Chuyên cung cấp tài liệu


Từ khóa cần tìm:
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại VietTel mệnh giá 20.000đ và gửi mã thẻ cào cùng với địa chỉ Email của bạn và mã tài liệu TM039 đến số điện thoại sau đây: 0988.44.1615  

Sau khi nhận được thông tin tôi sẽ gửi tài liệu vào mail cho bạn ngay và thông báo cho bạn biết

Chi phí kinh doanh và các biện pháp hạ thấp chi phí kinh doanh tại Công ty Công nghệ Thanh Hải

Chi phí kinh doanh là một trong những yếu tố quan trọng làm tăng hoặc giảm lợi nhuận của công ty nếu chi phí kinh doanh lớn và doanh thu kinh doanh thấp hoặc cố định thì lợi nhuận sẽ giảm do vậy cần thiết phải hạ thấp chi phí kinh doanh càng nhiều càng tốt mà không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty. Do thời gian và trình độ năng lực bản thân có hạnnên việc tổng hợp và phân tích số liệu còn gặp khó khăn. Số liệu chưa và thật sự đầy đủ nên việc phân tích và đánh giá còn hạn chế, chưa được cụ thể và chi tiết. Song với kết quả đã đạt được của đề tài bản thân có điều kiện nâng cao khả năng lý luận à thực tiễn kinh doanh, bên cạnh đó tôi hy vọng rằng đề tài sẽ góp phần nhỏ bé vào công việc hoàn thiện hơn nữa công tác quản lý chi phí kinh doanh tạo khả nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty.


Thông tin chi tiết
Số lượt xem
3389 Lượt xem
Cú pháp nhắn tin
Ngày đưa lên
Đăng ngày 10-04-2013 10:47:16 AM
Mã Tài liệu
TM039
Tổng điểm Đánh giá
0 điểm
Chia sẻ
Cho điểm tài liệu này
1 2 3 4 5
Đặt hàng

CHƯƠNG I

CHI PHÍ  KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 

THƯƠNG MẠI

 

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ  BẢN VỀ CHI PHÍ  KINH DOANH.

1. Những khái niệm về chi phí kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại.

  Hoạt động kinh tế  chủ yếu của doanh nghiệp thương mại là mua và bán hàng hoá nhằm thu lợi nhuận và thực hiện các mục tiêu kinh tế  xã hội khác của doanh nghiệp.
 Để thực hiện các mục tiêu   của mình doanh nghiệp phải bỏ ra những chi phí  nhất định.
 Các chi phí  phát sinh trong từng  ngày, từng giờ ở  tất cả các giai đoạn khác nhau của quá trình kinh doanh của doanh nghiệp thương mại trong một thời kỳ nhất định.
Trước hết là các chi phí  phát sinh ở khâu mua hàng, đó là các chi phí  vận chuyển hàng hoá từ nơi  mua tới kho của doanh nghiệp, chi phí  tiền lương trả cho cán bộ công nhân  viên chuyên  trách ở khâu mua và các tạp vụ có  liên quan đến khâu mua hàng hoá trong một thời gian nhất định.
  Tiếp đến là chi phí  ở khâu dự trữ và tiêu thụ hàng hoá. Các chi phí  này bao gồm chi phí trọn lọc, đóng gói,  bảo quản hàng hoá, chi phí vận chuyển hàng hoá  từ kho của  doanh nghiệp đến người tiêu dùng, tiền thuê kho bãi tạp vụ, chi phí  sử dụng đồ dùng, khấu hao TSCĐ,  quảng cáo và các chi phí có liên quan khác.
Ngoài các chi phí  kể trên là các chi phí  có liên quan đến quản lý doanh nghiệp thương mại. Trong quá trình kinh doanh của  doanh nghiệp còn phải thực hiện các nghiệp vụ kinh tế khác như đầu tư liên doanh, liên kết, nhượng bán,thanh lý TSCĐ, mua bán chứng khoán, đầu tư vào hệ thống  tín dụng nhằm thu lợi, bảo toàn vốn kinh doanh ... Các hoạt động kinh tế cũng đòi hỏi doanh nghiệp thương mại phải phải bỏ ra những khoản  chi phí  nhất định trong kỳ, các khoản chi phí  này sẽ được  bù đắp bằng các hoạt động  kinh  tế của doanh nghiệp thương mại trrong kỳ.
 Như  vậy từ góc độ doanh nghiệp có thể thấy rằng chi phí  kinh doanh của doanh nghiệp thương mại là toàn bộ các chi phí  mà doanh nghiệp đã bỏ ra để thực hiện các mục tiêu kinh tế  xã  hội của doanh nghiệp trong một  thời kỳ nhất định. Các chi phí phát sinh từ khâu mua vào dự  trữ đến khâu bán ra  và các chi phí có liên quan đến đầu tư   vốn ra  ngoài và được bù đắp bằng thu nhập hoặc doanh thu kinh doanh của doanh nghiệp  thương mại trong kỳ đó.
        Trong nền kinh tế  thị   trường các chi phí  đã nêu ở trên  đều biểu hiện bằng tiền, vì vậy có thể nói rằng chi phí của doanh nghiệp thương mại được biểu hiện bằng tiền của toàn bộ những hao phí vật chất sức lao động liên quan đến quá trình hoạt động kinh tế  của doanh nghiệp thương mại trong một thời kỳ nhất định, đồng thời được bù đắp thu nhập hoặc doanh thu kinh  doanh của doanh nghiệp trong kỳ.
Chi phí kinh doanh của doanh nghiệp được biểu hiện hao phí sức lao động cá biệt của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định, nó là căn cứ để xác định số tiền phải bù đắp thu nhập của doanh nghiệp trong thời kỳ đó. Mặt khác do trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời nhất định có nhiều loại chi phí  phát sinh không phục phụ sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trong kỳ và đồng thời cũng không được bù đắp bằng doanh thu hoặc thu nhập của doanh nghiệp trong thơì kỳ đó. Vì vậy nhà quản trị doanh nghiệp phải căn cứ vào đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp để có những biện pháp quản lý chi phí  kinh doanh một cách thích hợp, cụ thể với từng khoản mục chi phí.

2. Nội dung chi phí  kinh doanh

Chi phí  kinh doanh thể hiện qua 10 nội dung sau đây:

2.1. Chi phí  vận chuyển hàng hoá.

Là những chi phí  phát sinh trong toàn bộ quá trình vận chuyển hàng hoá  từ lúc mua vào đến lúc bán ra. Chi phí  này bao gồm cước phí vận chuyển, chi phí bốc dỡ, khuân vác và vận tải.
- Cước vận chuyển là số tiền thanh toán về vận chuyển hàng hoá  thuê ngoài và toàn bộ chi phí  tiền lương, bảo hhiểm xã hội, khấu hao TSCĐ, xăng dầu ...cho phương tiện vận chuyển chuyên dùng của doanh nghiệp. Do mỗi loại phương tiện có giá cước phí khác nhau nên các khoản chi phí  này phải tính riêng cho từng phương tiện.
Trong trường hợp đi thuê các đơn vị ngoài vận chuyển, khoản tiền trả cho các chủ phương tiện như sau:
Cước phí vận chuyển = Khối lượng hàng hoá phải tính cước vận chuyển(Tấn) x Độ dài quãng đường vận chuyển (Km) x Cước giá, đơn giá Tấn/Km
       
Khối lượng hàng hoá phải tính cước vận chuyển = Khối lượng hàng hoá vận chuyển thực tế = Khối lượng hàng hoá cần vận chuyển thực tế
1- Tỷ lệ cước phí khống Hệ số sử dụng trọng tải
Hệ số bao bì = Trọng lượng hàng hoá có bao bì  
Trọng lượng hàng hoá không có bao bì  
           
 
Hệ số tính cước = Trọng tải phương tiện
Trọng lượng hàng hoá cần vận chuyển
- Tiền bốc dỡ, bốc vác là khoản chi phí  để thuê công nhân để bốc dỡ, khuân vác hàng hoá  lên hoặc xuống các phương tiện vân tải hoặc từ các phương tiện vận tải vào kho của doanh nghiệp hoặc ngược lại, kể cả thuê phương tiện bốc dỡ.
     -  Tạp phí vận tải là tất cả các chi phí  phát sinh trong quá trình vận chuyển hàng hoá , bao gồm các khoản chi phí  như chi phí  thuê kho, thuê bãi tạm thời, tiền qua đò, qua cầu, qua phà và các khoản chi phí  cần thiết để bảo quản hàng hoá  trong quá trình vận chuyển, tiền sửa chữa cầu đường để giảm chi phí  bốc vác.
       Nhìn chung trong quá trình hoạt động kinh doanh ở các doanh nghiệp thương mại thì chi phí  vận chuyển chiếm tỷ trọng tương đối lớn, đặc biệt là thương mại bán  buôn.
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại  VietTel mệnh giá 20.000đ sau đó gửi mã số thẻ cào cùng địa chỉ email của bạn và mã tài liệu TM039 đến số điện thoại: 0988.44.1615 Sau khi nhận được tin nhắn tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn và thông báo cho bạn biết
Tài liệu này không có hình ảnh khác
Số ký tự được gõ là 250

Tài liệu cùng loại

Tên tài liệu
 Mã tài liệu
 Ngày đăng
 Lượt xem
 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang