Mua mua đồ gỗ trắc giá tốt.    Chuyên thu mua bàn ghế cũ giá tốt.   Urashop chuyên mỹ phẩm, mỹ phẩm hàn quốc giá tốt.

Chuyên cung cấp tài liệu


Trang web GiangVien.Net cung cấp các tài liệu cho sinh viên
Đếm Web miễn phí
Từ khóa cần tìm:

Google đã bổ sung công cuÌ£ diÌ£ch tiếng ViêÌ£t

Thứ hai - 29/09/2008 01:48

MôÌ£t thaÌ€nh viên ddth.com hôm nay phát hiêÌ£n công cuÌ£ diÌ£ch Google vưÌ€a tích hơÌ£p tiếng ViêÌ£t. VâÌ£y liêÌ£u nó có giúp ngươÌ€i duÌ€ng Net ViêÌ£t xóa raÌ€o cản ngôn ngữ?

Câu trả lơÌ€i chắc chắn laÌ€ không. MôÌ£t chuyên gia tin hoÌ£c tưÌ€ công ty Tinh Vân, môÌ£t công ty cũng đang ấp ủ công cuÌ£ diÌ£ch trưÌ£c tuyến, cho biết các thuâÌ£t toán vêÌ€ ngôn ngữ laÌ€ cưÌ£c kyÌ€ phức taÌ£p vaÌ€ đoÌ€i hỏi môÌ£t công cuÌ£ diÌ£ch hoaÌ€n hảo laÌ€ không tưởng. Nó chỉ có thể đươÌ£c cải thiêÌ£n băÌ€ng viêÌ£c sản phẩm diÌ£ch bớt ngô nghê hơn.

google-chon-tieng-Viet.jpg
ChoÌ£n ngôn ngữ muốn diÌ£ch ở Google Translate

Trước khi có công cuÌ£ diÌ£ch Google Translate, cũng đã có môÌ£t số cá nhân, tổ chức phát triển công cuÌ£ diÌ£ch sang tiếng ViêÌ£t hoăÌ£c tưÌ€ tiếng ViêÌ£t sang các ngôn ngữ khác như vdict.com. Tuy nhiên, Google Translate không chỉ hỗ trơÌ£ diÌ£ch đoaÌ£n văn bản maÌ€ diÌ£ch cả trang web với viêÌ£c copy điÌ£a chỉ trang web muốn diÌ£ch sang tiếng ViêÌ£t, chẳng haÌ£n, nhâÌ£p vaÌ€o URL của Google Translate vaÌ€ choÌ£n ngôn ngữ tiếng ViêÌ£t. MôÌ£t điểm đáng lưu ý laÌ€ khi trỏ vaÌ€o đoaÌ£n văn đươÌ£c chuyển ngữ (trên trang web), sẽ có môÌ£t cửa sổ pop up với toaÌ€n bôÌ£ nôÌ£i dung của đoaÌ£n văn gốc để ngươÌ€i sử duÌ£ng dễ so sánh.

google-translate---dich-tex.jpg
Google Translate diÌ£ch văn bản không giới haÌ£n ký tưÌ£ như môÌ£t số công cuÌ£ diÌ£ch trưÌ£c tuyến tiếng ViêÌ£t đã có

Đối với diÌ£ch đoaÌ£n văn, so với Vdict.com, Google Translate không những không giới haÌ£n số lươÌ£ng ký tưÌ£ maÌ€ tốc đôÌ£ rất nhanh. Kết quả chuyển ngữ ở ngay caÌ£nh, bên tay phải giúp ngươÌ€i duÌ€ng dễ so sánh với bản gốc.

Để sử duÌ£ng công cuÌ£ Google Translate, vaÌ€o điÌ£a chỉ http://translate.google.com.vn . Nếu sử duÌ£ng để diÌ£ch đoaÌ£n văn bản, chỉ câÌ€n nhâÌ£p đoaÌ£n văn bản vaÌ€o ô trắng (Original text), sau đó choÌ£n ngôn ngữ (ở ô thứ nhất ngay dưới Original text laÌ€ ngôn ngữ văn bản gốc, ô bên caÌ£nh laÌ€ ngôn ngữ muốn chuyển sang). ĐôÌ£ng tác cuối cuÌ€ng laÌ€ nhắp vaÌ€o dấu Translate.

google-translate-pop-up.jpg
Pop up hiển thiÌ£ cả văn bản gốc để ngươÌ€i duÌ€ng dễ so sánh với nôÌ£i dung đươÌ£c diÌ£ch

Tương tưÌ£ như vâÌ£y, muốn Google Translate hỗ trơÌ£ diÌ£ch môÌ£t trang Web, hãy copy cả điÌ£a chỉ URL của trang web đó rôÌ€i nhâÌ£p vaÌ€o ô có chữ http:// chơÌ€ sẵn. Sau đó, baÌ£n choÌ£n ngôn ngữ diÌ£ch như diÌ£ch đoaÌ£n văn bản nói trên.

Tuy nhiên, cũng phải nói trước răÌ€ng ngôn ngữ diÌ£ch của Google Translate nhiêÌ€u khi hiểu đươÌ£c chết liêÌ€n. Chẳng haÌ£n, câu Safe Investing in a Troubled Economy, taÌ£m diÌ£ch laÌ€ ĐâÌ€u tư an toaÌ€n trong môÌ£t nêÌ€n kinh tế rối loaÌ£n đươÌ£c Google diÌ£ch thaÌ€nh Thiết bị an toàn trong đầu tư trong một bối rối Kinh tế.

google-translate-ICT.jpg
Đây laÌ€ hiÌ€nh chuÌ£p maÌ€n hiÌ€nh ICTnews.vn đươÌ£c diÌ£ch sang tiếng Anh. BaÌ£n có thể diÌ£ch tưÌ€ tiếng ViêÌ£t sang tiếng Anh vaÌ€ ngươÌ£c laÌ£i.

Nhưng cũng có trươÌ€ng hơÌ£p đươÌ£c diÌ£ch khá ổn như Dưới đây là một số trong các nơi an toàn để đầu tư tiền của bạn tưÌ€ câu tiếng Anh gốc Here are some of the safest places to invest your money.

MăÌ£c duÌ€ vâÌ£y, với viêÌ£c hỗ trơÌ£ ngôn ngữ tiếng ViêÌ£t của Google Translate, ngươÌ€i duÌ€ng Internet ViêÌ£t Nam sẽ có cơ hôÌ£i tiếp câÌ£n kho nôÌ£i dung vô cuÌ€ng phong phú trên Internet. NgoaÌ£i trưÌ€ tiếng Anh, ngươÌ€i duÌ€ng có thể sử duÌ£ng Google Translate để tham khảo các trang web nôÌ£i dung băÌ€ng haÌ€ng chuÌ£c ngôn ngữ khác như Tây Ban Nha, Trung Quốc, Nga, Đức, Pháp, PhâÌ€n Lan, NhâÌ£t Bản...

Tác giả bài viết: Quang Tùng - GiangVien.Net

Nguồn tin: ITCNews

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang