Chuyên cung cấp tài liệu


Từ khóa cần tìm:
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại VietTel mệnh giá 20.000đ và gửi mã thẻ cào cùng với địa chỉ Email của bạn và mã tài liệu KT052 đến số điện thoại sau đây: 0988.44.1615  

Sau khi nhận được thông tin tôi sẽ gửi tài liệu vào mail cho bạn ngay và thông báo cho bạn biết

Tổ chức công tác quản lý vốn lưu động trong công ty thương mại –xây dựng Sóc Sơn

S ự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đả đưa đất nước ta từ nền kinh tế mang nặng tính tự cung tự cấp với cơ chế quan liêu bao câpsang nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Công cuộc đổi mới đang đặt ra cho các doanh nghiệp thương mại nhiều thách thức bởi lĩnh vực kinh doanh thương maịo đang từng bước hội nhập với nền kinh tế khu vực và quốc tế. Sự cạnh tranh và khát vọng lợi nhuận đã trở thành động lực thôi thúc các DN tăng cường đổi mới thiết bị công nghệ.


Thông tin chi tiết
Số lượt xem
1731 Lượt xem
Cú pháp nhắn tin
Ngày đưa lên
Đăng ngày 21-07-2012 09:16:58 AM
Mã Tài liệu
KT052
Tổng điểm Đánh giá
0 điểm
Chia sẻ
Cho điểm tài liệu này
1 2 3 4 5
Đặt hàng
   Phần I:
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI-XÂY DỰNG SÓC SƠN.
I.Lịch sử hình thành của công ty và phát triển của công ty
1.Lịch sử hình thành của công ty
      Công ty CP TM-TH Sóc Sơn là một DNNN hoạt động trong lĩnh vựng kinh doanh thương mại,công ty có một bề dày lịch sử gắn liền vớ sự thăng trầm của đất nước về kinh tế và chính trị trong suôt 38 năm qua.Công ty được thành lập trren cơ sở sát nhập bởi hai đơn vị đó là công ty bách hoá công nghệ phẩm và công ty thực phẩm.
    Thực hiện đương lối đổi mới của đảng và nhà nước,do yêu cầu quản lý ngày 18/3/1993 UBND thành phố Hà Nội ra quyết đinhj 653/QĐ-UB sát nhập hai công ty bách hoá công nghệ phẩm và công ty thực phẩm thành công ty thương mại Sóc Sơn đóng tai 124 khu B-thị trấn Sóc Sơn.Công ty TM-XD Sóc Sơn là một DNNN có quy mô nhỏ với diện tích 7848 m2 nằm rải rác trên khắp các khu vực đông dân cư trong toàn huyện.Với một cơ sở vật chất nghèo nàn lạc hậu.Mặc dù vậy ngay từ khi sát nhập với nhiệm vụ kinh doanh thương mại phục vụ nhu cầu của CBCNV và nhân dân trong huyện,thực hiện hoạch toán kinh doanh độc lập.CBCNV trong công ty đã đoàn kết nhất trí mỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ và cấp trên giao cho.
    Đến cuối năm 1998,đảng và nhà nước có chủ trương sắp xếp và tổ chức tại DNNN thành các loại hình DN khác chỉ giữ lại mốtố DN lớn thuộc các ngành chủ chốt với mục đích tăng hiêu quả hoạt động và khẳng định vị trí then chốt của thành phần kinh tế nhà nước.Đồng thời huy động các nguồn lực đang năm trong dân để nâng cao sự phát triển của nền kinh tế,xã hội.
    Năm 1999,hưởng ứng sự đổi mới này của công ty thương nghiệp tổng hợp Sóc Sơn được UBNN huyện Sóc Sơn chọn làm điểm đề nghị với UBND thành phố Hà Nội cho phép công tyTNTH Sóc Sơn tiến hành cổ phần hoá.Sau 7 thánh chuẩn bị các bước tiến hành ngày 30/6/1999 UBNN thành phố Hà Nội ra quyết định số 5673/QĐ-UBchính thức chuyển ty TNTH Sóc Sơn thành công ty cổ phần thương mại-xây dựng Sóc Sơn.Công ty chuyển sang công ty cổ phần với số vốn điều lệ 4 tỉ đồng được chia thành 8000 cổ phiếu ,mỗi cổ phiếu có giá trị 500 nghìn đồng trong đó cổ phần bán cho người lao đông trong công ty là 58% tương ứng với 2.320triệu đồng,bán cho đối tượng ngoài công ty là 42%,tương ứng 1.680triệu đồng.Đây thực sự là bước chuyển biến lớn trong lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần thương mại xây dựng Sóc Sơn.Việc cổ phần hoá đã thay đổi hình thức sở hữu của công ty.Nếu như trước đây công ty thuộc sở hữu của nhà nước thì hiện nay 100% người lao động trong công ty là chủ sở hữu của công ty,tất cả cùng chung một mục đích là làm cho công ty ngày càng lớn mạnh và đời sống người lao động ngày càng được cải và nâng cao.
2.Sự phát triển của công ty.
      Với đặc thù là công ty thương mại cấp huyện  mạng lưới kinh doanh rộng khắp phụcvụ nhu cầu đời sống của ND.Những năm gần đây quy mô kinh doanh của công ty ngày càng được mở rộng cụ thể là
               +Năm 2000: 12.156triệu
               +Năm 2001:  15.273triệu
      Thị trường tiêu thụ ngày càng được mở rộng công ty có 45 quầy hàng kinh doanh tại 4 khu vực dân cư và 5 đại lí tại các xã.Mặt hàng kinh doanh chủ yếu của công ty là xăng dầu và kinh doanh thời vụ.Đi đôi với việc mở rông quy mô SXKD công ty còn nâng cao chất lượng hàng bán với tinh thần và thái độ phục vụ tận tình.
II.Chức năng và nhiện vụ của công ty
        Công ty cổ phần TMXD Sóc Sơn từ năm 1985 trở về trước là một công ty thương nghiệp cấp III có chưc năng và nhiên cụ phân phối hàng nhu yếu phẩm phục vụ CBCNV và nhân dân.Cuối năm 1985 đến đầu năm 1986 Đảng và nhà nước xoá bỏ cơ ché quan liêu bao cấp chuyển sang cơ chế thị trường định hướng XHCN.Công ty cổ phần xây dựng Sóc Sơn là một đơn vị hoạch toán độc lập do uỷ ban nhân dân huyện quản lý có nhiệm vụ kinh doanh tổng hợp,thương nghiệp quốc doanh giữ vai trò chủ đạo trên thị trường,khi được phê duyệt chuyển sang cổ phần hoá thì công ty có chức năng,nhiệm vụ kinh doanh thương mại theo đúng luật DN.Lưu chuyển hàng hoá và thực hiện giá trị hàng hoá,tiếp tục quá trình sản xuất trong khâu lưu thông tổ chức sản xuất quản lý kinh doanh hiệu quả,thoả mãn đầy đủ kịp thời đồng bộ đúng chất lượng mọi nhu cầu về hàng hoá dịch vụ cho khách hàng một cách thuận tiện văn minh góp phần thúc đảy sản xuất,tiêu dùng XH phát triển
III.Bộ máy tổ chức quản lý.
1.Bộ máy quản lý của công ty.
      Doanh nghiệp thương mại là một doanh nghiêp chuyên lam nhiệm vụ lưu thông hàng hoá vùă là người mua hàng vừa là người bán hàng để thực hiên tốt và cóhiêu quả.Nhiêm vụ của một doanh nghiệp thương mại là phải tổ chức bộ máy quản lý trên cơ sở hiệu quả và tích kiệm nhất.
      Công ty cổ phần TMXD Sóc Sơn là một đơn vị hoạch toán độc lập.Do đó công ty đã tổ chức một bộ máy quản lý trên cơ sở tích kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả kinh tế thúc đẩy kinh doanh phát triển tạo điều kiên chop doanh ngiệp tồn tại.
       Ngay sau khi cổ phần hoá công ty đã thực hiện sắp xếp lại hoạt động kinh doanh,bộ máy quản lý với phương châm một người làm được nhiều việc.Do vậy nhiều phòng ban được sát lập với nhau
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sơ đồ:  Bộ máy quản lý của công ty
 

       Trong công ty cơ quan có quyền quyết định cao nhất là đại hội đồng cổ đông(ĐHĐCĐ).ĐHĐCĐ của công ty gồm 63 cổ đông có quyền biểu quyết.ĐHĐCĐ họp ít nhất mỗi năm một lần để thông qua báo cáo tài chính năm và thông qua phương hướng phát triển của công ty.ĐHĐCĐ cũng có quyền quyết định trào bán CP và mức cổ tức hàng năm của từng loại CP.Hội đồng quản trị(HĐQT) và ban kiểm soát(BKS) do hội đồng cổ đông bầu ra và có thể bãi nhiệm.ĐHĐCĐ cũng có thể tổ chức lại hoặc giải thể công ty.Như vậy ĐHĐCĐ là chủ sở hữu của công ty có quyền chiếm hữu,định đoạt số phận của công ty cổ phần.Dưói ĐHĐCĐ là HĐQT do ĐHĐCĐ bầu ra và quản lý có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục địch quyền lợi của công ty.HĐQT có ba thành viên trong đó có một chủ tịch và phó chủ tịch có nhiệm vụ quyết định chiến lược phát triển công ty,quyết định các phương án kinh doanh.Đầu tư giải pháp phát triển thị trường các hợp đồng quan rọng có giá trị lớn phải được HĐQT thông qua mới được thực hiện.Nói chung HĐQT đưa ra các đường lối,nghị quyết về phương hướng hoạt động kinh doanh của công ty,tổ chức bộ máy quản lý đồng thời đưa ra các quy chế quản lý nội bộ.
       Trong HĐQT thì chủ tịch HĐQT có nhiệm vụ lập trương trình kế hoạch hoạt động của HĐQT,theo dõi tổ chức việc thực hiện các quyết định của HĐQT.Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo phápluật của công ty,phó chủ tịch HĐQT có nhiệm vụ giúp việc cho chủ tịch HĐQT.
       BKS của công ty gồm ba người trong đó có một kiểm soát viên trưởng  (KSVT) và 2 kiểm soát viên(KSV).KSVT là người có trình độ chuyên môn về nghiệp vụ kế toán tài chính.BKS có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong việc quản lý điều hành hoạt động kinh doanh ghi chép sổ sách kế toán kiểm tra báo cáo tài chính cụ thể là ban kiểm soát phải thẩm định báo cáo tài chính hàng năm kiểm tra từng vấn đề nhằm tìm ra ,phát hiện những sai sót gian lận của các bộ phận và đưa ra trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định.Thông qua kiểm soát để đảm bảo các quyết định các quy chế quản lý nội bộ  các nghị quyết chỉ đạo của ĐHĐCĐ và BQT.
       Trong HĐQT một thành viên được bầu ra làm giám đốc điều hành(GĐ ĐH)có nhie3ẹm vụ điều hành trực tiếp mọi hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty theo các nghị quyết của HĐQT và phương án kinh doanhcủa công ty đả được HĐCĐ phê duyệt.Giđốc quản lý trực tiếp phòng tài chính ké toán và mạng lưới kinh doanh.Dưới giám dốc là một phó giám đốc phụ trách kinh doanh quản lý  trực tiếp  phòng kinh doanh thị trường.Mộtphó giám đốc phụ trách tài chính hành chính,quản lý trực tiếp phòng tài chính hành chính.
       Phòng kế toán tài vụ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tắc kế toấn taì chính theo đúng chế độ kế toán tài chính của nhà nước,xử lý chứng từ,lập báo cáo tài chính ,báo cáo quản trị cung cấp thông tin kịp thời về tình hình tài chính của công ty,tư vấn cho giám đốc trong việc ra quyết định kinh doanh.
       Phòng tổ chức hành chính có quyền tham mưu đầu mối chỉ đạo và thực hiện các lĩnh vực tổ chức quản lý cán bộ lao động tiền lương,đào tạo, thi đua,khen thưởng,kỹ thuật.
       phòng kinh doanh thị trường này có nhiệm vụ chức năng được sát nhập bởi phòng kế hoạch và phòng kinh daonh tổng hợp. Hiện nay phòng này có nhiệm vũay dựng kế hoạch kinh doanh,kế hoạch lưu chuyển hàng hoá,tổ chức lập và xây dựng kế hoạchkinh doanh,quảng cáo và xúc tiến bán hàng,nghiên cứu mở rộng thị trường,tìm kiếm và tổng kết các hợp đồng kinh kế .
       Ba cửa hàng là nơi thực hiện các nghiệp vụ bán hàng phản ánh phản ánh kịp thời về phòng kinh doanhthị trường về nhu cầu hàng hoá bán ra.Thực hiện các kế hoạch kinh doanh công tác tổ chức các phòng banliên quan đảm bảo các chế độ lươngthưởng và quyền lợi khác của nhân viên.
2. Môi trường kinh doanh của công ty
       Công ty cổ phần TMXD Sóc Sơn là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thương mại từ nhiều năm nay,công ty luôn đứng vững trên thị trường,là một DNquan trọng trong lĩnh vực kinh doanh thương mại của huyện Sóc Sơn nhất là từ khi tiến hành cổ phần hoá thì mọi quyền lợi của mỗi cổ đong đều gắn liền với sự phát triển của công ty.Dovậy bộ máy lãnh đạo của công tyluôn quan tâm đến việc nâng cao hiệu quả kinh doanh,việc phân phối lợi nhuận và điều lệ của công ty,luôn quan tâm , khuyến khích và cóa chế độ đãi ngộ kịp thời đối với CBCNV.
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại  VietTel mệnh giá 20.000đ sau đó gửi mã số thẻ cào cùng địa chỉ email của bạn và mã tài liệu KT052 đến số điện thoại: 0988.44.1615 Sau khi nhận được tin nhắn tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn và thông báo cho bạn biết
Tài liệu này không có hình ảnh khác

Tài liệu cùng loại

Tên tài liệu
 Mã tài liệu
 Ngày đăng
 Lượt xem
 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang