Tăng cường công tác quản trị bán hàng ở Công ty Muối Thanh Hoá
Đăng ngày 08-04-2013 Lúc 10:07'- 2542 Lượt xem
Giá: 5 000 VND / 1 Tài liệu
CHƯƠNG I
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY MUỐI THANH HOÁ
VÀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY
 
I. GIỚI THIỆU CHUNG.
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty muối Thanh Hoá
Tiền thân của Công ty là chi cục công nghiệp muối Thanh Hóa, năm 1985 chi cục công nghiệp Thanh Hóa giải thể để thành lập 4 doanh nghiệp:
+ Công ty Muối Tĩnh Gia
+ Công ty Muối Hậu Lộc
+ Xí nghiệp Muối Hải Châu
+ Xí nghiệp xà phòng hóa chất
Và một phòng muối làm chức năng quản lý Nhà nước trực thuộc sở thủy sản Thanh hóa.
Đến năm 1992 UBND tỉnh Thanh Hóa có quyết định số 1238/QĐ-UBTH ngày 28/09/1992 sát nhập bốn doanh nghiệp nói trên để thành lập Công ty Muối Thanh hóa. Đầu năm 1994 Tỉnh Thanh Hóa chuyển giao chức năng cơ quan chủ quản đối với Công ty Muối Thanh hóa về Tổng Công ty Muối Việt Nam.
Trụ sở chính của Công ty Muối Thanh hóa đóng tại số 04 Lê Thánh Tông - phường Đông Vệ - Thành phố Thanh hóa.
Công ty Muối Thanh hóa được thành lập vào đúng thời điểm nền kinh tế nước ta đang chuyển mạnh từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. Do vậy Công ty đã từng bước thích ứng với nền kinh tế thị trường. Trong quá trình sản xuất kinh doanh không có sự bao cấp của Nhà nước, buộc Công ty phải thực hiện cơ chế hạch toán kinh tế sao cho lấy doanh thu bù đắp chi phí mà vẫn có lãi.
Trong 10 năm qua phải đối mặt với sự cạnh tranh nghiệt ngã của thị trường Công ty đã không ngừng lớn mạnh và tự khẳng định mình về mọi mặt hoàn thành tốt các kế hoạch của Nhà nước giao cho. Trở thành con chim đầu đàn của ngành Muối Việt nam.
Ngày nay trong tình hình mới cùng với sự phát triển chung của đất nước Công ty đã chú ý tới việc đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc, thiết bị xây dựng lại hệ thống an toàn lao động tạo điều kiện thuận lợi cho ngươi lao động nhờ đó mà năng suất lao động không ngừng được tăng lên, thu nhập đời sống của cán bộ công nhân viên ngày càng được cải thiện và từng bước nâng cao.
Một điều quan trọng nhất đó chính là sản phẩm của Công ty không những đã được thị trường trong nước mà cả thị trường nước ngoài chấp nhận, tiêu thụ nhanh với sản lượng tăng trưởng không ngừng. Để chứng minh điều đó có thể lấy một vài chỉ tiêu so sánh giữa năm 1995 và 2003