Chuyên cung cấp tài liệu


Từ khóa cần tìm:
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại VietTel mệnh giá 20.000đ và gửi mã thẻ cào cùng với địa chỉ Email của bạn và mã tài liệu QT147 đến số điện thoại sau đây: 0988.44.1615  

Sau khi nhận được thông tin tôi sẽ gửi tài liệu vào mail cho bạn ngay và thông báo cho bạn biết

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của Công ty Kinh Doanh Nhà Số 3

Khi bước vào nền kinh tế chuyển đổi từ kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lí của nhà nước thì mọi tổ chức ,thành phần kinh tế đều phải tự chủ trong hoạt động kinh doanh của mình ,không còn cơ chế bao cấp “ xin cho “.Thêm vào đó là nền kinh tế Việt Nam đang từng bước ổn định để hoà nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới, đặc biệt là sự ra nhập AFTA tiến tới cắt giảm thuế trong quan hệ buôn bán giữa các nước trong khối .Để có thể tồn tại và phát triển trong điều kiện cạnh tranh gay gắt đó ,đòi hỏi các doanh nghiệp luôn luôn phải tự đổi mới để phù hợp ,thích nghi trong môi trường thay đổi .


Thông tin chi tiết
Số lượt xem
3524 Lượt xem
Cú pháp nhắn tin
Ngày đưa lên
Đăng ngày 15-01-2013 06:49:42 AM
Mã Tài liệu
QT147
Tổng điểm Đánh giá
0 điểm
Chia sẻ
Cho điểm tài liệu này
1 2 3 4 5
Đặt hàng
CHƯƠNG I
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY KINH DOANH NHÀ SỐ 3  
 
1.   GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY  
1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty :
Căn cứ quyết định số 33/TTg ngày 05/02/1993 của Thủ tướng chính phủ về việc chuyển quản lý quỹ nhà ở thuộc Sở hữu Nhà nước sang phương thức kinh doanh. Tại điều 3 Quyết định có ghi: “ Giao Chủ tịch UBND Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương sắp xếp tổ chức lại các đơn vị quản lý cho thuê nhà thuộc ngành nhà đất địa phương thành các doanh nghiệp Nhà nước theo Nghị định 388 - HĐBT ngày 20/11/1991 của Hội đồng Bộ trưởng để tổ chức kinh doanh quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước do ngành nhà đất địa phương quản lý “
 Căn cứ Nghị định 61/CP ngày 05/07/1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở.
Ngày 06/08/1994 UBND Thành phố Hà nội đã ra Quyết định số 1581/QĐ - UB thành lập Công ty Kinh doanh nhà số 3 trên cơ sở  sát nhập các Xí nghiệp quản lý nhà cũ ( Xí nghiệp kinh doanh nhà Thanh Xuân 0 Kim Giang, xí nghiệp kinh doanh nhà Từ Liêm, xí nghiệp kinh doanh nhà Gia Lâm - Đông Anh).
Công ty kinh doanh nhà số 3 là một đơn vị kinh tế chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Tài nguyên môi trường và Nhà đất Hà nội, thực hiện chế độ tự chủ sản xuất kinh doanh trong phạm vi pháp luật qui định.
Tên công ty :CÔNG  TY  KINH  DOANH  NHÀ  SỐ3.
Tên Quốc Tế :  HOUSING  BUSINESS  COMPANY  No3
Tên Viết Tắt :  HOBUCO3.
- Công ty có trụ sở giao dịch  tại: 212 Trần Đăng Ninh- Cầu Giấy- Hà Nội.
-Tel:            04 . 8338021
_Fax:          04.8337992.
_E_mail      kdnd_hcl@fpt.vn
_ Tài khoản:         7933-0099B tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội
_ Website:   hanoihou.com.
Ngành nghề kinh doanh chính :
_Tư vấn nhà đất ,kinh doanh bất động sản .
_Tư vấn đầu tư ,xây dựng các công trình dân dụng ,công nghiệp .
_Xây dựng các công trình kĩ thuật ,hạ tầng đô thị và các khu dân cư .
_Lập tổng mặt bằng quy hoạch ,thiết kế kĩ thuật các công trình dân dụng và công nghiệp .
Công ty hoạt động theo phương thức hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa, giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa lợi ích Nhà nước, lợi ích tập thể, lợi ích người lao động, trong đó lợi ích của CNVC là động lực trực tiếp.
1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty Kinh doanh nhà số 3
1.2.1  Chức năng
a/ Lĩnh vực quản lý:
- Tổ chức tiếp nhận, quản lý, ký hợp đồng cho thuê nhà thuộc quỹ nhà của Nhà nước giao.
- Tổ chức thực hiện các quyết định về nhà của UBND Thành phố Hà nội.
b/ Lĩnh vực kinh doanh phát triển nhà:
- Cải tạo, nâng cấp, mở rộng diện tích nhà hiện đang được giao quản lý để bán hoặc cho thuê.
- Mua nhà của các chủ sở hữu khác để sửa chữa cải tạo, nâng cấp, tăng thêm diện tích để bán hoặc  cho thuê.
- Tổ chức xây dựng nhà ở theo kế hoạch và qui hoạch được duyệt. Khai thác quỹ đất chuẩn bị mặt bằng xây dựng công trình kỹ thuật hạ tầng cho khu đất, xây nhà mới để bán hoặc cho thuê.
- Tổ chức hoạt động dịch vụ tư vấn nhà đất, thông tin môi giới nhà cửa, thủ tục hành chính trong mua bán, chuyển nhượng nhà.
- Thi công các công trình nhà ở qui mô vừa và nhỏ.
1.2.2  Nhiệm vụ
- Xây dựng và thực hiện các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn của Công ty, không ngừng nâng cao hiệu quả và mở rộng sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu của thị trường, tự bù đắp chi phí, chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn được giao, làm nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước trên cơ sở khai thác hết năng lực sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật.
- Thực hiện phân phối theo kết quả lao động và đảm bảo sự công bằng xã hội. Tổ chức tốt đời sống cho CBCN và mọi hoạt động xã hội. Có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp của CBCNV.
- Mở rộng liên doanh liên kết với các thành phần kinh tế trong và ngoài nước.
- Bảo vệ mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đảm bảo vệ sinh môi trường, tham gia việc giữ gìn an ninh trật tự xã hội, làm tròn nhiệm vụ quốc phòng, tuân thủ pháp luật, hạch toán và báo cáo trung thực theo pháp lệnh kế toán thống kê của nhà nước, bảo toàn và không ngừng tăng trưởng vốn của Công ty.
 
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại  VietTel mệnh giá 20.000đ sau đó gửi mã số thẻ cào cùng địa chỉ email của bạn và mã tài liệu QT147 đến số điện thoại: 0988.44.1615 Sau khi nhận được tin nhắn tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn và thông báo cho bạn biết
Tài liệu này không có hình ảnh khác
Số ký tự được gõ là 250

Tài liệu cùng loại

Tên tài liệu
 Mã tài liệu
 Ngày đăng
 Lượt xem
 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang