Chuyên cung cấp tài liệu


Từ khóa cần tìm:
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại VietTel mệnh giá 20.000đ và gửi mã thẻ cào cùng với địa chỉ Email của bạn và mã tài liệu QT117 đến số điện thoại sau đây: 0988.44.1615  

Sau khi nhận được thông tin tôi sẽ gửi tài liệu vào mail cho bạn ngay và thông báo cho bạn biết

Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác quản lý hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty xuất nhập khẩu Thái Nguyên

Trong những năm gần đây do sự chuyển đổi nền kinh tế tự cơ chế quan lý tập chung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường cho nên hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp luôn phải đương đầu với những khó khăn trở ngại nhưng cơ chế này cũng tạo ra nhiều cơ hội làm giàu cho những nhà kinh doanh có tài tạo ra nhiều cơ hội làm giàu cho sản xuất kinh doanh tốt


Thông tin chi tiết
Số lượt xem
2961 Lượt xem
Cú pháp nhắn tin
Ngày đưa lên
Đăng ngày 11-01-2013 06:10:12 AM
Mã Tài liệu
QT117
Tổng điểm Đánh giá
0 điểm
Chia sẻ
Cho điểm tài liệu này
1 2 3 4 5
Đặt hàng
PHẦN THỨ NHẤT.
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP.
 
I. Khái niệm
Trong nền sản xuất hàng hoá đặc trưng lớn của sản phẩm là được sản xuất ra để bán trong quá trình lưu thông hàng hoá thì tiêu thụ là cầu nối trung gian giữa một bên là sản xuất, phân phối với một bên là tiêu dùng. Khái niệm                       tiêu thụ sản phẩm ở đây có thể xét dưới hai góc độ.
Xét về góc độ giá trị sử dụng của hàng hoá thì bán hàng là sự chuyển hoá hình thái giá trị của hàng hoá từ hàng sang tiền nhằm thoả mãn tối  đa hoá lợi nhuận.
Như vậy quá trình bán hàng kết thúc khi người bán nhận được tiền, người mua nhận được hàng và thực hiện chuyển giao quyền sở hữu về hàng hoá đó. Đây là khâu cuối cùng của kinh doanh nhằm thực hiện lợi ích kinh tế giữa sản xuất và tiêu dùng trong nền kinh tế hoá.
Xét dưới góc độ thị trường thì bán hàng là tổng thể các biện pháp về tổ chức kinh tế, kết hoạch, thực hiện nghiên cứu và nắm bắt nhu cầu thị trường tổ chức sản xuất và tiếp nhận sản phẩm. Chuẩn bị hàng hoá và xuất bán theo yêu cầu của khách hàng và chi phí nhỏ nhất.
II. Mục tiêu của tiêu thụ hàng hoá.
Cũng như hoạt động kinh doanh nói chung của doanh nghiệp hoạt động tiêu thụ cũng có mục tiêu của nó, các mục tiêu này phải phù hợp voí mục tiêu chung của doanh nghiệp đó là lợi nhuận, thế lực và an toàn trong kinh doanh như vậy tiêu thụ sản phẩm hàng hoá nhằm thoả mãn những mục tiêu sau:
 
- Thâm nhập thị trường mới
- Tăng sản lượng.
- Tăng doanh số bán hàng.
- Tìm kiếm tối đa lợi nhuận của doanh nghiệp.
- Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn kinh doanh và nguồn lực của doanh nghiệp.
- Nâng cao vị thế của doanh nghiệp  trên thị trường.
- Phục vụ khách hàng.
Các mục tiêu này là động lực thúc đẩy hoạt động tiệu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Đặc biệt mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận và tối đa hoá lợi nhuận là cái đích để doanh nghiệp theo đuổi và bằng mọi biện pháp cố gằng của mình để hoạt động tiêu thụ được tổ chức một cách hợp lý và đem lại lợi nhuận cao nhất.
III. Vai trò của hoạt động tiệu thụ hàng hoá.
1. Vai trò của hoạt động tiêu thụ hàng hoá đối với doanh nghiệp.
Trong giai đoạn hiện nay, giai đoạn ngự trị  tuyệt đối của bán hàng việc tiêu thụ sản phẩm hàng hoá luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp. Có đảm bảo được hoạt động tiêu thụ doanh nghiệp mới đạt được mục tiêu cuối cùng là thu được lợi nhuận từ đó cơ sở tích luỹ và tái sản xuất mở rộng quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trên thị trường.
Tiêu thụ hàng hoá giữ vai trò quan trọng trong việc phát triển và mở rộng thị trường, duy trì mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng.
Để có thể phát triển thì doanh nghiệp phải tiêu thụ được ngày càng nhiều sản phẩm, không những chỉ bán được ở thị trường hiện tại mà còn phải tìm cách mở rộng thị trường, tìm kiếm, xâm nhập thị trường mới, ở đây công tác tiêu thụ đóng vai trò rất lớn. Trước hết doanh nghiệp phải giữ được khách hàng rồi mới tính đến việc mở rộng thị trường do đó cần phải cải thiện mối quan hệ giữa doanh nghiệp với khách hàng. Họ phải tìm hiểu về khách hàng, biết được khách muốn gì ở doanh nghiệp để có chiến lược kinh doanh phù hợp tạo niềm tin, uy tín và khả năng tái tạo nhu cầu của con người tiêu dùng đối với doanh nghiệp.
Bán hàng là nghiệp vụ cơ bản thực hiện mục đích kinh doanh. Kết quả hoạt động bán hàng phản ánh sự đúng đắn của mục tiêu, chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời thể hiện trình độ tổ chức và năng lực điều hành cũng như thế lực của doanh nghiệp trên thương trường. Do đó, nó phản ánh một cách chận thực và hoàn thiện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên các mặt. Khi hoạt động tiêu thụ sản phẩm được củng cố càng nhiều cùng có điều kiện tích luỹ tạo điều kiện cho việc nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Thông qua việc tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp có thể bù được chi phí hoạt động, giảm thời gian dự trữ hàng hoá, giảm hao hụt, mất mát…từ đó thực hiện mục tiêu tìm kiếm và tối đa hoá lợi nhuận, tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, giải quyết được các mẫu thuẫn cơ bản trong quá trình kinh doanh và các lợi ích cơ bản giữa nhà nước, doanh nghiệp và các cá nhân người lao động.
2. Đối với xã hội.
Hoạt động bán hàng phát triển có tác động đẩy nhanh sức mua của hàng hoá trên thị trường từ đó làm cho nền sản xuất xã hội phát triển. Hoạt động bán hàng góp phần nâng cao năng suất lao động xã hội, phục vụ tiêu dùng sản xuất và đời sống.
Hoạt động bán hàng ảnh hưởng nhiều lĩnh vực trong nền kinh tế như:
+ Lĩnh vực tài chính.
+ Lĩnh vực tiền tệ.
+ Đời sống văn hoá xã hội.
IV. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ hàng hoá.
1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp.
- Tình hình cạnh tranh trên thị trường.
Trong nền kinh tế thị trường không phải chỉ có một mình doanh nghiệp kinh doanh mà bên cạnh cũng có nhiều doanh nghiệp khác cùng kinh doanh các sản phẩm cùng loại và cạnh tranh gay gắt với doanh nghiệp. Muốn thắng đối thủ cạnh tranh, doanh nghiệp phải sử dụng các biện pháp thích hợp dựa trên ưu thế riêng của mình như: Những ưu thế về vốn, cơ sở vật chất kĩ thuật…đây là yếu tố có ảnh hưởng quan trọng đối với hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp.
- Các nhân tố thuộc về khách hàng.
Trong nền kinh tế thị trường khách hàng được coi là " Thượng đế" bởi vậy sự phát triển  trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phụ thuộc vào người tiêu dùng và nhu cầu có khả năng thanh toán của họ.
Trong các nhân tố thuộc về khách hàng thì thị hiếu là nhân tố mà nhà kinh doanh phải quan tâm thường xuyên, đòi hỏi các sản phẩm của doanh nghiệp phải đáp ứng được thị hiếu của người tiêu dùng và từ đó làm động lực quan trọng kích thích mặt mẽ hoạt động tiêu thụ của doanh nghiệp. Một yếu tố đặc biệt quan trọng là mức thu nhập và khả năng thanh toán của khách hàng có tính quets định đến số lượng hàng hoá tiêu thụ của doanh nghiệp. Khi thu nhập tăng thì nhu cầu tăng, khi thu nhập giảm thì nhu cầu giảm nên doanh nghiệp cầnp hải có chính sách hợp lý.
- Các nhân tố khác.
+ Chính sách quản lý vĩ mô nhà nước.
Các chính sách thuế, luật pháp, chính sách bảo trợ, chính sách thương mại của nhà nước đối với sản xuất kinh doanh và tiêu dùng là một trong những nhân tố tác động mạnh  mẽ đến mức sản xuất và tiêu thụ. Nhà nước sử dụng các công cụ tài chính như thuế, lãi suất để khuyến khích hay hạn chế sản xuất kinh doanh tiêu dùng hàng hoá. Vì các nhân tố này tương đối rộng nên các doanh nghiệp cần lựa chọn để nhận biết tác động cụ thể sẽ tác động trực tiếp đến doanh nghiệp. Để thấy rõ điều này cần nhận biết rõ sự biến đổi của môi trường kinh doanh và ảnh hưởng của nó đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp để tiến hành các hoạt động điều chỉnh cần thiết.
+ Các yếu tố về điều kiện tự nhiên như bão lụt, thiên tai, điều kiện thời tiết, khí hậu, đặc điểm địa lý.
2. Các nhân tố thuộc  về doanh nghiệp.
- Uy tín của doanh nghiệp.
Doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm của mình trên thị trường để đạt mục tiêu lợi nhuận, nhưng để duy trì điều này thì một trong những yếu tố quyết định là phải giữ chữ tín với khách hàng vào sản phẩm của doanh nghiệp, từ đó thúc đẩy quá trình tiêu thụ sản phẩm tạo hình ảnh tốt về doanh nghiệp trong khách hàng.
- Trình độ tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của bộ máy quản trị.
Đây là một nhân tố quan trọng, tác động mạnh mẽ đến hoạt động tiêu thụ của doanh nghiệp. Nó được thể hiện thông qua các chiến lược và các phương án tiêu thụ mà bộ máy quản trị đưa ra có hiệu quả không? Có huy động đến mức tối đa nguồn lực phục vụ bán hàng không? Trong vấn đề nhân sự đặc biệt quan tâm đển việc khuyến khích bằng lợi ích vật chất đối với người lao động của doanh nghiệp để họ quan tâm hơn đến hiệu quả lao động của mình góp phần tăng năng suất bán hàng chung của doanh nghiệp.
Trang thiết bị cơ sở vật chất kĩ thuật của doanh nghiệp nói chung và nơi bán hàng nói riêng cũng là một trong những điều kiện quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ của doanh nghiệp.
V. Phương thức tiệu thụ.
Công ty xuất nhập khẩu tiêu thụ sản phẩm được thực hiện theo một số phương thức sau.
a. Phương thức tiêu thụ trực tiếp: Tiệu thụ trực tiếp là phương thức giao hàng cho người mua trực tiếp tại kho, tại các phân xưởng sản xuất (không qua kho của doanh nghiệp).
b. Phương thức tiêu thụ theo hợp đồng: Theo phương thức này bên bán chuyển hàng cho bên mua theo địa điểm ghi trong hợp đồng.
VI Các giải pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.
1. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, dự báo thị trường.
1.1 Nghiên cứu thị trường
Trong cơ chế thị trường, thị trường tạo nên môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp. Doanh nghiệp nào thích ứng cao thị có điều kiện tồn tại và phát triển. Bởi vậy, để đảm bảo khả năng thắng lợi trong cạnh tranh, tránh rủi ro thì mỗi doanh nghiệp phải hiểu biết rõ thị trường và khách hàng trên thị trường, nghĩa là phải làm tốt công tác nghiên cứu thị trường, trên cơ sở đó đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp.
- Nghiên cứu thị trường là quá trình phân tích thị trường về mặt lượng và mặt chất để trả lời câu hỏi sau.
+ Thị trường cần gì?
+ Số lượng cần bao nhiêu?
+ Chất lượng như thế nào?
+ Thời gian cần?
+ Giá cả có thể chấp nhận là bao nhiêu?
+ Những người có khả năng cung ứng và thế lực của họ?
Ngoài doanh nghiệp cần nghiên cứu các yếu tố khác của môi trường doanh nghiệp như: Môi  trường kinh tế, môi trường công nghệ, môi trường văn hoá. Đó là những thông tin cực kỳ quan trọng để đưa ra quyết định về xác định cơ cấu sản phẩm mà doanh nghiệp sẽ sản xuất kinh doanh, về tổ chức hoạt động cung ứng và bán ra của các doanh nghiệp.
Để đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường cần phải lựa chọn các phương pháp thu nhập và xử lý thông tin sao cho phù hợp với quy mô kinh doanh điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất trong điều kiện tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất kinh doanh.
1.2 Dự báo thị trường.
Dự báo thị trường là nghệ thuật khoa học tiên đoán của sự việc xảy ra trong tương lai. Nó có thể lấy dữ liệu đã qua để làm kế hoạch cho tương lại nhờ một mô hình nào đó. Nó có thể là mô hình, cách dùng chủ quan hay trực quan để tiên đoán tương lai.
Để đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm, cần dự báo được triển vọng mua hàng của khách hàng bằng các phương pháp sau:
- Dự báo định tính: là sự kết hợp giữa những yếu tố quan trọng như trực giác, kinh nghiệm của nhà quản trị.
+ Thông thường  các nhà quản trị thường lấy ý kiến hỗn hợp của lực lượng bán hah và thẩm định nó trên cơ sở đó là đi đến một dự báo tổng quát.
+ Nghiên cứu thị trường tiêu thụ bằng cách lấy ý kiến của khách hàng hiện tại cũng như khách hàng tiềm tàng cho kế hoạch tương lai của họ. Cách làm này giúp doanh nghiệp cải tiến kĩ thuật, thiết kế sản phẩm mới.
- Dự báo định lượng: Là mô hình toán học trong việc sử dụng những dữ liệu đã qua hay các biểu đồ số liệu để báo nhu cầu.
Việc dự báo thị trường có vai trò quan trọng trong kinh doanh, nó quyết định tính đúng đắn trong phương án kinh doanh được đưa ra.
2. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm
2.1 Tổ chức cửa hàng giới thiệu sản phẩm
Cửa hàng giới thiệu sản phẩm không đơn giản chì là quảng cáo, giới thiệu sản phẩm mà còn có tác dụng hướng dẫn nhu cầu, tạo uy tín và khả năng thâm nhập  thị trường của sản phẩm sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển thì việc tổ chức các cửa hàng giới thiệu sản phẩm càng tỏ ra quan trọng. Việc tăng cường quầy hàng, cửa hàng ở vị trí, địa điểm thuận lợi sẽ góp phần tích cực đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp.
2.2 Tham gia hội chợ triển lãm.
Hội chợ triển lãm là hình thức tổ chức để các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, quảng cáo có thể nắm bắt nhu cầu tiêu dùng, nhận biết những ưu thế, nhược điểm cũng như thế mạnh của sản phẩm Công ty, làm cơ sở cho việc phát triển mặt hàng mới, thị trường mới. Vì vậy, hội chợ triển lãm thực sự cần thiết cho việc tiêu thụ sản phẩm.
2.3 Tham gia các hoạt động hiệp hội.
Trong sự cạnh tranh khốc liệt của mình nền kinh tế thị trường, tham gia các hiệp hội là việc cần thiết đối với các doanh nghiệp. Thông qua đó các doanh nghiệp không những có thể quảng cáo, khuyếch trương sản phẩm của mình mà còn bảo vệ được thị trường của mình, được vệ được giá cả chống lại sự độc quyền của cạnh tranh.
2.4 Quảng cáo.
Mục đích của quảng cáo là tăng cường khả năng cạnh tranh, thu hút sự quan tâm của khách hàng với sản phẩm, giới thiệu sản phẩm mới tung ra thị trường, tác động một cách có ý thức đến khách hàng để họ mua những sản phẩm được quảng cáo. Vì thế để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm phải tổ chức tốt việc quảng cáo. Đây là một trong những "vũ khí" lợi hại để thu hút khách hàng.
2.5 Chi phí dịch vụ
Để tăng cường tiếp thị tiêu thụ sản phẩm nhằm sản xuất có hiệu quả và đảm bảo bao quyền lợi cho người lao động Công ty đã xây dựng những quy chế chi phí do giám đốc quyết định như chi phí hoa hồng mô giới, chi phí giao dịch, với mức chi từ 1 - 30% doanh số của những sản phẩm sau khi trừ đi vẫn có lãi.
Chi phí hoa hồng áp dụng với cán bộ công nhân viên và những người doanh nghiệp (trừ cán bộ quản lý doanh nghiệp, những nhân viên làm cung ứng và khách hàng được chỉ định.)
Chi phí giao dịch được tính để tính cho những khách hàng mua với số lượng lớn và có hiệu quả kinh tế cao.
Ví dụ: Ông Nguyễn Thành mua của Công ty với số lượng 8525 hòm với giá bán 4250 đồng/ cái được hưởng chiết khấu 1%.

3. Các giải pháp đối với mặt hàng kinh doanh.
3.1 Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.
Để đáp ứng được nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng trên cơ sở đó đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm các doanh nghiệp cần nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.
Việc nghiên cứu phát triển sản phẩm mới thường diễn ra theo hai con đường:
Đổi mới sản phẩm
Cải tiến sản phẩm
3.2 Các giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm
Để nâng cao chất lượng sản phẩm, trong doanh nghiệp cần phải coi trọng các yếu tố cơ bản sau đây:
- Yếu tố con người: Quyết định chất lượng quản lý và hiệu quả công việc
- Máy móc thiết bị sản xuất
- Nguyên vật liệu.
Ngoài ra phải kiểm tra chặt chẽ việc tôn trọng quá trình công nghệ của công nhân, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho họ cung cấp vật tư đúng quy cách phẩm chất đúng chủng loại theo yêu cầu sản xuất.
Áp dụng quy trình công nghệ tiên tiến đảm bảo cho máy móc hoạt động chính xác.
  3.3 Hạ giá thành sản phẩm
Mặc dù hiện nay cạnh tranh về giá cả giữ vị trí không quan trọng so với cạnh tranh về mẫu mã, kiểu dáng chất lượng nhưng giá thành vẫn có vị trí quan trọng đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh. Do vậy phấn đấu hạ giá thành là yếu tố quan trọng trong việc đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp, muốn vậy  phải  tiết kiệm tối đa chi phí.
Mục đích nhằm bảo đảm việc xác định hợp lý và tiết kiệm các loại chi phí sản xuất cho một loại đơn vị sản phẩm sử dụng triệt để các nguồn tiềm tàng trong doanh nghiệp về lao động vật tư, máy móc thiết bị, tiền vốn nhằm giảm cho phí hạ giá thành sản phẩm để tăng tích luỹ cho sản phẩm, kế hoạch này phản ánh khả năng tiết kiệm các loại chi phí trong quá trình sản xuất kinh doanh mà nói lên chất lượng sản phẩm 4 thực hiện dịch vụ sau bán.
Trong kinh tế thị trường, muốn tiêu thụ được nhiều hàng hoá phải biết chiều lòng khách hàng bằng cách nâng cao chất lượng phục vụ tạo điều kiện thuận lợi cho họ thoả mãn tối đa nhu cầu sử dụng, tái tạo nhu cầu của họ bằng hệ thống các dịch vụ sau:
Để tăng cường giữ chữ tín với khách hàng doanh nghiệp đã coi khách hàng là thượng đế Công ty thực hiện bằng nhiêù hình thức và biện pháp như đã thực hiện  đúng với khách hàng: đúng số lượng, đúng chất lượng và đúng tiến độ thời gian giao hàng, các thủ tục giấy tờ thực hiện chính sách một của để phục vụ kịp thời, chở hàng đến đúng địa điểm mà khách hàng yêu cầu, những sản phẩm mà có những vấn đề Công ty sẽ đến tận nợi để cùng tháo gỡ và giải quyết những sản phẩm chứa đủ tiêu chuẩn , mẫu mã hoặc bị hư hỏng một số sản phẩm.
 
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại  VietTel mệnh giá 20.000đ sau đó gửi mã số thẻ cào cùng địa chỉ email của bạn và mã tài liệu QT117 đến số điện thoại: 0988.44.1615 Sau khi nhận được tin nhắn tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn và thông báo cho bạn biết
Tài liệu này không có hình ảnh khác
Số ký tự được gõ là 250

Tài liệu cùng loại

Tên tài liệu
 Mã tài liệu
 Ngày đăng
 Lượt xem
 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang