Chuyên cung cấp tài liệu


Từ khóa cần tìm:
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại VietTel mệnh giá 20.000đ và gửi mã thẻ cào cùng với địa chỉ Email của bạn và mã tài liệu NH167 đến số điện thoại sau đây: 0988.44.1615  

Sau khi nhận được thông tin tôi sẽ gửi tài liệu vào mail cho bạn ngay và thông báo cho bạn biết

Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh ngân hàng Công thương khu vực II - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Hiện nay trên căn bản của một môi trường phát triển mới, nền kinh tế nước ta đang phải đối mặt với những thử thách mới. Với tương quan mới của các mục tiêu kinh tế chung, trong đó tăng trưởng cao lâu bền là mục tiêu hàng đầu. Những mục tiêu đó đặt ra cho chính sách tiền tệ và hệ thống ngân hàng với tư cách là một trong những yếu tố quan trọng trong việc không ngừng đổi mới và phát huy hệ thống thanh toán nhất là thanh toán không dùng tiền mặt. Đây là nội dung chủ yếu đổi mới công nghệ ngân hàng thích ứng với phát triển của đất nước thời kỳ công nghiệp hoá và hiện đại hoá nền kinh tế.


Thông tin chi tiết
Số lượt xem
2164 Lượt xem
Cú pháp nhắn tin
Ngày đưa lên
Đăng ngày 02-12-2012 03:06:50 PM
Mã Tài liệu
NH167
Tổng điểm Đánh giá
0 điểm
Chia sẻ
Cho điểm tài liệu này
1 2 3 4 5
Đặt hàng

CHƯƠNG I
NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT
 

I/ SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN VÀ VAI TRÒ THANH TOÁN TIỀN TỆ TRONG NỀN KINH TẾ
1/ SỰ CẦN THIẾT CỦA THANH TOÁN TIỀN TỆ TRONG NỀN KINH TẾ
1.1 Sự cần thiết:
Để hiểu được tác dụng của tiền đối với nền kinh tế, chúng ta phải hiểu một cách chính xác tiền là gì ? Chúng ta phải xem xét các chức năng của tiền tệ và xem vì sao và bằng cách nào chúng thúc đẩy tính hiệu quả của nền kinh tế qua việc xem xét dạng của nó đã tiến triển như thế nào qua thời gian...
Từ tiền được dùng một cách tự nhiên trong các cuộc nói chuyện hàng ngày, nó có thể có nhiều nghĩa, nhưng đối với các nhà kinh tế nó có một nghĩa riêng. Các nhà kinh tế định nghĩa tiền (hoặc một cách tương tự, lượng tiền cung ứng) được coi là bất cứ cái gì được chấp nhận chung trong việc thanh toán hàng hoá hoặc dịch vụ hoặc trong việc hoàn trả các món nợ.
Trong cuộc sống hàng ngày đồng tiền là tiền giấy hay tiền kim loại và hầu hết dân chúng nói về “tiền” tức là họ đang nói về tiền mặt. Định nghĩa về tiền chỉ đơn thuần là tiền mặt (Tiền giấy và tiền kim loại) thì quá hẹp với các nhà kinh tế. Do séc cũng được chấp nhận như tiền trả khi mua, nên các món gửi ở dạng tài khoản séc cũng được coi là tiền, ngoài ra chúng ta còn có những khoản khác như séc du lịch hay tiền gửi tiết kiệm đôi khi có thể dùng để trả cho hàng hoá, dịch vụ hoặc có thể có tác dụng hữu hiệu như tiền nếu chúng có thể chuyển đổi một cách nhanh chóng và dễ dàng thành tiền mặt hoặc thành món gửi ở dạng tài khoản séc   
1.2 Các chức năng của tiền:
Dù tiền là vỏ sò, hoặc đá, hoặc vàng, hoặc giấy ... trong nền kinh tế nó có các chức năng sau:
  Phương tiện trao đổi
Chức năng quan trọng nhất làm cho tiền tệ khác với những tài sản khác là vai trò làm phương tiện trao đổi. Tiền tệ là một trong những phát minh quan trọng nhất trong lịch sử loài người vì nó cho phép xã hội vượt qua phương thức trao đổi cồng kềnh quen biết ở chế độ đổi chác.
Trong hầu hết các giao dịch thị trường trong nền kinh tế của chúng ta, tiền trong dạng tiền mặt hay séc, thẻ thanh toán... là một phương tiện trao đổi; có nghĩa là nó được dùng để thanh toán, lấy hàng hoá hoặc dịch vụ. Việc dùng tiền làm một phương tiện trao đổi giúp đẩy mạnh hiệu quả của nền kinh tế qua việc loại bỏ được nhiều thời gian giành cho việc đổi chác hàng hoá hay dịch vụ. Để nhận thức được vấn đề này, chúng ta hãy nhìn vào một nền kinh tế đổi chác, tức là một nền kinh tế không có tiền trong đó hàng hoá hay dịch vụ được đổi trực tiếp lấy hàng hoá hay dịch vụ khác.
Thời gian tiêu hao khi gắng sức để trao đổi hàng hoá và dịch vụ được gọi là một chi phí giao dịch. Trong một nền kinh tế  đổi chác, các chi phí giao dịch là cao bởi vì người ta phải thoả mãn “hai ý muốn trùng khớp”: tức là họ phải tìm ai đó có hàng hoá hay dịch vụ mà họ muốn và người đó cũng muốn hàng hoá hoặc dịch vụ mà họ chào mời.
Chúng ta thấy tiền thúc đẩy hiệu quả kinh tế qua việc loại bỏ được nhiều thời gian chi phí khi trao đổi hàng hoá và dịch vụ. Nó cũng thúc đẩy hiệu quả kinh tế qua việc cho phép người ta chuyên làm cái công việc mà người ta làm tốt nhất. Bởi vậy chúng ta thấy tiền là một yếu tố cơ bản trong nền kinh tế sản xuất hàng hoá. Nó tác dụng như một thứ dầu mỡ bôi trơn cho phép nền kinh tế chạy trơn tru hơn nhờ giảm thiểu chi phí giao dịch, từ đó khuyến khích chuyên môn hoá và phân công lao động.
Để một hàng hoá hoạt động một cách hữu hiệu như tiền thì phải đạt được một số chuẩn mực:
(1) Nó phải tạo ra hàng loạt một cách dễ dàng, làm dễ dàng cho việc xác định giá trị của nó
(2) Nó phải được chấp nhận một cách rộng rãi
(3) Nó phải, có thể chia nhỏ được nhờ đó dễ “đổi chác”
(4) Nó phải dễ chuyên chở
(5) Nó phải không bị hư hỏng một cách nhanh chóng
  Thước đo giá trị (Đơn vị đánh giá)
Chức năng thứ 2 của tiền là làm đơn vị đánh giá; nghĩa là, nó được dùng để đo giá trị trong nền kinh tế. Chúng ta đo các giá trị của hàng hoá và dịch vụ bằng tiền. Chức năng này rất quan trọng trong nền kinh tế sản xuất hàng hoá và chỉ có ở nền kinh tế sản xuất hàng hoá thì tiền tệ mới có chức năng này. Chúng ta thử nhìn lại nền kinh tế đổi chác khi hàng hoá chưa phát triển Ví dụ nền kinh tế này chỉ có 3 mặt hàng thì chúng ta phải cần có 3 giá để nói với chúng ta rằng phải làm thế nào để trao đổi thứ này với thứ khác, nếu có 10 mặt hàng thì ta phải cần bao nhiêu giá? phải cần 45 giá để trao đổi một thứ hàng này với một thứ hàng khác và nếu có 100 mặt hàng thì ta cần tới 4950 giá (Công thức để tính số giá chúng ta cần khi có N mặt hàng chẳng khác công thức tính số trận một đội bóng đá  trong bảng phải thi đấu với các đội còn lại trong bảng là: N(N-1)/2) và cứ thế tăng lên nếu không có vật trung gian là tiền tệ để định giá bằng đơn vị tiền cho tất cả các mặt hàng. Chúng ta có thể nhận thấy rằng việc dùng tiền làm một đơn vị đánh giá giảm được chi phí thời gian để giao dịch trong một nền kinh tế nhờ giảm số giá cần phải xem xét. Cái lợi của chức năng này của tiền tăng lên khi nền kinh tế hàng hoá phát triển và phức tạp hơn.
  Nơi chứa giá trị (Nơi chứa sức mua hàng hoá qua từng thời gian)
Tiền cũng tác dụng như một nơi chứa giá trị nghĩa là một nơi chứa sức mua hàng hoá qua thời gian. Một nơi chứa giá trị được dùng để tách thời gian từ lúc mà người ta nhận được thu nhập tới lúc người ta sử dụng nó. Chức năng này của tiền là hữu ích vì phần lớn chúng ta đều không muốn sử dụng ngay thu nhập của mình khi nhận được nó, mà muốn đợi đến khi chúng ta có thời giờ và có ý mua sắm.
Tiền không phải duy nhất là nơi chứa đựng giá trị vì một tài sản bất kỳ như tiền mặt, cổ phiếu, trái khoán, đất đai, nhà cửa, tác phẩm nghệ thuật hoặc đồ châu báu, đều là một phương tiện chứa của cải. Nhiều trong số những loại tài sản này có lợi hơn so với tiền xét về mặt chứa giá trị, chúng thường đem lại cho chủ nhân một khoản lợi tức cao hơn tiền mang lại ví dụ: buôn bán cổ phiếu, trái phiếu, kinh doanh bất động sản...vv. Thế thì tại sao mọi người giữ tiền để làm gì? khi mà những tài sản này là nơi chứa đựng giá trị đáng chuộng hơn so với tiền.
Chúng ta có thể giải thích vấn đề  này liên quan đến một khái niệm kinh tế quan trọng được gọi là tính lỏng (liquidity-khả năng dễ chuyển thành tiền mặt) có nghĩa là có sự tương đối dễ dàng và nhanh chóng, nhờ đó một tài sản có thể chuyển đổi thành một phương tiện trao đổi. Tiền là tài sản có tính chất lỏng nhất bởi bản thân nó là phương tiện trao đổi, tức là nó không giống những tài sản khác, nó không cần được chuyển thành thứ gì khác với mục đích để mua hàng. Những tài sản khác đòi hỏi chi phí giao dịch khi cần chuyển sang tiền ví dụ: khi bạn bán nhà của bạn, bạn cần phải quảng cáo đăng báo hoặc trả tiền cho người môi giới một khoản (ở Việt nam hiện nay là từ 2% đến 5%). Do tiền là tài sản có tính chất lỏng nhất đó là câu trả lời cho câu hỏi ở trên là tại sao người ta có ý định giữ nó ngay cả nếu nó không phải là nơi chứa giá trị một cách hấp dẫn nhất. Tiền là nơi chứa giá trị tốt đến thế nào tuỳ thuộc vào mức giá cả, do giá trị của nó được ấn định theo mức giá cả. Nếu các giá đều tăng gấp hai chẳng hạn nghĩa là giá trị của tiền đã sụt một nửa và ngược lại.
2/ Vai trò của thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế
Qua nghiên cứu sự tiến triển của hệ thống thanh toán chúng ta có thể thấy sự cần thiết khách quan và rất quan trọng của thanh toán không dùng tiền mặt đối với nền kinh tế sản xuất hàng hoá nhất là trong giai đoạn phát triển có nhiều mối quan hệ đa chiều rất phức tạp đó là:
   Tổ chức tốt công tác thanh toán không dùng tiền mặt sẽ góp phần đẩy nhanh tốc độ thanh toán và tốc độ chu chuyển vốn của nền kinh tế.
   Thúc đẩy sản xuất và lưu thông hàng hoá phát triển
   Thanh toán không dùng tiền mặt góp phần làm giảm khối lượng tiền trong lưu thông kìm hãm và đầy lùi lạm phát
   Thanh toán không dùng tiền mặt sẽ làm giảm thiểu tới mức tối đa các chi phí giao dịch trong xã hội
   Thanh toán không dùng tiền mặt tạo điều kiện cho Ngân hàng tập trung tăng cường nguồn vốn để đầu tư đúng chỗ có hiệu quả cho sự phát triển kinh tế. Qua hình thức thanh toán không dùng tiền mặt sẽ tập trung được khoản thanh toán giữa các khách hàng mở tài khoản ở các Ngân hàng, muốn thanh toán được thì trên tài khoản thanh toán phải luôn có số dư, điều này đã tạo ra được một nguồn vốn nhàn rỗi và tập trung vào ngân hàng. Càng nhiều khách hàng tham gia vào hoạt động thanh toán này thì số vốn càng lớn và bằng kênh tín dụng riêng của mình ngân hàng có thể đầu tư khi nền kinh tế kêu gọi vốn để phát triển...
   Thanh toán không dùng tiền mặt tạo điều kiện cho ngân hàng dự đoán và kiểm soát bằng đồng tiền đối với nền kinh tế để sử dụng và phát huy các đòn bảy kinh tế như lãi suất, tỉ trọng tín dụng trung dài hạn, tỉ giá hối đoái...mà không cần phải dùng tới các mệnh lệnh hành chính để điều tiết, kiểm soát và định hướng nền kinh tế.
II/ NHỮNG QUY ĐỊNH MANG TÍCH NGUYÊN TẮC KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT:
Thanh toán không dùng tiền mặt có tác dụng to lớn đối với nền kinh tế. Tuy nhiên, việc thanh toán không dùng tiền mặt qua Ngân hàng phải được tuân theo các nguyên tắc chặt chẽ, nhằm tạo điều kiện tổ chức công tác thanh toán được an toàn, nhanh chóng, thuận tiện, chính xác. Muốn vậy, các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp và Ngân hàng phải thực hiện tốt các quy định có tính nguyên tắc sau:
 
1.Những quy định chung:
      Hiện nay việc tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt đang được thực hiện theo số 22/QD- NH1 ngày 21/01/1994 của thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam có thông tư hướng dẫn kèm theo thể lệ thanh toán không dùng tiền mặt số 08/TT-NH2 ngày 02/06/1994. Cụ thể qui định theo điều 1 quyết định 22/QD- NH1 có ghi: “Tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt cho tất cả các tổ chức cá nhân hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam cá nhu cầu thanh toán không dùng tiền mặt, đều cá quyền lựa chọn nhân hàng để thanh toán “. Đồng thời có một số qui định cụ thể như sau: Tại điều 1 quyết định 22/QD- NH1 có ghi :”Các doanh nghiệp, cơ quan, đoàn thể,đơn vị vũ trang, công dân Việt Nam được quyền lự chọn ngân hàng để mở tài khoản giao dịch và thực hiện thanh toán”
    2. Những quy định đối với khách hàng (Đơn vị và cá nhân).
-Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức đoàn thể, đơn vị vũ trang, công dân Việt nam và người nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt nam (Gọi chung là đơn vị và cá nhân) được quyền lựa chọn Ngân hàng để mở tài khoản giao dịch và thanh toán...
-Các đơn vị dự toán Ngân sách Nhà nước mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước
-Để đảm bảo thực hiện thanh toán đầy đủ kịp thời, các chủ tài khoản (bên trả tiền) phải có đủ tiền trên tài khoản. Mọi trường hợp thanh toán vượt quá số dư tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước là phạm pháp và phải bị xử lý theo pháp luật
-Việc thanh toán giữa các đơn vị phải dựa trên hợp đồng kinh tế. Ngân hàng được quyền từ chối thanh toán khi hai bên mua và bán không có hợp đồng hoặc không đủ các giấy tờ hợp lệ.
-Tất cả các chứng từ thanh toán qua Ngân hàng do khách hàng nộp vào Ngân hàng phải được lập trên mẫu do Ngân hàng ấn hành, nhượng bán. Phải lập đủ liên, viết rõ ràng, đầy đủ, chính xác các yếu tố theo quy định. Mọi giấy tờ phải có dấu, chữ ký của chủ tài khoản, của kế toán trưởng đúng với mẫu dấu, chữ ký đã đăng ký tại Ngân hàng.
-Khách hàng phải thực hiện đầy đủ và đúng đắn những quy định trong thể lệ thanh toán của Ngân hàng.
3. Những quy định đối với Ngân hàng và kho bạc nhà nước.
-Phải cung cấp đầy đủ và kịp thời các loại mẫu giấy tờ thanh toán cho khách hàng.
-Thực hiện các uỷ nhiệm thanh toán của chủ tài khoản, bảo đảm chính xác, an toàn, thuận tiện. Các Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm chi trả tiền mặt hoặc chuyển khoản trong phạm vi số dư tiền gửi theo yêu cầu của chủ tài khoản.
-Kiểm tra khả năng thanh toán của chủ tài khoản (Bên trả tiền) trước khi thực hiện thanh toán và được quyền từ chối thanh toán nếu tài khoản không đủ tiền; đồng thời không chịu trách nhiệm về những nội dung liên đới của hai bên khách hàng.
-Thực hiện việc kiểm tra, giám sát khả năng chi trả của chủ tài khoản, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.
-Nếu do thiếu sót trong quá trình thanh toán gây thiệt hại cho khách hàng thì Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước phải bồi thường thiệt hại và tuỳ theo mức độ vi phạm có thể bị xử lý theo pháp luật
-Để việc thanh toán của khách hàng có tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng (Kho bạc) được thông suốt, không bị ách tắc, Ngân hàng (Kho bạc) phải duy trì thường xuyên số dư trên tài khoản tiền gửi thanh toán tại Ngân hàng nhà nưóc tối thiểu bằng mức an toàn vốn và tiền gửi thanh toán.
-Khi thực hiện các dịch vụ thanh toán cho khách hàng, Ngân hàng được thu phí dịch vụ theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
 
 4.Quy định đối với người chi trả:
        Để đảm bảo đủ điều kiện bên chi trả phải có đủ số dư trên tài khoản tièn gửi ở ngân hàng . Chủ tài khoản có toàn quyền sử dụng số tiền trên tài khoản đẻ chi trả cho người thụ hưởng hoặc rút tiền mặt .
Chủ tài khoản không được ký tên, đóng dấu trên các tờ sécchưa ghi đầy đủ các yếu tố (séc khống chỉ ) nếu vi phạm điều này dễ dẫn đến bị lợi dụng phải chịu thiệt hại và sẽ bị ngân hàng, kho bạc hay tổ chức tín dụng thu hồi tất cả các tờ séc còn lại chưa sử dụng khi được phát hiện vi phạm
        Đưn vị chi trả phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc chi trả quá số dư trên tài khoản tiền gửi. Nếu vi phạm phải chịu phạt theo quy định.
        Phát hành séc quá số dư lần đầu sẽ bị nhắc nhở và phạt tiền về vi phạm hợp đồng .
        Nếu đơn vị chi trả tái phạm phát hành quá số dư lần thứ hai, thì ngân hàng, kho bạc hoặc nơi chủ tài khoảnvi phạm sẽ bị xử lý như sau:
·        Đình chỉ việc phát hành séc trong sáu tháng, sau đó phải có cam kết của chủ tài khoản không vi phạm thì mới được phát hành séc.
·         Thu hồi toàn bộ tờ séc trắng chưa sử dụng .
Nếu tiếp tục vi phạm, chủ tài khoản sẽ bị đình chỉ hẳnviệc phát hành séc.
       Người phát hành séc phải chấp hành đầy đủ những qui định về thanh toán do ngân hàng ban hành như việc phát hành séc và bảo quản ngững tờ séc trắng.
 
5.Quy định đối với người thụ hưởng:      
       Khi nhận được tờ séc của bên chi trả phải kiểm tra đầy đủ các yếu tố trên tờ séc về tính hợp lệ và không có giá trị thanh toán. Nếu tờ séc quá thời hạn hiệu lực thì người thụ hưởng có quyền yêu cầu người chi trả phát hành séc mới để đổi tờ séc đã quá hạn được hưởng tiền phạt những ngày tờ éc mà người phát hành séc đã phát hành quá số dư.
       Đối với những hình thức thanh toán bằng uỷ nhiệm chi, thư tín dụng bên thụ hưởng chỉ được chi trả khi xuất trình đầy đủ hoá đơn , chứng từ giao nhận hàng theo đúng hợp đồng đã ký kết.
 
IV/ NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CÁC THỂ THỨC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT HIỆN ĐANG ÁP DỤNG Ở NGÂN HÀNG VIỆT NAM.
Đối với Việt nam trong giai đoạn phát triển mới của nền kinh tế vốn đầu tư đòi hỏi rất lớn và cấp thiết, có thể tạo lập từ nhiều nguồn khác nhau nhưng dựa vào 2 nguồn chủ yếu là: Vốn đầu tư của nước ngoài và vốn tạm thời nhàn rỗi trong dân cư. Nghị quyết Đại hội Đảng đã khẳng định Vốn nước ngoài là quan trọng, vốn trong nước là chủ yếu và đóng vai trò quyết định. Để nguồn vốn trong nước khỏi lãng phí, phân tán không quay vòng được Ngân hàng phải tổ chức tốt công tác thanh toán không dùng tiền mặt không ngừng đổi mới, cải tiến công cụ, công tác thanh toán không dùng tiền mặt nhằm nâng cao hiệu quả thanh toán.
Thể lệ thanh toán không dùng tiền mặt ban hành theo quyết định 22QĐ-NH1 ngày 21/02/1994 của Thống đốc NHNNVN và nghị định số 30/CP ngày 09/05/1996 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế phát hành và sử dụng séc. Thông tư số 07/TT-NH1 ngày 27/12/1996 của Thống đốc NHNN hướng dẫn thực hiện quy chế phát hành và sử dụng séc ban hành kèm theo Nghị định số 30/CP ngày 09/05/1996 của Chính phủ. Quyết định số 20/QĐ-NH ngày 16 tháng 01 năm 1995 cho phép NHCT Việt nam tổ chức thí điểm đề án thanh toán điện tử trong nội bộ NHCT Việt nam từ 01/07/1995.
Hiện nay tại nước ta đang áp dụng các hình thức thanh toán như sau:
+ Thanh toán bằng uỷ nhiệm thu.
+ Thanh toán bằng uỷ nhiệm chi - chuyển tiền.
+ Thanh toán bằng thư tín dụng.
+ Thanh toán bằng Ngân phiếu thanh toán.
+ Thanh toán bằng thẻ thanh toán.
+ Thanh toán bằng séc.
+ Thanh toán chuyển tiền điện tử
Mỗi mô hình thanh toán có nội dung kinh tế và yêu cầu kỹ thuật hạch toán khác nhau nên đòi hỏi phải có bộ chứng từ, các tài khoản và kỹ thuật hạch toán phù hợp với từng hình thức thanh toán. Còn việc vận dụng hình thức thanh toán nào là hoàn toàn do sự thoả thuận giữa bên mua và bên bán và ngân hàng có trách nhiệm hướng dẫn cho khách hàng lựa chọn hình thức thanh toán nào là thuận lợi nhất, hợp lý nhất cho khách hàng.
        1. CÁC THỂ THỨC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT.
1.1. Thể thức thanh toán bằng Uỷ nhiệm thu.
Uỷ nhiệm thu được áp dụng trong thanh toán tiền hàng và dịch vụ (trả tiền điện, nước, cước phí bưu điện,...) giữa người mua và người bán trên cơ sở hợp đồng kinh tế hay đơn đặt hàng. Thanh toán Uỷ nhiệm thu xuất phát do người bán lập và nộp vào ngân hàng nơi mình mở tài khoản, để uỷ nhiệm cho Ngân hàng thu hộ số tiền của người mua theo chứng từ thanh toán hợp lệ, hợp pháp.
Uỷ nhiệm thu có thể thanh toán trong phạm vi một Ngân hàng hay hai Ngân hàng cùng hệ thống hoặc khác hệ thống. Tuy nhiên trong nền kinh tế thị trường hình thức thanh toán bằng Uỷ nhiệm thu thường là thanh toán chậm trễ, vì chứng từ xuất phát từ bên thụ hưởng, song theo nguyên tắc đòi hỏi phải ghi nợ trước, ghi có sau nên chứng từ phải luân chuyển qua nhiều khâu gây vòng vèo ách tắc trong thanh toán.
1.2. Thể thức thanh toán bằng Uỷ nhiệm chi - chuyển tiền.
Uỷ nhiệm chi thực chất là lệnh chi tiền của chủ tài khoản lập theo mẫu in sẵn của ngân hàng, yêu cầu ngân hàng phục vụ mình (nơi mở tài khoản tiền gửi) trích chuyển một khoản tiền từ tài khoản của mình trả cho người thụ hưởng.
Uỷ nhiệm chi có thể thanh toán trong phạm vi một Ngân hàng hoặc khác ngân hàng, có đặc điểm thanh toán nhanh, thủ tục đơn giản, do đơn vị mua chủ động phát hành sau khi họ đã hoàn thành việc nhận hàng hóa hay dịch vụ của bên bán. Như vậy, việc thu hồi vốn của bên bán bị phụ thuộc vào bên mua, nếu bên mua gặp khó khăn về tài chính thì quyền lợi của bên bán cũng bị ảnh hưởng. Mặt khác, áp dụng thể thức thanh toán bằng Uỷ nhiệm chi thì khả năng kiểm soát của ngân hàng bị hạn chế, vì quyền chủ động chi trả phụ thuộc vào chủ tài khoản, nếu đến hạn trả tiền mà người mua chưa trả thì ngân hàng cũng không kiểm soát được. Do vậy mà thể thức thanh toán bằng Uỷ nhiệm chi thường được áp dụng đối với các tổ chức kinh tế có sự tín nhiệm lẫn nhau trong quan hệ mua bán và có khả năng tài chính tương đối ổn định.
1.3. Thể thức thanh toán bằng thư tín dụng (L/C).
Thư tín dụng được dùng để thanh toán tiền hàng trong điều kiện bên bán đòi hỏi bên mua phải có đủ tiền để chi trả ngay và phù hợp với tổng số hàng đã giao theo hợp đồng hoặc đơn đặt hàng đã ký. Thư tín dụng được áp dụng thanh toán giữa 2 bên mua - bán có tài khoản ở 2 Ngân hàng khác nhau và thông thường cùng hệ thống.
Khi có nhu cầu, bên mua phải lập giấy mở thư tín dụng yêu cầu ngân hàng phục vụ mình trích tài khoản tiền gửi (hoặc tiền vay của ngân hàng) lưu ký vào tài khoản tiền gửi mở thư tín dụng, số tiền bằng tổng giá trị hàng hóa đặt mua. Mức tiền tối thiểu của một thư tín dụng là 10 triệu đồng. Theo quy định, tiền gửi thư tín dụng không được hưởng lãi và mỗi thư tín dụng chỉ dùng để trả cho một người bán. Thời hạn hiệu lực thanh toán của 1 thư tín dụng là 03 tháng kể từ ngày Ngân hàng bên mua nhận mở thư tín dụng.
Hình thức này chủ yếu được sử dụng trong thanh toán quốc tế, nơi mà người mua và người bán thường không quen biết nhau nên họ phải thận trọng trong quá trình thanh toán.
1.4. Thể thức thanh toán bằng Ngân phiếu thanh toán.
Ngân phiếu thanh toán là phương tiện thanh toán thay tiền mặt do Ngân hàng Nhà nước độc quyền phát hành. Ngân phiếu thanh toán dùng để chi trả tiền hàng hóa, dịch vụ, trả nợ, làm nghĩa vụ Ngân sách, nộp vào tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng, gửi tiết kiệm, .v.v...
Ngân phiếu thanh toán có ghi mệnh giá (gồm 06 loại từ 100.000 đồng đến 50.000.000 đồng) có thời hạn lưu hành, không ghi tên và được chuyển nhượng không phải qua 1 thủ tục nào, phạm vi thanh toán rộng khắp trong cả nước.
Đặc điểm của Ngân phiếu thanh toán là mệnh giá cao nên gọn, nhẹ, thanh toán rất thuận tiện “gần như” thanh toán bằng tiền mặt nên hiện nay được ưa dùng (chỉ khác tiền mặt là Ngân phiếu thanh toán có quy định thời hạn). Nghiệp vụ thu - chi Ngân phiếu thanh toán cũng rất nhanh chóng, thuận tiện. Khi khách hàng không sử dụng Ngân phiếu thanh toán nữa hay khi Ngân phiếu hết thời hạn lưu hành, họ có thể nộp Ngân phiếu vào Ngân hàng để ghi có vào tài khoản tiền gửi của mình hoặc đổi lấy tiền mặt hoặc đổi lấy Ngân phiếu đang còn giá trị lưu hành vì Ngân phiếu thanh toán chỉ được lưu hành trong thời hạn quy định ghi trên tờ Ngân phiếu, Ngân hàng cơ sở có trách nhiệm tiếp nhận Ngân phiếu thanh toán hết hạn sử dụng (chậm nhất là ngày ghi sẵn trên tờ Ngân phiếu) và điều chuyển ngay về Ngân hàng Nhà nước Trung ương. Nếu quá hạn thì người có Ngân phiếu thanh toán phải chịu một tỷ lệ phạt theo quy định và được đổi lấy Ngân phiếu thanh toán mới.
1.5. Thể thức thanh toán bằng thẻ thanh toán (Card).
Thẻ thanh toán là một phương tiện công cụ thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ mà không dùng tiền mặt hoặc có thể dùng để rút tiền mặt tại các ngân hàng đại lí hoặc các máy rút tiền tự động
Thẻ thanh toán là công cụ thanh toán chủ yếu phục vụ cho thanh toán cá nhân, thay tiền mặt thông dụng trên toàn thế giới. Dùng thẻ thanh toán đã thay thế cho việc luân chuyển một phần tiền mặt từ nơi này sang nơi khác ở trong nước và nước ngoài, đem lại những lợi ích kinh tế to lớn và văn minh ngân hàng.
- Nếu xét về nội dung kinh tế thì thẻ thanh toán được chia thành 3 loại:
+ Thẻ ký quỹ: Là thẻ trước khi phát hành khách hàng phải đến Ngân hàng xin trích tài khoản của mình để lưu ký vào tài khoản “Tiền gửi thẻ thanh toán” nhằm đảm bảo khả năng thanh toán cho thẻ. Loại thẻ này thường áp dụng cho những khách hàng chưa có tín nhiệm với Ngân hàng.
+ Thẻ không phải ký quỹ: Là loại thẻ mà người sử dụng thẻ không phải lưu ký số tiền để đảm bảo khả năng thanh toán cho thẻ, khi thanh toán được tiến hành trực tiếp từ tài khoản của người phát hành thẻ. Loại này thường áp dụng đối với khách hàng có tín nhiệm với ngân hàng.
+ Thẻ tín dụng: Là loại thẻ khi phát hành khách hàng được ngân hàng cho vay để đảm bảo thanh toán thẻ. Số tiền cho vay để thanh toán thẻ được hạn chế theo hạn mức tín dụng.
- Nếu xét về nội dung kỹ thuật, thì thẻ thanh toán được thiết kế bằng nhựa cứng (plastic) có hình chữ nhật chung một kích cỡ 96mm x 54mm, có góc tròn hai mặt. Bao gồm có nhiều loại khác nhau phụ thuộc vào hệ thống kỹ thuật khi xử lý thẻ. Hiện nay chúng ta thông thường phân chia thành 2 loại: Thẻ điện tử và thẻ thông minh.
Thể thức thanh toán thẻ mặc dù đã được quy định là một trong những thể thức thanh toán không dùng tiền mặt ở nước ta, nhưng do trình độ khoa học kỹ thuật, trình độ dân trí, điều kiện cơ sở vật chất, vốn và nền kinh tế nước ta chưa đủ điều kiện để thực hiện rộng khắp ngay mà bước đầu mời thí điểm tại ngân hàng Ngoại thương từ 01/07/1993.
Cho đến nay ngành Ngân hàng nói riêng cũng như nước ta, đang cố gắng từng bước để thể thức thanh toán mới này nhanh chóng được áp dụng rộng rãi trong mọi tầng lớp dân cư, góp phần làm phong phú, thuận tiện hơn trong công tác thanh toán không dùng tiền mặt ở nước ta, đáp ứng được nhu cầu của nền kinh tế Việt Nam đang ngày càng phát triển.
1.6. Thể thức thanh toán bằng séc.
Séc là chứng từ thanh toán do chủ tài khoản phát hành, lập trên mẫu in sẵn của ngân hàng, ra lệnh cho ngân hàng trích tài khoản của mình trả cho bên thụ hưởng.
Séc là một hình thức của công cụ lưu thông tiền tệ đã có từ lâu đời và đã được sử dụng một cách phổ biến trên khắp thế giới. Thể thức thanh toán bằng séc đòi hỏi việc mua - bán và thanh toán diễn ra đồng thời cùng một lúc, tức là người mua đồng ý mua và trao cho bên bán tờ séc mà trên đó có ghi rõ số tiền bằng giá trị hàng hóa đã nhận đủ. Séc phải được bảo quản chặt chẽ, nghiêm cấm ký, đóng dấu khống để ngăn ngừa tham ô tài sản.


Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại  VietTel mệnh giá 20.000đ sau đó gửi mã số thẻ cào cùng địa chỉ email của bạn và mã tài liệu NH167 đến số điện thoại: 0988.44.1615 Sau khi nhận được tin nhắn tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn và thông báo cho bạn biết
Tài liệu này không có hình ảnh khác

Tài liệu cùng loại

 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang