Chuyên cung cấp tài liệu


Từ khóa cần tìm:
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại VietTel mệnh giá 20.000đ và gửi mã thẻ cào cùng với địa chỉ Email của bạn và mã tài liệu NH003 đến số điện thoại sau đây: 0988.44.1615  

Sau khi nhận được thông tin tôi sẽ gửi tài liệu vào mail cho bạn ngay và thông báo cho bạn biết

Giải pháp tín dụng ngân hàng nhằm phát triển DNV&N tại VP Bank

Doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNV&N) là một loại hình doanh nghiệp không những thích hợp đối với nền kinh tế của những nước công nghiệp phát triển mà còn đặc biệt thích hợp với nền kinh tế của những nước đang phát triển. Ở nước ta trước đây, việc phát triển các DNV&N cũng đã được quan tâm, song chỉ từ khi có đường lối đổi mới kinh tế do Đảng cộng sản Việt Nam khởi xướng thì các doanh nghịêp này mới thực sự phát triển nhanh cả về số và chất lượng.


Thông tin chi tiết
Số lượt xem
1895 Lượt xem
Cú pháp nhắn tin
Ngày đưa lên
Đăng ngày 26-11-2012 04:11:58 PM
Mã Tài liệu
NH003
Tổng điểm Đánh giá
0 điểm
Chia sẻ
Cho điểm tài liệu này
1 2 3 4 5
Đặt hàng

CHƯƠNG 1

VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRONG

NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

1.1. TÍN DỤNG NGÂN HÀNG TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

1.1.1. Khái niệm và đặc trưng của Tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế thị trường

1.1.1.1 Khái niệm Tín dụng ngân hàng
Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng giữa một bên là ngân hàng với một bên là các tổ chức kinh tế, cá nhân, hộ gia đình trong xã hội trong đó ngân hàng giữ vai trò vừa là người đi vay, vừa là người cho vay.

1.1.1.2 Đặc trưng của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế thị trường

- Tín dụng là quan hệ vay mượn dựa trên cơ sở lòng tin.
- Tín dụng là quan hệ vay mượn có thời hạn.
- Tín dụng là quan hệ vay mượn có hoàn trả.
1.1.2  Phân loại tín dụng ngân hàng

1.1.3. Các hình thức tín dụng ngân hàng

Theo điều 49 Luật các tổ chức tín dụng thì các tổ chức tín dụng được cấp tín dụng cho tổ chức cá nhân dưới các hình thức cho vay, chiết khấu thương phiếu và giấy tờ có giá khác, bảo lãnh, cho thuê tài chính và các hình thức khác theo quy định của ngân hàng nhà nước.
Trong nền kinh tế thị trường, hiện nay các ngân hàng thương mại đang cung cấp cho doanh nghiệp những hình thức tín dụng sau:
· Tín dụng ngắn hạn gồm: Chiết khấu thương phiếu, cho vay thấu chi, cho vay từng lần
·   Tín dụng trung và dài hạn gồm : Cho vay theo dự án, cho vay hợp vốn
·         Các hình thức tài trợ tín dụng chuyên biệt gồm: Cho thuê tài chính, bảo lãnh ngân hàng

1.2- VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DNV&N

1.2.1- Những vấn đề chung về DNV&N trong nền kinh tế thị   trường

1.2.1.1- Khái niệm và đặc điểm DNV&N

1.2.1.1.1- Khái niệm
- Khái niệm doanh nghiệp:
  - Phân loại doanh nghiệp:
Khái niệm chung DNV&N
  DNV&N là những cơ sở sản xuất kinh doanh có tư cách pháp nhân kinh doanh vì mục đích lợi nhuận, có quy mô doanh nghiệp trong những giới hạn nhất định tính theo các tiêu thức vốn, lao động, doanh thu, giá trị gia tăng thu được trong từng thời kì theo quy định của từng quốc gia.
            Khái niệm DNV&N ở Việt Nam như sau: Là những cơ sở sản xuất kinh doanh có tư cách pháp nhân, không phân biệt thành phần kinh tế, có quy mô về vốn hoặc lao động thoả mãn các quy định của Chính phủ đối với từng ngành nghề tương ứng với từng thời phát triển của nền kinh tế.
1.2.1.1.2. Đặc điểm của DNV&N
  - DNV&N tồn tại và phát triển ở mọi thành phần kinh tế.
  - DNV&N có tính năng động và linh hoạt cao
  - DNV&N có bộ máy tổ chức sản xuất và quản lý gọn nhẹ, có hiệu quả.   - Vốn đầu tư ban đầu thấp, khả năng thu hồi vốn nhanh
  - Cạnh tranh giữa những DNV&N là cạnh tranh hoàn hảo
  - Bên cạnh những đặc điểm thể hiện ưu điểm của DNV&N thì còn có một số điểm còn hạn chế.
·           Vị thế trên thị trường thấp, tiềm lực tài chính nhỏ nên khả năng cạnh tranh thấp.
·           Ít có khả năng huy động vốn để đầu tư đổi mới công nghệ giá trị cao.
·           Ít có điều kiện để đào tạo nhân công, đầu tư cho nghiên cứu, thiết kế cải tiến công nghệ, đổi mới sản phẩm.
·         Trong nhiều trường hợp thường bị động vì phụ thuộc vào hướng phát triển của các doanh nghiệp lớn và tồn tại như một bộ phận của doanh nghiệplớn.

1.2.1.2. Vị trí và vai trò của DNV&N trong nền kinh tế thị trường

- Về số lượng các DNV&N chiếm ưu thế tuyệt đối.
- DNV&N có mặt trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực và tồn tại như một bộ phận không thể thiếu được của nền kinh tế mỗi nước.
 - Sự phát triển của DNV&N góp phần quan trọng trong việc giải quyết những mục tiêu kinh tế - xã hội

1.2.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển DNV&N

- Trình độ phát triển kinh tế - xã hội
- Chính sách và cơ chế quản lý
- Đội ngũ các nhà sáng lập và quản lý doanh nghiệp
-  Sự phát triển và khả năng ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ
-  Tình hình thị trường

1.2.2. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với việc phát triển DNV&N

  - Tín dụng ngân hàng góp phần nâmg cao hiệu quả sủ dụng vốn, tránh tình trạng sử dụng vốn sai mục đích.
- Tín dụng ngân hàng góp phần bảo đảm cho hoạt động của doanh nghiệp được liên tục thuận lợi.
  - Tín dụng ngân hàng góp phần nâng cao khẳ năng cạnh tranh của DNV&N.
- Tín dụng ngân hàng giúp doanh nghiệp hạn chế rủi ro.
- Tín dụng ngân hàng góp phần hình thành cơ cấu vốn tối ưu cho DNV&N.

1.3 - KINH NGHIỆM MỘT SỐ NƯỚC TRONG VIỆC HỖ TRỢ  VỐN TÍN DỤNG CHO DNV&N

1.3.1. Kinh nghiệm một số nước

1.3.1.1- Kinh nghiệm của Đài Loan

  Nền công nghiệp Đài Loan được đặc trưng chủ yếu bởi các DNV&N. Ở Đài Loan, loại DNV&N phải có từ 5 - 10 công nhân, vốn trung bình là 1,6 triệu USD là rất phổ biến. Chúng chiếm khoảng 96% tổng số doanh nghiệp, tạo ra khoảng 40% sản lượng công nghiệp, hơn 50% giá trị xuất khẩu và chiếm hơn 70% chỗ làm việc. Để đạt được thành tựu to lớn này, Đài Loan đã dành những nỗ lực trong việc xây dựng và thực thi các chính sách hỗ trợ các DNV&N như chính sách hỗ trợ công nghệ, chính sách về nghiên cứu và phát triển, chính sách quản lí, đào tạo...và chính sách hỗ trợ tài chính tín dụng.
  Chính sách hỗ trợ tài chính tín dụng cho DNV&N được cụ thể:
  - Khuyến khích các ngân hàng cho DNV&N vay vốn như điều chỉnh mức lãi suất thấp hơn lãi suất thường của ngân hàng, thành lập quĩ bảo lãnh tín dụng, qui định tỉ lệ cung cấp tài chính cho DNV&N phải tăng lên hàng năm...Ngân hàng trung ương Đài Loan yêu cầu các NHTM thành lập riêng phòng tín dụng cho DNV&N, tạo điều kiện để cho DNV&N tiếp cận được với ngân hàng. NHTW cũng sử dụng các chuyên gia tư vấn cho DNV&N về cách củng cố cơ sở tài chính, tăng khả năng nhận tài trợ của mình.
  - Thành lập Quĩ phát triển cho DNV&N: các quĩ được thành lập như Quĩ phát triển, Quĩ Sino-US, Quĩ phát triển DNV&N để cung cấp vốn cho DNV&N qua hệ thống ngân hàng, nhằm tài trợ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh các DNV&N.
  - Thành lập Quĩ bảo lãnh tín dụng
  Từ việc nhận thức được sự khó khăn của DNV&N trong việc thế chấp tài sản vay vốn NH, năm 1974 Đài Loan đã thành lập Quĩ bảo lãnh tín dụng. Nguyên tắc hoạt động của quĩ này là cùng chia sẻ rủi ro với các tổ chức tín dụng. Từ đó tạo lòng tin đối với TCTD khi cấp tín dụng cho DNV&N. Kể từ khi thành lập đến nay quĩ đã bảo lãnh cho 1,5 triệu trường hợp với tổng số tiền tương đối lớn.
          Nói chung, với sự quan tâm của Chính phủ bằng các chính sách khuyến khích hữu hiệu, các DNV&N ở Đài Loan phát triển mạnh mẽ, ổn định làm cho Đài Loan trở thành quốc gia của các DNV&N về mặt kinh tế.

1.3.1.2. Kinh nghiệm của Nhật Bản

  Từ sau chiến tranh thế giới thứ II, Nhật Bản đặc biệt quan tâm đến phát triển các DNV&N vì đây là khu vực đem lại hiệu quả kinh tế cao và giải quyết được nạn thất nghiệp. Chương trình "hiện đại hoá" các DNV&N trở thành một nhiệm vụ và Nhật Bản đã có hàng loạt các chính sách về nhiều mặt được ban hành. Chi phí cho chương trình "hiện đại hoá" các DNV&N chủ yếu tập trung trên 4 lĩnh vực:
. Xúc tiến hiện đại hoá DNV&N
. Hiện đại hoá các thể chế quản lý DNV&N
. Các hoạt động tư vấn cho DNV&N
. Các giải pháp tài chính cho DNV&N
Trong đó dành một sự chú ý đặc biệt đối với việc hỗ trợ tài chính nhằm giúp các DNV&N tháo gỡ những khó khăn, cản trở việc tăng vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh như khả năng tiếp cận tín dụng thấp, thiếu sự bảo đảm về vốn vay...
  Các biện pháp hỗ trợ này đã được thực hiện thông qua hệ thống hỗ trợ tín dụng và các tổ chức tài chính tín dụng công cộng phục vụ DNV&N. Hệ thống hỗ trợ tín dụng giúp các DNV&N tiếp cận được với nguồn vốn tín dụng, tạo điều kiện cho họ vay vốn của các tổ chức tín dụng tư nhân thông qua sự bảo lãnh của hiệp hội bảo lãnh tín dụng trên cơ sở hợp đồng bảo lãnh.
  Ngoài ra còn có ba tổ chức tài chính công cộng là Công ty Tài chính DNV&N, Công ty tài chính nhân dân và ngân hàng Shoko Chukin do Chính phủ đầu tư thành lập toàn bộ hoặc một phần nhằm tài trợ vốn cho các DNV&N đổi mới máy móc thiết bị và hỗ trợ vốn lưu động dài hạn để mở rộng sản xuất kinh doanh.

1.3.1.3- Kinh nghiệm của Đức

  Đức là một quốc gia có số lượng DNV&N tương đối lớn. Nó đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế, tạo ra gần 50% GDP, chiếm hơn 1/2 doanh thu chịu thuế của các doanh nghiệp, cung cấp các loại hàng hoá và dịch vụ đáp ứng nhu cầu đa dạng của nguời tiêu dùng trong và ngoài nước. Để đạt được những thành tựu đó, Chính phủ Đức đã áp dụng hàng loạt các chính sách và chương trình thúc đẩy DNV&N trong việc huy động vốn.
  Công cụ chính để thực hiện các chính sách và chương trình này là thông qua các khoản tín dụng ưư đãi, có sự bảo lãnh của Nhà nước. Các khoản tín dụng này được phân bố ưu tiên đặc biệt cho các dự án đầu tư thành lập doanh nghiệp, đổi mới công nghệ, đầu tư vào những khu vực kém phát triển của đất nước.
  Do phần lớn các DNV&N không đủ tài sản thế chấp để có thể nhận được khoản tín dụng lớn bên cạnh các khoản tín dụng ưu đãi nên còn phát triển khá phổ biến tổ chức bảo lãnh tín dụng. Những tổ chức này được thành lập và bắt đầu hoạt động từ những năm 50 với sự hợp tác chặt chẽ cuả các phòng Thương mại, Hiệp hội doanh nghiệp, Hiệp hội Ngân hàng và Chính quyền liên bang. Nguyên tắc hoạt động cơ bản là vì khách hàng. DNV&N nhận được khoản vay từ ngân hàng với sự bảo lãnh của một số tổ chức bảo lãnh tín dụng. Khi doanh nghiệp làm ăn thua lỗ tổ chức này có trách nhiệm trả khoản vay đó cho ngân hàng. Ngoài ra, các khoản vay này còn có thể được Chinh phủ bảo lãnh.
  Với các cơ chế và chính sách hỗ trợ như vậy các DNV&N ở Đức đã khắc phục được rất nhiều khó khăn trong quá trình huy động vốn, từ đó đóng góp to lớn trong việc phát triển DNV&N ở Đức.

1.3.2. Bài học kinh nghiệm đối với Việt nam

         Từ việc phân tích các biện pháp hỗ trợ vốn tín dụng đối với các DNV&N của một số nước trên thế giới, trong đó có Nhật bản một nước láng giềng của ta đã có những chính sách khuyến khích phát triển DNV&N rất hiệu quả. Thực tế đã chứng minh sự thành công của các chính sách hỗ trợ này. Vì vậy, đây có thể là những bài học kinh nghiệm mà Việt Nam có thể tham khảo và vận dụng.
  Tuy nhiên, quy mô của nền kinh tế cũng như của các DNV&N ở Việt Nam còn nhỏ bé hơn nhiều so với các nước trên. Hơn nữa, Việt Nam lấy kinh tế Nhà nước làm vai trò chủ đạo, các DNNN còn được hưởng đặc quyền so với các doanh ngiệp ngoài quốc doanh mà chủ yếu là DNV&N. Do đó, khi thực hiện những chính sách hỗ trợ nói chung cũng như chính sách hỗ trợ vốn tín dụng noi riêng đối với những DNV&N, chúng ta cần phải thực hiện sao cho vừa có hiệu quả, vừa tạo ra sự bình đẳng giữa các loại hinh doanh nghiệp. Chúng ta có thể tổng kết trên các nội dung sau:
  Thứ nhất: Chính phủ có vai trò quan trọng trong việc xây dựng một môi trường pháp lí ổn định, có những chính sách hỗ trợ cụ thể đối với sự phát triển của DNV&N. Vì vậy Chính phủ cần sớm xúc tiến thành lập cục phát triển DNV&N để tạo điều kiện đưa ra các chương trình trợ giúp, điều phối, hướng dẫn tình hình phát triển DNV&N.
  Thứ hai: Về mặt pháp lý, cần đảm bảo thật sự bình đẳng trong quan hệ tín dụng ngân hàng giữa DNV&N ngoài quốc doanh với doanh nghiệp quốc doanh. NHNN cần khuyến khích các ngân hàng có ưu đãi nhất định cho DNV&N vay vốn, hoặc ít nhất cũng có sự bình đẳng về mặt thủ tục, thời hạn vay, lượng vốn vay...các NHTM nên thành lập những kênh tài chính riêng cho các DNV&N nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp này tiếp cận với các hoạt động tín dụng của ngân hàng.
  Thứ ba: Cần nhanh chóng triển khai mô hình Quĩ bảo lãnh tín dụng cho các DNV&N. Quĩ này là người trung gian đắc lực giữa ngân hàng và DNV&N trong việc thẩm định dự án của doanh nghiệp để kiến nghị cho ngân hàng cho vay. Quĩ đứng ra bảo lãnh cho các khoản vay còn thiếu thế chấp và trả nợ thay cho doanh nghiệp nếu doanh nghiệp chưa có khả năng trả nợ. Nguồn vốn của các quĩ có thể do ngân sách cấp hoặc kết hợp với sự đóng góp của các ngân hàng, các tổ chức tài chính và cá nhân khác.
  Thứ tư: NHTM nên mở rộng hình thức tín dụng thuê mua. Đây là biện pháp tài trợ vốn trung và dài hạn cho các doanh nghiệp đặc biệt là đối với các DNV&N ở trong tình trạng thiếu vốn rất hiệu quả. Với hình thức tín dụng này NHTM giảm bớt được rủi ro vì tránh được tình trạng đóng băng vốn. Tuy nhiên cần phải hoàn thiện hệ thống văn bản phát huy qui định chặt chẽ quyền và nghĩa vụ giữa hai bên: ngân hàng và DNV&N.
  Thứ năm: Thành lập Quỹ hỗ trợ đầu tư cho các DNV&N nhằm giúp các doanh nghiệp này vay vốn trung và dài hạn bằng chính nguồn vốn của Nhà nước hoặc kết hợp với các tổ chức, cá nhân khác. Để thực hiện có hiệu quả cần có cơ chế điều hành quĩ thật rõ ràng, minh bạch, xác định đúng đối tượng hỗ trợ và đưa ra những điều kiện cụ thể, thống nhất kèm theo. Ngoài ra, Chính phủ cần có các biện pháp nhằm tạo điều kiện về mặt tài chính cho các DNV&N như trợ cấp vốn không hoàn lại cho các dự án ở vùng sâu, vùng xa, các lĩnh vực độc hại...
Thông qua việc phân tích lý giải những cơ sở lý luận về DNV&N và tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế thị trường cũng như thực tế chứng minh những vai trò quan trọng của DNV&N trong nền kinh tế thị trường ta thấy cần thiết phát triển DNV&N để phát triển nền kinh tế xã hội. Từ những khó khoăn cũng như những điều kiện kinh tế - xã hội cho sự phát triển DNV&N ta thấy tầm quan trọng của nguồn vốn cho sự hình thành phát triển bất cứ một tổ chức kinh tế xã hội nào nói chung cũng như DNV&N nói riêng. Để tạo nguồn vốn cho doanh nghiệp có rất nhiều nguồn vốn như vốn tự có, vốn liên doanh liên kết, vốn do Nhà nước cấp, vốn cổ phần, vốn vay từ những nguồn không chính thức…trong đó có vốn vay từ các tài chính tín dụng. Vốn tín dụng ngân hàng có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự hình thành và phát triển DNV&N ở một số nước trên thế giới ta rút ra bài hoc kinh nghiệm cho Việt Nam.
Xuất phát từ những lý luận đó ta soi rọi vào thực tế đầu tư tín dụng cho DNV&N ở nước ta, để thấy được những gì còn tồn tại, tìm ra những nguyên nhân tồn tại để tìm ra nguyên nhân của tồn tại để từ đó tìm biện pháp khắc phục. Vì đối tượng nghiên cứ của đề tài là hoạt động tín dụng cho DNV&N ở VP Bank ta có thể cùng nhau phân tích thực trạng của hoạt động này của VP Bank
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại  VietTel mệnh giá 20.000đ sau đó gửi mã số thẻ cào cùng địa chỉ email của bạn và mã tài liệu NH003 đến số điện thoại: 0988.44.1615 Sau khi nhận được tin nhắn tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn và thông báo cho bạn biết
Tài liệu này không có hình ảnh khác

Tài liệu cùng loại

 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang