Chuyên cung cấp tài liệu


Từ khóa cần tìm:
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại VietTel mệnh giá 20.000đ và gửi mã thẻ cào cùng với địa chỉ Email của bạn và mã tài liệu NH176 đến số điện thoại sau đây: 0988.44.1615  

Sau khi nhận được thông tin tôi sẽ gửi tài liệu vào mail cho bạn ngay và thông báo cho bạn biết

Giải pháp tăng cường công tác huy độngĐánh giá rủi ro trước khi cho vay ĐTPT tại Chi nhánh ngân hàng Đầu tư & Phát triển Yên Bái vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thành phố Hà Nội

Trong bối cảnh đổi mới chung của đất nước, NHTM với vai trò là một trung gian tài chính quan trọng của xã hội đã từng bước cải tổ hoạt động của mình hoà nhập với cơ chế mới của thị trường, mở rộng mạng lưới cho vay với các doanh nghiệp. Đây là phương hướng phát triển tín dụng mới trong điều kiện hiện nay. Bởi nền kinh tế đã chứa đựng trong nó những tiềm năng nội tại to lớn, một khi được quan tâm đúng mức sẽ trở thành lực lượng chính thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế và trong tương lai thị trường tín dụng sẽ trở nên rộng lớn, chất lượng tín dụng sẽ là một vấn đề được xã hội và ngân hàng hết sức quan tâm. Khắc phục kiềm chế nợ quá hạn đang là đòi hỏi cấp bách được đặt ra đối với toàn ngân hàng


Thông tin chi tiết
Số lượt xem
2590 Lượt xem
Cú pháp nhắn tin
Ngày đưa lên
Đăng ngày 03-12-2012 02:20:59 PM
Mã Tài liệu
NH176
Tổng điểm Đánh giá
0 điểm
Chia sẻ
Cho điểm tài liệu này
1 2 3 4 5
Đặt hàng

CHƯƠNG 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO
 TRƯỚC KHI CHO VAY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
 

1.1. HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
1.1.1. Khái quát chung về các nghiệp vụ của Ngân hàng
Ngân hàng thương mại là một trong những ngành công nghiệp có từ lâu đời. Ngân hàng thương mại đầu tiên được ra đời vào năm 1782. Đến nay, Ngân hàng có hoạt động gần gũi với nhân dân và có nền kinh tế trong các nước phát triển, hầu như không có một công dân nào không có quan hệ giao dịch với ngân hàng. Nền kinh tế càng phát triển, hoạt động và dịch vụ của NHTM càng đi sâu vào những ngõ nghách của nền kinh tế và đời sống của con người. Mọi công dân đều chịu tác động của ngân hàng, dù họ là khách hàng gửi tiền, một người vay hay đơn giản là một người đang làm việc cho một doanh nghiệp có vay vốn và sử dụng các dịch vụ ngân hàng. NHTM có những nghiệp vụ  chủ yếu như sau
a) Nghiệp vụ tài sản nợ và vốn của Ngân hàng
Đây là nghiệp vụ khởi đầu tạo điều kiện cho sự phát triển ngân hàng về sau, khi NHTM dã hình thành và ổn định, các nghiệp vụ của nó được xen kẽ lẫn nhau trong suốt quá trình hoạt động.
- Nghiệp vụ phát hành giấy tờ có giá:  Các NHTM thường sử dụng nghiệp vụ này  để thu hút các khoản vốn có tính dài hạn nhằm đảm bảo khả năng đầu tư các khoản vốn dài hạn của Ngân hàng vào nền kinh tế. Ngoài ra, nghiệp vụ này còn giúp các ngân hàng thương mại tăng cường tính ổn định vốn trong hoạt động kinh doanh của mình.
- Nghiệp vụ đi vay: Sau khi đã sử dụng hết vốn, nhưng vẫn chưa dáp ứng được nhu cầu vay vốn của khách hàng hoặc phải đáp ứng nhu cầu thanh toán và chi của khách hàng, các NHTM có thể đi vay NHTƯ, ở các NHTM khác, vay ở một thị trường tiền tệ, vay các tổ chức ngoài nước,…Vốn đi vay chỉ chiếm một tỷ trọng có thể chấp nhận được trong kết cấu nguồn vốn, nhưng nó rất cần thiết và có vị trí quan trọng để đảm bảo cho ngân hàng hoạt động kinh doanh một cách bình thường. 
- Nghiệp vụ huy động vốn khác: Các ngân hàng còn huy động vốn dưới hình thức uỷ thác hay đại lý cho các tổ chức cá nhân. Nhờ vào uy tín và nghiệp vụ của mình, các ngân hàng thường được các tổ chức hoặc cá nhân uỷ thác thực hiện thanh toán tiền hoặc giải ngân vốn, làm đại lý khác.
b) Nghiệp vụ tài sản có
- Nghiệp vụ ngân quỹ: Để đảm bảo khả năng thanh toán của mình, các Ngân hàng thường phải thực hiện nghiêm chỉnh các quy định mang tính pháp luật về đảm bảo khả năng thanh toán của Ngân hàng trung ương như: tỷ lệ dự trữ bắt buộc....
Mặc dù khoản vốn dùng cho nghiệp vụ này của Ngân hàng mang lại lợi nhuận thấp hoặc không mang lại lợi nhuận nhưng nó lại giúp ngân hàng không bị mất khả năng thanh toán khi khách hàng gửi tiền rút tiền trước hạn, cũng như đảm bảo an toàn chung về hoạt động của từng Ngân hàng thương mại.
- Nghiệp vụ cho vay: Nghiệp vụ cho vay là nghiệp vụ mang lại lợi nhuận chính cho các Ngân hàng. Nghiệp vụ này rất đa dạng về hình thức và phức tạp về nội dung. Nghiệp vụ này bao gồm: tín dụng trung dài hạn, ngắn hạn, cho thuê tài chính, bảo lãnh...
Nghiệp vụ này mang tính rủi ro cao do chịu nhiều yếu tố tác động như: kinh tế, chính trị, điều kiện tự nhiên...
c) Nghiệp vụ kinh doanh khác
          Để giảm rủi ro trong hoạt động Ngân hàng, các Ngân hàng thương mại phải thực hiện đa dạng hoá sản phẩm của mình như: dịch vụ tư vấn, đầu tư tài chính, liên doanh, hùn vốn, góp vốn, kinh doanh vàng bạc đá quý, kinh doanh ngoại hối...
Tóm lại: các nghiệp vụ  của Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường vô cùng phong phú và phức tạp, chúng có mối quan hệ mật thiết với nhau. Nghiệp vụ tài sản nợ quyết định đến quy mô và phạm vi hoạt động của nghiệp vụ tài sản có. Mỗi nghiệp vụ đều là tiền đề, điều kiện để duy trì và phát triển các nghiệp vụ khác
          Tuy vậy trong các nghiệp vụ của Ngân hàng thương mại thì nghiệp vụ tín dụng vẫn là nghiệp vụ quan trọng nhất, là nghiệp vụ sinh lời chủ yếu, quyết định kết quả kinh doanh của Ngân hàng thương mại.
Đi đôi với việc phát triển hoạt động của nghiệp vụ tín dụng thì những khó khăn mà ngân hàng gặp phải ngày càng nhiều và phức tạp. Để tăng cường chất lượng tín dụng, các ngân hàng thương mại thường xuyên phải đánh giá rủi ro trong hoạt động tín dụng của mình.
 
 
1.1.2. Rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại
1.1.2.1. Khái niệm về rủi ro
Có nhiều cách định nghĩa khác nhau về  rủi ro như: "rủi ro trong hoạt động kinh tế nói chung là những tổn thất mà các doanh nghiệp phải gánh chịu trong hoạt động kinh doanh của mình" hoặc "rủi ro là những bất trắc gây ra mất mát, thiệt hại” nhưng nói chung mọi định nghĩa đều đi tới sự khẳng định "rủi ro là những điều ngoài mong muốn và mang lại hậu quả xấu". Rủi ro có thể gặp bất cứ lúc nào ngoài ý thức của con người. Chúng ta không thể loại bỏ hoàn toàn rủi ro ra khỏi môi trường kinh doanh mà chỉ có thể nghiên cứu nó, nhận biết nó và hạn chế nó tới mức thấp nhất.
Ngân hàng thương mại là một doanh nghiệp đặc biệt kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ. Trong quá trình hoạt động của mình, ngân hàng chịu nhiều rủi ro khác nhau do nguyên nhân khách quan, chủ quan ....
1.1.2.2. Những rủi ro chủ yếu trong hoạt động kinh doanh của NH TM
a)Rủi ro tín dụng
Rủi ro trong kinh doanh tín dụng là những tổn thất xảy ra trong quá trình thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh tín dụng của mình.
Rủi ro tín dụng là rủi ro do khách hàng không trả được nợ vay cho ngân hàng. Các khoản tiền cho vay thường có  tỷ lệ rủi ro hơn so với các tài sản có khác. Do tính lỏng thấp và tính rủi ro cao hơn nên các ngân hàng thường thu được lợi nhuận cao từ hoạt động tín dụng. Trên thế giới, hoạt động tín dụng mang lại 2/3 thu nhập cho ngân hàng. Còn tại Việt nam 90%thu nhập của các ngân hàng từ nghiệp vụ tín dụng.
Muốn hạn chế rủi ro trong kinh doanh tín dụng của các ngân hàng nhất thiết phải có những giải pháp đồng bộ cả về môi trường kinh tế, cơ chế nghiệp vụ, công tác tổ chức, đào tạo cán bộ...
b) Rủi ro thiếu vốn khả dụng
Với tư cách là một trung gian tài chính, ngân hàng là một doanh nghiệp mà người quản lý nó luôn luôn nhằm tối đa hoá lợi nhuận.
Rủi ro thiếu vốn xảy ra khi ngân hàng không đáp ứng được vốn cho hoạt động kinh doanh của mình. Nó xảy ra khi tình trạng mất cân đối nghiêm trọng  giữa việc huy động và sử dụng vốn. Nguyên nhân dẫn đến thiếu vốn do ngân hàng không có các chính sách huy động vốn linh hoạt, chính sách lãi suất chưa phù hợp.
 
c) Rủi ro lãi suất
Lãi suất là chi phí để đi vay hoặc giá phải trả để thuê vốn trong một thời gian nào đó. Các ngân hàng hoạt động trong cơ chế lãi suất luôn biến đổi theo lãi suất của thị trường. Hiện tượng lãi suất tăng hoặc giảm có thể gây rủi ro cho hoạt động của Ngân hàng thương mại. Hiện nay để giảm rủi ro lãi suất các ngân hàng thường thực hiện các hợp đồng với lãi suất thả nổi, lãi suất được áp dụng theo sự thay đổi lãi suất cơ bản của ngân hàng nhà nước biến động của lãi suất trên thị trường tiền tệ.
d) Rủi ro tỷ giá hối đoái
Các rủi ro trong việc giao dịch ngoại hối xuất phát từ tỷ giá hối đoái của các loại tiền tệ khác nhau do tác động của kinh tế và chính trị của một đất nước.Vậy rủi ro tỷ giá hối đoái là rủi ro xảy ra khi có biến động về tỷ giá ngoại hối. Do tỷ giá chịu tác động của nhiều yếu tố khác nhau như tình hình kinh tế của các nước, lãi suất của từng đồng tiền, điều kiện về thiên nhiên... nên thường xuyên có sự biến động.
e) Rủi ro trong thanh khoản
Rủi ro trong thanh khoản phát sinh khi những người gửi tiền đồng thời có nhu cầu rút tiền gửi ở ngân hàng ngay lập tức. Trong những trường hợp như vậy ngân hàng phải đi vay bổ sung nguồn vốn thanh toán hoặc phải bán tài sản của mình để đáp ứng nhu cầu rút tiền của người gửi tiền.
Đây là loại rủi ro không những ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động của ngân hàng mà còn ảnh hưởng đến cả một nền kinh tế. Các cuộc khủng hoảng ngân hàng thương mại kéo theo sự suy thoái kinh tế, ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống kinh tế, xã hội
f) Các loại rủi ro khác: Trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng còn chịu những loại rủi ro khác nhau như: rủi ro do hoạt động ngoại bảng, rủi ro công nghệ, rủi ro quốc gia .....
Tóm lại: Rủi ro trong quá trình kinh doanh của các Ngân hàng thương mại tuỳ theo mức độ mà ảnh hưởng ít hay nhiều tới bản thân Ngân hàng cũng như khách hàng của họ. Đặc biệt, rủi ro trong hoạt động tín dụng ảnh hưởng lớn tới ngân hàng cũng như tới toàn bộ nên kinh tế. Khi một khoản tín dụng lớn gặp rủi ro có thể dẫn tới tình trạng ngân hàng thiếu vốn khả dụng hoặc mất khả năng thanh toán. Khi đó lòng tín của khách hàng vào Ngân hàng giảm sút đáng kể có thể gây nên tình trạng rút vốn ồ ạt do đó càng đẩy ngân hàng vào tình trạng khó khăn hơn. Chính vì những điều trên mà các ngân hàng thương mại luôn phải quan tâm đến việc đánh giá các rủi ro trong các khoản tín dụng của mình.
1.2. TÍN DỤNG ĐTPT CỦA NHTM
1.2.1. khái niệm
Trong kinh tế thị trường hoạt động tín dụng rất đa dạng, phong phú. Để hoạt động tín dụng được tốt, các Ngân hàng thương mại thông qua phân loại tín dụng quy định quy trình và các tiêu chuẩn quản lý tín dụng, phân tích tín dụng, quản lý cơ cấu tài sản nợ-tài sản có, quản lý rủi ro tín dụng.
Phân loại tín dụng nhằm giám sát và kiểm tra những khoản nợ hiện có theo các mức độ khác nhau, xác định chất lượng và mức độ rủi ro của những khoản nợ, từ đó có chế độ quản lý thích hợp đối với từng khoản cho vay. Có nhiều tiêu thức phân loại tín dụng như các tiêu thức thời hạn tín dụng, mức độ cho vay, điều kiện đảm bảo đối với khoản cho vay. Nếu phân loại theo thời hạn cho vay có: Tín dụng ngắn hạn, tín dụng trung hạn, tín dụng dài hạn (hay còn gọi là tín dụng ĐTPT).
- Tín dụng trung hạn : Là loại tín dụng trên 12 tháng đến 60 tháng(Có thời kỳ quy định từ 12 tháng đến 36 tháng), loại tín dụng này cung cấp để mua sắm tài sản cố định cải tiến và đổi mới kỹ thuật mở rộng và xây dựng các xí nghiệp nhỏ có thời gian thu hồi vốn nhanh.
- Tín dụng dài hạn: Là loại tín dụng có thời gian từ 60 tháng trở lên nhưng không quá thời hạn hoạt động còn lại theo quyết định thành lập hoặc giấy phép thành lập đối với pháp nhân và không quá 15 năm đối với cho vay các dự án đầu tư phục vụ  đời sống, được sử dụng để cung cấp vốn đầu tư xây dựng (Đầu tư xây dựng xí nghiệp mới, công trình thuộc cơ sở hạ tầng: đường xá, sân bay, ..) cải tiến thiết bị kỹ thuật, đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất vốn lớn thời gian hoàn vốn phải nhiều năm .
1.2.2. Đặc điểm của tín dụng ĐTPT
Tín dụng ĐTPT là một loại tín dụng có thời hạn trên một năm và được dùng để cung cấp mua sắm tài sản cố định, cải tiến đổi mới kỹ thuật, mở rộng xây dựng các công trình cơ bản, các công trình thuộc cơ sở hạ tầng, cải tiến và mở rộng sản xuất quy mô lớn. Nói chung tín dụng ĐTPT được đầu tư để hình thành vốn cố định và một phần vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để tăng doanh số hay mở rộng địa bàn hoạt động.
Tín dụng ĐTPT: Đó là các khoản tín dụng định kỳ do Ngân hàng trực tiếp cấp vốn cho người vay, mức cho vay được xác định theo nhu cầu các dự án cho vay, quy mô khoản cho vay khác nhau đáng kể giữa các ngành công nghiệp khác nhau nhưng thường dựa trên nguyên tắc dành khoản cho vay lớn cho các doanh nghiệp đầu tư lớn về nhà máy và trang thiết bị .
          Phương thức cấp tiền vay và hoàn trả tiền vay của loại tín dụng này là: có thể cấp vốn một lần hoặc nhiều lần, còn khi hoàn trả (khác với vay ngắn hạn phải trả một lần) thì ở phương thức này có thể trả vào một lần mà cũng có thể trả theo thời gian biểu, thường thì trả theo thời gian biểu.
Lãi suất có thể được ấn định theo cơ chế lãi suất cơ bản của ngân hàng Nhà nước và của ngành trên cơ sở đối tượng cho vay mà hai bên thoả thuận.
Thời hạn cho vay thường được ấn định theo quy định chung và phụ thuộc vào khả năng thu hồi vốn trả nợ của người vay do 2 bên thoả thuận.
1.2.3. Vai trò của tín dụng ĐTPT đối với phát triển kinh tế
- Tín dụng ĐTPT đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế trên cơ sở cung ứng vốn cho việc đầu tư cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp, các khu đô thị.
- Tín dụng ĐTPT nhằm cung ứng vốn cho những doanh nghiệp có tiềm năng mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh mà thiếu vốn. Đây là một cách gián tiếp thực hiện việc phát triển kinh tế. Có phát triển được sản xuất chúng ta mới có cơ sở để phát triển nền kinh tế nói chung. Trợ giúp vốn cho các thành phần kinh tế theo phương thức tín dụng trung, dài hạn là đầu tư chiều sâu giúp các đơn vị đó mở rộng sản xuất, tăng quy mô và năng lực sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng công trình.
- Tạo thị trường sử dụng vốn ngắn hạn : Tín dụng ĐTPT để đầu tư trang thiết bị của doanh nghiệp làm kích thích sản xuất phát triển. Do đó doanh nghiệp lại cần thêm nhiều vốn lưu động hơn để đáp ứng nhu cầu trước mắt như mua nguyên liệu, thuê thêm nhân công, thuê đại lý bán hàng... Từ đó dẫn đến thị trường vốn ngắn hạn được mở rộng theo tốc độ phát triển sản xuất.
- Tín dụng ĐTPT để phát triển ngành kinh tế theo chiều sâu, đó là đầu tư vào các công trình sản xuất, trang thiết bị, máy móc, tài sản cố định... Do đó sẽ thúc đẩy quá trình phát triển sản xuất nhiều loại sản phẩm, hàng hoá để tiêu thụ trong nước và để xuất khẩu. Việc xuất khẩu nhiều hàng hoá sẽ tăng nhiều ngoại tệ cho quốc gia và đảm bảo cán cân thanh toán quốc tế.
- Tín dụng ĐTPT giúp cho sản xuất phát triển, doanh thu của các đơn vị sản xuất tăng, các doanh nghiệp tăng thêm phần vốn góp vào Ngân sách Nhà nước, góp phần ổn định tiền tệ, kiềm chế lạm phát.
Nhận thức được tầm quan trọng của tín dụng ĐTPT mỗi một Ngân hàng nói riêng và quốc gia nói chung đều đẩy mạnh công tác tín dụng tìm mọi biện pháp nâng cao tỷ trọng cũng như hiệu quả tín dụng ĐTPT làm tiền đề mở rộng kinh doanh trong thời gian tới.
1.2.4. Sự tồn tại khách quan của quan hệ tín dụng ĐTPT trong nền KTTT
Trong cơ chế thị trường, các quan hệ tín dụng nói chung và quan hệ tín dụng ĐTPT  tồn tại một cách khách quan vì 3 lý do sau:
Thứ nhất: Do tính chất của vốn dư thừa là tạm thời nhàn  rỗi.
Trong quá trình luân chuyển vốn ( T- H ... SX ... H’- T’ ...) có đặc điểm thừa và thiếu vốn tạm thời. Các đơn vị kinh tế, các cá nhân này có thu nhập nhưng chưa cần phải chi tiêu hoặc chi tiêu chưa hết. Các đơn vị, các cá nhân thiếu vốn một cách tạm thời khi chưa có thu nhập nhưng đã có nhu cầu chi tiêu hoặc tổng thu không đủ chi. Như vậy trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân sẽ xảy ra một hiện tượng thừa và thiếu vốn một cách tạm thời trong cùng một thời gian. Trách nhiệm của Nhà nước là điều hoà nguồn vốn giữa nơi thừa sang nơi thiếu để đảm bảo cho quá trình phát triển sản xuất của từng đơn vị trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân..
Thứ hai: Do chế độ sở hữu khác nhau về vốn .
Đa dạng hoá sở hữu là nhân tố cơ bản của kinh tế thị trường tức là trong nền kinh tế thị trường có nhiều chủ sở hữu khác nhau về vốn. Các nguồn vốn thuộc các chủ sở hữu khác nhau trong quá trình luân chuyển cũng mang đặc điểm là thừa vốn và thiếu vốn một cách tạm thời. Do vậy phải có sự đòi hỏi chuyển hoá về vốn giữa các hình thức sở hữu khác nhau và trong nội bộ từng hình thức sở hữu. Sự chuyển hoá số vốn đó là không xâm phạm đến quyền sở hữu của người chủ của nó. Do vậy ở đây chỉ có thể thông qua con đường tín dụng có vay có trả.
Thứ ba: Do yêu cầu của chế độ quản lý kinh tế.
Chế độ quản lý đòi hỏi các doanh nghiệp được quyền tự chủ về vốn và có trách nhiệm bảo toàn vốn và phát triển vốn, tự chủ trong sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm để thực hiện thu bù chi và có lãi, đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước. Do vậy yêu cầu các đơn vị kinh tế phải sử dụng vốn một cách tiết kiệm và có hiệu quả và phải thông qua con đường tín dụng để thoả mãn mọi nhu cầu về vốn một cách linh hoạt và kịp thời.
1.3. NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN  VIỆC ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRƯỚC KHI CHO VAY ĐTPT CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
13.1. Sự cần thiết phải đánh giá rủi ro trước khi cho vay ĐTPT của NH TM
a) Đối với doanh nghiệp
Hiệu quả tín dụng ĐTPT đối với doanh nghiệp sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển và đứng vững trên thị trường trong nước và là đòn bẩy để thúc đẩy nền kinh tế phát triển.
Doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả là tiền đề để nền kinh tế nước ta phát triển và có thể theo kịp các nước trên thế giới do vậy việc nâng cao hiệu quả tín dụng ĐTPT là điều cần thiết.
Nâng cao hiệu quả tín dụng ĐTPT đối với doanh nghiệp góp phần lành mạnh hoá quan hệ tín dụng giữa Ngân hàng và doanh nghiệp. Hoạt động tín dụng được thực hiện tuân thủ các nguyên tắc và điều kiện trên cơ sở Ngân hàng và Doanh nghiệp đều có ý tưởng thúc đẩy, thắt chặt quan hệ cùng có lợi sẽ tạo ra những khoản tín dụng có chất lượng từ đó giúp doanh nghiệp thường xuyên được thoả mãn yêu cầu về vốn để duy trì và mở rộng sản xuất kinh doanh.
Mặt khác nâng cao hiệu quả tín dụng ĐTPT là đòi hỏi cần thiết để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ngân hàng là trung gian thanh toán cho doanh nghiệp, vừa thực hiện các nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt (uỷ nhiệm chi, uỷ nhiệm thu, séc, thư tín  dụng, ...) cho doanh nghiệp nhằm tiết kiệm chi phí và thời gian, vừa cung cấp các công cụ thanh toán cho doanh nghiệp. Hơn nữa việc nâng cao hiệu quả tín dụng ĐTPT cũng đồng nghĩa với việc doanh nghiệp chỉ phải chịu một mức phí suất tín dụng tương đối từ đó tiết kiệm được chi phí, giảm giá thành làm tăng tính cạnh tranh hàng hoá, cũng như sẽ giúp doanh nghiệp thường xuyên đáp ứng nhu cầu về vốn cho việc duy trì và mở rộng sản xuất kinh doanh.
b) Đối với Ngân hàng
Để tạo vốn cho đầu tư phát triển, giải pháp cơ bản và lâu dài là phải làm ăn có hiệu quả. Đó là một trong những nội dung cơ bản trong cơ chế đổi mới chính sách tài chính tiền tệ mà Đảng ta đã chỉ ra. Công tác tín dụng ĐTPT của Ngân hàng thương mại với số vốn cho vay thường rất lớn, đối tượng cho vay có nhiều điểm đặc thù khác nhau, thời gian thu hồi vốn thường dài. Do vậy việc nâng cao hiệu quả tín dụng ĐTPT quyết định sự tồn tại và phát triển của các Ngân hàng thương mại.
- Nâng cao hiệu quả tín dụng ĐTPT là điều kiện để Ngân hàng tăng cường nguồn vốn của mình. Ngân hàng với tư cách là trung tâm tín dụng, trung tâm thanh toán trong nền kinh tế "đi vay để cho vay". Nếu hiệu quả tín dụng ĐTPT tốt biểu hiện bằng việc áp dụng linh hoạt và hiệu quả công tác huy động vốn trung, dài hạn sẽ tạo điều kiện nguồn vốn trung, dài hạn đa dạng và dồi dào, làm cơ sở cho việc tạo ra các tài sản có sinh lời. Bên cạnh đó nâng cao hiệu quả tín dụng ĐTPT là điều kiện để Ngân hàng bảo toàn vốn. Nếu công tác tín dụng ĐTPT có hiệu quả cao, có khả năng thu hồi được nợ và lãi theo đúng kỳ hạn trả nợ của doanh nghiệp, ngân hàng sẽ không bị thua lỗ trong kinh doanh tiền tệ dẫn đến thiếu hụt nguồn vốn. Mà nguồn vốn này một phần là của Ngân hàng và phần lớn là của nền kinh tế được giữ tại Ngân hàng, từ đó Ngân hàng có điều kiện bảo toàn vốn và tài sản của mình cũng như tài sản của nền kinh tế tại Ngân hàng.
- Nâng cao hiệu quả tín dụng ĐTPT là điều kiện để Ngân hàng làm tốt vai trò trung tâm thanh toán: Khi tín dụng ĐTPT đạt hiệu quả cao sẽ tăng vòng quay vốn tín dụng, với một khối lượng tiền như cũ có thể thực hiện một số lần giao dịch lớn hơn tạo điều kiện tiết kiệm tiền trong lưu thông, củng cố sức mạnh của đồng tiền.
Hơn thế nữa, nâng cao hiệu quả tín dụng ĐTPT là điều kiện để Ngân hàng tăng thu nhập do vốn tín dụng ĐTPT chiếm tỷ trọng lớn với thời gian lâu dài. Trong khi đó lãi suất tín dụng ĐTPT thường là cao do đó việc tín dụng ĐTPT của Ngân hàng sẽ rất lớn.
- Nâng cao hiệu quả tín dụng ĐTPT là điều kiện để Ngân hàng mở rộng thị trường cho vay ngắn hạn vì tín dụng ĐTPT sẽ đầu tư vào việc đổi mới công nghệ của doanh nghiệp làm kích thích sản xuất phát triển. Do sản xuất phát triển nên cần nhiều vốn lưu động hơn và thị trường vốn ngắn hạn sẽ được mở rộng theo tốc độ phát triển của sản xuất. Tóm lại tín dụng ĐTPT có hiệu quả là đầu tư cao sự phát triển tương lai ngân hàng.
c) Đối với nền kinh tế
Trước hết Ngân hàng là một loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế "kinh doanh tiền tệ" trong nền kinh tế, tạo ra và buôn bán các "sản phẩm tài chính". Ngân hàng thương mại cũng là một mắt xích quan trọng trong hệ thống tài chính của một quốc gia. Do vậy nếu Ngân hàng thương mại hoạt động có hiệu quả, sẽ là yếu tố làm cho khu vực tài chính được lành mạnh hoá, góp phần ổn định tiền tệ, kiềm chế lạm phát , tăng trưởng kinh tế, tăng uy tín quốc gia. Điều này xuất phát từ chức năng tạo tiền của Ngân hàng thương mại, thông qua cho vay, thanh toán, thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Xét về bản chất kinh tế, số tiền này đã tạo ra từ điều "kỳ diệu" của hệ thông Ngân hàng (thường gọi là khả năng tạo tiền) tạo ra nhưng khi vào lưu thông chúng đều có quyền thanh toán và chi trả như các phương tiện khác để rồi cuối cùng với xu hướng chung chúng sẽ được chuyển thành phương tiện thanh toán đó là tiền mặt. Như vậy nghiệp vụ tín dụng của Ngân hàng thương mại có quan hệ chặt chẽ với khối lượng tiền mặt trong lưu thông và là nguyên nhân tiềm ẩn của lạm phát.
Tín dụng ĐTPT của Ngân hàng với số lượng vốn lớn và thời gian dài nên việc nâng cao hiệu quả tín dụng ĐTPT của Ngân hàng sẽ tạo khả năng giảm bớt lượng tiền thừa trong lưu thông, góp phần hạn chế lạm phát, ổn định tiền tệ , tăng uy tín quốc gia bằng việc phát huy tác dụng của các sản phẩm, dịch vụ trong tương lai của các công trình đầu tư.
Tín dụng ĐTPT đạt hiệu quả cao sẽ góp phần giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, tăng hiệu quả sản xuất xã hội, đảm bảo sự cân đối giữa các vùng, các ngành trong cả nước, ổn định và phát triển nền kinh tế.
Tín dụng nói chung và tín dụng ĐTPT nói riêng có mối quan hệ mật thiết với nền kinh tế xã hội, thiết lập một cơ chế chính sách tín dụng đồng bộ, có hiệu quả sẽ tác động tích cực với mọi mặt của nền kinh tế xã hội, điều đó cũng thể hiện chất lượng hoạt động tín dụng trong nền kinh tế thị trường.
1.3.2. Nội dung đánh giá rủi ro trước khi cho vay ĐTPT của NH TM
Để đánh giá rủi ro trước khi cho vay ĐTPT của mình, các ngân hàng thường thu thập, phân tích thông tin từ nhiều luồng khác nhau, Cụ thể:
1.3.1.1. Đánh giá rủi ro kinh tế vi mô của doanh nghiệp
a) Tư cách pháp nhân của doanh nghiệp  vay vốn
Luật pháp quy định, một doanh nghiệp có đầy đủ tư cách pháp nhân mới có quyền ký kết các hợp đồng kinh tế. Hợp đồng tín dụng cũng là một dạng của hợp đồng kinh tế. Do vậy Ngân hàng phải xem xét kỹ tư cách pháp nhân của khách hàng.
Qua nghiên cứu ngân hàng khẳng định được tư cách của đơn vị và hoạt động của doanh nghiệp phù hợp với luật định. Đây là cơ sở đầu tiên để Ngân hàng lựa chọn khách hàng đầu tư vốn. Doanh nghiệp hoạt động theo đúng luật định thì vốn của Ngân hàng sẽ an toàn.
b) Quản lý và giữ vốn
Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như doanh nghiệp lớn, chủ cổ phần và người lãnh đạo đóng vai trò quan trọng nhất và gắn chặt với nhau mặc dù đó là hai thực thể khác nhau.
- Người lãnh đạo: Người lãnh đạo có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển hay phá sản của một doanh nghiệp. Người lãnh đạo am hiểu về quản trị công ty và kỹ thuật sẽ đưa ra được các chính sách phù hợp với từng thời kỳ làm cho doanh nghiệp tồn tại và phát triển trong cạnh tranh.
- Chủ sở hữu: Phạm vi địa lý của nguồn vốn là một yếu tố quan trọng của rủi ro kinh tế vì nó sẽ quyết định phần lớn khả năng của những người góp vốn trong việc đẩy mạnh hoạt động một cách chiến lược nhất là cung cấp cho nó phương tiện tài chính. Nếu vốn được phân tán rộng rãi trong nhân dân thì đối với Ngân hàng tình trạng này là tương đối nguy hiểm. Mặt khác chất lượng của các chủ sở hữu vốn đôi khi tạo thành sự đảm bảo cũng có giá trị đối với ngân hàng như sự đảm bảo hiện vật và cá nhân. Việc một nhóm tư nhân nắm quyền kiểm soát, dù là thiểu số vẫn thể hiện sự đảm bảo việc kinh doanh trôi chảy là một đảm bảo tài chính.
c) Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh (nếu có)
Ngân hàng phân tích tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thông qua hai chỉ tiêu:
- Doanh thu: Là chỉ tiêu kinh tế cơ bản phản ánh chất lượng của quá trình tiêu thụ hàng hoá. Doanh thu của doanh nghiệp càng lớn, doanh nghiệp càng có điều kiện tăng thu nhập, mở rộng sản xuất, có điều kiện thuận lợi để trả nợ Ngân hàng.
- Kết quả kinh doanh: là một chỉ tiêu chất lượng tổng hợp đánh giá toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được tính bằng chênh lệch giữa giá thành và giá bán sản phẩm. Kết quả kinh doanh càng cao thể hiện toàn bộ quá trình hoạt động của doanh nghiệp càng có hiệu quả, khả năng sử dụng vốn vay đạt mục tiêu kinh tế đặt ra càng vững mạnh.
Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp là nguồn hỗ trợ trả nợ tích cực cho ngân hàng khi dự án mà doanh nghiệp vay vốn không hoạt động theo đúng như dự tính hoặc gặp rủi ro.


Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại  VietTel mệnh giá 20.000đ sau đó gửi mã số thẻ cào cùng địa chỉ email của bạn và mã tài liệu NH176 đến số điện thoại: 0988.44.1615 Sau khi nhận được tin nhắn tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn và thông báo cho bạn biết
Tài liệu này không có hình ảnh khác

Tài liệu cùng loại

 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang