Chuyên cung cấp tài liệu


Từ khóa cần tìm:
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại VietTel mệnh giá 20.000đ và gửi mã thẻ cào cùng với địa chỉ Email của bạn và mã tài liệu KT064 đến số điện thoại sau đây: 0988.44.1615  

Sau khi nhận được thông tin tôi sẽ gửi tài liệu vào mail cho bạn ngay và thông báo cho bạn biết

Công tác quản lý vật tư tại Công ty may Thăng Long - Xí nghiệp may liên doanh G&A

Khi nền kinh tế thị trường ở nước ta chuyển mình kéo theo sự ra đời của nhiều thành phần kinh tế và các loại hình doanh nghiệp khác nhau thì sự cạnh tranh gay gắt để tồn tại và phát triển giữa các doanh nghiệp là điều thiết yếu. Điều đó đặt cho doanh nghiệp một vấn đề sống còn là muốn tồn tại và đứng vững trong cơ chế thị trường phải tự tìm cho mình hướng đi phù hợp. Yêu cầu đặt ra cho các doanh nghiệp sản xuất là phải đảm bảo quá trình hoạt động sản xuất của doanh nghiệp mình diễn ra một cách thuận lợi nhất: giảm chi phí, hạ giá thành, số lượng sản phẩm tiêu thụ ngày càng cao.


Thông tin chi tiết
Số lượt xem
1644 Lượt xem
Cú pháp nhắn tin
Ngày đưa lên
Đăng ngày 21-07-2012 09:51:11 AM
Mã Tài liệu
KT064
Tổng điểm Đánh giá
0 điểm
Chia sẻ
Cho điểm tài liệu này
1 2 3 4 5
Đặt hàng

PHẦN I

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY MAY THĂNG LONG - XÍ NGHIỆP MAY LIÊN DOANH G&A
––––––––––––––––––––––––
 
ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY MAY THĂNG LONG - XÍ NGHIỆP MAY LIÊN DOANH G&A
 
- Tên công ty: Công ty may Thăng Long - Xí nghiệp may liên doanh G&A
- Hình thức sở hữu vốn: Doanh nghiệp Nhà nước .
- Quyết định thành lập số :                   ngày       tháng      năm.
- Số công nhân: 2896 người  trong đó :     
          + Nam : 419 người  (chiếm  14,48%)
          + Nữ: 2477 người (chiếm 85,53%)
- Lĩnh vực kinh doanh :sản xuất các loại sản phẩm may mặc phục vụ cho xuất khẩu, tiêu dùng trong nước và ngoài nước .
 
I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
1. Quá trình hình thành.
Công ty may Thăng Long - Xí nghiệp may liên doanh G&A là đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc bộ công nghiệp. Được thành lập theo giấy phép thành lập doanh nghiệp nhà nước số: 228/CNN-TCLĐ ngày 24 tháng 3 năm 1993.
Tiền thân của công ty là xí nghiệp may cấp I thuộc sở nội thương thành lập ngày 02 tháng 3 năm 1968. Sau một thời gian hoạt động xí nghiệp may cấp I được chuyển thành Công ty may Thăng Long - Xí nghiệp may liên doanh G&A. Do những hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả của Công ty may Thăng Long - Xí nghiệp may liên doanh G&A, ngày 25 tháng 8 năm 1992, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp  nhẹ đã ký quyết định số 730 CNN-TCLĐ đổi tên xí nghiệp thành Công ty may Thăng Long - Xí nghiệp may liên doanh G&A.
2. Quá trình phát triển.
Công ty may Thăng Long - Xí nghiệp may liên doanh G&A được thành lập vào năm 1968 giữa khói lửa của cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta ác liệt ở hai miền Nam – Bắc. Trong hoàn cảnh khó khăn về cơ sở vật chất và trang thiết bị máy móc (năm 1961-1972), công nhân của công ty phải sản xuất thủ công trên những máy may đạp chân với mặt hàng chủ yếu của công ty lúc bấy giờ là các mặt hàng bảo hộ lao động, quân phục bộ đội và quần áo trẻ em các loại.
          Cho đến những năm 80 công ty bắt đầu sản xuất thêm mặt hàng bảo hộ lao động xuất khẩu sang các nước cộng hòa dân chủ Đức và Liên Xô cũ. Gần một năm sau đó (1981) công ty chuyển sang sản xuất các mặt hàng đòi hỏi chất lượng cao hơn phục vụ tiêu dùng trong nước như áo sơ mi nam, áo bay Liên Xô, áo khoác nam, nữ.
          Đến nay các sản phẩm của công ty rất đa dạng và phong phú đáp ứng được những yêu cầu khác nhau của khách hàng như : áo Jacket các loại, quần các loại, áo sơ mi các loại, khăn trẻ em.
          Trong nhiều năm trở lại đây cùng với sự quan tâm đầu tư của tổng cục dệt may, sự năng động của ban lãnh đạo công ty trong việc tìm kiếm bạn hàng, đến nay đời sống của các cán bộ công nhân viên trong công ty ngày càng ổn định hơn, điều này thể hiện rõ trong một số chỉ tiêu của công ty trong những năm 2000, 2001, 2002 như sau:
          Bảng 1: Kết quả kinh doanh qua một số năm
STT Chỉ tiêu Năm 2000 Năm 2001 Năm 2002
(triệu đồng) (triệu đồng) (triệu đồng)
1 Giá trị SXCN 40508 49679 60000
2 Tổng doanh thu 52904 61430 76874
3 Tổng số nộp ngân sách 368 440 468
 
Từ số liệu trích trong bảng trên có thể so sánh cụ thể tình hình tăng giảm các chỉ tiêu nay như sau:
 
STT
 
 
Chỉ Tiêu
Năm 2001 so 2000 Năm 2002 so 2001
Triệu  đồng % Triệu đồng %
1 Giá trị SXCN 9171 16,20 10321 20,77
2 Tổng doanh thu 8626 16,33 15444 25,14
3 Tổng số nộp ngân sách 72 19,86 28 6,36
 
Thông qua các chỉ tiêu so sánh của năm 2000, 2001, 2002 có thể thấy rằng doanh thu tiêu thụ và lợi nhuận qua các năm của công ty có sự biến chuyển như  sau:
Năm 2001 giá trị sản xuất tăng 26,20% tương ứng tăng 917 triệu đồng, dẫn tới việc tăng doanh thu 16,33% và tổng số nộp ngân sách tăng là 72 triệu đồng.
Cho đến năm  2002 thì giá trị sản xuất tăng lên 20,77% tương ứng tăng 10.321 triệu đồng, doanh thu  tăng 25,14% và  số tiền thực tế là 15444 triệu đồng, số nộp ngân sách tăng 6,46% .
II. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ :
1. Chức năng :
Công ty may Thăng Long - Xí nghiệp may liên doanh G&A là công ty may nên chức năng chính của công ty là sản xuất các sản phẩm may mặc phục vụ cho suất khẩu và tiêu dùng trong nước.  Sản phẩm của công ty rất đa dạng về kiểu cách và mẫu mã như áo Jaket , áo sơ mi nam các loại quần áo phụ nữ trẻ  em.
2. Nhiệm vụ :
- Nhiệm vụ chủ yếu của công ty là tổ chức sản xuất và kinh doanh các mặt hàng theo đúng ngành nghề đăng ký và mục đích thành lập công ty .
- Bảo toàn và phát triển vốn được nhà nước giao .
Thực hiện các nhiệm vụ và nghĩa vụ đối với nhà nước .
Thực hiện phân phối theo kết quả lao động chăm lo và không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công nhân viên toàn công ty. Tổ chức bồi dưỡng và nâng cao trình độ văn hoá, khoa học kỹ thuật, chuyên môn hoá nghiệp vụ của cán bộ công nhân viên trong toàn công ty .
Căn cứ vào nhiệm vụ của công ty, công ty có trách nhiệm tổ chức bộ máy quản lý phù hợp với quy mô của công ty, thực hiện chức năng quản lý đảm bảo việc sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao .
III. CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY MAY THĂNG LONG - XÍ NGHIỆP MAY LIÊN DOANH G&A
Căn cứ quyết định số 594 / QĐ -TCLĐ ngày 04-12-1996 tổng công ty dệt may  Việt Nam về việc phê chuẩn điều lệ tổ chức hoạt động Công ty may Thăng Long - Xí nghiệp may liên doanh G&A, tổng giám đốc công ty xây dựng mô hình hệ thống tổ chức của công ty như sau:
a) Mô hình lãnh đạo hiên nay bao gồm :
01 Tổng Giám đốc phụ trách chung
01 Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật
01 Phó Giám đốc phụ trách kinh tế
b) Các phòng nghiệp vụ :
- Phòng Kỹ thuật công nghệ
- Phòng Bảo vệ quân sự
- Phòng Xuất - Nhập khẩu
- Phòng Tổ chức lao động
- Phòng Hành chính - Tổng hợp
- Phòng Kế toán - Tài vụ
- Phòng Y tế
- Phòng phuc vụ sản xuất
- Phòng kinh doanh nội địa
Cùng các phân xưởng may mặc và các phân xưởng sản xuất khác .
Có thể khái quát cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty may Thăng Long - Xí nghiệp may liên doanh G&A trên sơ đồ như  sau:
* Giải thích sơ đồ :
- Tổng giám đốc :
Phụ trách chung và phụ trách kế hoạch, chiến lược dài hạn, kinh tế đối ngoại, tổ chức cán bộ tài chính xây dựng cơ bản, xí nghiệp dịch vụ.
- Phó tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật :
Phụ trách kỹ thuật toàn công ty (chất lượng sản phẩm ) đồng thời phụ trách mặt an ninh, an toàn lao động trong công ty .
- Phó tổng giám đốc kinh tế :
Phụ trách kinh doanh nội địa và đời sống của cán bộ công nhân viên trong toàn công ty
- Phòng tổ chức lao động :
+ Tổ chức quản lý sắp xếp nhân lực phù hợp với cơ cấu quản lý .tổ chức trong toàn công ty .
+ Thực hiện kế hoặch lao động, kế hoặch tiền lương và tuyển dụng lao động .
+ Thực hiện các chế độ chính sách với lao động .
+ Xây dựng định mức lao động, xác định đơn giá tiền lương với sản phẩm .
- Phòng kế tón tài vụ :
+ Tham mưu cho Tổng giám đốc trong lĩnh vực tài chính thu, chi, vay và đảm bảo các nguồn thu, chi.
+ Trực tiếp quản lý vốn nguồn vốn phục vụ cho sản xuât kinh doanh.
+ Theo dõi chi phí sản xuất, các hoạt động tiếp thị hạch toán kết quả các hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Phòng kinh doanh tiếp thị :
Thực hiện công tác tiếp thị và quản lý các kho thành phẩm ,đầu tấm phục vụ cho công tác tiếp thị .
- Phòng xuất- nhập khẩu:
+ Tham mưu cho Tổng giám đốc ký kết các hợp đồng với đối tác là người nước ngoài.
+ Trực tiếp, điều tiết kế hoạch sản xuất, kế hoạch tiến độ và giao hàng.
+ Thực hiện các nghiệp vụ xuất -nhập khẩu .
+ Cân đói và đảm bảo nguyên phụ liệu cho sản xuất.
- Phòng kỹ thuật công nghệ :
+ Quản lý và xây dựng các quy trình công nghệ, quy cách, tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm, xác định mức kỹ thuật và chất lượng sản phẩm .
- Phòng hành chính tổng hợp :
+ Tiếp nhận quản lý công văn, thực hiện các nghiệp vụ văn thư lưu trữ, đón khách, nâng cao các công trình nhà xưởng ...
+ Tổ chức công tác phục vụ các hội nghị, hội thảo và công tác vệ sinh công nghiệp
- Phòng bảo vệ :
+ Xây dưng các nội quy và quy định an toàn trong công ty, bảo vệ và quản lý tài sản của công ty .
+ Hướng dẫn, tiêp đón khách ra vào công ty .
- Phòng y tế :
+ Thực hiện các nghiệp vụ khám chữa bệnh và bảo vệ sức khoẻ cho nguời lao động.
+ Tuyên truyền và thực hện công tác phồng chống dịch bệnh.
- Trung tâm may đo thời trang:
+ Bán và giới thiệu sản phẩm thời trang .
+ Tiếp nhận và thực hiện các đơn hàng thời trang .
- Các phòng phục vụ sản xuất :
+ Đảm bảo việc chuyên chở và cung cấp nguyên phụ liệu  cho sản xuất .
+ Quản lý vận tải, chuyên chở trong toàn công ty, quản lý các kho thành phẩm...
+ Quản lý các kho thành phẩm.
 
 
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại  VietTel mệnh giá 20.000đ sau đó gửi mã số thẻ cào cùng địa chỉ email của bạn và mã tài liệu KT064 đến số điện thoại: 0988.44.1615 Sau khi nhận được tin nhắn tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn và thông báo cho bạn biết
Tài liệu này không có hình ảnh khác

Tài liệu cùng loại

Tên tài liệu
 Mã tài liệu
 Ngày đăng
 Lượt xem
 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang