Chuyên cung cấp tài liệu


Trang web GiangVien.Net cung cấp các tài liệu cho sinh viên
Bộ đếm miễn phí
Từ khóa cần tìm:
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại VietTel mệnh giá 20.000đ và gửi mã thẻ cào cùng với địa chỉ Email của bạn và mã tài liệu KC023 đến số điện thoại sau đây: 0988.44.1615  

Sau khi nhận được thông tin tôi sẽ gửi tài liệu vào mail cho bạn ngay và thông báo cho bạn biết

Một số vấn đề kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Sau 15 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng , bằng sự nỗ lực sáng tạo của quần chúng , các nghành, các cấp, chúng ta đã vượt qua được khủng hoảng, đạt được những thành tựu to lớn và rất quan trọng trong hoạt động thực tiễn trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội: kinh tế tăng trưởng nhanh, chính trị ổn định, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, tận dụng nguồn vốn và công nghệ, phát huy nội lực đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hoá-hiện đại hoá, bộ mặt kinh tế-xã hội thay da đổi thịt từng ngày, đời sống đại bộ phận nhân dân được cải thiện rõ nét. Trong quá trình đổi mới, một trong những vấn đề tư duy lý luận cốt lõi thuộc về đường lối là sự chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Với mong muốn tìm hiểu các vấn đề khi xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam như: vì sao chúng ta phải phát triển kinh tế thị trường, mục đích phát triển kinh tế thị trường là gì, những đặc điểm và thực trạng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta...


Thông tin chi tiết
Số lượt xem
1871 Lượt xem
Cú pháp nhắn tin
Ngày đưa lên
Đăng ngày 05-05-2012 04:29:25 PM
Mã Tài liệu
KC023
Tổng điểm Đánh giá
0 điểm
Chia sẻ
Cho điểm tài liệu này
1 2 3 4 5
Đặt hàng
I        Khái niệm kinh tế thị trường.
  Kinh tế thị trường là một kiểu tổ chức kinh tế-xã hội.Trong đó từ sản xuất đến tiêu dùng đều thông qua thị trường. Là một hình thức phát triển cao của kinh tế hàng hoá trong đó các quan hệ kinh tế đều được tiền tệ hoá. Kinh tế hàng hoá vận đông theo cơ chế thị trường
II.     Sự cần thiết khách quan phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
   Kinh tế hàng hoá vận hành theo cơ chế thị trường phát triển từ sơ khai đến hiện đại là một công trình sáng tạo của loài người trong quá trình sản xuất và trao đổi. Trước đây có quan niệm cho rằng kinh tế  hàng hoá là sản phẩm riêng có của chủ nghĩa tư bản.Đây là quan điểm sai.Từ đó kinh tế  xã hội chủ nghĩa vận hành theo cơ chế tập trung ,quan liêu bao cấp ,làm cho nền kinh tế  phát triển trì trệ,là một trong những nguyên nhân làm cho chủ nghĩa xã hội khủng hoảng. Đó là trình độ văn minh mà nhân loại đã đạt được, chứ không  phải là phát minh của chủ nghĩa tư bản. Nền kinh tế hàng hoá vận hành theo cơ chế thị trường trên thực tế đã tỏ rõ nhiều lợi thế nhưng đồng thời cũng bộc lộ những khuyết tật cần khắc phục. Nhờ có cơ  chế thị trường, việc phân bổ và sử dụng các nguồn lực của nền kinh tế đã có hiệu quả hơn. Động lực lợi ích kinhtế đã phát huy tác dụng mạnh hơn, cơ chế quản lý mới đã được vận hành và ngày càng tham gia đầy đủ hơn phân công lao động ở trong nước và quốc tế. Chinh sách phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường không những không làm hạn chế khả năng thu hút, đầu tư xây dựng đất nước, mà còn thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân, phát huy nội lực gắn với khai thác cao nhất nguồn lực bên ngoài, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại đưa đất nước ta vững bước đi lên.
  Trước những lợi ích đóĐảng và nhà nước ta chủ trương chuyển từ nền kinh tế hành chính, quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế thị trường bất kì, mà là một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Về thực chất ở đó vừa kế thừa những thành tựu tiến bộ trong lịch sử phát triển nhân loại mà đỉnh cao là chủ nghĩa tư bản, vừa gắn liền với mục tiêu của chủ nghĩa xã hội.
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại  VietTel mệnh giá 20.000đ sau đó gửi mã số thẻ cào cùng địa chỉ email của bạn và mã tài liệu KC023 đến số điện thoại: 0988.44.1615 Sau khi nhận được tin nhắn tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn và thông báo cho bạn biết
Tài liệu này không có hình ảnh khác

Tài liệu cùng loại

 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang