Nhận xét, đánh giá thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần Hà Bắc và so sánh sự giống và khác nhau giữa lí luận và thực tế.
Đăng ngày 21-11-2012 Lúc 02:34'- 1696 Lượt xem
Giá: 5 000 VND / 1 Tài liệu
BÁO CÁO SƠ BỘ
+ Nội dung: Kế toán bán hàng của doanh nghiệp
+ Địa điểm thực tập: Công ty cổ phần Hà Bắc
(Ha Bac Joint Stock Company)
- Địa chỉ: số 16/27 Lê Thanh Nghị - Hai Bà Trưng - Hà Nội
I. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ BẮC
1. Đặc điểm tình hình chung tại Công ty cổ phần Hà Bắc
1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh
Qua một thời gian thực tập tại Công ty cổ phần Hà Bắc em được biết Công ty cổ phần Hà Bắc là một doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
Tên giao dịch là: Công ty cổ phần Hà Bắc- Ha Bac Joint Stock company
Công ty được thành lập và được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Số điện thoại: 04.683553
Fax: 04.8683553
E-mail: HaBac@fpt.vn
Số tài khoản giao dịch: 0100000049745
Mã số thuế
Công ty cổ phần Hà Bắc được thành lập dựa trên luật doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, có quyền và nghĩa vụ dân sự theo luật định, tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh của mình trong số vốn do Công ty quản lý, có con dấu riêng, có tài sản và các quỹ tập trung được mở tài khoản tại ngân hàng theo qui định của Nhà nước với số vốn ban đầu 2.589 triệu đồng, trong đó vốn cố định có khoảng 659 triệu đồng, vốn lưu động khoảng 1.589 triệu đồng, Công ty Hà Bắc đã không ngừng phát triển và lớn mạnh, Công ty đã đứng vững trên thị trường, tự trang trải chi phí và kinh doanh có lãi. Doanh thu ngày càng lớn, đời sống công nhân viên ngày càng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng.
1.2. Chức năng, nhiệm vụ, phương hướng hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Hà Bắc
Công ty cổ phần Hà Bắc là công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thương mại thông qua quá trình kinh doanh công ty nhằm khai thác có hiệu quả các nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu của thị trường về phát triển doanh nghiệp, tăng tích luỹ cho ngân sách, cải thiện đời sống cho công nhân viên.
Với định hướng đúng đắn và mục tiêu phấn đấu vì sự phát triển chung, trong quá trình làm việc Công ty đã khẳng định được vị trí, năng lực của mình trên các lĩnh vực: "Điện, điện tử viễn thông các dự án giải pháp tổng thể hệ thống thông tin và cung cấp các linh kiện máy tính, sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin".
Các dự án của Công ty đã thực sự bao hàm được tất cả các yếu tố quan trọng, cần thiết cho việc phát triển ngành công nghệ mũi nhọn hiện tại cũng như trong tương lai.
Lĩnh vực hoạt động chủ yếu hiện nay của Công ty Hà Bắc bao gồm:
- Kinh doanh các sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, văn phòng và các sản phẩm công nghệ cao.
- Nghiên cứu ứng dụng chuyển giao công nghệ, thiết kế các phần mềm ứng dụng, đào tạo công nghệ thông tin.
- Tư vấn xây dựng các dự án, giải pháp công nghệ điện tử viễn thông, mạng máy tính tổng thể, cung cấp các dịch vụ về CNTT, điện tử viễn thông. Liên doanh sản xuất lắp ráp các loại sản phẩm trên.
- Thực hiện các hình thức kinh doanh khác khi được các cơ quan có thẩm quyền cho phép phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty, các đơn vị cùng ngành kinh tế, kĩ thuật.
Với khả năng, kinh nghiệm và sự cố gắng hết mình, Công ty tin tưởng rằng trong tương lai sẽ đóng góp được nhiều hơn nữa công ích của mình trong sự nghiệp phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nói chung và ngành công nghệ thông tin Việt Nam nói chung.