Chuyên cung cấp tài liệu


Trang web GiangVien.Net cung cấp các tài liệu cho sinh viên
Bộ đếm miễn phí
Từ khóa cần tìm:
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại VietTel mệnh giá 20.000đ và gửi mã thẻ cào cùng với địa chỉ Email của bạn và mã tài liệu KC060 đến số điện thoại sau đây: 0988.44.1615  

Sau khi nhận được thông tin tôi sẽ gửi tài liệu vào mail cho bạn ngay và thông báo cho bạn biết

Công nghiệp hoá- Hiện hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta hiện nay

Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá là con đường tất yếu phải tiến hành đối với bất cứ nước nào, nhất là những nước có xuất phát điểm từ nền nông nghiệp kém phát triển muốn xây dựng nền kinh tế phát triển hiện đại. Hiện nay ở nhiều nước, nhất là nước đang phát triển, phát triển công nghiệp nông thôn được coi là vấn đề tất yếu có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Đối với Việt nam là một quốc gia lạc hậu, hơn 80% dân số sống ở nông thôn với một cơ cấu kinh tế độc canh thuần nông, năng suất lao động thấp, nhu cầu việc làm rất bức bách. Đại hội lần IX Đảng Cộng sản Việt nam đã khẳng định tính đúng đắn đường lối CNH- HĐH nước ta, trong đó đặc biệt coi trọng phát triển công nghiệp nông thôn, từ đó làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế thực hiện CNH- HĐH nông nghiệp, nông thôn.


Thông tin chi tiết
Số lượt xem
1131 Lượt xem
Cú pháp nhắn tin
Ngày đưa lên
Đăng ngày 05-05-2012 08:44:40 PM
Mã Tài liệu
KC060
Tổng điểm Đánh giá
0 điểm
Chia sẻ
Cho điểm tài liệu này
1 2 3 4 5
Đặt hàng

VAI TRÒ CỦA CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TRONG

QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ- HIỆN ĐẠI HOÁ

NÔNG THÔN VIỆT NAM.

 

I-/   CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TRONG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN.
1-/       Cơ cấu kinh tế nông thôn và công nghiệp nông thôn.
         Trong lịch sử và cho đến nay, cơ cấu kinh tế Việt nam được tổ chức gắn liền với các ngành nghề và lãnh thổ như sau:
(1)     Làng xã thuần nông.
(2)     Làng nông nghiệp, kiêm thêm nghề phụ.
(3)     Làng chuyên các ngành nghề truyền thống (Làng gốm sứ, làng
         dệt…)
(4)     Làng nghề mới hình thành (ven đô thị, ven trục đường giao thông ).
(5)     Các cơ sở và doanh nghiệp phi nông nghiệp (trang trại, xí nghiệp phi
        nông nghiệp ở các thị trấn, thị tứ).
(6)     Các xí nghiệp công thương nghiệp dịch vụ của tỉnh (quy mô nhỏ)
(7)     Các xí nghiệp công thương nghiệp dịch vụ của Trung ương đặt tại
        địa bàn tỉnh và các thành phố (Quy mô lớn).
 
       Trong cơ cấu kinh tế hiện tại ở Việt nam, có một thực thể bao gồm các hoạt động phi nông nghiệp ở nông thôn với phạm vi trải rộng từ các dạng hình tổ chức hoạt động kinh tế từ (2) đến (5) được quy ước là các dạng hoạt động công nghiệp nông thôn.
 
2-/ Vai trò công nghiệp nông thôn trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thực hiện công nghiệp hoá.
 
-           Công nghiệp nông thôn là một bộ phận của công nghiệp với các trình  độ khác nhau, phân bổ ở nông thôn, gắn liền với sự phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn, bao gồm nhiều ngành nghề, đan xen chặt chẽ với .
-    Kinh tế nônhg thôn, nhất là sản xuất nông nghiệp. Công nghiệp nông hôn không phải là toàn bộ các hoạt động phi nông nghiệp hoặc bó hẹp trong các tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn mà bao gồm bộ phận sản xuất công nghiệp và các dịch vụ có tính chất công nghiệp.
 
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại  VietTel mệnh giá 20.000đ sau đó gửi mã số thẻ cào cùng địa chỉ email của bạn và mã tài liệu KC060 đến số điện thoại: 0988.44.1615 Sau khi nhận được tin nhắn tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn và thông báo cho bạn biết
Tài liệu này không có hình ảnh khác

Tài liệu cùng loại

 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang