Chuyên cung cấp tài liệu


Từ khóa cần tìm:
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại VietTel mệnh giá 20.000đ và gửi mã thẻ cào cùng với địa chỉ Email của bạn và mã tài liệu QT171 đến số điện thoại sau đây: 0988.44.1615  

Sau khi nhận được thông tin tôi sẽ gửi tài liệu vào mail cho bạn ngay và thông báo cho bạn biết

Phân tích các chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty đầu tư phát triển xây dựng DIC

Xây dựng cơ bản là một ngành sản xuất vật chất độc lập, giữ vị trí quan trọng và tạo ra tài sản cố định cho nền kinh tế quốc dân. Trong những năm gần đây, nền kinh tế tăng trưởng, phát triển nhanh đã tạo nên động lực thu hút đầu tư nhiều nguồn cho xây dựng. Thị trường xây dựng nước ta trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Nhiều biện pháp kỹ thuật công nghệ tiên tiến được đưa vào Việt Nam, tạo một bước tiến khá xa về tốc độ xây lắp, về quy mô công trình, về chất lượng tổ chức và xây dựng , tạo diện mạo mới cho một đất nước đang phát triển vững chắc bước vào thế kỷ XXI. Công ty Đầu tư Phát triển - Xây dựng DIC Corp là Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng được tổ chức và hoạt động theo mô hình "Công ty mẹ - Công ty con". Qua 13 năm hoạt động, Công ty luôn làm ăn có hiệu quả, đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ : đời sống cán bộ công nhân viên không ngừng được cải thiện, doanh thu bình quân tăng hàng năm, công ty đem lại khoản nộp Ngân sách Nhà nước đáng kể.... Đối với mọi Công ty mục tiêu lợi nhuận luôn quan trọng, mức lợi nhuận cao là cần thiết cho việc đảm bảo sự tồn tại và phát triển của Công ty, đảm bảo đời sống cho người lao động cũng như khuyến khích họ tận tụy với công việc. Mặt khác, mức lợi nhuận cao cho thấy khả năng tài chính của Công ty, tạo uy tín và lấy được lòng tin với khách hàng, và lợi nhuận là chỉ tiêu cơ bản nhất để đánh giá hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chính vì vậy việc nâng cao các chỉ tiêu lợi nhuận luôn là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp. Qua quá trình thực tập ở Công ty đầu tư phát triển xây dựng DIC, với những kiến thức đã tích luỹ được cùng với sự nhận thức về tầm quan trọng của vấn đề này em xin chọn đề tài: "Phân tích các chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty đầu tư phát triển xây dựng DIC " làm đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp của mình. Ngoài phần mở đầu và kết luận, chuyên đề tốt nghiệp gồm 3 phần chính sau: Phần 1: Quá trình hình thành phát triển và những đặc điểm chủ yếu của Công ty Đầu tư Phát triển - Xây dựng DIC Phần 2: Phân tích các chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty Đầu tư Phát triển - Xây dựng DIC. Phần 3: Một số đề xuất nhằm nâng cao các chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty Đầu tư Phát triển - Xây dựng DIC.


Thông tin chi tiết
Số lượt xem
3306 Lượt xem
Cú pháp nhắn tin
Ngày đưa lên
Đăng ngày 08-04-2013 11:06:46 AM
Mã Tài liệu
QT171
Tổng điểm Đánh giá
0 điểm
Chia sẻ
Cho điểm tài liệu này
1 2 3 4 5
Đặt hàng
PHẦN 1
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN VÀ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG DIC
 
1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty
Công ty Đầu tư Phát triển - Xây dựng là Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng, tiền thân là nhà nghỉ xây dựng Vũng Tàu được sắp xếp tổ chức lại chuyển thành Công ty Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Du lịch theo quyết định số: 564/BXD-TCLĐ, ngày 23 tháng 11 năm 1992 và Quyết định số: 153A/BXD-TCLĐ, ngày 05 tháng 05 năm 1993 của Bộ Xây Dựng. Ngày 15 tháng 02 năm 2001 tại Quyết định số: 223/QĐ-BXD Công ty Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Du lịch (TIIC) được đổi tên thành Công ty Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC). Thực hiện quyết định số: 1158/QĐ.TTg, ngày 05 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ V/v: Thí điểm loại hinìh tổ chức và hoạt động theo mô hình" Công ty mẹ - Công ty con" tại Công ty Đầu tư Phát triển - Xây dựng. Theo đó, ngày 02 tháng 01 năm 2003, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số: 01/2003/QĐ-BXD Vv: Tổ chức lại Công ty Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) thành Công ty mẹ (DIC Corp) trong tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con (DIC GROUP).
Tổ hợp " Công ty mẹ - Công ty con" của Công ty Đầu tư Phát triển - Xây dựng bao gồm Công ty mẹ và các Công ty con gắn kết với nhau chủ yếu thông qua mối quan hệ về vốn, lợi ích kinh tế, chiến lược kinh doanh được tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật và điều lệ được phê duyệt.
Công ty mẹ (DIC Corp) là Doanh nghiệp Nhà nước có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất - kinh doanh và có vốn đầu tư vào các Công ty con; chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tại Công ty và vốn đầu tư vào các Công ty con, có các quyền và nghĩa vụ dân sự theo luật định, tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh trong phạm vi số vốn do Công ty quản lý; có con dấu, có tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng theo qui định của Chính phủ; được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ thí điểm tổ chức và hoạt động của Công ty theo mô hình "Công ty mẹ - Công ty con" do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Công ty mẹ có tổng số vốn kinh doanh tại thời điểm tổ chức lại là: 437.940.687 đồng, trong đó vốn Nhà nước (gồm vốn ngân sách và vốn tự bổ sung) là 113.717.873.539 đồng.
Các loại hình Công ty con của DIC Corp bao gồm: Công ty con 100% vốn Nhà nước do Công ty mẹ đầu tư toàn bộ dưới hình thức doanh nghiệp Nhà nước hoặc Công ty TNHH một thành viên, Công ty cổ phần do Công ty mẹ giữ cổ phần chi phối và Công ty TNHH từ hai thành viên trở lên do Công ty mẹ giữ tỷ lệ vốn góp chi phối. Các Công ty con đều có tư cách pháp nhân, có tài sản, có tên gọi, trụ sở, bộ máy quản lý riêng, có các quyền và nghĩa vụ dân sự theo luật định, tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh số vốn do Công ty quản lý.
Do qui mô lớn nên Công ty có rất nhiều công nhân viên. Tổng số công nhân viên gồm 705 người trong đó có 217 nhân viên quản lý. Hiện nay DIC Corp đã hoạt động rộng khắp ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước với công nghệ quản lý tiên tiến; hệ thống trang thiết bị, xe máy thi công nhiều chủng loại hiện đại; đội ngũ cán bộ quản lý và công nhân kỹ thuật có đủ trình độ, năng lực để tiếp cận và làm chủ công nghệ quản lý, từ đó ngày càng nâng cao được uy tín và năng lực cạnh tranh của DIC Corp trên thị trường. DIC Corp có 5 Công ty con và 8 đơn vị thành viên trực thuộc, hoạt động trên phạm vi toàn quốc với qui mô sản xuất đa dạng như đầu tư các dự án phát triển đô thị và khu công nghiệp; kinh doanh phát triển nhà đất, thi Công ty xây lắp; tư vấn đầu tư; tư vấn xây dựng; sản xuất vật liệu xây dựng; sản xuất gia công các sản phẩm cơ khí xây dựng; khai thác mỏ các loại; kinh doanh thiết bị xây dựng, kinh doanh xuất - nhập khẩu; kinh doanh khách sạn, nhà hàng và các dịch vụ du lịch lữ hành….
Cụ thể như sau:
Tên công ty: Công ty Đầu tư Phát triển - Xây dựng - Bộ Xây dựng (DIC Corp)
Tên giao dịch: Development Investment Contruction Corporation
Tên viết tắt: DIC Corp
 Trụ sở chính: Tòa nhà DIC số 256 Lê Hồng Phong P.8 Tp. Vũng Tàu.
* Điện thoại: 84-064-859248  Fax: 84-064-859518
* Email: thientuan@hcm.vnn.vn
 Địa chỉ các Công ty con:
* Công ty DIC xây dựng (DIC - CONSCO):
          ¨ Địa chỉ: Lầu 1 - 265 Lê Hồng Phong P.8 Tp. Vũng Tàu.
          ¨ Điện thoại : 064.852146; 064.807394
          ¨ Fax: 064.852146
* Công ty DIC du lịch (DIC - TOUR):
          ¨ Địa chỉ: 169 Thùy Vân, phường 8, TP. Vũng Tàu
          ¨ Điện thoại : 064.859519; 064.807046
          ¨ Fax: 064.859519
* Công ty DIC Đầu tư và Thương mại (DIC INTRACO):
          ¨ Địa chỉ: 14 Kỳ Đồng, Quận 3 TP. HCM
          ¨ Điện thoại : 08.9310504
          ¨ Fax: 08. 8349279
* Công ty DIC Vật liệu - Xây dựng (DIC BUMACO)
          ¨ Địa chỉ: QL 55 phường Long Toàn, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa
          ¨ Điện thoại : 064.651312; 064.807046
          ¨ Fax: 064.827515
* Công ty DIC Đầu tư - Xây dựng Hội An
          ¨ Địa chỉ: 23 Huỳnh Thúc Kháng, thị xác Hội An, Quảng Nam
          ¨ Điện thoại : 0510.861367
          ¨ Fax: 0510.836193
 Địa chỉ các Công ty thành viên:
* Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến
          ¨ Địa chỉ: 417 xã Phú Hội, Nhơn Trạch, Đồng Nai
          ¨ Điện thoại : 061.521230
* Công ty cổ phần DIC Việt Đức
          ¨ Địa chỉ: 02 Thùy Vân, phường 2, TP Vũng Tàu
          ¨ Điện thoại : 064.525896
* Công ty cổ phần DIC Xây dựng Cửu Long
          ¨ Địa chỉ: 163 Hùng Vương, phường 2, thị xã Tân An, Long An
          ¨ Điện thoại : 072.826531
* Công ty cổ phần DIC Xây dựng số 4
          ¨ Địa chỉ: Lầu 4 tòa nhà DIC tại 265 Lê Hồng Phong, TP Vũng Tàu
          ¨ Điện thoại : 064.859268
* Công ty cổ phần DIC Xây dựng số 2
¨ Địa chỉ: Lầu 2 tòa nhà DIC tại 265 Lê Hồng Phong, TP Vũng Tàu
          ¨ Điện thoại : 064859248
Địa chỉ các đơn vị trực thuộc:
* Xí nghiệp Tư vấn Thiế kế  Xây dựng
          ¨ Địa chỉ: Lầu 2 tòa nhà DIC tại 265 Lê Hồng Phong, TP Vũng Tàu
          ¨ Điện thoại : 064.859248
* Xí nghiệp Bê tông Xây dựng
          ¨ Địa chỉ: Trung tâm đô thị Chí Linh, TP Vũng Tàu
          ¨ Điện thoại : 064.611548
* Chi nhánh Công ty Đầu tư Phát triển - Xây dựng tại Hà Nội
          ¨ Địa chỉ:  4B Hàng Bún, Hà Nội
          ¨ Điện thoại : 04.7162249
 Thành lập lại doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định số: 153A/BXD-TCLĐ ngày 05/05/1993 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Tổ chức lại thành Công ty mẹ trong mô hình thí điểm Công ty mẹ - Công ty con theo Quyết định số: 01/2003/QĐ-BXD ngày 02 tháng 01 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
 Các ngành nghề kinh doanh chính của Công ty:
* Đầu tư phát triển các khu đô thị mới và khu công nghiệp; đầu tư kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế mới.
* Thi công xây lắp các công trình công nghiệp và dân dụng; công trình kỹ thuật hạ tầng và khu công nghiệp; công trình giao thông, thủy lợi; công trình cấp thoát nước và xử lý môi trường, công trình đường dây và trạm biến thế điện;
* Thiết kế, chế tạo các kết cấu thép, các sản phẩm cơ khí và mạ kẽm; các thiết bị cơ điện kỹ thuật công trình;
* Tư vấn đầu tư, tư vấn xây dựng, bao gồm lập và thẩm định các dự án đầu tư, khảo sát đo đạc, thiết kế quy hoạch, thiết kế công trình, tư vấn quản lý dự án, tư vấn đấu thầu và hợp đồng kinh tế;
* Kinh doanh xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị phục vụ cho xây dựng, xe máy thi công, dây chuyền công nghệ và thiết bị công nghiệp khác;
* Sản xuất kinh doanh các chủng loại vật liệu xây dựng; kinh doanh các mặt hàng trang trí nội ngoại thất; kinh doanh xăng dầu;
* Khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng; kinh doanh khai thác và vận chuyển đất, cát để san lấp mặt bằng;
* Kinh doanh dịch vụ nhà đất;
* Kinh doanh xe máy, thiết bị thi công; vận tải hàng hóa; sửa chữa xe máy, thiết bị thi công và phương tiện vận tải;
* Kinh doanh khách sạn, du lịch, vận chuyển hành khách du lịch đường thủy, đường bộ;
* Đào tạo công nhân kỹ thuật, chuyên gia, cán bộ quản lý phục vụ nhu cầu phát triển của Công ty;
*  Nạo vét luồng lạch giao thông thủy;
* Đầu tư tài chính vào các Công ty con và các loại hình doanh nghiệp khác.
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại  VietTel mệnh giá 20.000đ sau đó gửi mã số thẻ cào cùng địa chỉ email của bạn và mã tài liệu QT171 đến số điện thoại: 0988.44.1615 Sau khi nhận được tin nhắn tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn và thông báo cho bạn biết
Tài liệu này không có hình ảnh khác
Số ký tự được gõ là 250

Tài liệu cùng loại

Tên tài liệu
 Mã tài liệu
 Ngày đăng
 Lượt xem
 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang