Chuyên cung cấp tài liệu


Từ khóa cần tìm:
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại VietTel mệnh giá 20.000đ và gửi mã thẻ cào cùng với địa chỉ Email của bạn và mã tài liệu TM050 đến số điện thoại sau đây: 0988.44.1615  

Sau khi nhận được thông tin tôi sẽ gửi tài liệu vào mail cho bạn ngay và thông báo cho bạn biết

Thực trang và giải pháp nhằm nâng cao khả năng quản lý chất lượng ở công ty đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ

Ngày nay, trong một môi trường cạnh tranh toàn cầu, một môi trường giao lưu kinh tế quốc tế lành mạnh, chất lượng sản phẩm và dịch vụ đóng một vai trò rất quan trọng, sẽ là những yếu tố quyết định sự thành bại của các Công ty cũng như các quốc gia trên thị trường thế giới. Kinh nghiệm phát triển kinh tế của nhiều nước công nghiệp trên thế giới đặc chứng minh một thực tế: quản lý chất lượng tốt luôn luôn dẫn đến hai hệ quả tự nhiên là giảm chi phí, nâng cao năng xuất lao động và tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Vì vậy, vấn đề quản lý chất lượng ngày nay không chỉ đặt ra ở cấp độ Công ty, mà còn là một trong những mục tiêu có tầm chiến lược quan trọng trong những chính sách, kế hoạch và chương trình phát triển kinh tế của nhiều quốc gia và khu vực. Chất lượng và quản lý chất lượng là một điểm yếu kéo dài trong nền kinh tế nước ta trước những năm 80, sản phẩm thời kỳ này chủ yếu được sản xuất ra theo yêu cầu của nhà nước, sản phẩm với chất lượng không cao nhưng vẫn tiêu thụ được ngay do thời kỳ này nền kinh tế hoạt động theo cơ chế bao cấp. Trong những năm gần đây chuyển đổi nền kinh tế từ tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết và quản lý vĩ mô của nhà nước thì vấn đề chất lượng và quản lý chất lượng được đề cập quan tâm chú trọng hơn. Các nhà sản xuất cùng khách hàng đều quan tâm đến chất lượng. Các nhà sản xuất nhận thức được rằng sự tồn tại của công ty phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Do vậy chất lượng là mục tiêu chính quan trọng nhất đối với Công ty phải đạt được. Sản phẩm đạt chất lượng cung cấp cho khách hàng điều này giúp cho doanh nghiệp tồn tại và đứng vững trong một môi trường cạnh tranh quyết liệt. Như chúng ta đã biết khách hàng là người nuôi sống doanh nghiệp bằng việc tiêu thụ sản phẩm hàng hoá do doanh nghiệp. Mà sản phẩm của doanh nghiệp muốn được khách hàng chấp nhận thì phải phù hợp với mục đích của người tiêu dùng, đáp ứng được nhu cầu của xã hội hay chính là đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hoá do doanh nghiệp sản xuất. Công ty đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ là một trong những Công ty dẫn đầu trong ngành xây dựng ở Hà Nội. Công ty có đội ngũ cán bộ lành nghề, với trang thiết bị máy móc hiện đại cùng với sự quản lý chặt chẽ và hợp lý. Do vậy, Công ty có một vị thế trên thị trường trong nước cũng như thị trường quốc tế. Sản phẩm của Công ty đã có mặt ở hầu hết các thị trường trong nước và đã xuất khẩu sang một số nước trên thế giới. Điều này cho chúng ta thấy vấn đề quản lý chất lượng sản phẩm của Công ty đã được nhận thức đúng đắn, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng trong Công ty. Đặc biệt hiện nay Công ty đang áp dụng hệ thống đảm bảo chất lượng ISO 9002 để hoàn thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm của mình.


Thông tin chi tiết
Số lượt xem
3724 Lượt xem
Cú pháp nhắn tin
Ngày đưa lên
Đăng ngày 11-04-2013 07:49:17 AM
Mã Tài liệu
TM050
Tổng điểm Đánh giá
0 điểm
Chia sẻ
Cho điểm tài liệu này
1 2 3 4 5
Đặt hàng
PHẦN I- VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM  VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA DOANH NGHIỆP.
1- Quan điểm về chất lượng sản phẩm.
1.1- Khái niệm về chất lượng sản phẩm:
Trên thế giới, chất lượng là thuật ngữ được nhắc đến từ rất lâu, lĩnh vực này có nhiều cách hiểu khác nhau, cách tiếp cận khác nhau và sự thống nhất chưa cao.
Trong những năm gần đây, cùng với sự chuyển đổi nền kinh tế từ tập trung sang nền kinh tế thị trường thì nhận thức về chất lượng cũng thay đổi. Lĩnh vực chất lượng ở nước ta lúc này còn khá mới mẻ, do vậy định nghĩa về chất lượng ở nước ta chưa có ai định nghĩa được và chỉ hiểu theo các định nghĩa trên thế giới.
          Trước hết định nghĩa về chất lượng được dựa trên quan điểm triết học. Chất lượng là sự đạt đến sự hoàn hảo, tuyệt đối. Chất lượng là cái gí đó mang tính chất trừu tượng, mọi người chỉ nghe thấy đã cảm thấy sản phẩm đạt đến sự hoàn hảo, sản phẩm được sản xuất ra đã đáp ứng được mọi yêu cầu của khách hàng và nó có đầy đủ các tính năng, tác dụng. Nhưng các nhà khoa học tiên tiến trong lĩnh vực chất lượng sau này cho rằng định nghĩa này khả năng áp dụng không cao, không lắm bắt một cách cụ thể và dựa trên quan điểm kinh doanh không phù hợp.
          Quan điểm thứ hai, định nghĩa được xuất phát từ các đặc tính của sản phẩm. Walte.A. Shewart- một nhà quản lý người Mỹ là người khởi xướng và đại diện cho quan điểm này. Ông cho rằng : Chất lượng sản phẩm trong sản xuất công nghiệp là một tập hợp các đặc tính của sản phẩm phản ánh các giá trị sử dụng của nó. Định nghĩa này coi chất lượng là một vấn đề cụ thể có thể đo đếm được. Theo quan điểm này, người kinh doanh sẽ cố gắng đưa ra càng nhiều đặc tính sản phẩm càng tốt. Càng nhiều đặc tính sản phẩm thì càng đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Chính vì vậy chất lượng là sự phản ánh số lượng tồn tại các đặc tính trong sản phẩm. Chất lượng cao – chi phí cao. Tuy nhiên, theo quan điểm này các nhà sản xuất ra sản phẩm đã tách khỏi nhu cầu của khách hàng , không tính đến sự thích nghi khác nhau về sở thích của từng người.
          Quan điểm ba, chất lượng được xuất phát từ người sản xuất:Chất lượng sản phẩm là sự đạt được và tuân thủ đúng những tiêu chuẩn , yêu cầu kinh tế kỹ thuật đã được thiết kế từ trước. Theo quan điểm này, các nhà sản xuất  đề ra các tiêu chuẩn và sản xuất theo đúng các tiêu chuẩn đó đồng thời thấy rõ các chỉ tiêu nào không phù hợp dựa vào các công cụ thống kê. Tuy nhiên, quan điểm này nó sẽ không phù hợp, sản phẩm không xuất phát từ yêu cầu của khách hàng, nhu cầu của khách hàng luôn luôn thay đổi do đó chất lượng  ngày càng lạc hậu so với yêu cầu đó, đòi hỏi người quản ký phải lắm bắt rất nhanh sự thay đổi của thị trường khách hàng.
Trong những năm ‘20 ở các nước đã xuất hiện một số nhóm quan niệm mới về chất lượng, không tiếp cận lĩnh vực chất lượng trong không gian hẹp, không chỉ tập trung vào yếu tố bên trong mà phải tiếp cận lĩnh vực chất lượng dựa trên các điều kiện nhu cầu của khách hàng, ý tưởng của nhà sản xuất và sự cải tiến liên tục...Chất lượng sản phẩm sẽ không tụt hậu. Do đó, định nghĩa chất lượng được xuất phát từ người tiêu dùng: Chất lượng là sự phù hợp yêu cầu và mục đích của người tiêu dùng. Theo quan niệm này, chất lượng được xuất phát từ người tiêu dùng, nó gắn liền với tiêu dùng và được người tiêu dùng đánh giá, khả năng tiêu thụ cao hơn. Tuy nhiên, định nghĩa này mang tính chất trừu tượng, khó có sự phù hợp nhất định và chỉ sử dụng mới biết phù hợp và chất lượng sản phẩm lại đi sau quá trình sản xuất.
          Định nghĩa chất lượng xuất phát từ mối quan hệ chi phí- lợi ích: Chất lượng sản phẩm là thoả mãn được khả năng thanh toán của khách hàng. Theo quan điểm này chất lượng sản phẩm dựa vào khả năng thanh toán của người tiêu dùng, người tiêu dùng thanh toán được là sản phẩm đó đạt được chất lượng cao.
          Định nghĩa chất lượng xuất phát từ cạnh tranh: Chất lượng sản phẩm là tạo ra các đặc điểm sản phẩm và dịch vụ mà đối thủ cạnh tranh không có được. Theo quan điểm này chất lượng sản phẩm dựa vào những đặc điểm sản phẩm của mình khác với các đối thủ cạnh tranh, đặc điểm sản phẩm có một cái gì khác biệt với đối thủ, đặc điểm này mới và có tính năng sử dụng tốt hơn.
          Định nghĩa chất lượng xuất phát từ thị trường: Chất lượng sản phẩm là sự thoả mãn và vượt sự mong đợi của khách hàng. Theo quan niệm này, chất lượng sản phẩm được dựa vào các yêu cầu của khách hàng và nhà thiết kế sẽ tạo ra những các đặc tính cho sản phẩm của mình mà khách hàng khi sử dụng mới biết được các đặc tính tốt hơn.
          Ngoài ra, định nghĩa về chất lượng được các chuyên gia hàng đầu định nghĩa như sau:
          Chất lượng là sự phù hợp với sử dụng, với công dụng.        
                                                                                                ( Juran).
          Chất lượng là sự phù hợp với những yêu cầu hay đặc tính nhất định.                                                                                                         ( Crosby).
           Chất lượng sản phẩm là tập hợp các đặc tính kỹ thuật, công nghệ và vận hành của sản phẩm, nhờ chúng mà sản phẩm đáp ứng được những yêu cầu của người tiêu dùng khi sử dụng sản phẩm.
                                                                                       ( Feigenbaum).
          Chất lượng là sự phù hợp với mục đích, ý định.
                                                                             ( TCQG australia).        
 
 
 
1.2- Đặc  điểm của chất lượng sản phẩm.
Chất lượng có những đặc điểm sau:
-         Chất lượng được đo bằng sự thoả mãn nhu cầu. Nếu một sản phẩm vì lý do nào đó. Nếu một sản phẩm vì lý do nào đó mà được nhu cầu chấp nhận thì phải coi là chất lượng kém cho dù công nghệ chế tạo ra sản phẩm đó có thể rất hiện đại. Đây là kết luận then chốt và là cơ bản để các nhà sản xuất xác định ra chính sách, chiến lược kinh doanh của mình.
-         Do chất lượng được đo bởi sự thoả mãn nhu cầu, nhu cầu luôn luôn biến động qua thời gian, không gian và điều kiện lịch sử cho nên chất lượng luôn là yếu tố động. Do vậy, các nhà quản lý quan tâm đến sự thay đổi này, tạo ra các sản phẩm  đáp ứng được các nhu cầu. Đồng thời tạo ra các sản phẩm khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường.
-         Khi đánh giá chất lượng của một đối tượng phải xét và chỉ xét một đặc tính của đối tượng có liên quan tơí sự thoả mãn những nhu cầu cụ thể.
-         Nhu cầu có thể được công bố rõ ràng dưới dạng các quy định, tiêu chuẩn, nhưng cũng có những nhu cầu không thể miêu tả rõ ràng, người sử dụng chỉ có thể cảm nhận chúng hoặc có khi chỉ phát hiện trong quá trình sử dụng.
-         Chất lượng không chỉ đơn thuần là của một sản phẩm hàng hoá như ta vẫn hiểu hàng ngày mà chất lượng còn áp dụng cho mọi đối tượng, đó có thể là một sản phẩm hay một hoạt động, một quá trình, một doang nghiệp hay một con người.
Khái niệm chất lượng trên đây được gọi là chất lượng theo nghĩa hẹp. Rõ ràng khi nói đến chất lượng chúng ta không thể bỏ qua yếu tố giá cả và dịch vụ sau khi bán. Đó là những yếu tố mà khách hàng nào cũng quan tâm sau khi thấy sản phẩm của họ định mua thoả mãn nhu cầu của họ. Ngoài ra vấn đề giao hàng đúng lúc, đúng thời hạn cũng là yếu tố vô cùng quan trọng trong sản xuất hiện đại, nhất là khi phương thức sản xuất “ vừa đúng lúc ”, “không kho” đang được thịnh hành tại các Công ty hàng đầu. Từ những phân tích trên, đã hình thành khái niệm chất lượng tổng hợp ra đời.
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại  VietTel mệnh giá 20.000đ sau đó gửi mã số thẻ cào cùng địa chỉ email của bạn và mã tài liệu TM050 đến số điện thoại: 0988.44.1615 Sau khi nhận được tin nhắn tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn và thông báo cho bạn biết
Tài liệu này không có hình ảnh khác
Số ký tự được gõ là 250

Tài liệu cùng loại

Tên tài liệu
 Mã tài liệu
 Ngày đăng
 Lượt xem
 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang