Chuyên cung cấp tài liệu


Trang web GiangVien.Net cung cấp các tài liệu cho sinh viên
Bộ đếm miễn phí
Từ khóa cần tìm:
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại VietTel mệnh giá 20.000đ và soạn tin nhắn theo cú pháp sau đây: *103*0988441615*Mã_Thẻ_Cào#  Bấm phím gọi hoặc phím OK
Chú ý:
- Giữa
Sau khi nhận được tiền tôi sẽ liên lạc với bạn ngay và gửi link tài liệu cho bạn

Sự điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản hiện đại

hủ nghĩa tư bản với tư cách là một phương thức sản xuất xã hội từ khi ra đời cho đến nay, nó đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển. Mỗ giai đoạn phát triển nó đều dựa trên nền tảng của giai đoạn trước nó, nó vừa kế thừa của giai đoạn trước, vừa là sự vươn lên hoặc phủ định lại giai đoạn trước. Trong quá trình phát triển đó ta đã thấy rằng sự can thiệp của nhà nước vào nền kinh tế là một tất yếu khách quan, vai trò của nhà nước ngày càng trở nên quan trọng. Bởi vì, xã hội mới mà chúng ta muốn xây dựng trong chủ nghĩa tư bản là một nhà nước tư sản hiện đại – phải tính đến một cách đầy đủ những đặc điểm mới về số lượng và chất lượng của sự phát triển xã hội hoặc nói rộng hơn của nền văn minh tri thức, phát triển cao nhất về con người tri thức, của những khoa học kỹ thuật hiện đại. Nhưng để đáp ứng và đièu khiển nền kinh tế xã hội mà khoa học kỹ thuật công nghệ ngày càng phát triển, tình hình chính trị thế giới ngày càng phức tạp, bất ổn của chủ nghĩa tư bản hiện đại đó thì nhà nước tư sản hiện đại phải tự đièu chỉnh vai trò của mình trong sự điều tiết nền kinh tế. Sự điều tiết caủ nhà nước tư sản hiện đại đó phải dựa trên những mối tương quan khách quan giữa lực sản xuất và quan hệ sản xuất. Sự điều tiết kinh tế đó cũng chính là nội dung của Đề án Kinh tế chính trị này.


Thông tin chi tiết
Số lượt xem
1585 Lượt xem
Cú pháp nhắn tin
Ngày đưa lên
Đăng ngày 05-05-2012 03:23:00 PM
Mã Tài liệu
KC021
Tổng điểm Đánh giá
0 điểm
Chia sẻ
Cho điểm tài liệu này
1 2 3 4 5
Đặt hàng
Chương II: Sự điều tiết của nhà nước Tư sản hiện đại
 
1.   Cơ sở thực tiễn của điều chinh kinh tế cua nha nước tư sản hiện đại
1.1.Những chỉ  tiêu về lượng thể hiện vai trò  ngày càng tăng của nhà nước đối với quá trình tái sản xuất tư bản chủ nghĩa
  Qua sự biến đổi về sự phát triển của kinh tế và chinh trị ta đã thấy rõ vai trò điều tiết của nhà nước. Ngay sau chiến tranh thế giới thứ hai ở  cac tư bản phát triển chủ chốt, cac xí nghiệp nhà nước do chinh phủ quốc hữu  hoá và trực tiếp đầu tư xây dựng, tại Pháp số cong nhân viên chức trong khu vực quốc doanh chiếm 11%  tổng số cong nhân viên chức nhà nước, số doanh nghiệp quốc doanh chiếm 10% trong  tổng số doanh nghiệp công thuơng toàn quốc. Nhà nước chuyển một phần lớn thu nhập tài chính thành tư bản tài chính, và nó trở thành một bộ phận quan trọng trong cấu thành tư bản nhà nước, theo thống kê của “quỹ tiền tệ quốc tế “ đến năm 1989 số thu nhập tài chính do chính phủ trung ương của nước tư bản phát triển nắm giữ chiếm tỉ trọng 27% tổng số giá trị sản xuất cac nước này, Mỹ là 20, 5%.Ngoài ra thông qua ngân hàng trung ưong nhà nước tư bản phát hành tiền và kiểm soát trong lưu thông tiền tệ. Nhà nước sử dụng các công cụ tài chính tiền tệ để can thiệp và điều chỉnh kinh tế. GNP của cac nứoc tư bản phát triển ngày càng tập trung trong tay nhà nước như một cong cụ mạnh mẽ để điều chỉnh kinh tế  (tăng từ 1/3 lên 1/2 GNP ).Nhà kinh tế học người Anh A.Carncross nói :”trứơc những năm 70, quy mô hoạt động của chính phủ Anh rất hạn chế, có thể thấy rõ điều đó qua ngân sách năm 1911.LeoydGeorge tăng thuế từ 1 siling lên siling 2 pêxô...chỉ tiêu công cộng mỗi năm 200 triệu bảng Anh, chiếm 10%GNP…
1.2Những chỉ tiêu chất lượng phản ánh điều chỉnh kinh tế của nhà nước ngày càng trỏ thành nhân tố quyết định đối với quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa 
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại VietTel mệnh giá 10.000đ và soạn tin nhắn theo cú pháp sau đây:  *103*0988441615*Mã_Thẻ_Cào# Nhấn gửi hoặc phím OK Sau khi nhận được tin nhắn tôi sẽ liên lạc với bạn và gửi link tài liệu cho bạn
Tài liệu này không có hình ảnh khác

Tài liệu cùng loại

Tên tài liệu
 Mã tài liệu
 Ngày đăng
 Lượt xem
 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang