Chuyên cung cấp tài liệu


Từ khóa cần tìm:
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại VietTel mệnh giá 20.000đ và gửi mã thẻ cào cùng với địa chỉ Email của bạn và mã tài liệu DA373 đến số điện thoại sau đây: 0988.44.1615  

Sau khi nhận được thông tin tôi sẽ gửi tài liệu vào mail cho bạn ngay và thông báo cho bạn biết

Thực trạng cổ phần hóa và một số phương hướng để phát triển các công ty cổ phần ở nước ta hiện nay

Trên thực tế, công ty cổ phần và vận động cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước không phải là những hiện tượng kinh tế xã hội xa lạ đối với nền kinh tế thế giới.Công ty cổ phần xuất hiện từ thế kỷ 17 và phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ cách mạng công nghiệp. Đầu thế kỷ 18 công ty cổ phần đã trở thành hình thức tổ chức kinh doanh phổ biến ở hầu hết các nuớc có nền kinh tế thị trường phát triển.Một câu hỏi được đặt ra là hình thái công ty cổ phần có phải là mô hình doanh nghiệp thích hợp với những đòi hỏi khách quan của nền kinh tế nước ta hiện nay hay không?Người viết chọn đề tài này không ngoài mục đích nghiên cứu, tìm tòi những luận cứ, cơ sở khoa học để trả lơì câu hỏi trên cũng như mong muốn đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào tiến trình đổi mới kinh tế đất nước.


Thông tin chi tiết
Số lượt xem
2039 Lượt xem
Cú pháp nhắn tin
Ngày đưa lên
Đăng ngày 10-07-2012 09:48:13 AM
Mã Tài liệu
DA373
Tổng điểm Đánh giá
0 điểm
Chia sẻ
Cho điểm tài liệu này
1 2 3 4 5
Đặt hàng

PHẦN NỘI DUNG

           CHƯƠNG1

              NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN

1.Quá trình hình thành và lịch sử phát triển công ty cổ phần.

1.1. Công ty cổ phần:

             Vào những năm cuối của thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21,nhiều phát minh mới xuất hiện làm cho lực lượng sản xuất và cơ cấu kinh tế có sự thay đổi,ngành công nghiệp nhẹ chuyển sang công nghiệp nặng,nhu cầu tư bản
(vốn)đòi hỏi với quy mô lớn,quy luật tích tụ và tập trung tư bản,tập trung sản xuất hoạt động mạnh.Sản xuất ngày càng tập trung vào các xí nghiệp lớn-công ty cổ phần.
         Công ty cổ phần là hình thức phát triển của sở hữu hỗn hợp, từ hình thức vốn của một chủ sang hình thức vốn của nhiều chủ diễn ra trên phạm vi công ty. Nó là sản phẩm tất yếu của quá trình xã hội hoá về mặt kinh tế xã hội (mặt sở hữu) và cũng là sản phẩm tất yếu của quá trình tích tụ và tập trung hoá sản xuất của nền sản xuất lớn hiện đại.C.Mác vàF.Ănggen đã xem hình thức sở hữu vốn cổ phần là “điểm quá độ”từ tư hữu tư sản sang sở hữu xã hội về tài sản trong khuôn khổ của chủ nghĩa tư bản.
         Công ty cổ phần là loại hình tổ chức hay công ty mà vốn của nó do nhiều cổ đông(thành viên của công ty cổ phần) góp lại thông qua việc mua cổ phiếu do công ty phát hành.Theo luật thương mại của Anh thì có hai loại công ty cổ phần:
         *Công ty công cộng(Publich company),loại công ty mà cổ phiếu của nó được mua bán, trao đổi trên thị trường chứng khoán.Loại công ty này tương đương với công ty vô danh ở Pháp(Societé à répónsabilité).
         *Công ty riêng,tương đương với công ty trách nhiệm hữu hạn của Pháp.
             Từ nhiều thập kỷ qua,trên thế giới xuất hiện một hiện tượng mới,hiện tượng tư nhân hoá doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế nhà nước cả trong các nước tư bản phát triển lẫn một số nước xã hội chủ nghĩa khi chuyển đổi nền kinh tế.Song song với hiện tượng” tư nhân hoá ‘,có hiện tượng “cổ phần hoá”.Việc xuất hiện hai hiện tượng trên là có sự nhận thức khác nhau giữa tư nhân hoá và cổ phần hoá.Các nước tư bản chủ nghĩa đã đồng nhất hai hiện tượng trên là một,trong khi các nước xã hội chủ nghĩa kể cả Việt Nam cho rằng không nên đồng nhất hai khái niệm đó.
     Lịch sử cho thấy có ba con đường hình thành công ty cổ phần đó là:
             Hình thành theo con đường truyền thống.Điều đó có nghĩa việc hình thành đi từ công ty một chủ sang công ty nhiều chủ từ thấp đến cao theo trật tự tự nhiên.
             Hình thành do liên doanh liên kết giữa nhà nước với kinh tế tư bản tư nhân trong và ngoài nước.
             Cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần.

1.2.  Tính tất yếu khách quan của việc hình thành công ty cổ phần và vai trò của nó đối với sự phát triển kinh tế thế giới:

              Nền kinh tế thế giới,đặc biệt là kinh tế tư bản chủ nghĩa đã phát triển rất nhanh vào những năm cuối của thế kỷ 19 và những thập niên đầu tiên của thế kỷ 20.Có thể nói sau những thành công của hai cuộc cách mạng công nghiệp,với những nhận thức mới về cơ chế quản lý kinh tế,về cơ cấu và các loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp mà gần như toàn bộ nền kinh tề đã khắc phục được những khó khăn, hạn chế từng ảnh hưởng một cách tiêu cực đến kinh tế thế giới.Với hình thái công ty cổ phần,lần đầu tiên trong lịch sử kinh tế thế giới đã khắc phục được những tồn tại từng gây biết bao khó khăn cho mình;đó là tình trạng các công ty thiếu vốn để đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh,nguồn vốn có được chủ yếu từ khu vực kinh tế nhà nước do vậy luôn tồn tại sự buông lỏng quản lý trong doanh nghiệp;không có động lực trong chiến lược sản xuất,tư liệu bị phân tán;những nguồn lực bị xé lẻ trong dân...
     Hình thái công ty cổ phần ra đời đánh dấu sự tiến hoá của chế độ tín dụng từ kinh doanh chủ yếu dựa vào vay mựơn qua ngân hàng hoặc chung vốn sang huy động vốn trên thị trường tài chính trong đó chủ yếu là thị trường chứng khoán.Các công ty cổ phần là nguồn cung cấp sản phẩm cho sự phồn vinh của thị trường chứng khoán.Đổi lại,sự thịnh vượng của thị trường này tạo điều kiện cho các công ty cổ phần sinh sôi nảy nở.Có thể nói công ty cổ phần ra đời mang những đặc điểm mới cho phép nó thích ứng với những đòi hỏi của sự phát triển kinh tế thị trường hiện đại mà những hình thái khác không thể đáp ứng được.Đó là:
       Công ty cổ phần là một tổ chức kinh doanh có tư cách pháp nhân và các cổ đông chỉ có trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp của mình.Điều này cho phép công ty có tư cách pháp lý đầy đủ để huy động những lượng vốn lớn nằm rải rác thuộc nhiều cá nhân trong xã hội.
       Cơ cấu tổ chức trong công ty cổ phần đã thực hiện được việc tách biệt quyền sở hữu và quyền kinh doanh,tạo nên một hình thái xã hội hoá sở hữu của một bên là đông đảo công chúng mua cổ phần còn bên kia là đội ngũ các nhà quản trị kinh doanh chuyên nghiệp sử dụng tư bản xã hội cho những công cuộc kinh doanh quy mô lớn.
       Các cổ phiếu và trái phiếu của công ty cổ phần được chuyển nhượng dễ dàng trên thị trường chứng khoán,vì thế bất kể cổ phiếu được chuyển chủ bao nhiêu lần cuộc sống của các doanh nghiệp vẫn tiếp tục một cách bình thường mà không bị ảnh hưởng.Đồng thời nhờ cơ chế này nó đã tạo nên sự di chuyển linh hoạt các luồng vốn trong xã hội theo các nhu cầu và cơ hội đầu tư đa dạng của các công ty và công chúng.
      Có thể nói những ưu thế được mang lại từ việc hình thành và hoạt động của công ty cổ phần là vô cùng to lớn nó đã khắc phục việc buông lỏng quản lý tài sản của các doanh nghiệp,xoá bỏ tình trạng vô chủ trong các công ty.Mặc dù chủ trương trao quyền tự quản cho các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế nhà nước đã đạt được một số kết quả nhất định nhưng nó mới chỉ đẩy lùi được chế độ bao cấp của nhà nước đối với doanh nghiệp còn về mặt nhận thức thì tài sản của doanh nghiệp nhà nước vẫn là tài sản chung cho nên tình trạng vô trách nhiệm,lãng phí của công vẫn không được khắc phục.Khi xuất hiện công ty cổ phần thì mặc nhiên những điều này sẽ không tồn tại.
     Hơn nữa,công ty cổ phần huy động được nguồn vốn trong xã hội cung cấp cho hoạt động kinh doanh và đầu tư phát triển của doanh nghiệp.Một mặt vừa góp phần tháo gỡ khó khăn cho ngân sách nhà nước (không phải chu cấp cho doanh nghiệp) mặt khác vốn và tài sản doanh nghiệp nhà nước nhờ quá trình cổ phần hoá thu lại sẽ được đầu tư mở rộng sản xuất;tăng thêm tài sản cố định góp phần to lớn thúc đẩy kinh tế tăng trưởng.
    Ngoài ra,hình thái công ty cổ phần xuất hiện sẽ thay đổi cung cách quản lý trong mỗi doanh nghiệp,ở công ty cổ phần quyền lợi của những người chủ mới của doanh nghiệp gắn chặt với sự thành bại của hoạt động sản xuất kinh doanh vì thế họ rất đoàn kết,gắn bó và thống nhất trong việc tìm kiếm và đưa ra phương hướng hoạt động phù hợp nhất của doanh ngiệp nhằm củng cố,tăng cường sức cạnh tranh của sản phẩm do họ sản xuất ra,quan tâm đến công việc công ty và lao động với tinh thần trách nhiệm cao.

1.3. Lịch sử hình thành và phát triển của hình thái công ty cổ phần trong nền kinh tế quốc dân.

       Về mặt lý thuyết,chúng ta đều nhận thấy rằng hình thái doanh nghiệp dưới dạng công ty cổ phần là sản phẩm của một quá trình tiến hoá lâu dài,gắn liền với những nấc thang phát triển của xã hội hoá sở hữu tư nhân trong nền kinh tế thị trường. Về mặt lịch sử,có thể thấy rằngquá trình tiến hoá và phát triển của các hình thái doanh nghiệp được đạc trưng bởi ba loại hình chủ yếu tương ứng với ba mức độ phát triểncủa xã hội hoá sở hữu tư nhân mặc dù biểu hiện của chúng hết sức linh hoạt và đa dạng.
  Hình thái kinh doanh một chủ,một hình thái bao gồm các loại hình doanh nghiệp trong đó người chủ sở hữu tư nhân độc lập duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của mình trên cơ sở lao động của bản thân hoặc thuê mướn người khác với vốn liếng sẵn có và tính toán của anh ta trên cơ sở những đòi hỏi của thị trường.Đây là hình thái phổ biến thống trị trong nền sản xuất hàng hoá nhỏ và trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh.Phương pháp kinh doanh này bao gồm hai cách thức:kinh doanh theo phương thức sản xuất hàng hoá nhỏ và kinh doanh theo phương thức tư bản chủ nghĩa.Giữa chúng tuy có sự khác nhau về mục đích và đặc điểm kinh doanh nhưng lại là sự kế tiếp tất yếu của cùng một quá trình phát triển dựa trên sở hữu tư nhân.Nếu như quá trình xã hội hoá nhờ hai tác nhân chủ yếu là trao đổi và tín dụng thì về mặt lịch sử,chính nhờ sự trợ giúp của tư bản thương nghiệp và tư bản cho vay nặng lãi mà hình thái kinh doanh một chủ đã có sự chuyển biến về chất.Từ phương thức kinh doanh xé lẻ ruộng đất và phân tán tư liệu sản xuất trong tay những người tư hữu nhỏ sang phương thức kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩa bằng quá trình tích tụ và tập trung ruộng đất,tư liệu sản xuất trong tay một số ít người.Cùng với sự phát triển của thị trường thế giới,quy mô buôn bán và sản xuất đòi hỏi phải tập trung tư bản ngày càng lớn.Để có thể đứng vững trong cạnh tranh và đáp ứng được những nhu cầu của thị trường các hình thức kinh doanh chumg vốn lần lượt ra đời và phát triển.
  Hình thái kinh doanh chung vốn xét về mặt lịch sử là một bước tiến hoá trong chế dụng tín dụng,chuyển từ phương thức kinh doanh chủ yếu dựa vào vay mượn sang phương thức kinh doanh chủ yếu dựa vào vốn góp.Nó được xem như là hình thái trung gian để hình thành công ty cổ phần sau này.Trong lịch sử  từng tồn tại hai mô hình kinh doanh thuộc hình thái này đó là:
        Hình thái kinh doanh hợp tác xã của những người sản xuất hàng hoá nhỏ nhằm chống lại sự tan rã và phá sản của họ trước phương thức kinh doanh tư bản chủ nghĩa.
     Hình thái công ty chung vốn của các nhà tư bản với ba hình thức phổ biến:Công ty dân sự; công ty hợp danh và công ty hợp tư đơn giản.
   Trách nhiệm vô hạn và sự ràng buộc lỏng lẻo về mặt pháp lý là những bất lợi làm cho hình thái công ty chung vốn chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn nhường chỗ cho công ty cổ phần ra đời và phát triển.Những hạn chế đó đã làm cho hình thức này ngày nay có xu hướng thu về những ngành kinh doanh nhỏ trong nông nghiệp,dịch vụ bán lẻ,đại lý cho các hãng...và thường là các nhóm có tính chất gia đình.Qua đó,có thể thấy rằng hình thái công ty cổ phần bằng những ưu thế của mình tất yếu sẽ ra đời và thống trị kinh tế thế giới.
     Trong tác phẩm “ Tuyên ngôn của nhà tư bản”, hai tác giả L.Kenđơ và M.Atlơ cho rằng:ngày nay các công ty cổ phần đã tồn tại một cách hết sức phổ biến ở Mỹ và các nước tư bản phát triển;mô hình công ty cổ phần với ưu điểm lớn nhất của nó là mọi công nhân đều có cổ phần kinh tế phát triển đến đỉnh cao.Hình thái công ty cổ phần chuyển từ cơ cấu một chủ là chính sang giai đoạn đa dạng hoá chủ sở hữu cổ phần với những công ty có hàng trăm nghìn thậm chí hằng triệu cổ đông bao gồm các nhà tư bản lớn,công nhân và viên chức.Đi đôi với quá trình xã hội hoá sản xuất,trên thực tế nội bộ công ty cổ phần cũng diễn ra hai quá trình:quyền sở hữu cổ phần phân tán cao độ và giá trị cổ phần tập trung cao độ.kết quả của hai quá trình đó là việc đông đảo chủ sở hữu cổ phần giá trị nhỏ,tức là những cổ đông nhỏ vứt bỏ quyền tham gia quyết định tại đại hội cổ đông.Hàng trăm nghìn,hàng triệu cổ đông nhỏ chỉ tham gia mua bán trên thị trường chứng khoán ,họ không gắn bó cố định với một công ty cổ phần nàc và qua đó những nhà tư bản lớn có thể sử dụng một số vốn tương đối nhỏ,chỉ sở hữu một lượng cổ phần tương đối ít nhưng có thể chi phối một giá trị cổ phần rất lớn đơn cử:Hãng dầu mỏ lớn nhất thế giới ETSON do năm cổ đông nắm quyền chi phối nhưng năm cổ đông này cũng chỉ chiếm 4,8% cổ phần của hãng.Như vậy,số lượng cổ đông lớn rất ít nhưng đã tập trung trong tay mình quyền chi phối hàng loạt công ty cổ phần loại lớn.Rõ ràng là tại các nước tư bản phát triển các công ty cổ phần là mô hình kinh doanh có hiệu quả kinh tế cao mà không làm suy yếu quan hệ chiếm hữu tư nhân của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.Công ty cổ phần đã tạo điều kiện cho tư bản ngày càng tập trung,vai trò chi phối và thống trị của nhà tư bản ngày càng tăng cường.Đến đây đặt ra một vấn đề cần giải quyết là mô hình công ty cổ phần có phù hợp với công cuộc cải cách kinh tế của các nước xã hội chủ nghĩa đăc biệt là ở nước ta trong giai đoạn hiện nay hay không?
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại  VietTel mệnh giá 20.000đ sau đó gửi mã số thẻ cào cùng địa chỉ email của bạn và mã tài liệu DA373 đến số điện thoại: 0988.44.1615 Sau khi nhận được tin nhắn tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn và thông báo cho bạn biết
Tài liệu này không có hình ảnh khác

Tài liệu cùng loại

Tên tài liệu
 Mã tài liệu
 Ngày đăng
 Lượt xem
 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang