Chuyên cung cấp tài liệu


Từ khóa cần tìm:
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại VietTel mệnh giá 20.000đ và gửi mã thẻ cào cùng với địa chỉ Email của bạn và mã tài liệu NH098 đến số điện thoại sau đây: 0988.44.1615  

Sau khi nhận được thông tin tôi sẽ gửi tài liệu vào mail cho bạn ngay và thông báo cho bạn biết

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội

Ngân hàng là một trong những mắt xích quan trọng cấu thành nên sự vận động nhịp nhàng của nền kinh tế. Cùng với các ngành kinh tế khác, ngân hàng có nhiệm vụ tham gia bình ổn thị trường tiền tệ, kiềm chế và đẩy lùi lạm phát, tạo công ăn việc làm cho người lao động, giúp đỡ các nhà đầu tư, phát triển thị trường vốn, thị trường ngoại hối, tham gia thanh toán và hỗ trợ thanh toán...


Thông tin chi tiết
Số lượt xem
1786 Lượt xem
Cú pháp nhắn tin
Ngày đưa lên
Đăng ngày 01-12-2012 09:50:38 AM
Mã Tài liệu
NH098
Tổng điểm Đánh giá
0 điểm
Chia sẻ
Cho điểm tài liệu này
1 2 3 4 5
Đặt hàng

CHƯƠNG I
CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 
1. 1 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1. 1. 1 Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế
 a. Khái niệm ngân hàng thương mại
          Ngân hàng thương mại được hiểu theo nhiều cách khác nhau ở các nước trên thế giới. ở một số nước thì khái niệm này dùng để chỉ một số tổ chức tài chính tiền tệ mà hoạt động kinh doanh chủ yếu của nó là nhận tiền gửi từ các cá nhân hay tổ chức kinh tế rồi lại để cho các tổ chức này vay lại. Các ngân hàng không được phép kinh doanh tổng hợp các dịch vụ khác như đầu tư tài chính, cung cấp dịch vụ cho các nhóm ngành nghề riêng biệt. Trong khi đó ở một số nước khác thì lại cho rằng ngân hàng thương mại là ngân hàng được phép kinh doanh tổng hợp tất cả các dịch vụ ngân hàng.
         Ở Việt nam, ngân hàng thương mại được quy định rõ trong luật ngân hàng và các tổ chức tín dụng: “ Ngân hàng thương mại là tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay và thực hiện nghiệp vụ chiết khấu và làm phương tiện thanh toán”.
         Trên thực tế,  các ngân hàng thương mại ở nước ta ngoài việc thực hiện các hoạt động ghi trong luật nêu trên thì còn phải thực hiện các hoạt động khác phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội thực hiện theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là cho vay để phát triển một số thành phần kinh tế, ưu đãi đối với một số dự án,  một số đối tượng.
         Do đó, ở Việt nam các ngân hàng thương mại thường được hiểu như một ngân hàng thực hiện các dịch vụ tổng hợp về kinh doanh tiền tệ như nhận gửi của khách hàng để cho vay, cung cấp lại vốn đầu tư... và chịu sự giám sát chặt chẽ của Nhà nước.

b. Các hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại
Hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại xoay quanh việc kinh doanh tiền tệ. Cụ thể là các nghiệp vụ sau:
* Nghiệp vụ tài sản nợ:
        Nghiệp vụ nợ của ngân hàng thương mại là nghiệp vụ huy độngvốn bằng nhiều hình thức khác nhau để tạo nguồn vốn hoạt động. Các nguồn cung cấp vốn cho ngân hàng thương mại bao gồm các loại tiền gửi cá nhân,  tổ chức kinh doanh,  tổ chức phi thương mại, cơ quan chính phủ và các ngân hàng thương mại khác: các loại tiền vay ngắn hạn và dài hạn của các tổ chức đầu tư và các ngân hàng khác; tiền kỳ phiếu,  nhờ thu,  chậm trả... Những nguồn huy động quan trọng nhất là:
   - Các loại tiền gửi:
        + Tiền gửi không kỳ hạn:là số tiền nằm trong tài khoản vãng lai hoặc tài khoản thanh toán của khách hàng và có thể rút ra bất kỳ lúc nào.
        + Tiền gửi có kỳ hạn: gồm 2 loại,  loại tới hạn được rút ra và loại rút ra phải báo trước. Loại thứ nhất sẽ bị “phong toả” toàn bộ trong thời gian trước khi tới hạn và chịu sự chi phối của toàn bộ ngân hàng. Nếu sau khi đáo hạn, khách hàng không rút tiền ra thì số tiền đó sẽ được xử lý như một tài khoản tiền gửi không kỳ hạn. Loại thứ hai là loại tiền gửi có tời hạn mà khi rút ra người gửi phải báo trước cho ngân hàng theo các điều khoản mà khách hàng và ngân hàng đã thoả thuận.
            + Tiền gửi tiết kiệm: Tiền gửi tiết kiệm là nguồn vốn quan trọng của ngân hàng. Đặc điểm của loại tiền gửi này là người gửi tiền được ngân hàng giao cho một quyển sổ tiết kiệm,  sổ này coi như giấy chứng nhận có tiền gửi vào quỹ của ngân hàng.
          - Nguồn vốn vay: Ngân hàng có thể huy động vốn vay bằng cách vay ngắn,  trung hoặc dài hạn từ ngân hàng hay các tổ chức tín dụng   khác hoặc nhận quỹ uỷ thác đầu tư của các tổ chức tài trợ ( chính phủ hay quốc tế )để cho vay ưu đãi đối với một số đối tượng được lựa chọn.
          -Các nguồn vốn huy động khác: Ngân hàng có thể huy động vốn bằng cách phát hành các loại chứng khoán (kỳ phiếu,  trái phiếu... )để huy động vốn từ dân cư hay tổ chức,  công ty nào đó...
          * Nghiệp vụ tài sản có:
          Nghiệp vụ có là nghiệp vụ sử dụng nguồn vốn huy động của ngân hàng thương mại vào các hoạt động kinh doanh chủ yếu sau:
          - Nghiệp vụ cho vay: Là việc ngân hàng thương mại cho khách hàng vay một số tiền để họ sử dụng trong một thời gian nhất định và khi hết hạn vay,  người vay phải trả ngân hàng một khoản tiền bao gồm cả gốc và lãi.
           Tín dụng có thể được phân loại theo các tiêu thức khác nhau như:
          +Theo thời gian:gồm có tín dụng   ngắn hạn và tín dụng   trung,  dài hạn.
          +Theo đối tượng vay: tín dụng nông nghiệp,công nghiệp,công ích, cá nhân.
          -Nghiệp vụ bảo lãnh: Là việc ngân hàng cam kết trả thay cho khách hàng trong trường hợp khách hàng không có khả năng thanh toán. Cách cho vay như vậy gọi là tín dụng   bảo lãnh.
          - Nghiệp vụ trung gian: Trong hoạt động ngân hàng,  các dịch vụ ngân hàng được coi là các nghiệp vụ bên thứ ba bên cạnh nghiệp vụ có và nghiệp vụ nợ. Thông thường ngân hàng cung cấp các dịch vụ trung gian như:
          + Thanh toán,  ngoại hối,  vàng bạc đá quý,  nhờ thu...
          + Nhận uỷ thác, ký gửi...
Trong quá trình thực hiện các nghiệp vụ của mình,  ngân hàng phải đối diện với rất nhiều rủi ro:rủi ro hoạt động, rủi ro thị trường, rủi ro quản lý...
1. 1. 2 Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại.
* Khái niệm về tín dụng ngân hàng:
 
Theo quan niệm cổ điển, tín dụng được coi là một quan hệ vay mượn lẫn nhau giữa người cho vay và người đi vay với điều kiện có hoàn trả cả vốn lẫn lãi sau một thời gian nhất định. Hay nói một cách khác,  tín dụng   là một phạm trù kinh tế phản ánh mối quan hệ kinh tế mà trong đó mỗi cá nhân hay tổ chức nhường quyền sử dụng(chuyển nhượng) một khối lượng giá trị hoặc hiện vật cho một cá nhân hay tổ chức khác với những ràng buộc nhất định về: thời gian hoàn trả ( gốc và lãi ),  lãi suất,  cách thức vay mượn và thu hồi...
        Đối tượng của sự chuyển nhượng bao gồm:
       - Hình thái hiện vật - hàng hoá; đó chính là việc kéo dài thời hạn thanh  toán trong quan hệ mua bán.
       - Hình thức giá trị: thực chất là việc “ứng trước” hay “đầu tư” trực tiếp bằng tiền ( cho vay bằng tiền ).
        Những điều kiện mà 2 bên thường thoả thuận là:
              - Khối lượng hàng hoá hay tiền tệ được chuyển nhượng.
               -Thời hạn sử dụng của người vay.
               -Thu nhập mà người cho vay được hưởng.                                  
               -Những điều kiện ràng buộc nghĩa vụ hoàn trả của người đi vay...
               Những điều kiện này mà một trong 2 bên không chấp nhận thì không thể hình thành quan hệ tín dụng. Như vậy, tín dụng thể hiện các đặc trưng cơ bản:
              - Sự chuyển nhượng giá trị từ người sở hữu sang người sử dụng.
             - Sau một thời gian thu hồi về một lượng giá trị lớn hơn lượng giá trị ban đầu: thu hồi đúng thời hạn cả gốc và lãi.
   -Việc chuyển nhượng được thực hiện trên cơ sở sự tin tưởng của người chuyển nhượng với người sử dụng.
          Ngoài ra, trong quan hệ tín dụng còn có những đặc trưng khác cần đề cập như khả năng rủi ro,  tính bảo đảm,  quy luật cung cầu,  cạnh tranh,  giá trị và quy luật lưu thông tiền tệ...
           Trong lịch sử,  quan hệ tín dụng có một quá trình hình thành và phát triển lâu dài. Trong chế độ công xã nguyên thuỷ lực lượng sản xuất còn thấp kém nên xã hội chưa có sản phẩm dư thừa để dự trữ,  chưa có cơ sở để nảy sinh mầm mống của chế độ tư hữu. Trong xã hội này chưa có quan hệ trao đổi,  mua bán và vay mượn. Cùng với sự phát triển của xã hội loài người lực lượng sản xuất ngày càng phát triển,  phân công lao động được hình thành. Lúc này,  con ngươì sản xuất sản phẩm không chỉ đủ tiêu dùng mà còn có một phần tích luỹ để dự trữ. Trong xã hội bắt đầu xuất hiện mầm mống của chế độ tư hữu về tư liệu lao động và của cải làm ra. Xã hội có sự phân chia giàu nghèo và các giai cấp hình thành. Chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất cùng với sự phân công lao động xã hội là cơ sở cho sản xuất hàng hoá ra đời. Và những quan hệ vay mượn đầu tiên chính là nguồn gốc sâu xa của các quan hệ tín dụng. Như vậy có thể khẳng định tín dụng là một phạm trù kinh tế, ra đời, tồn tại và phát triển cùng với sự ra đời tồn tại và phát triển của của nền sản xuất và lưu thông hàng hoá. Tín dụng ra đời là một yếu tố khách quan của sự phát triển kinh tế xã hội.
 * Sự cần thiết của tín dụng Ngân hàng:
       Trong suốt sự phát triển lâu dài của tín dụng   thì hình thức tín dụng   Ngân hàng tỏ ra có ưu thế hơn là các hình thức tín dụng   trước nó: tín dụng   cho vay nặng lãi,  tín dụng   thương mại.
        Hình thức tín dụng Ngân hàng ra đời tỏ rõ ưu thế của mình bởi:
             - Nguồn vốn cho vay rất lớn vì đó là toàn bộ nguồn vốn trong nền kinh tế mà Ngân hàng có thể tập trung và huy động được.
   -Đây là hình thức tín dụng rất linh hoạt vì đối tượng vay mượn là tiền.
         Hình thức tín dụng  Ngân hàng là hình thức tín dụng chủ yếu trong nền kinh tế thị trưòng và nó luôn luôn đáp ứng nhu cầu về vốn cho nền kinh tế một cách linh hoạt kịp thời.      
 Là trung gian tài chính, Ngân hàng đóng vai trò là người môi giới giữa một bên là những người có tiền cho vay và bên kia là những người có nhu cầu cần vay vốn. Thông qua cơ chế thị trường bằng những biện pháp kinh tế năng động và áp dụng các phương pháp kỹ thuật hiện đại,  tiên tiến Ngân hàng có khả năng thu hút những nguồn vốn tiền tệ,  tiết kiệm,  dự trữ trong xã hội để chuyển giao đúng nơi, đúng lúc,  phù hợp với nhu cầu vốn trong sản xuất kinh doanh. Chính nhờ có tín dụng   Ngân hàng mà những đồng tiền tạm thời nhàn rỗi đã trở thành tiền hoạt động,  biến những đồng tiền nằm phân tán thành vốn tiền tệ tập trung phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh và qua đó làm cho phát triển mọi hoạt động sản xuất kinh doanh,  giúp cho nền kinh tế ngày càng phát triển.
*Các hình thức tín dụng Ngân hàng:
        Hình thức tín dụng cho vay nặng lãi là hình thức tín dụng đầu tiên trong lich sử xuất hiện ở thời kỳ tan rã của chế độ công xã nguyên thuỷ Trong thời kỳ này do lực lượng sản xuất phát triển,  phân công lao động mở rộng,  gia đình của chế độ tư hữu và Nhà nước xuất hiện; trong xã hội có sự phân chia giai cấp,  người giàu kẻ nghèo. Trong quá trình đầu tiên chủ yếu cho vay bằng hiện vật,  càng về sau các khoản cho vay chủ yếu bằng tiền. Đặc điểm nổi bật nhất của tín dụng   nặng lãi là lãi suất ( lợi tức ) rất cao,  không có giới hạn và là hình thức tín dụng   tiêu dùng chủ yếu để giải quyết  những nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.
        Sản xuất hàng hoá ngày càng phát triển theo sự ra đời của phương thức sản xuất tư bản  thì hình thức tín dụng   nặng lãi không còn chỗ đứng vì các nhà tư bản kinh doanh với mục đích lợi nhuận,  không thể vay vốn có mức lãi suất cao hơn tỷ suất lợi nhuận. Tín dụng nặng lãi thậm chí còn cản trở sự phát triển của nền kinh tế. Vì vậy mà hoạt động của nó ngày càng thu hẹp và xuất hiện tín dụng   thương mại. Đây là tín dụng   giữa các nhà sản xuất kinh doanh với nhau và do đó các chủ thể tham gia quá trình vay mượn này cũng là các nhà sản xuất kinh doanh. Theo MAC  “ Tín dụng thương mại không phải là cho vay bằng hàng hoá mà là cho vay bằng tiền của hàng hoá đem bán chịu”.
        Trong quan hệ mua bán chịu,  thông thường giá bán chịu hàng hoá cao hơn giá bán bằng tiền mặt. Phần chênh lệch này chính là lãi suất của hàng hoá đem bán chịu. Quan hệ mua bán hàng hoá chịu chỉ diễn ra giữa các đơn vị liên quan trực tiếp với nhau. Chính vì thế mà nó không đáp ứng được nhu cầu vay mượn ngày càng tăng của nền sản xuất hàng hoá. Khắc phục nhược điểm này tín dụng Ngân hàng đã ra đời.
        Trên đây chúng ta mới chỉ bàn đến các hình thức tín dụng theo lịch sử phát triển của nó qua các giai đoạn của các hình thái sản xuất. Tuy nhiên trong nền kinh tế hiện đại tín dụng có phạm vi hoạt động rộng lớn và đa dạng,  việc phân loại chỉ có tính chất tương đối. Trên cơ sở các căn cứ phân loại khác nhau mà hình thành các hình thức tín dụng   khác nhau.
·        Căn cứ vào thời hạn:
          - Tín dụng ngắn hạn: là các khoản cho vay mà thời hạn không quá 12 tháng (1 năm). Mục đích là đáp ứng nhu cầu vốn lưu động phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp về mua nguyên vật liệu,  chi phí sản xuất.
          - Tín dụng trung hạn: thường là trên 1 năm đến 3, 5, 7 năm tuỳ theo quan điểm của mỗi quốc gia (nước ta là đến 3 năm ). Mục đích là vay vốn để sửa chữa,  khôi phục,  thay thế tài sản cố định hoặc cải tiến kỹ thuật hợp lý hoá sản xuất,  đổi mới quy trình công nghệ và xây dựng mới những công trình loại nhỏ thời hạn thu hồi vốn nhanh.
-Tín dụng dài hạn:trên 3, 5, 7 năm tuỳ theo điều kiện ở mỗi nước. Mục đích là sử dụng vốn vay gần như tín dụng   trung hạn nhưng với những công trình quy mô lớn,  thời hạn thu hồi vốn lâu hơn.
·        Căn cứ vào mục đích tín dụng :
          - Tín dụng phục vụ sản xuất lưu thông hàng hoá: là loại tín dụng   được cung cấp cho các nhà sản xuất và kinh doanh hàng hoá. Nó đáp ứng nhu cầu về vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh để dự trữ nguyên vật liệu,  cho vay chi phí sản xuất hoặc đáp ứng nhu cầu thiếu vốn trong quan hệ thanh toán giữa các doanh nghiệp.
          - Tín dụng tiêu dùng: Cho vay đáp ứng nhu cầu tiêu dùng như mua chịu hàng hoá,  xây dựng nhà ở hoặc các phương tiện cần thiết khác.
 
·        Phân loại theo thành phần kinh tế:
         - Tín dụng đối với kinh tế ngoài quốc doanh: Là quan hệ tín dụng   giữa Ngân hàng với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh bao gồm: Tổ sản xuất, HTX,  Công ty cổ phần,  Công ty trách nhiệm hữu hạn,  Doanh nghiệp tư nhân và hộ cá thể.     
          - Tín dụng đối với kinh tế quốc doanh: Là quan hệ tín dụng   của Ngân hàng với các doanh nghiệp Nhà nước.
·        Phân loại theo đặc điểm luân chuyển vốn:
          - Tín dụng vốn lưu động: Là loại tín dụng được cung cấp để bổ sung vốn lưu động cho các tổ chức kinh tế.
          - Tín dụng vốn cố định: Là loại tín dụng được cung cấp để hình thành nên tài sản cố định cho các tổ chức kinh tế.
·        Căn cứ vào chủ thể tín dụng   được chia làm các loại sau:
                  - Tín dụng ngân hàng: Đó là quan hệ tín dụng giữa các cá nhân,  các doanh nghiệp với Ngân hàng.
                  - Tín dụng thương mại:
                  - Tín dụng Nhà nước
                  - Tín dụng hợp tác xã.
                  - Tín dụng tư nhân.
        - Tín dụng quốc tế
·        Căn cứ vào sự bảo đảm trong quan hệ tín dụng :
                  - Tín dụng có đảm bảo ( thế chấp ).
                  - Tín dụng không có đảm bảo ( tín chấp ).            
·        Ngoài ra còn có có nghiệp vụ cho thuê và đại lý:
                  - Cho thuê:(OPERATE-LEASING ): Loại này được các cửa hàng lớn áp dụng để cho thuê sản phẩm của mình. Người thuê có thể xoá bỏ hợp đồng và do đó có thể ký hợp đồng mới để thuê thiết bị hiện đại.
                  - Cho thuê bất động sản: loại này thường được các nhà kinh doanh bất động sản hợp tác với Ngân hàng. Họ hùn vốn với nhau để xây dựng các văn phòng,  các cư xá cho thuê
                  - Cho thuê động sản trong kinh doanh: ( FINANCE-LEASING ): Loại này thường được công ty cho thuê chuyên doanh sử dụng. Đối tượng cho thuê là Ôtô,  máy bay,  thiết bị chuyên dùng.. v. v. thời hạn cho thuê thường là 2 đến 6 năm.
                  - Đại lý (FACTORING ): là dịch vụ mua các yêu cầu ( giấy đòi nợ) của các công ty,  sau đó nhận tiền thanh toán về các yêu cầu này. Các yêu cầu ở đây thường là các giấy đòi nợ ngắn hạn phát sinh do cung cấp hàng hoá.
* Các biện pháp quản lý tín dụng ngân hàng:
          Để việc tổ chức quản lý hoạt động tín dụng có hiệu quả,các ngân hàng thương mại cần xây dựng biện pháp tổ chức quản lý phù hợp. Thông thường,  các Ngân hàng thương mại quản lý hoạt động tín dụng thông qua  các biện pháp sau: phân loại tín dụng,  quy định các tiêu chuẩn tín dụng,  phân tích tín dụng,  quản lý cơ cấu tài sản nợ - có,  quản lý rủi ro tín dụng .
          - Phân loại tín dụng:
          Phân loại tín dụng  nhằm giám sát và kiểm tra những khoản nợ hiện có theo các mức độ khác nhau,  xác định chất lượng và mức độ rủi ro của những khoản nợ,  từ đó có chế độ quản lý thích hợp đối với từng khoản cho vay. Có nhiều tiêu thức phân loại tín dụng, nhưng để phục vụ trực tiếp cho việc quản lý,  người ta thường phân loại nợ theo các tiêu thức: theo thời hạn cho vay,  theo mức độ rủi ro của các khoản nợ,  theo kỳ hạn nợ,  theo tính chất đảm bảo của tài sản thế chấp.
          + Phân loại theo thời hạn cho vay: có 3 loại: tín dụng   ngắn hạn,  tín dụng   trung hạn và dài hạn,  tuỳ theo quan niệm và điều kiện quản lý cụ thể của từng nước trong việc huy động vốn mà quy định các loại tín dụng   có khác nhau.. Thông thường,  tín dụng  có liên quan đến việc bổ sung vốn phục vụ cho việc mua sắm tài sản lưu động còn tín dụng trung và dài hạn có liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản,  mua sắm tài sản cố định,  cải tiến kỹ thuật,  mở rộng sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp. Phân loại theo thời hạn,  tính chất của các khoản vay tạo điều kiện cho việc xây dựng chính sách tín dụng , kế hoạch hóa nguồn vốn huy động và cho vay phù hợp với từng giai đoạn cụ thể.
          +Phân loại theo kỳ hạn nợ: Phân loại theo kỳ hạn nợ căn cứ vào thời hạn trả nợ đã thoả thuận trong hợp đồng vay vốn và khả năng thnah toán thực tế của bên vay vốn để quy định từng lần vay vốn cụ thể cho một khoản vay. Theo tiêu thức này,  người ta chia các khoản nợ thành 3 loại: nợ chưa đến hạn,  nợ đến hạn và nợ quá hạn.
          Nợ chưa đến hạn là nợ chưa đến thời hạn thanh toán,  khoản nợ này có thể thu hồi được nhưng cũng có khả năng rủi ro. Có thể nói, giai đoạn này có thể biến Ngân hàng ở thế bất lợi thành thuận lợi và ngược lại. Làm tốt khâu này sẽ tạo điều kiện cho việc hoàn thành chu kỳ khép kín của một khoản tín dụng .
          Nợ đến hạn là khoản nợ đến hạn phải thanh toán,  nó được dùng để đánh giá một khoản tín dụng đã cung cấp và có ảnh hưởng lớn đến tình hình tài chính và khả năng thanh toán của Ngân hàng thương mại. Không thể nói tình hình của một Ngân hàng thương mại là khả quan khi có nhiều khoản nợ đến hạn mà không thanh toán được.
          Nợ quá hạn là những khoản nợ vì lý do nào đó mà đến thời hạn chưa thnah toán được,  đây là nguyên nhân chính làm cho tình hình tài chính của Ngân hàng thương mại trở nên khó khăn; nợ quá hạn càng lớn,  mức độ rủi ro thiếu thanh khoản ngày càng cao. Mục tiêu của Ngân hàng thương mại là thu nợ đúng hạn. Thực hiện mục tiêu này,  không những đảm bảo cho sự thành công trong kinh doanh của Ngân hàng thương mại mà còn cho thấy vai trò đòn bẩy của vốn tín dụng   trong việc thúc đẩy sản xuất phát triển.
          Việc quản lý các khoản nợ này là một dây liên hoàn và có mối quan hệ chặt chẽ với nhau trong quản lý của một khoản cho vay. Quản lý,  theo dõi chặt chẽ các  khoản nợ chưa đến hạn,  thu nợ kịp thời khi khoản vay đến hnạ thanh toán sẽ hạn chế được nợ quá hạn. Phân loại theo kỳ hạn nợ giúp cho cán bộ tín dụng   có biện pháp theo dõi,  quản lý thích hợp,  dự kiến được khoảng thời gian và biện pháp thu hồi nợ,  trên cơ sở đó lập kế hoạch tín dụng cho thời kỳ tiếp theo.
          + Phân loại theo tính chất đảm bảo của khoản nợ:
          Theo cách này,  các khoản nợ được chia thành 2 loại: nợ có đảm bảo ( bằng tài sản thế chấp hay được bảo lãnh, tái bảo lãnh) và nợ không có đảm bảo. Mức độ rủi ro của khoản nợ có đảm bảo tuỳ thuộc vào mưc độ đảm bảo của tài sản thế chấp,  xác định đúng giá trị của nó và cho vay theo đúng mức độ rủi ro của việc đảm bảo tiền vay sẽ tránh được những rủi ro đáng tiếc khi nợ đến hạn không thu hồi được.
          Nợ không có đảm bảo,  mức độ rủi ro của tín dụng tuỳ thuộc chủ yếu vào tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của bên vay. Do vậy,  các khoản nợ này nên được quản lý chặt chẽ bằng các biện pháp nghiệp vụ và thông qua nhiều nguồn tin để đánh giá tình hình khoản vay. Nắm chắc tình hình nợ và có biện pháp quản lý kiên quyết,  kịp thời là biện pháp thu nợ hữu hiệu và thể hiện sức mạnh của Ngân hàng.
          Như vậy,  nợ có đảm bảo tuy mức độ rủi ro ít hơn nhưng đứng về mặt hiệu quả thì các khoản nợ không có gì đảm bảo xét về mặt nào đó sẽ có tác dụng tích cực hơn nếu thu hồi đúng hạn cả gốc và lãi bởi điều đó thể hiện uy tín,  tình hình sản xuất kinh doanh,  khả năng quản lý của người vay tốt, vốn vay đã có tác động tích cực trong việc hỗ trợ doanh nghiệp khi gặp khó khăn tài chính tạm thời; về phía Ngân hàng,  điều đó cũng chứng tỏ ngân hàng có khả năng trong việc nhận định,  đánh gía tình hình khách hàng cũng như khả năng quản lý,  giám sát hoạt động tín dụng.Vì vậy,  cho vay có đảm bảo là cần thiết nhưng không nên lấy đó làm mục tiêu chính của hoạt động tín dụng .
          + Phân loại theo mức độ rủi ro của các khoản nợ:
          Cách phân loại này thường được sử dụng trong phân tích chất lượng tín dụng và tính toán dự phòng tổn thất cho vay. Theo cách này,  các khoản nợ được phân chia thành những thứ bậc khác nhau dựa trên cơ sở các mức khác nhau về khả năng thu nợ. Dựa vào cách phân loại này,  các Ngân hàng thương mại có khả năng quản lý chặt chẽ các khoản nợ,  phát hiện sớm các khoản nợ khi đến hạn thanh toán. 


Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại  VietTel mệnh giá 20.000đ sau đó gửi mã số thẻ cào cùng địa chỉ email của bạn và mã tài liệu NH098 đến số điện thoại: 0988.44.1615 Sau khi nhận được tin nhắn tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn và thông báo cho bạn biết
Tài liệu này không có hình ảnh khác

Tài liệu cùng loại

 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang