Nhân ngày 19/5 nghĩ về đạo đức Hồ Chí Minh

Nhà sàn Bác Hồ

Nhà sàn Bác Hồ

Chúng ta chuẩn bị kỷ niệm 115 năm ngày sinh của Người - Hồ Chí Minh! lãnh tụ vĩ đại và kính yêu của Đảng và dân tộc Việt Nam, Người chiến sĩ đấu tranh không mệt mỏi, Nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hoá lớn trên thế giới. Đã thành lệ, hầu như mọi lần kỷ niệm sinh nhật Nguời, chúng ta lại tôn vinh công lao, sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Người. Trong số những di sản tinh thần mà người để lại, có một di sản tinh thần vô cùng to lớn đó là đạo đức của người. Học tập đạo đức Hồ Chí Minh là học tập tư tưởng và học tập tấm gương sáng ngời về đạo đức của Người. Đây là nhiệm vụ của nhiều thế hệ, nhiều ngành khoa học khác nhau, là phương châm rèn luyện hành động và cũng là niềm vinh dự lớn lao, nguồn hạnh phúc của mỗi chúng ta, nhất là thế hệ trẻ hiện nay và mai sau. Trong phạm vi bài này, chúng ta chỉ nghiên cứu và học tập một số nét cơ bản về đạo đức của Người mà cụ thể là lòng nhân ái của Hồ Chí Minh.

Điều nổi bật lòng nhân ái Hồ Chí Minh là lòng thương người, là tình thương trước nhất đối với những người bị áp bức, bị bóc lột. Người đã từng khóc trước cảnh những người da đen bị hành hạ ở bến tàu Đa Ka (châu Phi) hay khi nhìn thấy những người bị hành hình ở châu Mỹ.v.v...Không có lòng thương người, không có sự nhân đạo với đồng loại thì không có đạo đức, không trở thành người cách mạng chân chính. Ở Hồ Chí Minh, lòng nhân ái không phải là lòng thương người siêu giai cấp, trừu tượng. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh thể hiện rõ bản chất giai cấp và chứa đựng chủ nghĩa nhân đạo bao la. Người thương yêu giai cấp vô sản, nhân dân lao động, những người nô lệ và những người cùng khổ, bởi họ là tầng lớp chịu đựng nhiều bất công trong xã hội; những người bao giờ cũng nhận rõ sứ mệnh lịch sử to lớn của giai cấp vô sản trong đấu tranh xóa bỏ xã hội cũ, xây dựng xã hội mới - xã hội xã hội chủ nghĩa.

Chăm lo cho hạnh phúc của nhân dân: phải làm cho ai cũng có cơm ăn, ai cũng có áo mặc, ai cũng được học hành. Người dạy cán bộ và chiến sĩ quân đội phải hiếu với dân. Người dạy các chiến sĩ công an nhân dân: Đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép. Người phê bình nghiêm khắc những cán bộ có thái độ hống hách với nhân dân, lên mặt quan cách mạng với nhân dân.

Người luôn dành cho các cháu thiếu niên, nhi đồng một tình thương đặc biệt. Người gửi gắm lòng tin cậy vào thế hệ trẻ, luôn căn dặn: Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu.

Lòng nhân ái của Hồ Chí Minh thắm đượm tư tưởng vì nhân loại. Lý tưởng mục tiêu phấn đấu của người không chỉ là hoà bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho mọi người Việt Nam mà còn vì hạnh phúc nhân dân lao động trên thế giới. Lý tưởng đạo đức của Người có sức thuyết phục, đánh thức lương tâm của cả kẻ thù, thức tỉnh lương tri của nhân loại tiến bộ. Người nói rõ: chúng ta chỉ đòi quyền độc lập, tự do, chứ chúng ta không vì tư thù, tư oán. Chúng ta phải làm cho thế giới biết rằng, chúng ta là một dân tộc văn minh, văn minh hơn bọn đi giết người cướp của.

Thương người phải bằng hành động cách mạng. Với Hồ Chí Minh, đạo đức không phải là một lý thuyết trừu tượng, không phải bằng cầu trời, khấn phật để mong được ban phước lành. Càng không phải là chủ nghĩa nhân đạo chung chung, mà lòng nhân ái của Người được thể hiện bằng hành động cách mạng, bằng việc làm cụ thể. Thương người phải lấy chính nghĩa thắng bạo tàn, suốt đời kiên trì đấu tranh cách mạng, xóa bỏ ách thống trị của đế quốc, giải phóng dân tộc, giải phóng con người. Chỉ thương dân chưa đủ mà phải làm cho dân được tự do, hạnh phúc. Người viết: Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi, nếu dân rét Đảng và Chính phủ có lỗi, nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi. Đó là tư tưởng, hành vi đạo đức thương người rất thiết thực của Hồ Chí Minh.

Tình thương yêu nhân dân, suốt đời vì nước, vì dân, vì hạnh phúc của con người đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tư tưởng đạo đức và hành động của Người trong suốt cả cuộc đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh. Người viết: Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Cho đến lúc sắp đi xa, Người còn để lại muôn vàn tình thương yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng.

Nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi chúng ta hãy ra sức học tâm theo đạo đức của Người để tiếp tục sự nghiệp mà người đã dày công vun đắp. Đưa đất nước ta ngày càng giàu mạnh hơn, to đẹp hơn. Đây chính là hoạt động thiết thực để chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày sinh nhật Người.

Tác giả bài viết: Phạm Quang Tùng