Chuyên cung cấp tài liệu


Từ khóa cần tìm:
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại VietTel mệnh giá 20.000đ và gửi mã thẻ cào cùng với địa chỉ Email của bạn và mã tài liệu QT014 đến số điện thoại sau đây: 0988.44.1615  

Sau khi nhận được thông tin tôi sẽ gửi tài liệu vào mail cho bạn ngay và thông báo cho bạn biết

Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty thương mại – tư vấn và đầu tư

Trong xu thế toàn cầu hoá, tự do hoá thương mại trên toàn thế giới, nước ta đã chuyển sang nền kinh tế thị trường kể từ đại hội đảng toàn quốc lần thứ VI tháng năm 1986. Đại hội đã khẳng định “phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, có sự quản lý của Nhà Nước”. Kể từ đó nước ta đã cho phép các thành phần kinh tế tham gia sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam như thành phần kinh tế tư bản, tư nhân,...nhưng kinh tế Nhà nước vẫn phải giữ vai trò chủ đạo.


Thông tin chi tiết
Số lượt xem
2211 Lượt xem
Cú pháp nhắn tin
Ngày đưa lên
Đăng ngày 03-12-2012 05:05:00 PM
Mã Tài liệu
QT014
Tổng điểm Đánh giá
0 điểm
Chia sẻ
Cho điểm tài liệu này
1 2 3 4 5
Đặt hàng
 CHƯƠNG I:
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY THƯƠNG MẠI –
TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ TRAINCO
 
I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY THƯƠNG MẠI – TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
Công ty thương mại- tư vấn và đầu tư, có tên giao dịch quốc tế:
trading, Consutancy & Investment Company (TrainCo)
Địa chỉ: 17 Mạc Thị Bưởi Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: (084-4)6365419.
Fax: (084-4)636541; E-mail: traincovn@hotmail.com:
Tài khoản: 730203171B-Ngân hàng Đầu tư Phát triển Hà Hội.
Năm thành lập:
 Theo quyết định số 561/1998/MĐI-TCCB-QĐ ngay 30-7-1998 của tổng công ty Mía Đường I, công ty được thành lập với tên ban đầu tà Trung tâm kinh doanh thương mại dịch vụ.
Đến ngày 8-10-2001, theo quyết định số 4712/QĐ- BNN-TCCB của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, công ty được đổi tên thanh công ty kinh doanh dịch vụ xuất nhập khẩu.
 Đến ngày 24-6-2002, theo quyết định số 2384/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, công ty chính thức đổi tên thành Công Ty Thương Mại Tư Vân và Đầu Tư.
2. Các ngành nghề kinh doanh chính của công ty
 Lập dự án điều tra, quy hoạch, khảo sát điạ chất, địa hình của các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn, thủy lợi, thủy sản, dân dụng, công nghiệp hóa chất, giao thông thủy bộ, cấp thoát nước, nước sạch, vệ sinh cơ sở hạ tầng.
 Tư vấn đầu tư - xây dựng, thiết kế, lập tổng dự toán, giám sát thi công, lắp đặt thiết bị, thi công xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, thủy lợi, thủy sản, dân dụng, công nghiệp, hóa chất, giao thông thủy bộ, cấp thoát nước, nước sạch, vệ sinh môi trường, cơ sở hạ tầng.
 Tư vấn đấu thầu, lập hồ sơ mới, thầu xây lắp- mua sắm, thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế - dự toán các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, thủy lợi, thủy sản, dân dụng, công nghiệp hóa chất, giao thông thủy bộ, cấp thoát nước, nước sạch vệ sinh môi trường, cơ sở hạ tầng.
 Xử lý các chất thải, cải tạo môi trường môi sinh.
 Lập dự án điều tra, quy hoạch, khảo sát địa chất, địa hình, tư vấn đầu tư - xây dựng, thiết kế, lập tổng dự toán, giám sát thi công, lắp đặt thiết bị, thi công xây dựng tư vấn đấu thầu, lập hồ sơ mới, thầu xây lắp mua sắm, thẩm định dẹ án đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế- dự toán các công trình trạm biến áp và đường dây điện, thông tin tín hiệu anten, các công trình ống dẫn và các công trình khác.
 Hiệu chỉnh, kiểm định thiết bị điện, động lực và các thiết bị phục vụ các công trình nêu tại điểm.
 Gia công, chế tạo, chuyển giao công nghệ và vận chuyển các thiết bị phục vụ chế biến thực phẩm, nông lâm thổ sản các thiết bị phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn.
 Xây dựng, bán, cho thuê văn phòng, nhà xưởng, nhà ở, chung cư, kinh doanh kho bãi, kinh doanh xây dựng các hệ thống phần mềm, phần cứng, công nghệ thông tin.
 Liên kết, sản xuất, thu mua, bảo quản, chế biến, cung ứng, trồng trọt giống cây trồng, vật liệu, kinh doanh vật tư nông nghiệp.
 Kinh doanh rượu bia nước giải khát, kinh doanh bất động sản, tư vấn đầu tư xây lắp, sản xuất kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng, sản xuất bánh kẹo, sản xuất kinh doanh bao bì các loại.
 Kinh doanh thương nghiệp dịch vụ kỹ thuật mía đường, cung ứng vật tư, hàng hóa phục vụ công nghiệp chế biến đường, xuất khẩu trực tiếp các sản phẩm do tổng công ty sản xuất va kinh doanh, nhập khẩu trực tiếp các nguyên liệu, vật tư máy móc, thiết bị phụ tùng phục vụ sản xuất, chế biến ngành mía đường.
II. CÁC ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT CHỦ YẾU ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY
1. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban trong công ty
Công ty gồm các phòng ban sau
- Bộ điều hành (Ban giám đốc) gồm: một giám đốc, hai đến ba phó giám đốc.
- Các phòng ban gồm
+ Phòng kinh tế tổng hợp
+ Phòng tài chính kế toán
+ Phòng kinh doanh I (những máy móc thiết bị, phụ tùng- XNK, vật liệu, hóa chất…)
+ Phòng kinh doanh II (các sản phẩm của ngành mía đường)
+ Phòng tư vấn đầu tư
+ Phòng xây lắp và quản lý dự án
+ Xí nghiệp sản xuất
+ Xí nghiệp dịch vụ
+ Xí nghiệp giống và chế biến
+ Các chi nhánh
2.1 Phòng kinh tế tổng hợp
(Bao gồm các bộ phận: Tổ chức - hành chính quản trị- kế hoạch)
* Chức năng
+ Kế hoạch:
- Trung tâm xây dựng và điều hành kế hoách sản xuất, kinh doanh của công ty.
- Bàn bạc thỏa thuận với phòng kinh doanh, các đơn vị trực thuộc về các điều khoản và tỷ lệ giao khoán theo từng hợp đồng, mặt hàng cụ thể để trình giám đốc công ty xem xét và ra quyết định.
- Kiểm tra đôn đốc tiến độ thực hiện các hợp đồng kinh tế của các phòng kinh doanh, đơn vị trực thuộc.
- Thông tin kinh tế thị trường trong nước và quốc tế.
+ Tổ chức hành chính- lao động tiền lương.
- Đầu mốc giao tiếp, quản lý hành chính, lao động tiền lương, giải quyết các chế độ chính sách, bảo vệ nội bộ và đối ngoại.
+ Tổng hợp
- Tổng hợp các hợp đồng giao dịch trong kỳ, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra để trình ban lãnh đạo xem xét và xử lý
* Nhiệm vụ
+ Bộ phận kế hoạch
- Xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh tháng, quí, năm của công ty.
- Xây dựng hệ thống các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật của công ty.
- Xây dựng kế hoạch cung ứng vật tư, kế hoạch luân chuyển hàng hóa.
- Xây dựng tổng hợp các hợp đồng kinh tế của các bộ phận nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc.
- Xây dựng các quy định kiểm tra xuất nhập vật tư, hàng hóa.
- Tổng hợp và phân tích tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất- thương mại theo định kỳ tháng, quí, năm.
- Lưu trữ tài liệu: Hợp đồng, chứng từ, sổ sách, tài liệu kinh tế kỹ thuật.
- Thu thập thông tin kinh tế thị trường, giá cả trong nước và quốc tế phục vụ cho kinh doanh của công ty.
+ Bộ phận tổ chức hành ch ính- lao động tiền lương
- Phân công và tổ chức
Xếp đặt nơi làm việc, quản lý mặt bằng văn phòng.
Lập qui trình công tác khối phòng ban nghiệp vụ.
Xếp lịch làm việc, lập bảng phân công phối hợp công tác của cán bộ đầu ngành.
Kiểm tra đôn đốc thực hiện nội dung các công việc trong tuần, tháng, quí.
Quản lý nhân sự ( đề xuất, sắp xếp và điều chuyển, lưu trữ hồ sơ cán bộ)
Tổ chức tổng hợp việc xếp nâng lương, nâng bậc hàng năm.
Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công nhân viên hàng năm và dài hạn theo qui định của tổng công ty.
Thực hiện các chế độ chính sách theo qui định hiện hành của nhà nước và tổng công ty.
Theo dõi công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật trong công ty.
Quản lý và báo cáo các chế độ cho người lao động ( BHXH, BHYT…)
- Quản lý công việc văn phòng:
Tiếp nhận, phân loại, xử lý các văn bản trình lãnh đạo giải quyết.
Xây dựng các nguồn tư liệu, tổ chức thu thập, cập nhật và phân loại tài liệu
Lên phương án mua sắm trang thiết bị văn phòng trình giám đốc công ty phê duyệt.
Quản lý phương tiện, thiết bị và dụng cụ hành chính.
Tổ chức quản lý đảm bảo vệ sinh môi trường, y tế, dịch vụ khác. Phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động.
Thư ký và biên bản hội họp
- Bảo vệ nội bộ công ty.
-Công tác đối ngoại.
Đề nghị.
Tổ chức việc qui định để lãnh đạo tiếp với cán bộ các cơ quan nhà nước, bộ ngành và địa phương, đầu mối quan hệ tổ chức công đoàn
+ Tổng hợp
-    Tổng hợp kế hoạch kinh doanh, tình hình hoạt động chung của từng bộ phận, việc thực hiện các hợp đồng kinh tế đã ký kết
- Tổng hợp định kỳ các phần việc của từng cá nhân theo qui định của công ty.
- Tổng hợp và thống kê diễn biến của thị trường liên quan đến hoạt động của công ty.
2.2. Phòng tài chính kế toán
* Chức năng:
- Phòng kế toán tài vụ: là một cơ cấu của bộ máy quản lý của công ty, có chức năng chủ yếu tham mưu giúp lãnh đạo công ty thực hiện toàn bộ công tác tài chính, kế toán, thống kê, hạch toán trong công ty theo đúng chế độ hiện hành.
- Kiểm tra tính pháp lý của các hợp đồng kinh tế, phối hợp với phòng kinh doanh và các đơn vị phụ thuộc, thanh quyết toán các hợp động kinh tế, tuân thủ theo quy chế tài chính của tổng công ty và các chế độ tài chính nhà nước ban hành.
* Nhiệm vụ và quyền hạn
- Xây dựng kế hoạch dài hạn, hàng năm, ngắn hạn và thực hiện kế hoạch tài chính gắn với kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.
- Lập phương án, kế hoạch, huy động vốn, quản lý, theo dõi việc sử dụng nguồn vốn có hiệu quả.
- Lập kế hoạch tiền mặt giao dịch với ngân hàng để phục vụ kịp thời yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty.
- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện quản lý sử dụng các quỹ của công ty.
- Lập báo cáo thu chi tài chính và thực hiện chế độ tài chính của tổng công ty và nhà nước ban hành một cách đầy đủ, trung thực chính xác và đúng luật.
- Thực hiện và chịu trách nhiệm trước giám đốc công ty và pháp luật về việc kiểm tra thủ tục, nguyên tắc lưu trữ chứng từ thu chi tiền mặt chuyển khoản thu chi tài chính, hạch toán và phân tích hoạt động kinh tế theo các quy định hiện hành giúp cho việc sản xuất kinh doanh có hiệu quả.
- Giúp giám đốc công ty trong việc quản lý thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hạn chế tối đa các khoản chi tiêu không cần thiết, không hiệu quả trong công ty.
- Ghi chép chính xác và trung thực số liệu phản ánh tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn, quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình sử dụng kinh phí của công ty.
- Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch thu chi tài chính, thực hiện nghiêm chỉnh thu nộp, thanh toán, kiểm tra việc giữ gìn và sử dụng các loại tài sản vật tư, tiền vốn kinh phí theo nguyên tắc quản lý tài chính của nhà nước.
- Tổ chức cung ứng vốn thỏa mãn nhu cầu kinh doanh trên cơ sở khả năng hoàn vốn, lợi nhuận và sự tín nhiệm.
- Soạn thảo và đề xuất các định mức chi phí chung, định mức khoán quản, lương, phụ cấp, chi phí quản lý, thưởng phạt…theo phương án kinh doanh.
- Tham gia lập các phương án kinh doanh, tham gia thành viên hội đồng duyệt các phương án kinh doanh của công ty.
- Kế toán trưởng phải thực hiện đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm của mình theo điều lệ kế toán trưởng trong xí nghiệp quốc doanh.
- Tùy theo yêu cầu và nhiệm vụ được giao trong từng thời gian, giám đốc sẽ quy định cụ thể về tổ chức và biên chế của bộ phận. Các cán bộ phải có trình độ chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai công việc có hiệu quả.
2.3. Phòng kinh doanh I
a, Chức năng
Phòng kinh doanh máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế và dịch vụ nghiên cứu vật liệu hóa chất ( gọi tắt là phòng kinh doanh 10 ) là một bộ phận trong cơ cấu bộ máy quản lý của công ty có chức năng chủ yếu:
Tham mưu cho lãnh đạo công ty trong công tác kế hoạch và tổ chức thực hiện kinh doanh các loại vật tư, máy móc thiết bị, phụ tùng thay thế và dịch vụ xuất nhập khẩu phục vụ ngành mía đường và đáp ứng nhu cầu xã hội.
Đảm bảo quá trình kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn vốn, tiết kiệm chi phí, đem lại lợi ích kinh tế, chính trị cho công ty và tổng công ty mía đường I.
b, Nhiệm vụ
Phòng kinh doanh I có nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu sau:
Lập và triển khai thực hiện kế hoach cung ứng, tiêu thụ, xuất nhập khẩu các loại máy móc thiết bị, phụ tùng thay thế đáp ứng yêu cầu xản xuất của ngành mía đường.
Nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước, tích cực tìm kiếm khách hàng hoàn thành công tác quảng cáo, tiếp thị, tổng hợp thông tin thương mại, nội địa đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, tìm kiếm và chiếm lĩnh các thị trường mới, đảm bảo tăng được sức cạnh tranh và uy tín của công ty.
Đàm phán, tìm kiếm các hợp đồng và thực hiện các hợp đồng sau khi được giám đốc kí.
Xây dựng các phương án kinh tế của các hợp đồng cụ thể.
Chuyên nghiệp hóa nghiệp vụ thương mại thông qua hoạt động tiếp thị: xây dựng hệ thống thông tin và nghiêp cứu maketinh. Phân tích và lựa chọn thị trường mục tiêu. Chiến lược chiếm lĩnh thị trường. Chiến lược phân đoạn và khu vực. Chính sách sản phẩm. chính sách giá. chính sách phân phối, chính sách phân phối. chính sach giao tiếp, khuyếch trương. đánh giá và kiểm tra các hoạt động tiếp thị.
Lập kế hoạch mua bán hàng hóa ( theo tuần, tháng, quí, năm)
Lập kế hoạch lưu chuyển hàng hóa, đặc biệt ngành hàng hóa có khối lượng giá trị và tốc độ luân chuyển lớn.
Tổ chức mua và bán: vận dụng nhiều hình thức hợp tác và cơ chế để tăng nhanh số lượng, chủng loại, chất lượng hàng hóa. Chặt chẽ về mặt nghiệp vụ, đảm bảo đúng luật, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, nâng cao uy tín của công ty.
Phải đảm bảo thu hồi vốn bán hàng theo tiến độ và cam kết .
Tổ chức tiêu thụ sản phẩm cho các đơn vị thành viên tổng công ty sản xuất.
Mở rộng đại lí, tăng cường liên kết với các đơn vị trong và ngoài nước, đặt biệt làm đại lí phân phối hàng cho các công ty, tập đoàn nước ngoài.
2.4. Phòng kinh doanh II
a, Chức năng
Phòng kinh doanh các sản phẩm của ngành mía đường  ( gọi tắt là phòng kinh doanh II) là một bộ phận trong cơ cấu quản lí của công ty có chức năng chủ yếu .
Tham mưu cho lãnh đạo công ty trong công tác kế hoạch tổ chức và thực hiện kinh doanh các sản phẩm của ngành mía đường và đáp ứng nhu cầu thúc đẩy quá trình tiêu thụ hàng hóa của các đơn vị thành viên trực thuộc Tổng Công Ty Mýa Đường I.
 Đảm bảo quá trình kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn vốn, tiết kiêmk chi phí, đem lại lợi ích về kinh tế chính trị cho công ty và tổng công ty mía đường I.
b, Nhiệm vụ
Phòng kinh doanh II có nhiệm vụ và quyền hạn  chủ yếu sau.
 Lập và triển khai kế hoạch cung ứng, tiêu thụ, xuất nhập khẩu các sản phẩm mía đường đáp ứng yêu cầu tiêu thụ sản phẩm của ngành.
 Nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước, tích cực tìm kiếm khách hàng, hoàn thành công tác quảng cáo, tiếp thị, tổng hợp thông tin thương mại, nắm bắt nhanh cơ hội kinh doanh, giữ vững và phát triển  thị trường nội địa, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. Tìm kiếm và chiếm lĩnh các thị trường mới  đảm bảo tăng được sức cạnh tranh và uy tín của công ty.
Đàm phán, tìm kiếm các hợp đồng và thực hiện các hợp đồng sau khi đã được giám đốc công ty kí.
Xây dựng các phương án kinh tế của các hợp đồng cụ thể.
 Chuyên nghiệp hóa nghiệp vụ thương mại thông qua hoạt động tiếp thị: Xây dựng hệ thống thông tin và nghiên cứu maketing, phân tích và lựa chọn thị trường mục tiêu, chiến lược chiếm lĩnh thị trường, chiến lược kích thích thị trường, chiến lược phân đoạn và khu vực. Chính sách sản phẩm, chính sách giá, chính sách  phân phối., chính sách giao tiếp, khuyếch trương. Đánh giá và kiểm tra các hoạt động tiếp thị.
 Lập kế hoạch mua bán hàng hóa, đặc biệt ngành  hàng hóa có khối lượng, giá trị và tốc độ luân chuyển lớn.
 Tổ chức mua và bán, vận dụng nhiều hình thức hợp tác để tăng nhanh số lượng chủng loại, chất lượng hàng hóa. Chặt chẽ về mặt nghiệp vụ, đảm bảo đúng luật, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, nâng cao uy tín của công ty.
 Phải đảm bảo thu hồi vốn bán hàng theo tiến độ và cam kết.
 Tổ chức tiêu thụ sản phẩm do các đơn vị thành viên tổng công ty sản xuất .
 Mở rộng đai lí, tăng cường liên kết với các đơn vị trong và ngoài nước, đặc biệt làm đại lí phân phối hàng hóa  cho các công ty, tập đoàn nước ngoài góp vốn phần đưa sản phẩm của ngành vươn ra thị trường quốc tế.
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại  VietTel mệnh giá 20.000đ sau đó gửi mã số thẻ cào cùng địa chỉ email của bạn và mã tài liệu QT014 đến số điện thoại: 0988.44.1615 Sau khi nhận được tin nhắn tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn và thông báo cho bạn biết
Tài liệu này không có hình ảnh khác

Tài liệu cùng loại

Tên tài liệu
 Mã tài liệu
 Ngày đăng
 Lượt xem
 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang