Chuyên cung cấp tài liệu


Trang web GiangVien.Net cung cấp các tài liệu cho sinh viên
Bộ đếm miễn phí
Từ khóa cần tìm:

Google đã bổ sung công cuÌ£ diÌ£ch tiếng ViêÌ£t

Thứ hai - 29/09/2008 01:48

MôÌ£t thaÌ€nh viên ddth.com hôm nay phát hiêÌ£n công cuÌ£ diÌ£ch Google vưÌ€a tích hơÌ£p tiếng ViêÌ£t. VâÌ£y liêÌ£u nó có giúp ngươÌ€i duÌ€ng Net ViêÌ£t xóa raÌ€o cản ngôn ngữ?

Câu trả lơÌ€i chắc chắn laÌ€ không. MôÌ£t chuyên gia tin hoÌ£c tưÌ€ công ty Tinh Vân, môÌ£t công ty cũng đang ấp ủ công cuÌ£ diÌ£ch trưÌ£c tuyến, cho biết các thuâÌ£t toán vêÌ€ ngôn ngữ laÌ€ cưÌ£c kyÌ€ phức taÌ£p vaÌ€ đoÌ€i hỏi môÌ£t công cuÌ£ diÌ£ch hoaÌ€n hảo laÌ€ không tưởng. Nó chỉ có thể đươÌ£c cải thiêÌ£n băÌ€ng viêÌ£c sản phẩm diÌ£ch bớt ngô nghê hơn.

google-chon-tieng-Viet.jpg
ChoÌ£n ngôn ngữ muốn diÌ£ch ở Google Translate

Trước khi có công cuÌ£ diÌ£ch Google Translate, cũng đã có môÌ£t số cá nhân, tổ chức phát triển công cuÌ£ diÌ£ch sang tiếng ViêÌ£t hoăÌ£c tưÌ€ tiếng ViêÌ£t sang các ngôn ngữ khác như vdict.com. Tuy nhiên, Google Translate không chỉ hỗ trơÌ£ diÌ£ch đoaÌ£n văn bản maÌ€ diÌ£ch cả trang web với viêÌ£c copy điÌ£a chỉ trang web muốn diÌ£ch sang tiếng ViêÌ£t, chẳng haÌ£n, nhâÌ£p vaÌ€o URL của Google Translate vaÌ€ choÌ£n ngôn ngữ tiếng ViêÌ£t. MôÌ£t điểm đáng lưu ý laÌ€ khi trỏ vaÌ€o đoaÌ£n văn đươÌ£c chuyển ngữ (trên trang web), sẽ có môÌ£t cửa sổ pop up với toaÌ€n bôÌ£ nôÌ£i dung của đoaÌ£n văn gốc để ngươÌ€i sử duÌ£ng dễ so sánh.

google-translate---dich-tex.jpg
Google Translate diÌ£ch văn bản không giới haÌ£n ký tưÌ£ như môÌ£t số công cuÌ£ diÌ£ch trưÌ£c tuyến tiếng ViêÌ£t đã có

Đối với diÌ£ch đoaÌ£n văn, so với Vdict.com, Google Translate không những không giới haÌ£n số lươÌ£ng ký tưÌ£ maÌ€ tốc đôÌ£ rất nhanh. Kết quả chuyển ngữ ở ngay caÌ£nh, bên tay phải giúp ngươÌ€i duÌ€ng dễ so sánh với bản gốc.

Để sử duÌ£ng công cuÌ£ Google Translate, vaÌ€o điÌ£a chỉ http://translate.google.com.vn . Nếu sử duÌ£ng để diÌ£ch đoaÌ£n văn bản, chỉ câÌ€n nhâÌ£p đoaÌ£n văn bản vaÌ€o ô trắng (Original text), sau đó choÌ£n ngôn ngữ (ở ô thứ nhất ngay dưới Original text laÌ€ ngôn ngữ văn bản gốc, ô bên caÌ£nh laÌ€ ngôn ngữ muốn chuyển sang). ĐôÌ£ng tác cuối cuÌ€ng laÌ€ nhắp vaÌ€o dấu Translate.

google-translate-pop-up.jpg
Pop up hiển thiÌ£ cả văn bản gốc để ngươÌ€i duÌ€ng dễ so sánh với nôÌ£i dung đươÌ£c diÌ£ch

Tương tưÌ£ như vâÌ£y, muốn Google Translate hỗ trơÌ£ diÌ£ch môÌ£t trang Web, hãy copy cả điÌ£a chỉ URL của trang web đó rôÌ€i nhâÌ£p vaÌ€o ô có chữ http:// chơÌ€ sẵn. Sau đó, baÌ£n choÌ£n ngôn ngữ diÌ£ch như diÌ£ch đoaÌ£n văn bản nói trên.

Tuy nhiên, cũng phải nói trước răÌ€ng ngôn ngữ diÌ£ch của Google Translate nhiêÌ€u khi hiểu đươÌ£c chết liêÌ€n. Chẳng haÌ£n, câu Safe Investing in a Troubled Economy, taÌ£m diÌ£ch laÌ€ ĐâÌ€u tư an toaÌ€n trong môÌ£t nêÌ€n kinh tế rối loaÌ£n đươÌ£c Google diÌ£ch thaÌ€nh Thiết bị an toàn trong đầu tư trong một bối rối Kinh tế.

google-translate-ICT.jpg
Đây laÌ€ hiÌ€nh chuÌ£p maÌ€n hiÌ€nh ICTnews.vn đươÌ£c diÌ£ch sang tiếng Anh. BaÌ£n có thể diÌ£ch tưÌ€ tiếng ViêÌ£t sang tiếng Anh vaÌ€ ngươÌ£c laÌ£i.

Nhưng cũng có trươÌ€ng hơÌ£p đươÌ£c diÌ£ch khá ổn như Dưới đây là một số trong các nơi an toàn để đầu tư tiền của bạn tưÌ€ câu tiếng Anh gốc Here are some of the safest places to invest your money.

MăÌ£c duÌ€ vâÌ£y, với viêÌ£c hỗ trơÌ£ ngôn ngữ tiếng ViêÌ£t của Google Translate, ngươÌ€i duÌ€ng Internet ViêÌ£t Nam sẽ có cơ hôÌ£i tiếp câÌ£n kho nôÌ£i dung vô cuÌ€ng phong phú trên Internet. NgoaÌ£i trưÌ€ tiếng Anh, ngươÌ€i duÌ€ng có thể sử duÌ£ng Google Translate để tham khảo các trang web nôÌ£i dung băÌ€ng haÌ€ng chuÌ£c ngôn ngữ khác như Tây Ban Nha, Trung Quốc, Nga, Đức, Pháp, PhâÌ€n Lan, NhâÌ£t Bản...

Tác giả bài viết: Quang Tùng - GiangVien.Net

Nguồn tin: ITCNews

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang