Văn Hậu làm vỡ đồng hồ khi tập luyện ở nhà

Văn Hậu làm vỡ đồng hồ khi tập luyện ở nhà
Hậu vệ Đoàn Văn Hậu chơi tập khống chế và tâng bóng trong nhà nhưng lỡ chân làm vỡ chiếc đồng hồ treo tường.

Văn Hậu làm vỡ đồng hồ khi tập luyện ở nhà

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu chơi tập khống chế và tâng bóng trong nhà nhưng lỡ chân làm vỡ chiếc đồng hồ treo tường.