net Applications, vaÌ€o cuối tuâÌ€n thứ ba kể tưÌ€ khi xuất hiêÌ£n, triÌ€nh duyêÌ£t Chrome của Google chiếm khoảng 0,77% trong tổng số các triÌ€nh duyêÌ£t đã thăm 40.000 website maÌ€ Net Applications theo dõi.

DoÌ€ng xu hướng vêÌ€ Chrome vẫn có môÌ£t góc giảm nheÌ£ vaÌ€ những con số ba tuâÌ€n nay đã phản ánh điêÌ€u đó, Vince Vizzaccaro, Phó Chủ tiÌ£ch điêÌ€u haÌ€nh Net Applications nói. MăÌ£c duÌ€ Chrome đã nhảy voÌ£t lên 1% thiÌ£ phâÌ€n ngay trong ngaÌ€y đâÌ€u tiên ra mắt song triÌ€nh duyêÌ£t mới nay chỉ đaÌ£t đươÌ£c điểm đó vaÌ€o thơÌ€i điểm nửa đêm (giơÌ€ Mỹ), ông Vizzaccaro nói thêm.

Những con số của Chrome, tương tưÌ£ như Firefox vaÌ€ Safari, đăÌ£c biêÌ£t leo lên cao sau vaÌ€i giơÌ€ tung ra thiÌ£ trươÌ€ng rôÌ€i sau đó rớt xuống khi công viêÌ£c quay trở laÌ£i vaÌ€o ngaÌ€y hôm sau. NhiêÌ€u doanh nghiêÌ£p tiêu chuẩn hóa trên IE của Microsoft vaÌ€ không cho phép nhân viên sử duÌ£ng các triÌ€nh duyêÌ£t giải pháp khác.

IE vaÌ€ Firefox vẫn cho thấy sưÌ£ xói moÌ€n thiÌ£ phâÌ€n so với giai đoaÌ£n ngay trước khi Chrome ra mắt hôÌ€i 2/9/08. Song cả hai triÌ€nh duyêÌ£t đã giaÌ€nh laÌ£i đươÌ£c ngươÌ€i duÌ€ng vaÌ€o tuâÌ€n trước. IE lấy đươÌ£c 0,24 điểm% tuâÌ€n trước trong khi Firefox giaÌ€nh laÌ£i đươÌ£c 0,06 điểm. Song cả hai vẫn giảm vêÌ€ tháng, cũng như Opera vaÌ€ Netscape.

Chỉ có Safari laÌ€ triÌ€nh duyêÌ£t duy nhất thoát khỏi tác đôÌ£ng của Chrome. Nó vẫn laÌ€ triÌ€nh duyêÌ£t ở phía dương/côÌ£ng trong tháng Chín, kết thúc tăng 0,45 điểm vaÌ€o cuối tuâÌ€n trước so với trước khi có Chrome.

TuâÌ€n trước, ông Vizzaccaro nói sưÌ£ miễn diÌ£ch của Safari có thể đươÌ£c giải thích laÌ€ có sưÌ£ thiếu vắng caÌ£nh tranh của Chrome. MăÌ£c duÌ€ Google đã hứa có môÌ£t bản Chrome daÌ€nh cho Mac OS X, song triÌ€nh duyêÌ£t của hoÌ£ hiêÌ£n vẫn chỉ daÌ€nh cho Windows XP vaÌ€ Windows Vista.

Các số liêÌ£u của trang web của taÌ£p chí Computerworld cũng hỗ trơÌ£ cho kết quả xu hướng thiÌ£ phâÌ€n triÌ€nh duyêÌ£t của Net Applications daÌ€nh cho Chrome. Tỷ lêÌ£ khách vaÌ€o Computerworld.com duÌ€ng Chrome đã giảm 4,01 điểm tuâÌ€n trước, giảm tưÌ€ 4,96 điểm hôÌ€i đâÌ€u.

Ông Vizzaccaro cho răÌ€ng sưÌ£ suÌ£t giảm của Chrome có thể do viêÌ£c quảng bá của Google không maÌ£nh. Ông quan sát thấy nỗ lưÌ£c tiếp thiÌ£ duy nhất của Google laÌ€ ở các đươÌ€ng liên kết taÌ€i trơÌ£ trả tiêÌ€n trên các kết quả tiÌ€m kiếm daÌ€nh cho các thuâÌ£t ngữ tiÌ€m kiếm triÌ€nh duyêÌ£t hoăÌ£c các triÌ€nh duyêÌ£t. Trên Google, đương nhiên Chrome ở viÌ£ trí haÌ€ng đâÌ€u, trên Yahoo đứng thứ hai vaÌ€ trên Windows Live, thâÌ£m chí chẳng thể tiÌ€m nó ở trang thứ 5 trong danh sách kết quả tiÌ€m kiếm, ông nói.

 

TuâÌ€n đâÌ€u

24/8

31/8

7/9

15/9

Thay đổi

IE

72.39%

71.03%

71.24%

71.48%

-0.91%

Firefox

19.54%

19.78%

19.35%

19.42%

-0.13%

Safari

6.27%

6.67%

6.95%

6.73%

0.45%

Chrome

-----

0.67%

0.85%

0.77%

0.77%

Opera

0.74%

0.75%

0.70%

0.68%

-0.06%

Netscape

0.77%

0.83%

0.67%

0.66%

-0.11%

Tác giả bài viết: Quang Tùng - GiangVien.Net

Nguồn tin: Computerworld

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang