Chuyên cung cấp tài liệu


Từ khóa cần tìm:
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại VietTel mệnh giá 20.000đ và gửi mã thẻ cào cùng với địa chỉ Email của bạn và mã tài liệu QT120 đến số điện thoại sau đây: 0988.44.1615  

Sau khi nhận được thông tin tôi sẽ gửi tài liệu vào mail cho bạn ngay và thông báo cho bạn biết

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hoá tại Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex

Từ khi nước ta chuyển sang cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế nước ta có nhiều khởi sắc, thu nhập quốc dân mỗi năm một tăng cao, thu nhập bình quân đầu người mỗi năm một gia tăng, đồng thời nền kinh tế cũng hoạt động sôi động và khốc liệt hơn. Do đó để đứng vững trong nền kinh tế mang đầy tính cạnh tranh khốc liệt này là một điều hoàn toàn không hề đơn giản đối với một đơn vị kinh doanh, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp đã quen với sự bao cấp của Nhà nước.


Thông tin chi tiết
Số lượt xem
2912 Lượt xem
Cú pháp nhắn tin
Ngày đưa lên
Đăng ngày 11-01-2013 06:20:25 AM
Mã Tài liệu
QT120
Tổng điểm Đánh giá
0 điểm
Chia sẻ
Cho điểm tài liệu này
1 2 3 4 5
Đặt hàng
CHƯƠNG I
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX

 

I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty

          - Ngày 28/12/1968: Tổng cục trưởng tổng cục vật tư đã ký quyết định số QĐ 412/VT cho phép thành lập chi cục vật tư, là đơn vị trực thuộc Tổng cục vật tư. Đến ngày 20/12/1972: Bộ trưởng Bộ vật tư ký quyết định số QĐ 719/ VT đổi tên chi cục vật tư thành công ty vật tư số 1 .
          - Ngày 12/4/1977: Căn cứ quyết định QĐ 233/ VTQĐ, kho tích hiệu của tổng công ty xăng dầu được xác nhập vào công ty vật tư số 1 . Hai đơn vị mới xác nhập này lấy một cái tên chung và tên công ty vật tư chuyên dùng xăng dầu ra đời. Cũng từ đó công ty trở thành thành viên của tổng công ty xăng dầu Việt Nam Petrolimex. Nhiệm vụ ban đầu của công ty là mua bán , xuất nhập khẩu các thiết bị vật tư liên quan đến nghành xăng dầu , khí đốt , khí hoá lỏng .
          - Ngày 30/11/2000: Căn cứ quyết định số QĐ 1642/2000/QĐ - BTM của Bộ trưởng Bộ thương mại, công ty vật tư chuyên dùng xăng dầu được chuyển đổi tên thành công ty thiết bị xăng dầu Petrolimex trực thuộc tổng công ty xăng dầu Việt Nam.
      + Tên giao dịch quốc tế: Petrolimex equipment company
      + Tên viết tắt: Peco
      + Trụ sở giao dịch: Số 6 Ngọc Khánh – Quận Ba Đình – Hà Nội
Lúc này, công ty được bổ xung thêm nhiệm vụ mới: Đóng mới, sửa chữa, cải tạo các loại xe vận chuyển xăng dầu, hoá chất, khí hoá lỏng .
          - Ngày 19/12/2001: Theo chủ trương cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước do Đảng và Chính Phủ đề ra, Bộ trưởng Bộ Thương mại đã ký quyết định số QĐ 1437/2001/ QĐ - BTM quyết định đổi tên công ty thành Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu  Petrolimex .
      + Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty thiết bị xăng dầu  Petrolimex
      + Tên tiếng anh: Petrolimex equipment joint stock company
      + Viết tắt: Peco
      + Trụ sở giao dịch : 419 Ngọc Khánh – Quận Ba Đình – Hà Nội
          Như vậy, ta có thể thấy công ty đã trải qua một quá trình phát triển với nhiều sự thay đổi. Trong quá trình đó, công ty đã không ngừng đổi mới trang thiết bị, cơ cấu quản lý để có thể thực hiện tốt nhất những yêu cầu mới đặt ra. Qua đó công ty đã góp phần đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế xã hội và giữ vững thế chủ đạo của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam Petrolimex trên thị trường .
          - Về vốn kinh doanh của công ty: Tổng số vốn điều lệ của công ty là 10 tỷ VNĐ được chia thành 100.000 cổ phần lưu thông, mỗi cổ phần trị giá 100.000 VNĐ .
          Vốn điều lệ của công ty do các cổ đông đóng góp bằng tiền hoặc tài sản theo qui định của pháp luật.
          Tổng công ty xăng dầu Việt Nam là cổ đông chi phối của công ty , có số vốn góp tới 30% tổng số vốn điều lệ của công ty, 70% còn lại là của cán bộ công nhân viên và các cổ đông khác đóng góp. Công ty có thể tăng vốn điều lệ bằng các hình thức được pháp luật cho phép.
          Vốn điều lệ của công ty được sử dụng nhằm hoạt động kinh doanh và không đem chia cho các cổ đông dưới bất kỳ hình thức nào , trừ trường hợp công ty phá sản hoặc giải thể .
Cổ phiếu của công ty là chứng chỉ xác nhận quền sở hữu một hay nhiều cổ phần của cổ đông do công ty phát hành theo quy định của pháp luật .
+ Cổ phiếu ghi danh :
          -  Tổng công ty xăng dầu Việt Nam là chủ sở hữu phần vốn nhà nước của công ty.
-  Cổ đông là thành viên của hội đồng quản trị (HĐQT) công ty, các thành viên ban kiểm soát công ty, các thành viên Ban kiểm soát công ty, Giám đốc công ty (nếu là cổ đông của công ty).
       -  Lao động nghèo được mua trả chậm theo quy định của pháp luật nhà nước và chưa trả hết nợ cho nhà nước .
       -  Việc hạch toán và phân phối lợi nhuận: Công ty thực hiện chế độ hạch toán kế toán phù hợp với mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh của mình và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về kế toán thống kê .
Lương phụ cấp hội họp , thù lao chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và ban kiểm soát, tổ giúp việc Hội Đồng Quản Trị (nếu có) được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo mức do đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) quyết định và thực hiện theo quy chế quản lý tài chính của công ty. Công ty không sử dụng TK 642 (chi phí quản lý) vì đây là một quy định của ngành.
Các chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty hạch toán phụ thuộc và thực hiện theo quy chế quản lý tài chính của công ty do Hội Đồng Quản Trị ban hành .
          Công ty thực hiện chế độ lập, nộp, công khai báo cáo hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính hàng năm của công ty theo quy định của pháp luật hiện hành. Báo cáo này được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán độc lập hoạt động tại Việt Nam và kết quả kiểm toán này được trình Đại Hội Đồng Cổ Đông .
        Cuối mỗi năm tài chính, Hội Đồng Quản Trị xem xét, thông qua quyết toán trình Đại Hội Đồng Cổ Đông gồm :
     + Bảng cân đối kế toán
     + Báo cáo kết quả kinh doanh
     + Báo cáo luân chuyển tiền tệ
     + Thuyết minh báo cáo tài chính                                                            
  -  Trích lập và phân phối lợi nhuận: Trích lập và sử dụng các quỹ của công ty trước khi nộp thuế được thực hiện theo đúng chế độ tài chính do Nhà Nước quy định. Khi kết quả kinh doanh cuối năm bị lỗ, Đại Hội Đồng Cổ Đông có thể quyết định trích từ quỹ dự trữ để bù hoặc chuyển toàn bộ hay một phần bổ sung sang năm sau theo quy định của pháp luật .  

II. Phạm vi kinh doanh và cơ cấu tổ chức của Công ty
Công ty Cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex là doanh nghiệp kinh doanh thương mại chuyên kinh doanh sản xuất và lắp ráp, lắp đặt các loại vật tư thiết bị chuyên ngành xăng dầu và nhiều loại thiết bị thông dụng khác trên thị trường cả nước .
          Khai thác mở rộng thị trường kinh doanh trong cả nước, đa dạng hoá ngành hàng kinh doanh  phục vụ và đáp ứng yêu cầu tiêu dùng của các đơn vị trong ngành xăng dầu nói riêng cũng như đáp ứng, phục vụ cho các thành phần kinh tế nói chung. Mặt hàng kinh doanh chính của công ty chủ yếu là: Các loại máy móc thiết bị xăng dầu, ống thép và ống cao su dẫn xăng dầu, bể chứa dầu các loại, van, vải thuỷ tinh, máy móc thiết bị thông dụng… Xác định được vị trí và vai trò của mình là hoạt động trong cơ chế thị trường nên mục tiêu kinh doanh của công ty là kinh doanh có hiệu quả, cụ thể là kinh doanh phải có lợi nhuận, bảo toàn và phát triển được vốn, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, chấp hành nghiêm pháp lệnh kế toán – thống kê, tạo được công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, củng cố xây dựng công ty ngày càng phát triển lớn mạnh.
Công ty còn có chức năng:
- Kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại vật tư, thiết bị, phương tiện tồn chứa vận chuyển, bơm rót của ngành dầu khí .
- Đóng mới sữa chữa, cải tạo những xe vận chuyển xăng dầu hoá chất, khí hoá lỏng.
- Thi công, xây lắp các công trình dầu khí.
          - Tư vấn dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của công ty.
- Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu       
          Ngoài ra công ty còn được phép kinh doanh trong các lĩnh vực khác mà pháp luật không cấm .
          Công ty hoạt động trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam và cả nước ngoài khi có điều kiện.

 
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại  VietTel mệnh giá 20.000đ sau đó gửi mã số thẻ cào cùng địa chỉ email của bạn và mã tài liệu QT120 đến số điện thoại: 0988.44.1615 Sau khi nhận được tin nhắn tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn và thông báo cho bạn biết
Tài liệu này không có hình ảnh khác
Số ký tự được gõ là 250

Tài liệu cùng loại

Tên tài liệu
 Mã tài liệu
 Ngày đăng
 Lượt xem
 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang