Chuyên cung cấp tài liệu


Trang web GiangVien.Net cung cấp các tài liệu cho sinh viên
Bộ đếm miễn phí
Từ khóa cần tìm:

Nintendo DS mới sẽ caÌ£nh tranh với 'dế'

Thứ hai - 29/09/2008 09:43
Nintendo DS mới sẽ caÌ£nh tranh với 'dế'

Nintendo DS mới sẽ caÌ£nh tranh với 'dế'

MaÌ€n hiÌ€nh tốt hơn, camera, khả năng playback nhaÌ£c, trao đổi dữ liêÌ£u với Wii qua thẻ SD vaÌ€ sẽ bao gôÌ€m cả tính năng của môÌ£t chiếc di đôÌ£ng GSM.

Tin vêÌ€ chiếc máy chơi game bán chaÌ£y nhất hiêÌ£n nay Nintendo DS sẽ biến thaÌ€nh điêÌ£n thoaÌ£i di đôÌ£ng môÌ£t ngaÌ€y đã râÌ€m riÌ€ trên maÌ£ng gâÌ€n đây. LâÌ€n naÌ€y, thông tin đươÌ£c môÌ£t trang web NhâÌ£t Bản Nikkei Net xác nhâÌ£n, côÌ£ng với căn cứ laÌ€ phâÌ€n cứng Nintendo DS sẽ đươÌ£c laÌ€m mới laÌ£i vaÌ€o cuối năm nay.

Tuy nhiên, có môÌ£t yếu tố khiến ngươÌ€i ta thấy viêÌ£c DS laÌ€m mới laÌ£i laÌ€ không hơÌ£p lý “ DS đang thâm nhâÌ£p thiÌ£ trươÌ€ng rất tốt (máy chơi game naÌ€y đã bán hơn 77 triêÌ£u chiếc trên toaÌ€n thế giới, khiến các đaÌ£i gia như Sony với PlayStation 3 vaÌ€ Microsoft với Xbox 360 theÌ€m muốn). VâÌ£y thiÌ€, lý do giÌ€ ẩn phía sau viêÌ£c laÌ€m mới DS?

Như đã nói ở trên, DS mới sẽ có môÌ£t camera, truy câÌ£p không dây tốt hơn, chơi nhaÌ£c, triÌ€nh duyêÌ£t Opera tốt hơn (lâÌ€n naÌ€y đươÌ£c tích hơÌ£p sẵn), có thể trao đổi dữ liêÌ£u với Wii qua thẻ nhớ SD vaÌ€ sẽ caÌ£nh tranh với điêÌ£n thoaÌ£i di đôÌ£ng.

ĐiêÌ€u cuối cuÌ€ng naÌ€y có vẻ laÌ€ câu trả lơÌ€i hơÌ£p lý cho câu hỏi ở trên “ nếu có môÌ£t mối đe doÌ£a đối với thiÌ£ trươÌ€ng máy chơi game di đôÌ£ng maÌ€ Nintendo đang hưởng viÌ£ trí thống lĩnh, thiÌ€ đó laÌ€ điêÌ£n thoaÌ£i di đôÌ£ng. DS mới cũng sẽ kết nối với các kios thông tin vaÌ€ sẽ giúp ngươÌ€i duÌ€ng tiÌ€m thấy các nhaÌ€ haÌ€ng, ga taÌ€u gâÌ€n đó.

Giá mẫu máy mới sẽ dưới 20.000 yên (khoảng 200 USD), đâÌ€u tiên sẽ đươÌ£c tung ra taÌ£i thiÌ£ trươÌ€ng NhâÌ£t Bản, sau đó laÌ€ xem xét đến các thiÌ£ trươÌ€ng nước ngoaÌ€i.

Tác giả bài viết: Quang Tùng - GiangVien.Net

Nguồn tin: NeoGAF vaÌ€ Nikkei Net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang