Chuyên cung cấp tài liệu


Trang web GiangVien.Net cung cấp các tài liệu cho sinh viên
Bộ đếm miễn phí
Từ khóa cần tìm:

Biến Gmail thaÌ€nh ổ đĩa ảo 7GB

Thứ ba - 23/09/2008 00:05
Biến Gmail thaÌ€nh ổ đĩa ảo 7GB

Biến Gmail thaÌ€nh ổ đĩa ảo 7GB

Sử duÌ£ng Gmail- baÌ£n có môÌ£t taÌ€i khoản lên tới 7BG dung lươÌ£ng, thế thiÌ€ taÌ£i sao baÌ£n không biến Gmail của miÌ€nh thaÌ€nh môÌ£t ổ đĩa ảo để chứa các file, dữ liêÌ£u quan troÌ£ng.

BăÌ€ng cách naÌ€y, baÌ£n sẽ không bao giơÌ€ sơÌ£ mất dữ liêÌ£u viÌ€ virus hay hỏng hóc ổ cứng nữa. Để biến Gmail thaÌ€nh ổ đĩa ảo trưÌ£c tuyến, baÌ£n hãy sử duÌ£ng công cuÌ£ GMail Drive shell extension tải taÌ£i đây

 Sau khi tải vêÌ€, baÌ£n caÌ€i đăÌ£t chương triÌ€nh, lúc đó baÌ£n mở My Computer lên, trong naÌ€y sẽ có thêm môÌ£t ổ đĩa nữa tên laÌ€ GMail Drive, baÌ£n nhấn chuôÌ£t kép lên nó để mở ổ đĩa ảo lên.

BaÌ£n hãy điêÌ€n tên sử duÌ£ng vaÌ€ mâÌ£t khẩu của hôÌ£p thư Gmail baÌ£n duÌ€ng vaÌ€o các khung tương ứng bên trong cửa sổ hiêÌ£n ra, sau đó baÌ£n bấm choÌ£n Auto Login để chương triÌ€nh tưÌ£ đôÌ£ng đăng nhâÌ£p mỗi khi máy khởi đôÌ£ng.

 Trong muÌ£c More, baÌ£n đánh choÌ£n  Preserve Filenames để bảo vêÌ£ tên của file khi đưa vaÌ€o hôÌ£p thư, choÌ£n Use Draft Folder để sử duÌ£ng thư muÌ£c Draft laÌ€m ổ đĩa chứa file, Use Secure HTTP để bảo mâÌ£t file trong ổ đĩa.

Nếu baÌ£n duÌ€ng thuê bao IP, muÌ£c Use Proxy Authentication baÌ£n hãy điêÌ€n mâÌ£t khẩu vaÌ€ tên sử duÌ£ng vaÌ€o Username vaÌ€ Password- thiết lâÌ£p naÌ€y nhăÌ€m giúp cho các file đươÌ£c bảo vêÌ£ tốt hơn.

 Bây giơÌ€ baÌ£n nhấn OK để bắt đâÌ€u kết nối máy tính với taÌ€i khoản Gmail của baÌ£n để sử duÌ£ng nó như môÌ£t ổ đĩa ảo. Sau đó, baÌ£n chỉ viêÌ£c taÌ£o ra các thư muÌ£c con rôÌ€i kéo thả những file muốn lưu trữ vaÌ€o trong đó rôÌ€i...chơÌ€ đơÌ£i để hêÌ£ thống đưa chúng vaÌ€o trong hôÌ£p thư cho baÌ£n.

Sau đó, baÌ£n có thể duÌ€ng thao tác kéo thả để lấy file vêÌ€ máy. MôÌ£t điểm lơÌ£i khi baÌ£n duÌ€ng hôÌ£p thư ảo băÌ€ng băÌ€ng taÌ€i khoản Gmail laÌ€ duÌ€ baÌ£n có đi bất kiÌ€ đâu thiÌ€ baÌ£n cũng dễ daÌ€ng upload hay download các file miÌ€nh câÌ€n.

MăÌ£t khác, Gmail hiêÌ£n đang tiếp tuÌ£c tăng dung lươÌ£ng hôÌ£p thư nên chắc chắn baÌ£n sẽ tha hôÌ€ maÌ€ lưu trữ không giới haÌ£n các file tư liêÌ£u của miÌ€nh.

 MôÌ£t lưu ý khi sử duÌ£ng Gmail Drive, laÌ€ do hôÌ£p thư Gmail chỉ cho gửi nhiêÌ€u nhất 20GB dung lươÌ£ng file nên các file của baÌ£n đưa lên Gmail Drive cũng không quá 20GB.

Khi đưa file lên hôÌ£p thư Gmail, chương triÌ€nh Gmail Drive sẽ tưÌ£ đôÌ£ng gửi môÌ£t thư thông báo cho baÌ£n biết vêÌ€ viêÌ£c naÌ€y. Do đó, nó sẽ laÌ€m hôÌ£p thư của baÌ£n có nhiêÌ€u thông báo không câÌ€n thiết, để tránh viêÌ£c naÌ€y baÌ£n nên laÌ€m cho Gmail môÌ£t filter để đưa các thư thông báo vaÌ€o trong đó.

Các taÌ£o môÌ£t filter như sau- baÌ£n đăng nhâÌ£p vaÌ€o Gmail, vaÌ€o Settings > Filters. Sau đó kéo chuôÌ£t xuống dưới rôÌ€i choÌ£n Create a new filter.

Trong muÌ£c Has the words- baÌ£n điêÌ€n chữ GMAILFS vaÌ€o trong, nhấn Next Step rôÌ€i đánh choÌ£n Skip the Inbox (Archive it), đánh choÌ£n Apply the label. Sau đó trong muÌ£c Choose label, baÌ£n choÌ£n New label- sau đó đăÌ£t tên cho nó laÌ€ Gmail Drive.

Cuối cuÌ€ng baÌ£n nhấn Create Filter để xác nhâÌ£n choÌ£n lưÌ£a. Sau naÌ€y, các thông báo vêÌ€ file upload lên hôÌ£p thư sẽ đươÌ£c đưa vaÌ€o trong đó vaÌ€ không laÌ€m nhiễu hôÌ£p thư của baÌ£n nữa.

Tác giả bài viết: Quang Tùng - GiangVien.Net

Nguồn tin: Tiền phong Online

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang