Chuyên cung cấp tài liệu


Từ khóa cần tìm:
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại VietTel mệnh giá 20.000đ và gửi mã thẻ cào cùng với địa chỉ Email của bạn và mã tài liệu QT074 đến số điện thoại sau đây: 0988.44.1615  

Sau khi nhận được thông tin tôi sẽ gửi tài liệu vào mail cho bạn ngay và thông báo cho bạn biết

Giải pháp hoàn thiện kế hoạch phát triển mạng lưới viễn thông tại Tỉnh Hà Giang giai đoạn 2003 - 2005

Trong thời đại thông tin xã hội loài người, nhu cầu thông tin ngày càng tăng nhanh. Viễn thông trở thành một ngành quan trọng ở bất cứ Quốc gia nào trên mọi lĩnh vực kinh tế và xã hội. Mạng viễn thông đóng vai trò như cầu nối để trao đổi thông tin giữa các chính phủ, các tổ chức xã hội và giữa mọi người với nhau.


Thông tin chi tiết
Số lượt xem
2059 Lượt xem
Cú pháp nhắn tin
Ngày đưa lên
Đăng ngày 23-12-2012 03:21:47 PM
Mã Tài liệu
QT074
Tổng điểm Đánh giá
0 điểm
Chia sẻ
Cho điểm tài liệu này
1 2 3 4 5
Đặt hàng

Chương I

GIỚI THIỆU BƯU ĐIỆN TỈNH HÀ GIANG

 
1. Quá trình hình thành và phát triển
          Cuối năm 1991 tỉnh Hà Giang được thiết lập sau 16 năm sáp nhập với tỉnh Tuyên Quang. Hà Giang là tỉnh vùng cao, địa hình phức tạp, núi non hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, phía bắc giáp với tỉnh Vân Nam và Quảng Đông Trung Quốc với đường biên giới dài 274 km qua 34 xã. Phía nam giáp tỉnh Tuyên Quang. Phía tây giáp với tỉnh Yên Bái và Lào Cai. Phía tây giáp  tỉnh Cao Bằng. Tỉnh Hà Giang gồm 11 đơn vị hành chính, Thị xã Hà Giang và 10 huyện : Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh, Quản Bạ, Bắc Mê, Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình, Hoàng Su Phì, Xín Mần. Diện tích tự nhiên là: 7.884Km2 dân số hơn 634.000 người (theo báo cáo thông kê năm 2002) Hà Giang có 22 dân tộc, kinh tế chậm phát triển, cơ sở vật chất công nghiệp hầu như chưa có gì. Hà Giang là một trong những tỉnh nghèo nhất được Chính phủ chọn làm điểm đầu tư cơ sở hạ tầng.
Trong bối cảnh chung như vậy, Bưu điện tỉnh Hà Giang cũng được tái lập sau 1 năm và chính thức hoạt động từ 01/01/1993 theo quyết định của Tổng Cục trưởng Tổng cục Bưu điện. Khi đó Bưu  điện tỉnh Hà Giang là đơn vị  thành viên của Tổng cục Bưu điện có hai chức năng chính là vừa tổ chức sản xuất kinh doanh và quản lý Nhà nước về các dịch vụ Bưu chính - Viễn thông trên địa bàn tỉnh.
Tháng 4-1995 Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam được thành lập theo quyết định số 249/TTG ngày 24/4/1995 của Thủ tướng chính phủ. Hoạt động theo  quyết định số 91/TTG ngày 7/3/1994 cua thủ tướng chính phủ về việc thành lập tập đoàn kinh doanh. Theo đó Tổng cục Bưu điện có quyết định 491/TCCB.LĐ ngày 14/9/1996 thành lập doanh nghiệp nhà nước  " Bưu điện tỉnh Hà Giang” .
Bưu điện tỉnh Hà Giang là một tổ chức kinh tế, là đơn vị thành viên, hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Bưu chính- Viễn thông Việt nam theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Tông công ty Bưu chính - Viễn thông Việt nam, là bộ phận cấu thành  của hệ thống tổ chức hoạt động của Tổng công ty. Hoạt động kinh doanh và hoạt động công ích cùng với các thành viên khác trong dây truyền công nghệ Bưu chính - Viễn thông liên hoàn, thống nhất cả nước. Có mối liên hệ mật thiết với nhau về tổ chức mạng lưới , lợi ích kinh tế tài chính, phát triển dịch vụ Bưu chính  Viễn thông để thực hiện những mục tiêu, kế hoạch nhà nước do Tổng công ty giao.
Bưu điện tỉnh Hà Giang
- Có tư cách pháp nhân, chịu trách nhiệm trực tiếp trước pháp luật trong phạm vi quyền hạn và nghĩa vụ được quy định tại điều lệ.
- Có điều lệ tổ chức  và hoạt động, bộ máy quản lý và điều hành.
- Có con dấu theo mẫu dấu doanh nghiệp Nhà nước.
- Được mở tài khoản ở ngân hàng và kho bạc Nhà nước
- Được Tổng công ty giao quyền quản lý vốn và tài sản tương ứng với nhiệm vụ kinh doanh và phục vụ của đơn vị . Chịu trách nhiệm về việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh và phục vụ đã được Tổng công ty giao để góp phần bảo đảm và phát triển tổng số vốn do Tổng công ty quản lý.
- Có quyền tự chủ kinh doanh theo phân cấp của Tổng công ty. Chịu sự ràng buộc về nghĩa vụ và quyền lợi đối với Tổng công ty.
- Có bảng cân đối kế toán, các quỹ xí nghiệp theo quy định của nhà nước và quy chế tài chính của Tổng công ty.
- Bưu điện tỉnh Hà Giang chịu sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Hà Giang về chấp hành pháp luật, các mặt hoạt động có liên quan đến nhiệm vụ  phục vụ nhân dân tỉnh Hà Giang và gắn nhiệm vụ phát triển Bưu chính - Viễn thông với qui hoạch kế hoạch phát triển của Tỉnh.
1.1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Bưu điện tỉnh Hà Giang quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động đã được phê chuẩn tại quyết định số: 256/QĐ - TCCB/HĐQT ngày 25/9/1996 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt nam.
1.1.1. Chức năng
-Tổ chức, xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác mạng Bưu chính - Viễn thông để kinh doanh và phục vụ theo quy hoạch, kế hoạch và phương hướng phát triển do Tổng công ty trực tiếp giao. Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo của cơ quan Đảng - Chính quyền các cấp phục vụ các yêu cầu thông tin trong đời sống, kinh tế, xã hội của các ngành và nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Giang và các nơi khác theo quy định của Tổng công ty nhằm hoàn thành kế hoạch được giao.
-Thiết kế mạng thuê bao, xây lắp ngành thông tin liên lạc.
-Kinh  doanh vật tư thiết bị chuyên ngành Bưu chính - Viễn thông
- Kinh doanh các ngành nghề khác trong phạm vi pháp luật cho phép và thực hiện nhiệm vụ Tổng công ty giao.
1.1.2. Quyền hạn của Bưu điện tỉnh Hà Giang
Thứ nhất, trong việc quản lý sử dụng các nguồn lực.
- Quản lý, sử dụng vốn, đất đai, tài nguyên và các nguồn lực khác được nhà nước và Tổng công ty giao để thực hiện chức năng của Bưu điện tỉnh Hà Giang đã nêu trên.
- Phân cấp lại cho các đơn vị trực thuộc quản lý sử dụng các nguồn lực đã được Tổng công ty giao điều chỉnh nguồn lực giữa các đơn vị trực thuộc khi cần thiết cho việc hoàn thành kế hoạch và phục vụ chung của đơn vị.
- Về việc góp vốn kinh doanh.
+ Đối với các nguồn lực của Nhà nước và Tổng công ty giao, Bưu điện tỉnh Hà Giang được quyền đề xuất đối tác trong và ngoài nước, xây dựng phương án hợp tác kinh doanh trình Tổng công ty xem xét và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
+ Đối với các nguồn lực khác trừ các nguồn vốn (trừ vốn điều lệ) đơn vị được chủ động đầu tư, góp vốn liên doanh với các đối tác dưới mọi hình thức trong các lĩnh vực theo quy định của pháp luật riêng lĩnh vực kinh doanh khai thác dịch vụ mạng lưới Bưu chính - Viễn thông phải được Tổng công ty xem xét phê duyệt.
- Được quyền quyết định chuyển nhượng, thay thế,  thuê và cho thuê, thế  chấp cầm cố tài sản thuộc quyền quản lý của Bưu điện tỉnh Hà Giang theo nguyên tắc bảo toàn và  phát triển vốn, bảo đảm theo thủ tục của pháp  luật trừ những tài sản có giá trị  lớn hoặc quan trọng theo quy định của Tổng công ty.
- Được sử dụng hệ thống thông tin nghiệp vụ của Tổng công ty để điều hành nghiệp vụ theo quy định của Tổng công ty.
Thứ hai, trong việc tổ chức, quản lý, kinh doanh và phục vụ.
- Lập phương án và đề nghị Tổng công ty xem xét quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sản xuất và quản lý trực thuộc có con riêng. Quyết định tổ chức bộ máy quản lý trên cơ sở lựa chọn các mô hình tổ chức mẫu do Tổng công ty quy định.
- Tổ chức, quản lý, khai thác, điều hành, phát triển mạng lưới Bưu chính - Viễn thông theo phân cấp của Tổng công ty và những quy định quản lý Nhà nước về Bưu chính viễn thông.
- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ, trang thiết bị theo quy hoạch, kế hoạch, phương án, quy chế, quy định và hướng dẫn của Tổng công ty.
- Tham gia các tổ chức Bưu chính - Viễn thông quốc tế với tư cách đại diện cho Tổng công ty khi được Tổng công ty uỷ quyền.
- Chủ động phát  triển kinh doanh các loại hình dịch vụ Bưu chính - Viễn thông và mở rộng hoặc thu hẹp kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với khả năng kinh doanh của Bưu điện tỉnh Hà Giang nếu được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
- Tổ chức thực hiện các dự án phát triển theo kế hoạch của đơn vị và Tổng công ty giao.
- Áp dụng các định mức lao động, vật tư của Nhà nước và Tổng công ty quy định để tổ chức lao động khoa học và hạch toán trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Được xây dựng và áp dụng các định mức mà Nhà nước và Tổng công ty chưa ban hành nhưng phải báo cáo Tổng công ty.
- Lựa chọn các hình thức trả lương, phân phối thu nhập, quyết định bậc lương cho  người lao động có mức lương chuyên viên chính bậc 3/6 trở xuống trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh của đơn vị và quy chế trả lương, quy chế phân phối thu nhập  do Tổng công ty quy định.
- Được mời và tiếp khách nước ngoài đến làm việc với đơn vị về những vấn đề phù hợp với các chủ trương hợp tác quốc tế của Tổng công ty và quy định quản lý của Nhà nước. Báo cáo Tổng công ty khi có kết quả.
Thứ ba, trong lĩnh vực tài chính.
- Xây dựng kế hoạch tài chính cho phù hợp với kế hoạch tài chính của Tổng công ty giao.
- Sử dụng quỹ của Bưu điện tỉnh Hà giang để phục vụ kịp thời các nhu cầu kinh doanh. Trường hợp sử dụng vốn quỹ khác mục đích quy định phải theo nguyên tắc có hoàn trả.
- Trích lập, sử dụng các quỹ theo qui định của công ty và pháp luật của Nhà nước.
- Ký kết và thực hiện các hợp đồng với khách hàng trong và ngoài nước theo phân cấp của Tổng công ty hoặc uỷ quyền của Tổng Giám đốc.
- Được hưởng các chế độ trợ cấp hoặc chế độ ưu đãi khác của nhà nước khi thực hiện các nhiệm vụ sản xuất cung cấp dịch vụ Bưu chính - Viễn thông phục vụ an ninh quốc phòng, phòng chống thiên tai, hoạt động công ích hoặc cung cấp các sản phẩm dịch vụ theo chính sách nhà nước không đủ bù đắp chi phí cho sản xuất mà Bưu điện tỉnh Hà giang thực hiện.
1.1.3. Nhiệm vụ của Bưu điện tỉnh Hà giang
- Sử dụng có hiệu quả nguồn lực nhà nước được Tổng Công ty phân giao cho Bưu điện tỉnh Hà Giang quản lý nhằm phát triển kinh doanh và phục vụ , bảo toàn, phát triển phần vốn và các nguồn lực khác đã được giao.
- Có nhiệm vụ trả các khoản nợ mà Bưu điện tỉnh Hà giang trực tiếp vay theo quy định của pháp luật.
- Đăng ký kinh doanh và kinh doanh đúng danh mục ngành nghề đã đăng ký, chịu trách nhiệm trước Tổng Công ty về kết quả hoạt động, chịu trách nhiệm trước khách hàng và pháp luật về sản phẩm, dịch vụ do đơn vị cung cấp.
          Trình Tổng công ty phương án giá cước liên quan tới các dịch vụ do đơn vị kinh doanh.
- Phối hợp tạo điều kiện thuận lợi mọi mặt cho các đơn vị khác trong Tổng công ty.
- Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, phục vụ quốc phòng an ninh, ngoại giao, các yêu cầu thông tin liên lạc khẩn cấp. Đảm bảo các dịch vụ Bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh Hà Giang với thẩm quyền qui định của điều lệ này.
- Chịu sự chỉ đạo điều hành mạng thông tin Bưu chính-Viễn thông thống nhất của Tổng công ty.
- Xây dựng qui hoạch phát triển đơn vị trên cơ sở chiến lược, qui hoạch của Tổng công ty và phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trên địa bàn và trong lĩnh vực Bưu chính - viễn thông.
- Xây dựng kế hoạch dài, ngắn hạn phù hợp với mục tiên, phương hướng chỉ tiêu hướng dẫn của kế hoạch phát triển của toàn Tổng công ty.
- Chấp hành các quị định của nhà nước và Tổng công ty về điều lệ, thể lệ, thủ tục nghiệp vụ, qui trình, qui phạm tiêu chuẩn kỹ thuật, giá cước và chính sách giá.
- Đổi mới hiện đại hoá thiết bị mạng lưới công nghệ và phương thức quản lý trong quá trình xây dựng và phát triển đơn vị trên phương án đã được Tổng công ty phê duyệt.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, quyền lợi đối với người lao động, đảm bảo cho người lao động tham gia quản lý đơn vị .
- Thực hiện nghĩa vụ quy định của nhà nước về bảo vệ tài nguyên, môi trường, quốc phòng và an ninh quốc gia.
- Thực hiện chế độ báo cáo thống kê, báo cáo định kỳ, bất thường, chế độ kiểm toán theo quy định của Nhà nước và của Tổng công ty. Chịu trách nhiệm về tính xác thực của báo cáo.
- Chịu sự quản ký, kiểm tra, kiểm soát của Tổng công ty. Tuân thủ các qui định về thanh tra, kiểm tra của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
- Bưu điện tỉnh Hà Giang phải thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật kế toán thống kê, chế độ kế toán và báo cáo tài chính hiện hành đối với doanh nghiệp Nhà nước.
- Bưu điện tỉnh Hà Giang có trách nhiệm thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nộp thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước theo qui định của pháp luật, các khoản phải nộp về Tổng công ty theo qui định trong qui chế tài chính của Tổng công ty. Trường hợp tài sản  tại được Tổng công Tổng ty điều động theo hình thức ghi tăng, giảm vốn thì không phải nộp thuế trước bạ, các bán thành phẩm luân chuyển nội bộ với các đơn vị thành viên vủa Tổng công ty để phục vụ sản xuất và các dịch vụ Bưu chính - Viễn thông thì không phải nộp thuế doanh thu.
1.2. Qui mô
          Hiện tại Bưu điện tỉnh Hà Giang được xếp là doanh nghiệp hạng II. Với tổ chức bộ máy quản lý gồm 5 phòng và 1 tổ tổng hợp thực hiện chức năng tham mưu giúp việc Giám đốc Bưu điện tỉnh trong lĩnh vực công tác chuyên môn. Với tổ chức sản xuất gồm 11 đơn vị trực thuộc: 1 Công ty Điện báo điện thoại, 1 Bưu điện thị xã và 10 Bưu điện huyện tổ chức sản xuất trên địa giới hành chính của tỉnh.
          Đến thời điểm 31.12.2002 toàn Bưu điện tỉnh có tổng số nguồn vốn kinh doanh: 38.484 triệu đồng, tổng số lao động 656 người, doanh thu đạt: 58.484 triệu đồng/ năm 2002.
2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị Bưu điện Tỉnh
2.1. Cơ cấu sản xuất
Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận như sau:
- Công ty Điện báo điện thoại: Tổ chức sản xuất và kinh doanh các dịch vụ Viễn thông trên phạm vi toàn Tỉnh.
- Trung tâm bảo dưỡng sử lý ứng cứu thông tin: Quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa thông tin mạng Viễn thông toàn Tỉnh thuộc Công ty điện báo điện thoại.
- Trung tâm chăm sóc khách hàng: Quản lý và kinh doanh đến tận khách hàng trong phạm vi toàn Tỉnh.
- Các Đài viễn thông: Quản lý điều hành một số trạm theo tổ chức của Công ty điện báo điện thoại.
- Các Trạm Viễn thông: Quản lý, vận hành và trực thông tin 24/24 giờ theo qui định của Ngành.
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại  VietTel mệnh giá 20.000đ sau đó gửi mã số thẻ cào cùng địa chỉ email của bạn và mã tài liệu QT074 đến số điện thoại: 0988.44.1615 Sau khi nhận được tin nhắn tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn và thông báo cho bạn biết
Tài liệu này không có hình ảnh khác
Số ký tự được gõ là 250

Tài liệu cùng loại

Tên tài liệu
 Mã tài liệu
 Ngày đăng
 Lượt xem
 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang