Chuyên cung cấp tài liệu


Trang web GiangVien.Net cung cấp các tài liệu cho sinh viên
Bộ đếm miễn phí
Từ khóa cần tìm:
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại VietTel mệnh giá 20.000đ và gửi mã thẻ cào cùng với địa chỉ Email của bạn và mã tài liệu DA240 đến số điện thoại sau đây: 0988.44.1615  

Sau khi nhận được thông tin tôi sẽ gửi tài liệu vào mail cho bạn ngay và thông báo cho bạn biết

Phân tích mối quan hệ giữa thị trường việc làm và thị trường lao động ở Việt Nam

Bước vào những năm đầu thập kỉ 90 của thế kỉ XX, tình hình kinh tế – xã hội nước ta rất khó khăn. Đất nước vẫn còn chưa thóat khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế – xã hội; tình hình lao động việc làm trở thành vấn đề xã hội găy gắt và bức xúc, là mối quan tâm lớn của Đảng và Nhà nước, của toàn xã hội và mọi người dân. Lao động việc làm là một trong những nhiệm vụ trọng yếu của Đảng và Nhà nước. Nghị quyết đại hội lần thứ IX của Đảng đã xác định phải đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng tăng tỉ trọng công ngiệp và dịch vụ tăng nhanh hàm lượng công nghệ trong sản phẩm


Thông tin chi tiết
Số lượt xem
1591 Lượt xem
Cú pháp nhắn tin
Ngày đưa lên
Đăng ngày 21-06-2012 02:34:12 PM
Mã Tài liệu
DA240
Tổng điểm Đánh giá
0 điểm
Chia sẻ
Cho điểm tài liệu này
1 2 3 4 5
Đặt hàng
CHƯƠNGI: THỊ TRƯỜNG VIỆC LÀM VÀ THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG
 
I.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VIỆC LÀM
          1. Khái niệm về việc làm
        Con người là một nhân tố quan trọng, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển kinh tế – xã hội. Họ trở thành động lực cho sự phát triển khi họ có nhiều điều kiện sử dụng sức lao động để tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho bản thân họ và cho xã hội.Để sử dụng sức lao động thì người lao động phải có việc làm.
1.1)         Việc làm là phạm trù để chỉ trạng thái phù hợp giữa sức lao động và những điều kiện cần thiết( vốn, tư liệu sản xuất, công nghệ....) để sử dụng sức lao động đó.
1.2)         Theo điều 13, chương II Bộ luật lao động của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam “mọi hoạt động lao động tạo ra nguồn thu nhập, không bị pháp luật cấm đều được thừa nhận là việc làm”.
1.3)         Theo tổ chức lao động quốc tế(ILO): Việc làm là những hoạt động lao động được trả công bằng tiền và bằng hiện vật.
2.Hàng hóa việc làm
          Việc làm được hiểu là lao động cụ thể và lao động sản xuất. Ngày nay, việc làm cũng được coi là hàng hóa, nó có đầy đủ hai thuộc tính của hàng hóa là giá trị và giá trị sử dụng.Nhưng hàng hóa việc làm khác với các hàng hóa khác là khi sử dụng hàng hóa việc làm thì người lao động có điều kiện sử dụng sức lao động và các điều kiện vốn, tư liệu sản xuất, công nghệ phù hợp để tạo ra của cải vật chất( số lượng, chất lượng sức lao động) và giá trị tinh thần, điều kiện kinh tế xã hội khác để tái sản xuất sức lao động và phát triển kinh tế xã hội.Trạng thái phù hợp được thể hiện thông qua quan hệ tỉ lệ giữa chi phí ban đầu (C) như nhà xưởng, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu…và các chi phí về sức lao động Quan hệ tỷ lệ biểu hiện sự kết hợp giữa C và Vphải phù hợp với trình độ cộng nghệ của sản xuất, khi trình độ công nghệ thay đổi thì sự kết hợp đó cũng thay đổi theo. Hàng hóa việc làm khác hàng hóa thông thường là việc tạo việc làm phải thông qua những điều kiện kinh tế xã hội nhất định, những chính sách phát triển kinh tế của một quốc gia.
          Giá trị hàng hóa việc làm được biểu  hiện bằng tiền gọi là giá cả hàng hóa việc làm hay đó chính là tiên công, tiền lương của người lao động.
          Giá trị sử dụng hàng  hóa việc làm là vai trò, tác dụng của nó một là nhằm đáp ứng nhu cầu tìm việc làm của người lao động để tạo ra thu nhập ổn định cuộc sống cho bản thân họ và gia đình họ, hai là đáp ứng số lao động mà các doanh nghiệp, tổ chức cần để tiến hành sản xuất.
          - Quá trình tạo việc làm( sản xuất việc làm) là quá trình kết hợp sức lao động
và các điều kiện vốn, tư liệu sản xuất, công nghệ.
việc làm được trao đổi khi người lao động có nhu cầu tìm việc làm và người cung cấp việc làm thỏa thuận một mức tiền công hợp lý với sức lao động mà người lao động bỏ ra.
          3. Tiêu chuẩn đánh giá việc làm
          Việc làm được đánh giá theo các tiêu chuẩn sau đây:
- Tính chất địa lý của việc làm: Trong khu vực nông thôn, thành thị.
          - Tính chất kỹ thuật của việc làm: Dựa trên các đặc thù về kỹ thuật và công nghệ, ta có việc làm theo các nghành, nghề, khu vực kinh tế khác nhau.
          - Tính chất thành thạo của việc làm: Các yêu cầu về năng  lực và phẩm chất của  người lao động như trình độ tay nghề, kinh nghiệm.
          - Tính chất kinh tế của việc làm: Vị trí của việc làm trong hệ thống quan hệ lao động như quản lý, công nhân viên
          - Điều kiện làm việc: Tính an toàn lao động và môi trường lao động và môi trường làm việc.
          - Tính chất cơ động của việc làm: Khả năng thay đổi nghề nghiệp, khả năng làm nhiều hay ít nghề…
          4. Phân loại việc làm :
          4.1. Theo tính chất của việc làm
          Phân thành hai loại một loại là việc làm theo hưởng tiền lương hoặc tiền công và hai là việc làm tự thân có thể là cá nhân hoặc gia đình, có thể là chủ doanh nghiệp
          4.2 Theo thời gian
          - Việc làm thời gian đầy đủ hoặc không đầy đủ.
          - Việc làm tạm thời và cố định
          - Việc làm không thường xuyên
          - Việc làm theo thời vụ
          II. THỊ TRƯỜNG VIỆC LÀM (TTVL)
            1. Khái niệm về TTVL
          - Thị trường việc làm là một loại thị trường mới  hiện nay vẫn chưa có nhiều nghiên cứu về loại thị trường này. Vì vậy chưa có một khái niệm cụ thể về TTVL. Theo em hiểu TTVL là gặp gỡ, trao đổi  mua bán hàng hóa việc làm giữa người lao động tìm  việc làm  và các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở tạo việc làm
          2. Các yếu tố của thị trường việc làm.
Như các thị trường khác TTVL cùng bao gồm cung cầu việc làm và giá cả việc làm.   
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại  VietTel mệnh giá 20.000đ sau đó gửi mã số thẻ cào cùng địa chỉ email của bạn và mã tài liệu DA240 đến số điện thoại: 0988.44.1615 Sau khi nhận được tin nhắn tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn và thông báo cho bạn biết
Tài liệu này không có hình ảnh khác

Tài liệu cùng loại

Tên tài liệu
 Mã tài liệu
 Ngày đăng
 Lượt xem
 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang