Chuyên cung cấp tài liệu


Từ khóa cần tìm:
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại VietTel mệnh giá 20.000đ và gửi mã thẻ cào cùng với địa chỉ Email của bạn và mã tài liệu NH043 đến số điện thoại sau đây: 0988.44.1615  

Sau khi nhận được thông tin tôi sẽ gửi tài liệu vào mail cho bạn ngay và thông báo cho bạn biết

Những giải pháp chủ yếu huy động vốn đổi mới thiết bị công nghệ tại Công ty Cổ phần dệt 10/10

Trong điều kiện hiện nay, khi mà khoa học công nghệ đang phát triển như vũ bão, đổi mới từng ngày thì đổi mới máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh cho phù hợp với khả năng tài chính đồng thời theo kịp trình độ khoa học kỹ thuật của thời đại là con đường ngắn nhất giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu của mình, chiến thắng trong cạnh tranh.


Thông tin chi tiết
Số lượt xem
2018 Lượt xem
Cú pháp nhắn tin
Ngày đưa lên
Đăng ngày 28-11-2012 02:00:08 AM
Mã Tài liệu
NH043
Tổng điểm Đánh giá
0 điểm
Chia sẻ
Cho điểm tài liệu này
1 2 3 4 5
Đặt hàng
CHƯƠNG 1: TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC ĐỔI MỚI MÁY MÓC THIẾT BỊ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
 
1.1  Tài sản cố định và vốn cố định
Nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN có sự can thiệp của Nhà nước là con đường phát triển kinh tế đúng đắn. Theo đó nền kinh tế ngày một phát triển, cùng với nó là sự phát triển tất yếu của các thành phần kinh tế mà cụ thể hơn là của từng doanh nghiệp. Để tồn tại và phát triển, lợi nhuận đã trở thành mục tiêu hàng đầu và mang tính sống còn của mỗi doanh nghiệp.
Đối với mỗi doanh nghiệp, để tiến hành sản xuất, tạo ra sản phẩm cần có ba yếu tố là: tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao động. Các tư liệu lao động (máy móc thiết bị, nhà xưởng, phương tiện vận tải) là những phương tiện vật chất mà con người sử dụng để tác động vào đối tượng lao động, biến đổi nó theo mục đích của mình. Bộ phận quan trong nhất trong các tư liệu lao động được sử dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh đó là tài sản cố định .
1.1.1.Tài sản cố định 
Tài sản cố định  là những tư liệu lao động chủ yếu, tham gia một cách trực tiếp hay gián tiếp vào quá trình sản xuất của doanh nghiệp, quyết định trình độ sản xuất của doanh nghiệp.
Tiêu chuẩn:
Để được coi là tài sản cố định  thì các tư liệu lao động phải thoả mãn đồng thời 4 tiêu chuẩn sau:
+ Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó
+ Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy
+ Có thời gian sử dụng ước tính trên một năm
+ Có giá trị lớn, đủ tiêu chuẩn giá trị theo quy định. Theo quyết định 206/2003/ QĐ- BTC ban hành ngày 12/12/2003 thì tài sản cố định  phải có giá trị từ 10.000.000 đồng trở lên.
Đặc điểm chung của tài sản cố định  là tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất sản phẩm. Trong quá trình đó, hình thái vật chất và đặc tính sử dụng ban đầu của tài sản cố định  là không thay đổi song giá trị của nó lại được chuyển dịch dần dần từng phần vào giá trị sản phẩm sản xuất ra. Bộ phận giá trị chuyển dịch này cấu thành một yếu tố chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và được bù đắp mỗi khi sản phẩm được tiêu thụ.
Trong doanh nghiệp, tài sản cố định  có nhiều loại khác nhau. Để thuận tiện cho công tác quản lý, sử dụng tài sản cố định, doanh nghiệp cần tiến hành phân  loại tài sản cố định  một cách khoa học.
µCác cách phân loại TSCĐ
*Theo hình thái biểu hiện: theo phương pháp này tài sản cố định  của doanh nghiệp được chia thành 2 loại:
- Tài sản cố định  hữu hình: là những tư liệu lao động có hình thái vật chất như nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị.
- Tài sản cố định  vô hình: là những tài sản không có hình thái vật chất, thể hiện một lượng giá trị đã được đầu tưnhư chi phí về quyền phát hành bằng phát minh, bằng sáng chế, bản quyền tác giả.
*Theo mục đích sử dụng: Theo phương pháp này, tài sản cố định  được chia thành 3 loại:
- Tài sản cố định  dùng cho mục đích kinh doanh: là những tài sản cố định  dùng trong hoạt động sản xuất kinh doanh chính và phụ của doanh nghiệp
- Tài sản cố định  dùng cho mục đích phúc lợi, sự nghiệp, an ninh quốc phòng của doanh nghiệp
- Tài sản cố định  bảo quản hộ, giữ hộ, cất hộ Nhà nước: là những tài sản cố định  doanh nghiệp bảo quản hộ, giữ hộ Nhà nước, các tổ chức, cá nhân khác có quan hệ với doanh nghiệp.
*Theo tình hình sử dụng: Theo phương pháp này tài sản cố định  của doanh nghiệp được phân thành các loại sau:
- Tài sản cố định  đang sử dụng: đó là các tài sản cố định  doanh nghiệp đang sử dụng cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, phúc lợi, sự nghiệp.
- Tài sản cố định  chưa cần dùng: đó là các tài sản cố định  cần thiết phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng hiện tại doanh nghiệp đang cất trữ, chưa sử dụng đến.
- Tài sản cố định  không cần dùng, chờ thanh lý: đó là những tài sản cố định  không cần thiết hoặc không phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp, cần phải thanh lý, nhượng bán để thu hồi lại vốn đầu tư.
*Theo công dụng kinh tế: Theo phương pháp này tài sản cố định  của doanh nghiệp được chia thành các nhóm sau:
+ Tài sản cố định  hữu hình:
Nhóm 1- Nhà cửa, vật kiến trúc: là những tài sản cố định  của doanh nghiệp được hình thành sau quá trình thi công xây dựng như: nhà xưởng, trụ sở làm việc, nhà kho.
Nhóm 2- Máy móc thiết bị: là toàn bộ các loại máy móc thiết bị dùng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như: máy móc thiết bị động lực, máy móc công tác, thiết bị chuyên dùng.
Nhóm 3- Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn: là các loại phương tiện vận tải như phương tiện đường sắt, đường bộ và các thiết bị truyền dẫn như hệ thống điện, hệ thống thông tin.
Nhóm 4- Các thiết bị, dụng cụ quản lý: là những thiết bị, dụng cụ dùng trong công tác quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như dụng cụ đo lường, máy hút ẩm.
Nhóm 5- Vườn cây lâu năm, súc vật làm việc hoặc cho sản phẩm 
Nhóm 6- Các loại tài sản cố định  khác
+ Tài sản cố định  vô hình gồm: quyền sử dụng đất có thời hạn, phần mềm máy tính, bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu thương mại.
Trên đây là 4 phương pháp phân loại tài sản cố định  chủ yếu trong doanh nghiệp, ngoài ra tuỳ theo đặc điểm tổ chức quản lý mà ở mỗi doanh nghiệp còn có thể tiến hành phân loại tài sản cố định  theo nguồn hình thành, theo bộ phận sử dụng.
Việc phân loại tài sản cố định  như trên giúp cho doanh nghiệp thấy được cơ cấu đầu tư vào tài sản cố định, tình hình sử dụng, mức độ huy động tài sản vào hoạt động kinh doanh đã hợp lý chưa. Qua đó doanh nghiệp có thể lựa chọn các quyết định đầu tư, điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư cho phù hợp đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý, sử dụng tài sản cố định  và khấu hao tài sản cố định  cho hợp lý.
1.1.2 Vốn cố định
Vốn  cố định là số vốn đầu tư ứng trước để hình thành nên tài sản cố định  của doanh nghiệp. Chính vì vậy mà quy mô vốn  cố định quyết định đến tính đồng bộ và trình độ kỹ thuật của tài sản cố định, song chính đặc điểm kinh tế của tài sản cố định  lại chi phối quyết định tới đặc điểm tuần hoàn và chu chuyển của vốn  cố định. Từ mối quan hệ này có thể thấy đặc điểm và những nét đặc thù về sự vận động của vốn  cố định trong quá trình sản xuất kinh doanh đó là:
+ Vốn  cố định tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất  và chỉ hoàn thành một vòng tuần hoàn vốn sau nhiều chu kỳ kinh doanh khi tài sản cố định hết thời gian sử dụng. Có đặc điểm này là do tài sản cố định  được sử dụng lâu dài và phát huy tác dụng trong nhiều chu kỳ sản xuất.
+ Trong quá trình tham gia vào hoạt động kinh doanh vốn  cố định được luân chuyển dần từng phần và được thu hồi dần từng phần. Khi tham gia vào quá trình sản xuất tài sản cố định  không bị thay đổi hình thái vật chất ban đầu nhưng tính năng, công dụng của nó bị giảm dần, kéo theo đó là giá trị của tài sản cũng giảm đi. Có thể thấy vốn  cố định được tách thành 2 bộ phận:
*Bộ phận thứ nhất: Tương ứng với phần giá trị hao mòn của tài sản cố định  được luân chuyển và cấu thành chi phí sản xuất sản phẩm  dưới hình thức chi phí khấu hao và được tích luỹ lại tại quỹ khấu hao. Sau khi sản phẩm  được tiêu thụ, quỹ khấu hao sẽ được sử dụng để tái đầu tư tài sản cố định  nhằm duy trì năng lực sản xuất của doanh nghiệp.
*Bộ phận còn lại của vốn  cố định chính là giá trị còn lại của tài sản cố định. Sau mỗi chu kỳ sản xuất, phần vốn được luân chuyển vào giá trị sản phẩm  dần tăng lên song phần vốn đầu tư ban đầu vào tài sản cố định  lại dần giảm xuống tương ứng với mức giảm giá trị sử dụng của tài sản cố định. Kết thúc quá trình vận động đó cũng đồng thời tài sản cố định  hết thời gian sử dụng, giá trị của nó được chuyển dịch hết vào giá trị sản phẩm  đã sản xuất và lúc này vốn  cố định mới hoàn thành một vòng luân chuyển.
Trong các doanh nghiệp, vốn  cố định giữ vai trò đặc biệt quan trọng bởi nó là một bộ phận của vốn đầu tư nói riêng và vốn sản xuất kinh doanh nói chung. Việc xác định quy mô vốn  cố định, mức trang bị tài sản cố định  hợp lý là cần thiết song điều quan trọng nhất là phải có biện pháp quản lý sử dụng tốt vốn  cố định, tránh thất thoát vốn, đảm bảo năng lực sản xuất và hiệu quả hoạt động của tài sản cố định. 
Trong công tác quản lý vốn  cố định, một yêu cầu đặt ra đối với các doanh nghiệp là phải bảo toàn vốn  cố định. Bảo toàn vốn  cố định phải xem xét trên cả 2 mặt hiện vật và giá trị
+ Bảo toàn vốn  cố định về mặt hiện vật không phải chỉ là giữ nguyên hình thái vật chất và đặc tính sử dụng ban đầu của tài sản cố định  mà quan trọng hơn là duy trì thường xuyên năng lực sản xuất ban đầu của nó.
+ Bảo toàn vốn  cố định về mặt giá trị là phải duy trì sức mua của vốn  cố định ở thời điểm hiện tại so với thời điểm bỏ vốn đầu tư ban đầu bất kể sự biến động của giá cả, sự thay đổi của tỷ giá hối đoái, ảnh hưởng của tiến bộ khoa học kỹ thuật.
          Tóm lại, vốn  cố định là một bộ phận quan trọng, quyết định đến quy mô, trình độ trang bị kỹ thuật của tài sản cố định  trong doanh nghiệp. Việc bảo toàn vốn  cố định, thường xuyên đổi mới tài sản cố định  cho phù hợp với tình hình thực tế nhằm đáp ứng những yêu cầu khắt khe của thị trường là vấn đề doanh nghiệp phải đặc biệt quan tâm nếu không muốn mình bị tụt hậu và thất bại trong kinh doanh.
1.1.3.  Hao mòn và khấu hao tài sản cố định 
Trong quá trình sử dụng, do chịu ảnh hưởng của nhiều nguyên nhân khác nhau, tài sản cố định  của doanh nghiệp bị hao mòn dưới 2 hình thức: hao mòn hữu hình và hao mòn vô hình
Hao mòn hữu hình tài sản cố định là sự hao mòn về vật chất và giá trị của tài sản cố định  trong quá trình sử dụng. Về mặt vật chất đó là sự hao mòn có thể nhận thấy được từ sự thay đổi trạng thái vật lý ban đầu ở các bộ phận, chi tiết tài sản cố định  dưới sự tác động của ma sát, trọng tải, nhiệt độ sự giảm sút về chất lượng, tính năng kỹ thuật ban đầu, và cuối cùng tài sản cố định  không còn sử dụng được nữa. Về mặt giá trị đó là sự giảm dần giá trị của tài sản cố định  cùng với quá trình chuyển dịch dần từng phần giá trị hao mòn vào giá trị sản phẩm  sản xuất ra. Đối với các tài sản cố định  vô hình, hao mòn hữu hình chỉ thể hiện ở sự hao mòn về giá trị.
Hao mòn vô hình tài sản cố định là sự giảm thuần tuý về mặt giá trị của tài sản cố định  do sự tiến bộ của khoa học công nghệ hoặc do sự chấm dứt chu kỳ sống của sản phẩm  làm cho những tài sản cố định  tạo ra những sản phẩm  đó bị mất giá. Hao mòn vô hình xảy ra đối với cả tài sản cố định  hữu hình và tài sản cố định  vô hình.
Như vậy, trong quá trình sử dụng, tài sản cố định bị hao mòn hữu hình và hao mòn vô hình. Bộ phận giá trị hao mòn đó được chuyển dịch dần vào giá trị sản phẩm sản xuất ra gọi là khấu hao tài sản cố định. Đây được coi là một yếu tố chi phí sản xuất sản phẩm, được biểu hiện dưới hình thức tiền tệ gọi là tiền khấu hao. Sau khi sản phẩm  sản xuất ra được tiêu thụ, số tiền khấu hao sẽ được tích luỹ lại hình thành quỹ khấu hao tài sản cố định. Việc trích lập quỹ khấu hao có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với doanh nghiệp bởi nó là một trong những nguồn vốn cơ bản để tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng tài sản cố định. Tuy nhiên trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay, máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ là một bộ phận tài sản cố định  quan trọng và là nhân tố trước tiên, chủ yếu quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy vấn đề đổi mới máy móc thiết bị công nghệ là một vấn đề hết sức cần thiết và rất đáng quan tâm.
1.2  Sự cần thiết phải đổi mới máy móc thiết bị công nghệ và các nhân tố ảnh hưởng tới quyết định đầu tư đổi mới máy móc thiết bị công nghệ tại doanh nghiệp.
1.2.1    Sự cần thiết phải đổi mới máy móc thiết bị công nghệ
1.2.1.1.Yêu cầu, mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp và lợi thế của việc đầu tư máy móc thiết bị kịp thời và phù hợp.
Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp luôn đặt mục tiêu lợi nhuận lên hàng đầu và đó cũng là yếu tố sống còn của doanh nghiệp. Để đạt được lợi nhuận tối đa,nâng cao giá trị của doanh nghiệp thì trước hết doanh nghiệp phải tự tìm được chỗ đứng cho mình bằng chính con đường là chiến thắng trong cạnh tranh. Với điều kiện hiện nay khi mà khoa học công nghệ phát triển như vũ bão thì chiến thắng nằm trong tay người nắm vững khoa học kỹ thuật công nghệ và biết vận dụng nó có hiệu quả cho mục đích của mình. Không phải ngẫu nhiên mà hiện nay, đâu đâu cũng kêu gọi đổi mới. Đây chính là dấu hiệu cho thấy các doanh nghiệp đã nhận thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh của mình mà cụ thể là việc đưa máy móc thiết bị công nghệ hiện đại vào sản xuất.
Phải thừa nhận rằng, để tiến hành đầu tư đổi mới máy móc thiết bị hiện đại, doanh nghiệp cần phải có một lượng vốn nhất định để tài trợ cho nhu cầu đầu tư. Vấn đề huy động vốn đầu tư tất yếu sẽ đặt ra cho doanh nghiệp những vấn đề cần phải xem xét và cân nhắc, đôi khi sẽ đặt doanh nghiệp vào tình trạng khó khăn về mặt tài chính.
Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng đổi mới máy móc thiết bị cũng đồng nghĩa với việc tăng năng lực sản xuất của doanh nghiệp cả về số lượng và chất lượng. Với một dàn máy móc thiết bị hiện đại đồng bộ, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được chi phí nguyên vật liệu cho một đơn vị sản phẩm, ít tiêu hao nhiên liệu hơn và lượng phế phẩm cũng ít đi. Các khoản chi phí sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị giảm. Do đầu tư một lượng vốn lớn vào TSCĐ nói chung và máy móc thiết bị nói riêng, vì thế sẽ làm tăng chi phí khấu hao TSCĐ. Tuy nhiên, do máy móc thiết bị hiện đại làm cho năng suất lao động tăng lên, lượng sản phẩm sản xuất ra cũng tăng lên và khi đạt mức hòa vốn thì chi phí khấu hao TSCĐ tính cho một đơn vị sản phẩm sản xuất ra sẽ giảm xuống, đồng thời cũng giảm bớt lao động thủ công làm cho chi phí tiền lương giảm. Từ đó góp phần làm hạ giá thành sản xuất sản phẩm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có khả năng hạ giá bán, mở rộng được thị phần ra nhiều tầng lớp dân cư khác nhau. Đồng thời doanh thu tiêu thụ sản phẩm cũng tăng lên, kéo theo đó là lợi nhuận cũng có điều kiện tăng lên.
Bên cạnh việc tiết kiệm được chi phí, với máy móc thiết bị hiện đại sẽ làm cho năng suất tăng lên cùng với đó là chất lượng sản phẩm  sản xuất ra cũng tăng lên, có khả năng đáp ứng được những đòi hỏi ngày càng khắt khe của thị trường cả về chất lượng sản phẩm  cũng như mẫu mã, chủng loại. Việc nâng cao chất lượng sản phẩm  kết hợp với hạ giá bán sẽ làm tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường, điều này càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang có những thay đổi  theo chiều hướng hội nhập, nhất là khi chúng ta đang thực thi tiến trình hội nhập AFTA và phấn đấu đến cuối năm 2005 chúng ta sẽ gia nhập vào tổ chức thương mại thế giới WTO. Tóm lại muốn đạt được mục tiêu lợi nhuận, nâng cao vị thế của mình, mỗi doanh nghiệp cần phải tăng năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm , tăng khả năng cạnh tranh. Điều đó cũng đồng nghĩa với sự cần thiết phải đầu tư đổi mới máy móc thiết bị công nghệ đối với mỗi doanh nghiệp.
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại  VietTel mệnh giá 20.000đ sau đó gửi mã số thẻ cào cùng địa chỉ email của bạn và mã tài liệu NH043 đến số điện thoại: 0988.44.1615 Sau khi nhận được tin nhắn tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn và thông báo cho bạn biết
Tài liệu này không có hình ảnh khác

Tài liệu cùng loại

 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang