Chuyên cung cấp tài liệu


Từ khóa cần tìm:
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại VietTel mệnh giá 20.000đ và gửi mã thẻ cào cùng với địa chỉ Email của bạn và mã tài liệu KT091 đến số điện thoại sau đây: 0988.44.1615  

Sau khi nhận được thông tin tôi sẽ gửi tài liệu vào mail cho bạn ngay và thông báo cho bạn biết

Hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành tại Công ty Sông Đà 11 – Tổng công ty Sông Đà

Kế toán cung cấp bức tranh toàn cảnh về tình hình tài chính cũng như tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị mình cho các cấp lãnh đạo, các bộ phận biết được quá trình sản xuất kinh doanh. Các báo cáo kế toán cũng giúp cho các cấp lãnh đạo, các bộ phận bbiết được quá trình kinh doanh của đơn vị mình có hiệu quả hay không. Đồng thời thông qua những báo cáo do phòng tài chính kế toán cung cấp, Giám đốc thấy được ưu, nhược điểm của Công ty, thấy được những khả năng tiềm tàng của Công ty từ đó đưa ra những biện pháp phù hợp nâng cao hiêụ quả trong quá trình kinh doanh để thu được lợi nhuận nhiều hơn nữa.


Thông tin chi tiết
Số lượt xem
1921 Lượt xem
Cú pháp nhắn tin
Ngày đưa lên
Đăng ngày 21-07-2012 04:06:43 PM
Mã Tài liệu
KT091
Tổng điểm Đánh giá
0 điểm
Chia sẻ
Cho điểm tài liệu này
1 2 3 4 5
Đặt hàng
HẠCH TOÁN  TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP, XDCB
 
I.  BẢN CHẤT, NỘI DUNG KINH TẾ CỦA CPSX, GTSP TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP, XDCB.
1.  Chi phí sản xuất
1.1  Bản chất nội dung kinh tề của chi phí sản xuất.
Quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là quá trình biến đổi một cách có ý thức và có mục đích các yếu tố sản xuất đầu vào thành công trình hạng mục công trình nhất định.
Mỗi doanh nghiệp để tiến hành sản xuất bình thường tạo ra sản phẩm nhất điịnh thì không có gì thay thế được là phải hài hoà 3 yếu tố cơ bản của quá trính sản xuất, đó là : Tư liệu lao động, đối tượng lao động và lao động sống. Đồng thời trong quá trình SX hàng hoá cũng chính là quá trình tiêu hao của chính bản thân các yêú tố trên.
Vậy để tiến hành SX sản phẩm người ta phải bỏ chi phí về thù lao lao động về tư liệu lao động, đối tượng lao động.Vì thế hình thành nên các CPSX để tạo ra giá trị sản phẩm sản xuất là tất yếu khách quan không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của người sản xuất.
Mặc dù các loại hao phí bỏ ra cho hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm nhiều loại, nhiều yếu tố khác nhau, trong điều kiện tồn tại quan hệ hàng hoá - tiền tệ thì chúng vẫn được biểu hiện dưới hình thức giá trị.
Vậy chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí mà Doanh nghiệp phải tiêu dùng trong một thời kỳ để thực hiện quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.
Ngành xây dựng cũng như các ngành khác, chi phí sản xuất của đơn vị xây lắp, xây dựng cơ bản là toàn bộ chi phí về lao động sống và lao động vật hoá phát sinh trong quá trình sản xuất và cấu thành nên giá thành sản phẩm xây lắp.
Thực chất chi phí là sự dịch chuyển vốn, dịch chuyển của các yếu tố sản xuất vào đối tượng tính giá (sản phẩm công trình và hạng mục công trình).
Về mặt lượng chi phí sản xuất phụ thuộc vào hai yếu tố:
- Khối lượng sức lao động và tư liệu sản xuất được chia ra trong một thời kỳ nhất định.
- Giá cả tư liệu sản xuất đã tiêu hao trong quá trình sản xuất và tiền lương của một đơn vị lao động đã hao phí.
1.2  Phân loại chi phí sản xuất:
Trong Doanh nghiệp xây dựng, các chi phí sản xuất bao gồm nhiều loại, nhiều khoản khác nhau cả về nội dung tính chất, công dụng, vai trò, vị trí...yêu cầu quản lý với từng loại chi phí cũng khác nhau. Việc quản lý tài chính, quản lý sản xuất, quản lý chi phí sản xuất không thể chỉ dựa vào số liệu phản ánh tổng hợp chi phí sản xuất mà còn phải căn cứ vào số liệu cụ thể của từng loại chi phí riêng biệt để phục vụ cho yêu cầu kiểm tra và phâm tích toàn bộ các chi phí hoặc từng yếu tố chi phí ban đầu của chúng, theo từng công trình, hạng mục công trình theo từng nơi phát sinh chi phí và nơi chịu chi phí. Do đó, phân loại chi phí sản xuất là một yêu cầu tất yếu để hạch toán chính xác chi phí sản xuất và tính giá thành sản pơhẩm xây lắp.
Phân loại chi phí sản xuất một cách khoa học và thống nhất không những có nghĩa quan trọng đối với công tác kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm mà còn là tiền đề rất quan trọng của kế hoạch hoá, kiểm tra và phân tích chi phí sản xuất của toàn Doanh nghiệp, từ đó không ngừng tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, phát huy hơn nữa vai trò của công tác kế toán đối với sự phát triển của Dóanh nghiệp.
Xuất phát từ các mục đích và yêu cầu của quản lý, chi phí sản xuất cũng được phân loại theo những tiêu thức khác nhau. Phân loại chi phí sản xuất là việc sắp xếp chi phí sản xuất vào từng loại, từng nhóm khác nhau theo những đặc trưng nhất định.
* Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung tính chất kinh tế của chi phí :
Theo cách này chi phí sản xuất được chia ra thành 7 yếu tố :
-       Chi phí nguyên vật liệu : Bao gồm toàn bộ chi phí về các loại đối tượng lao động là nguyên vật liệu chính : gạch, cát, đá, sỏi, xi măng, sắt thép ; vật liệu phụ, phụ tùng thay thế, công cụ thuộc TSCĐ vât liệu sử dụng luôn chuyển như : ván khôn, giàn giáo, cốp pha.
-       Chi phí nhân công : Là toàn bộ chi phí về tiền lương chính, các khoản khác phụ cấp mang tính chất tiền lương phải trả cho cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp.
-       Chi phí nhiên liệu, động lực sử dụng vào quá trình SXKD trong kỳ : xăng, dầu ..
-       Các khoản BHXH, BHYT, KPCĐ : Là các khoản được trích theo tỷ lệ quy định trên tổng số tiền lương và phụ cấp lương phải trả cho CBCNV.
-       Chi phí khấu hao TSCĐ : Là toàn bộ số tiền khấu hao TSCĐ phải trích trong kỳ của tất cả các loại TSCĐ sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp.
-       Chi phí dich vụ mua ngoài : Là số tiền trả về các loại dịch vụ mua ngoài phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp.
-       Chi phí bằng tiền khác : Là toàn bộ chi phí khác bằng  tiền phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất , kinh doanh ngoài các yếu tố trên.
Phân loại chi phí sản xuất theo cách này có tác dụng cho biết kết cấu, tỷ trọng từng loại chi phí mà doanh nghiệp đã chi ra trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh để lập bản thuyết minh báo cáo tài chính (phần chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố) phục vụ cho yêu cầu thông tin và quản trị doanh nghiệp, phục vụ cho việc xây dựng phân tích định mức vốn lưu động, lập kiểm tra và phân tích tình hình thực hiện dự toán chi phí , lập dự toán chi phí sản xuất, kinh doanh cho kỳ sau. Nó là tài liệu quan trọng dùng làm căn cứ để xác định mức tiêu hao vật chất và thu nhập quốc dân.
* Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo mục đích, công dụng của chi phí :
Theo các phân loại này toàn bộ chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp :
-       Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp : Là chi phí của các loại vật liệu chính, vật liệu phụ kết cấu nên giá trị thiết bị kèm theo vật kiến trúc .. cần thiết để tạo nên sản phẩm xây lắp .
-       Chi phí nhân công trực tiếp : Là các khoản chi phí về lương chính, các khoản phụ cấp mang tính chất tiền lương của công nhân trực tiếp tham gia vào xây lắp công trình, hạng mục công trình.
-       Chi phí sử dụng máy thi công : Là các chi phí liên quan đến việc sử dụng máy để hoàn thành sản phẩm xây lắp. Chi phí này bao gồm : tiền khấu hao máy móc thiết bị, thuê máy, tiền lương công nhân vận hành máy thi công, chi phí về nhiên liệu động lực dùng cho máy thi công... để tiến hành xây lắp các công trình, hạng mục công trình.
-       Chi phí sản xuất chung : Là các chi phí liên quan tới nhiều công trình bao gồm chi phí về tiền lương nhân viên quản lý đội, các khoản trích theo lương như BHXH, BHYT, KPCĐ, khấu hao TSCĐ dùng chung cho đội, chi phí vật liệu, công cụ dùng cho quản lý đội ..
-       Ngoài ra khi tính chỉ tiêu giá thành toàn bộ (giá đầy đủ) thì chỉ tiêu giá thành còn bao gồm các khoản mục chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.
Phân loại theo cách này giúp doanh nghiệp theo dõi từng khoản mục chi phí phát sinh từ đó tiến hành đối chiếu với giá thành dự toán của công trình để có thể nhận biết được từng khoản mục chi phí phát sinh ở đâu, tăng hay giảm so với dự toán để từ đó doanh nghiệp có hướng tìm ra biện pháp nhằm tiết kiệm khoản mục chi phí trên, hạ giá thành công tác xây lắp.
Ngoài hai cách phân loại chủ yếu trên, phục vụ cho công tác quản lý và công tác kế toán, chi phí sản xuất , kinh doanh còn có thể phân loại theo các tiêu thức khác như :
-       Căn cứ vào chức năng của chi phí đối với hoạt động sản xuất kinh doanh : bao gồm chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, chi phí hoạt động tài chính, chi phí hoạt động bất thường.
-       Căn cứ vào mối quan hệ giữa chi phí sản xuất kinh doanh với khối lượng công việc hoành thành, chi phí được chia ra thành hai loại : chi phí cố định và chi phí biến đổi.
-       Căn cứ vào cách thức kết cấu chi phí thì toàn bộ chi phí sản xuất kinh doanh được chia thành chi phí thời kỳ và chi phí sản phẩm.
Mỗi cách phân loại chi phí sản xuất này được đáp ứng cho mục đích quản lý hạch toán kiểm tra, kiểm soát chi phí phát sinh ở các góc độ khác nhau. Do vậy các cách phân loại đều tồn tại, bổ sung cho nhau và giữ vai trò nhất định trong quản lý toàn bộ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong từng thời kỳ nhất định.
2.  Giá thành sản phẩm .
2.1 Bản chất nội dung kinh tế của giá thành sản phẩm .
Các chi phí sản xuất, chế tạo sản phẩm luôn luôn được biểu hiện ở mặt định tính và mặt định lượng, đó vừa là mục đích cuối cùng của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. Để xây dựng nên một công trình, hạng mục công trình .. thì doanh nghiệp phải xây dựng, phải đầu tư vào quá trình sản xuất thi công một lượng chi phí nhất định. Những chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra trong quá trình thi công đó luôn luôn được biểu hiện ở mặt định tính hay định lượng.
-  Mặt định tính của chi phí đó là các chi phí hiện vật hay bằng tiền  tiêu hao trong quá trình sản xuất, thi công công trình hoàn thành.
-  Mặt định lượng của chi phí thể hiện mức độ tiêu hao cụ thể của từng loại chi phí tham gia vào quá trình sản xuất , thi công công trình hoàn thành được thể hiện bằng thước đo giá trị.
-  Mục đích của sản xuất kinh doanh hay nói cách khác mục đích chi phí của doanh nghiệp tạo nên những giá trị sử dụng nhất định để đáp ứng yêu cầu của xã hội.
Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, vấn đề quan tâm trước hết đối với các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm là lợi nhuận - Đó vừa là nguyên nhân, vừa là mục đích cuối cùng của quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh trong doanh nghiệp. Để xây dựng nên một công trình, hạng mục công trình thì doanh nghiệp xây dựng phải đầu tư vào quá trình sản xuất , thi công một lượng chi phí nhất định, đồng thời các doanh nghiệp cũng rất quan tâm đến hiệu quả của chi phí bỏ ra ít nhất, thu được giá trị sử dụng lớn nhất và luôn tìm mọi biện pháp hạ thấp chi phí nhằm mục đích thu được lợi nhuận tối đa.
Những chi phí sản xuất mà doanh nghiệp đã bỏ ra trong quá trình thi công công trình nào thì sẽ tham gia cấu thành nên giá của công trình đó.
Trong hệ thống các chỉ tiêu kinh tế phục vụ công tác quản lý giá thành sản phẩm là chỉ tiêu thoả mãn, đáp ứng các nội dung thông tin trên.
Giá thành sản phẩm luôn chứa đựng hai mặt khác nhau vốn có bên trong nó. Vậy giá thành sản phẩm xây lắp là toàn bộ chi phí sản xuất (bao gồm chi phí về nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung) tính cho từng công trình, hạng mục công trình khối lượng xây lắp hoàn thành đến giai đoạn quy ước đã hoàn thành nghiệm thu, bàn giao và được chấp nhận thanh toán.
Khác với các doanh nghiệp công nhiệp, ở doanh nghiệp xây dựng giá thành sản phẩm xây lắp mang tính cá biệt, mỗi công trình, hạng mục công trình khi đã hoàn thành đều có một giá thành riêng. Hơn nữa khi một doanh nghiệp nhận thầu một công trình thì giá bán (giá nhận thầu) đã có ngày trước khi thi công công trình đó. Do đó giá thành thực tế của một công trình hoàn thành, khối lượng công việc xây lắp hoàn thành chỉ quyết định tới lãi, lỗ của doanh nghiệp do thực hiện thi công công trình đó mà thôi.
Tuy vậy, trong điều kiện hiện nay, để đa dạng hoá hoạt động sản xuất kinh doanh được sự cho phép của Nhà nước, một số xí nghiệp đã linh hoạt, chủ động xây dựng một số công trình (chủ yếu là công trình dân dụng như: nhà ở, văn phòng, cửa hàng...) sau đó lại bán lại cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng với giá hợp lý thì giá thành sản phẩm xây lắp cũng là một nhân tố quan trọng để xác định giá bán.
Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các hao phí về lao động sống, lao động vật hoá có liện quan đến công việc công trình, hạng mục công trình đã hoàn thành, dó đó nó là một phạm trù kinh tế khách quan bởi sự chuyển dịch của giá trị tư liệu sản xuất và lao động sống đã hao phí vào sản xuất là cần thiết tất yếu. Mặt khác giá thành là một đại lượng tính toán, là chỉ tiêu có sự biến tướng nhất định nên ở phương diện này, giá thành ít nhiều lại mang tính chất chủ quan thể hiện hai khía cạnh.
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại  VietTel mệnh giá 20.000đ sau đó gửi mã số thẻ cào cùng địa chỉ email của bạn và mã tài liệu KT091 đến số điện thoại: 0988.44.1615 Sau khi nhận được tin nhắn tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn và thông báo cho bạn biết
Tài liệu này không có hình ảnh khác

Tài liệu cùng loại

Tên tài liệu
 Mã tài liệu
 Ngày đăng
 Lượt xem
 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang