Chuyên cung cấp tài liệu


Trang web GiangVien.Net cung cấp các tài liệu cho sinh viên
Bộ đếm miễn phí
Từ khóa cần tìm:
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại VietTel mệnh giá 20.000đ và gửi mã thẻ cào cùng với địa chỉ Email của bạn và mã tài liệu KC139 đến số điện thoại sau đây: 0988.44.1615  

Sau khi nhận được thông tin tôi sẽ gửi tài liệu vào mail cho bạn ngay và thông báo cho bạn biết

Vận dụng lý luận tăng lợi nhuận để phân tích thực tế về phát triển sản xuất ở công ty Da giầy Hà Nội

ông cuộc cải cách hơn mười năm qua đang tạo đà cho các doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ . Hơn thế nữa chúng ta đang bước vào thế kỷ 21-thế kỷ của sự phát triển cao độ trên tất cả các lĩnh vực , thế kỷ của quá trình khu vực hoá , toàn cầu hoá kinh tế . Sự phát triển mạnh mẽ như vũ bão của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ trên thế giới ở cuối thế kỷ 20 hiện nay và cả trong tương lai đã tạo thời cơ mới và thách thức mới đối với các doanh nghiệp nói chung và công ty Da giầy Hà Nội nói riêng . Đối với công ty Da giầy Hà Nội cơ hội có nhiều nhưng thách thức cũng không phải là ít . Một trong những thách thức đó là xuất phát từ quy luật cạnh tranh . Nó vừa là động lực nhưng đồng thời cũng là nguy cơ đe doạ sự sinh tồn của công ty . Để thích ứng với nền kinh tế thị trường đảm bảo phát triển nhanh và vững mạnh thì một yêu cầu nhất thiết đặt ra cho công ty là không ngừng nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. Công ty da giầy Hà Nội đã và đang thực hiện tốt công tác đó và đặc biệt là đạt lợi nhuận cao .


Thông tin chi tiết
Số lượt xem
1660 Lượt xem
Cú pháp nhắn tin
Ngày đưa lên
Đăng ngày 06-05-2012 05:36:00 PM
Mã Tài liệu
KC139
Tổng điểm Đánh giá
0 điểm
Chia sẻ
Cho điểm tài liệu này
1 2 3 4 5
Đặt hàng
                       II.  Nội dung
1.  Giới thiệu về công ty Da giầy Hà Nội .
          Công ty Da giầy Hà Nội là doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của tổng công ty Da giầy Việt Nam . Công ty có nhiệm vụ sản xuất kinh doanh các loại giầy dép . Công ty có tư cách pháp nhân , có quyền và nghĩa vụ dân sự theo quy định , tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh trong số vốn do Công ty quản lý , có con dấu riêng để giao dịch , có tài sản và các tập trung được mở tại ngân hàng thương mại theo quy định của nhà nước . Công ty có quyền tự chủ kinh doanh , tự chủ tài chính , chịu sự ràng buộc về quyền lợi và nghĩa vụ với Tổng công ty theo điều lệ tổ chức và hoạt động , quy chế tài chính của Tổng công ty . Trụ sở của công ty hiện nay ở 409 đường Nguyễn Tam Trinh - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội . Đây vừa là nơi giao dịch đồng thời cũng là nơi sản xuất của công ty.
Quá trình hình thành và phát triển của công ty được chia thành nhiều giai đoạn gắn liền với sự phát triển và sự chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế của nhà nước . Bước vào nền cơ chế thị trường , bên cạnh việc phải lo đầu vào , công ty còn phải chịu sự cạnh tranh gay gắt về đầu ra với các công ty khác như : Da Sài Gòn , công ty Da Vinh…Nhu cầu tiêu thụ giảm do chất lượng hạn chế , các khách hàng truyền thống hầu hết chuyển sang  gia công bằng nguyên vật liệu của nước ngoài , sản phẩm sản xuất ra không tiêu thụ được , sản xuất phải cầm chừng . Mặt khác trang thiết bị từ thời Pháp vào những năm 60 tới nay đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng để sản xuất . Do vậy , để cải thiện tình hình trên năm  1994 công ty đã đưa vào một dây chuyền thuộc da hoàn chỉnh và một số thiết bị nhập từ Italia vào lắp đặt . Sản lượng công ty đã tăng lên :
-         Sản lượng da cứng : 25-32 tấn/năm
-         Sản lượng da mềm : 450.000 ha/năm
-         Keo CN: 25 tấn/năm                                                                             
   Thực hiện quy hoạch của Tổng công ty Da giầy Việt Nam ,công ty                 chuyển đổi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh từ thuộc da sang sản xuất kinh doanh giầy dép các loại như : giầy vải , giầy da nam nữ , dép đi trong nhà …(phần thuộc da của công ty chuyển toàn bộ cho công ty da trong Vinh) . Do vậy, tên giao dịch quốc tế của công ty là HANSHOES .
Mặc dù mới chuyển sang sản xuất giầy dép , lại trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt trên thị trường thế giới , khu vục và trong nước .Trong những năm qua, toàn bộ cán bộ công nhân viên Công ty Da giầy Hà Nội đã có nhiều cố gắng vươn lên tự khẳng định mình trong cơ chế thị trường .
 
2.Vận dụng lý luận tăng lợi nhuận vào phát triển sản xuất
    2.1. Lợi nhuận.
      Trong xã hội bất kỳ một hoạt động mua bán nào cũng có lời lãi . Trong nền kinh tế hàng hoá , mỗi doanh nghiệp bỏ vốn kinh doanh , sản xuất ra sản phẩm khi đưa vào lưu thông cũng có tham vọng thu được lợi nhuận cao .
      Trong xã hội tư bản, giá trị thặng dư là do lao động của công nhân làm thuê tạo ra trong quá trình sản xuất , là nguồn gốc thu nhập của tất cả các giai cấp bóc lột trong xã hội tư bản . Nhà tư bản không hao phí lao động bản thân vào sản xuất hàng hoá , mà chỉ bỏ tư bản vào đó nên nhà tư bản chỉ quan tâm đến hiệu quả tư bản bỏ vào sản xuất .
     Chi phí sản xuất hàng hoá gồm có những chi phí về tư bản khả biến (C+V) , tức là những chi phí về tư liệu sản xuất và tiền lương công nhân . Đối với nhà tư bản để sản xuất ra hàng hóa tốn bao nhiêu là tính theo tư bản đã chi phí; đối với xã hội hàng hoá là tính theo lao động đã hao phí . Bởi vậy những chi phí để sản xuất ra một hàng hoá thấp hơn giá trị của hàng hoá ấy tức là thấp hơn những chi phí thật sự về sản xuất (C+V+m) . Chỗ chênh lệch giữa giá trị hàng hoá (những chi phí thật sự về sản xuất) và những chi phí tư bản chủ nghĩa về sản xuất , là giá trị thặng dư (m) mà nhà tư bản chiếm không .
      Khi nhà tư bản bán hàng hoá thì giá trị thặng dư biểu hiện thành một số thừa trội hơn số chi phí sản xuất . Khi xác định lỗ lãi của xí nghiệp , nhà tư bản so sánh số thừa đó với tư bản đã ứng trước . Giá trị thặng dư , so sánh với tổng tư bản ứng trước là lợi nhuận . Vậy lợi nhuận là một hình thức biến tướng của giá trị thặng dư ,được quan niệm là con đẻ của toàn bộ tư bản ứng trước.
      2.2. Các yếu tố làm tăng lợi nhuận của một doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.
        * Chi phí sản xuất:                                                                                                                                Trong nền kinh tế thị trường , lợi ích kinh tế trở thành động lực mạnh mẽ , là mục tiêu hàng đầu đối với các doanh nghiệp . Lợi nhuận được xem là mục tiêu , là khát vọng của mỗi doanh nghiệp . Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất là sản xuất và cung cấp các sản phẩm nhằm thoả mãn nhu cầu của người tiêu dùng và thu lợi nhuận , để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh thì các doanh nghiệp cần phải có 3 yếu tố có bản đó là : đối tượng lao động , tư liệu lao động và lao động .
-         Đối tượng lao động :là những vật do con người tác động vào nó để biến đổi nó cho phù hợp với nhu cầu của mình như : nguyên , nhiên vật liệu .
-         Tư liệu lao động : là những vật hoặc hệ thống vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự hoạt động của con người để tác động vào đối tượng lao động nhằm biến đổi đối tượng lao động đó (máy móc, thiết bị) .
-         Lao động là hoạt động có mục đích , có ý thức của con người nhằm thay đổi những vật trong tự nhiên cho phù hợp với nhu cầu của bản thân con người .
Đối với mỗi ngành , lĩnh vực các yếu tố này tham gia vào quá trình sản xuất theo những mức độ khác nhau và hình thành nên  những khoản chi phí tương ứng. Các chi phí mà doanh nghiệp chi ra cấu thành nên giá trị sản phẩm bao gồm 3 bộ phận : C+V+m
Trong đó : - C : là toàn bộ giá trị tư liệu sản xuất đã tiêu hao trong quá                         trình tạo ra sản phẩm như chi phí nguyên vật liệu , khấu hao tài sản cố định…
                   - V : là hao phí hao động sống (chi phí tiền lương , tiền công)   phải trả cho người lao động tham gia vào quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm .
                   - m : là giá trị mới do lao động sống tạo ra trong quá trình    hoạt động tạo ra giá trị sản phẩm .
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại  VietTel mệnh giá 20.000đ sau đó gửi mã số thẻ cào cùng địa chỉ email của bạn và mã tài liệu KC139 đến số điện thoại: 0988.44.1615 Sau khi nhận được tin nhắn tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn và thông báo cho bạn biết
Tài liệu này không có hình ảnh khác

Tài liệu cùng loại

Tên tài liệu
 Mã tài liệu
 Ngày đăng
 Lượt xem
 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang