Chuyên cung cấp tài liệu


Từ khóa cần tìm:
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại VietTel mệnh giá 20.000đ và gửi mã thẻ cào cùng với địa chỉ Email của bạn và mã tài liệu DA270 đến số điện thoại sau đây: 0988.44.1615  

Sau khi nhận được thông tin tôi sẽ gửi tài liệu vào mail cho bạn ngay và thông báo cho bạn biết

Quản trị nhân sự tại công ty cơ khí Hà Nội

Quản trị nhân sự quả là một lĩnh vực phức tạp và khó khăn không dễ như người ta thường nghĩ . Nó bao gồm nhiều vấn đề như tâm lý, sinh lý , xã hội , triết học , đạo đức học và thậm chí cả dân tộc học . Nó là một khoa học nhưng đồng thời là một nghệ thuật – nghệ thuật quản trị con người . Là một khoa học ai trong chúng ta cũng có khả năng nắm vững được . Nhưng nó lại là một nghệ thuật , mà nghệ thuật thì không phải ai cũng áp dụng được


Thông tin chi tiết
Số lượt xem
2064 Lượt xem
Cú pháp nhắn tin
Ngày đưa lên
Đăng ngày 21-06-2012 04:00:43 PM
Mã Tài liệu
DA270
Tổng điểm Đánh giá
0 điểm
Chia sẻ
Cho điểm tài liệu này
1 2 3 4 5
Đặt hàng

PHẦN I : TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

 
I. KHÁI NIỆM VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
         Quản trị tài nguyên nhân sự là sự phối hợp một cách tổng thể các hoạt động hoạch định, tuyển mộ , tuyển chọn , duy trì , phát triển , động viên và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tài nguyên nhân sự thông qua tổ chức , nhằm đạt được mục tiêu chiến lược và định hướng viễn cảnh của tổ chức .
        Tài nguyên nhân sự bao gồm tất cả mọi cá nhân tham gia bất cứ hoạt động nào của tổ chức , bất kể vai trò của họ là gì . Cơ quan tổ chức có thể là một hãng sản xuất , một công ty bảo hiểm, một cơ quan nhà nước , một bệnh viện , một viện đại học , liên đoàn lao động , nhà thờ hay hãng hàng không quân đôị … tổ chức đó có thể lớn hay nhỏ đơn giản hay phức tạp. Ngày nay tổ chức có thể là một tổ chức chính trị hay một tổ chức vận động tranh cử . Như vậy quản trị tài nguyên nhân sự gắn liền với một tổ chức bất kể cơ quan tổ chức đó có phòng hay  bộ phận quản trị nhân sự đó hay không. Quản trị tài nguyên nhân sự là một thành tố quan trọng của chức năng quản trị và nó có gốc rễ và các nhánh rộng khắp nơi trong một tổ chức
         Hình dưới đây cho ta thấy quản trị tài nguyên nhân sự hiện diện khắp mọi phòng ban . Chúng ta cần lưu ý rằng bất cứ cấp quản trị nào cũng có nhân viên dưới quyền và vì thế đều phải quản trị tài nguyên nhân sự – nghĩa là phải hoạch định , tổ chức , lãnh đạo và kiểm tra lực lượng nhân sự cú mình . Do đó , bất cứ cấp quản trị nào – từ tổng giám đốc tới quản đốc phân xưởng – cũng phải biết quản trị tài nguyên nhân sự .

 
II. SỰ CẦN THIẾT PHẢI QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP
          Ta đã biết sức lao động là một trong ba yếu tố đầu vào của sản xuất , là yếu tố trực tiếp tham gia vào các hoạt động của doanh nghiệp , là yếu tố của chi phí , là yếu tố giá thành và kết tinh giá trị trong sản phẩm , đồng thời sức lao động là yếu tố tạo ra giá trị thặng dư , tạo ra lợi nhuận . Chính vì thế doanh nghiệp muốn thành công thì phải quản lý nguồn nhân lực có hiệu quả.
           Hơn nữa, con người là chủ thể của xã hội , con người luôn vận động và phát triển, con người là một cá thể hoàn toàn độc lập có thể xác riêng , có ý thức riêng , có nhu cầu riêng , có  cá tính riêng . Mỗi người là một hệ thống nhu cầu đa phức tạp và thay đổi liên tục . Trong đó có nhu cầu được lao động , lao động là điều kiện để con người tồn tại và phát triển . Chính vì thế công tác quản trị là một hoạt động quan trọng nhất của doanh nghiệp , quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.
          Như vậy trong bất kỳ một đơn vị , một tổ chức xã hội nào thì công việc quản trị là rất cần thiết . Mà trong đó quản trị nhân lực là cốt lõi của quản trị , hay nói cách khác  “ Mọi vấn đề quản trị suy cho cùng là quản trị con người “.
III. ĐẶC ĐIỂM , CHỨC NĂNG , NHIỆM VỤ , MỤC TIÊU CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC.
1.     Đặc điểm:
Quản trị nguồn nhân lực là một bộ phận của quản lý doanh nghiệp, quản lý nguồn nhân lực chính là quản lý doanh nghiệp ứng với yếu tố con người. Đây là đặc điểm lớn nhất và chủ yếu nhất của quản lý nguồn nhân lực, chi phối toàn bộ đến các nội dung của quản lý nguồn nhân lực.
2.     Chức năng:
Quản trị nguồn nhân lực thực hiện các chức năng sau :
- Kế hoạch  hoá nguồn nhân lực cho tổ chức, là việc tuyển mộ tuyển chọn đào tạo bồi dưỡng sử dụng kích thích phát triển nguồn nhân lực, là thu hút con người gắn kết với công việc được giao phó cũng như vào các mối quan hệ qua lại giữa ngươì với người vì mục tiêu của tổ chức.
- Quản trị nhân lực  nhằm củng cố và duy  trì đầy đủ cân đối kip thời số lượng và chất lượng  nhân lực cho mọi hoạt động của tổ chức  theo đuổi  mục tiêu đã đề ra là việc tìm kiếm phát triển các phương pháp, các hình thức để con người có thể đóng góp tối đa cho tổ chức, đồng thời thông qua đó con người được phát triển toàn diện.
3. Nhiệm vụ.
- Chính sách : Bộ phận nhân viên giữ  vai trò  chủ yếu trong việc đề ra các chính sách liên quan đến nguồn nhân lực trong toàn nhân lực và bảo đảm bằng các chính sách đó đựơc thi hành trong toàn doanh nghiệp. Các chính sách này phải có khả năng giải quyết các vấn đề khó khăn và giúp các doanh nghiệp thực hiện được các mục tiêu của tổ chức.
- Cố vấn : Bộ phận nhân sự đóng vai trò tư vấn và cố vấn cho các cấp quản trị khác.
- Dịch vụ  : cung cấp dịch vụ như tuyển dụng, đào tạo và phúc lợi cho các bộ phận khác cũng là nhiệm vụ của bộ phận quản trị nhân lực.
- Kiểm tra : Bộ phận quản trị nhân lực đảm nhận các chức năng kiểm tra bằng  cách giám sát  các bộ phận khác đảm bảo thực hiện các  chính sách, các chương trình thuộc về nhân sự đã đề ra hay không.
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại  VietTel mệnh giá 20.000đ sau đó gửi mã số thẻ cào cùng địa chỉ email của bạn và mã tài liệu DA270 đến số điện thoại: 0988.44.1615 Sau khi nhận được tin nhắn tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn và thông báo cho bạn biết
Tài liệu này không có hình ảnh khác

Tài liệu cùng loại

Tên tài liệu
 Mã tài liệu
 Ngày đăng
 Lượt xem
 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang