Chuyên cung cấp tài liệu


Từ khóa cần tìm:
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại VietTel mệnh giá 20.000đ và gửi mã thẻ cào cùng với địa chỉ Email của bạn và mã tài liệu KT159 đến số điện thoại sau đây: 0988.44.1615  

Sau khi nhận được thông tin tôi sẽ gửi tài liệu vào mail cho bạn ngay và thông báo cho bạn biết

Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt thuộc công ty vật liệu điện và dụng cụ cơ khí

Với doanh nghiệp thương mại đóng vai trò là mạch máu trong nền kinh tế quốc dân-có quá trình kinh doanh theo một chu kỳ nhất định là: mua-dự trữ -bán,trong đó khâu bán hàng là khâu cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh và dự trữ cho kỳ tới, mới có thu nhập để bù đắp chi phí kinh doanh và tích luỹ để tiếp tục cho quá trình kinh doanh.do đó việc quản lý quá trình bán hàng có ý nghĩa rất lớn đối với doanh nghiệp thương mại.


Thông tin chi tiết
Số lượt xem
2129 Lượt xem
Cú pháp nhắn tin
Ngày đưa lên
Đăng ngày 22-07-2012 04:02:43 PM
Mã Tài liệu
KT159
Tổng điểm Đánh giá
0 điểm
Chia sẻ
Cho điểm tài liệu này
1 2 3 4 5
Đặt hàng
PHẦN I:
 LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP
 
1.1 Sự cần thiết của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại
1.1.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại
Kinh doanh thương mại khác với hoạt động sản xuất,nó là giai đoạn sau cùng của chu trình tái sản xuất nhằm đưa sản phẩm đến tau người tiêu dùng,phục vụ nhu cầu sản xuất cũng như tiêu dùng của họ.
Thương mại được hiểu là buôn bán, tức là mua hàng hoá để bán ra nhiều hơn.như vậy hoạt động thương mại tách biệt hẳn không liên quan đến quá trình tạo ra sản phẩm như thế nào,sản phẩm được sản xuất ra từ đâu nó chỉ là hoạt động trao đổi lưu thông hàng hoá dịch vụ dựa trên sự thoả thuận về giá cả
Trong nền kinh tế thị trường hoạt động thương mại bao trùm tất cả những lĩnh vực mua bán hàng hoá tức là thực hiện giá trị hàng hoá thông qua giá cả.các doanh nghiệp kinh doanh thương mại chỉ có thể bán được hàng hoá thông qua thị trường.thị trường là nơi kiểm nghiệm,là thước đo cho tất cả các mặt hàngkinh doanh của các doanh nghiệp thương mại.
Hoạt động thương mại có ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất và trên thực tế nó ảnh hưởng tới tất cả các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của một doanh nghiệp.sở dĩ như vậy là nếu hàng hoá của doanh nghiệp sản xuất không thông qua tiêu thụ không được lưu thông trao đổi trên thị trường thì doanh nghiệp đó không tồn tại và phát triển được.
Trên thực tế các doanh nghiệp sản xuất có thể tự mình tiêu thụ được sản phẩm của mình, nhưng nếu chỉ đơn thuần như vậy thì cơ hội phát triền và khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng là chưa đủ vì vậy hoạt động kinh doanh thương mại ra đời với mục tiêu chính là phục vụ tối đa nhu cầu tiêu dùng của con người và họ chỉ chú trọng đến một việc duy nhất là mua bán được nhiều hàng.
Ở đây ta chỉ quan tâm đến công tác bán hàng bởi hoạt động nàylà hoạt động chính tạo ra lợi nhuận cho các doanh nghiệp thương mại. trong điều kiện chuyến sang nền kinh tế thị trườngở nước ta hiện nay vai trò của hoạt động thương mại ngày càng có ý nghĩa và ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp.
Hoạt động thương mại lam cho nền kinh tế sôi động hơn, tốc độ chu chuyển của hàng hoá tiền tệ diễn ra nhanh chóng hơn.
Hoạt động thương mại có ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất và trên thực tế nó ảnh hưởng tới tất cả các chỉ tiêu kinh tế của doanh nghiệp.sở dí như vậy là nếu hàng hoá của doanh nghiệp sản xuất không thông qua tiêu thụ,không được lưu thông trao đổi trên thị trường thì doanh nghiệp đó cũng không tồn tại và phát triển được.
Hoạt động thương mại là hoạt động phi sản xuất như chúng ta đã biết lưu thông không tạo ra giá trị, nhưng giá trị không nằm ngoài lưu thông.chính hoạt động lưu thông buôn bán đã kết nối được thị trường gần xa,không chỉ ở trong nước mà còn ở thị trường nước ngoài, điều đó góp phần thúc đẩy sự phát triển phồn thịnh của một quốc gia.

1        Bán hàng kết quả bán hàng và yêu cầu quản lý quá trình bán hàng

1.1.2.1. Bán hàng, kết quả bán hàng
­ Bán hàng
    Bán hàng(hay tiêu thụ hàng hoá) là giai đoạn cuối cùng của giai đoạn tuần hoàn vốn trong doanh nghiệp, là quá trình thực hiện mặt giá trị của hàng hoá trong mối quan hệ này doanh nghiệp phải chuyển giao hàng hoá cho người mua và người mua phải chuyển giao cho doanh nghiệp số tiền mua hàng tương ứng với giá trị hàng hoá đó,số tiền này gọi là doanh thu bán hàng.quá trình bán hàng được coi là hoàn thành khi có đủ 2 điều kiện sau:
-     Gửi hàng cho người mua
-     Người mua đã trả tiền hay chấp nhận thanh toán
tức là nghiệp vụ bán hàng chỉ xảy ra khi giao xong hàng,nhận được tiền hoặc giấy chấp nhận thanh toán của người mua 2 việc này có thể diễn ra đồng thời cùng một lúc hoặc không đồng thời tuỳ theo phương thức bán hàng của doanh nghiệp
­ Kết quả bán hàng
    Kết quả của hoạt động bán hàng là chỉ tiêu biểu hiện hiệu quả của hoạt động lưu chuyển hàng hoá.nó lá khoản chêch lệch khi lấy doanh thu bán hàng thuần trừ di chi phí hoạt động kinh doanh bao gồm: chi phí về giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng,chi phí quản lý doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định
1.1.2.2.yêu cầu quản lý của quá trình bán hàng
    Trong bất kể nền kinh tế nào nền kinh tế hàng hoá hay nền kinh tế thị trường.. việc tiêu thụ hàng hoá cũng là một vấn đề quan trọng, quyết định quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nó liên quan đến lợi ích sát sườn của doanh nghiệp bởi có thông qua tiêu thụ thì tính chất hữu ích của hàng hoá mới được xã hội thừa nhậnvà bên cạnh đó mới có khả năng bù đắp những chi phí bỏ ra và có lợi nhuận. Mặt khác tăng nhanh quá trình tiêu thụ là tăng nhanh vòng quay cuả vốn lưu động, tiết kiệm vốn tránh sử dụng những nguồn vốn ít hiệu quả, như vốn vay, vốn chiếm dụng đảm bảo thu hồi vốn nhanh thực hiện tái sản xuất mở rộng. Đây là tiền đề vật chất để tăng thu nhập cho doanh nghiệp, nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên
     Ngoài ra trong quan hệ với các doanh nghiệp bạn,việc cung cấp sản phẩm kịp thời, đúng quy cách phẩm chất, đúng số lượng yêu cầu sẽ giúp doanh nghiệp bạn hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất góp phần tăng lơị nhuận cho doanh nghiệp bạn tăng uy tín cho doanh nghiệp mình
     Từ những phân tich trên đây ta thấy rằng việc thực hiện tốt việc tiêu thụ hàng hoá có ý nghĩa rất quan trọng đối với doanh nghiệp. Do đó trong công tác quản lý nghiệp vụ bán hàng phải thoả mãn được các yêu cầu sau:
-        Nắm bắt theo dõi chặt chẽ từng phương thức bán hàng
-        Nắm bắt theo dõi chặt chẽ từng hàng hoá bán ra
-        Có biện pháp thanh toán, đôn đốc thu hồi đầy đủ kịp thời vốn của doanh nghiệp, tăng vòng quay vốn lưu động, thoả mãn được yêu cầu đó góp phần tăng hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp và góp phần thu cho ngân sách nhà nước, thúc đẩy nền kinh tế phát triển
1.1.3       Vai trò kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng:
   Đối với một doanh nghiệp nói chung và một doanh nghiệp thương mại nói riêng,tổ chức công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng có vai trò quan trong từng bước hạn chế được sự thất thoát hàng hoá, phát hiện được những hàng hoá chậm luân chuyển để có biện pháp xử lý thích hợp nhằm thúc đẩy quá trình tuần hoàn vốn.Các số liệu mà kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng cung cấp cho dianh nghiệp giúp doanh nghiệp nắm bắt được mức độ hoàn chỉnh về kế toán bán hàng và xác định kết qủa bán hàng từ đó tìm những biện pháp thiếu sót mất cân đối giữa khâu mua- khâu dự trữ và khâu bán để có biện pháp khắc phục kịp thời.
   Từ các số liệu trên báo cáo tài chính mà kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng cung cấp, nhà nước nắm được tình hình kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp,từ đó thực hiện chức năng quản lý kiểm soát vĩ mô nền kinh tế,đồng thời nhà nước có thể kiểm tra việc chấp hành về kinh tế tài chính và thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước.
    Ngoài ra thông qua số liệu mà kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng cung cấp, các bạn hàng của doanh nghiệp biết được khả năng mua-dự trữ-bán các mặt hàng của doanh nghiệp để từ đó có quyết định đầu tư,cho vay vốn hoặc có quan hệ làm ăn với doanh nghiệp bạn.
1.1.4.Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
     Để quản lý một cách tốt nhất đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, không phân biệt doanh nghiệp đó thuộc thành phần nào, loại hình nào, loại hình sở hữu hay lĩnh vực hoạt động nào đều phải sử dụng đồng thời hàng loạt các công cụ khác nhau, trong đó kế toán được coi là một công cụ hữu hiệu.Đặc biệt trong nền kinh tế thị trường,kế toán được sử dụng như một công cụ đắc lực không thể thiếu đối với mỗi doanh nghiệp cũng như đối với sự quản lý vĩ mô của nhà nước.chính vì vậy kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng cần thực hiện các nhiệm vụ cơ bản sau:
     -Ghi chép đấy đủ kịp thời khối lượng thành phẩm hàng hoá dịch vụ bán ra và tiêu thụ nội bộ,tính toán đúng đắn trị giá vốn của hàng đã bán,chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp và các khoản chi phí khác nhằm xác định kết quả bán hàng.
      -Kiểm tra giám sát tiến độ thực hiện,kế hoạch bán hàng,kế hoạch lợi nhuận,phân phối lợi nhuận và lỷ luật thanh toán,làm tròn nghĩa vụ đối với nhà nước.
       -Cung cấp thông tin chính xác, trung thực và đầy đủ về tình hinhg bán hàng,xác định kết quả và phân phối kết quả,phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính và quản lý doanh nghiệp.
         Như vậy công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng là công việc quan trọng của doanh nghiệp nhằm xác định số lượng và giá trị của lượng hàng hoá bán ra cũng như doanh thu và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.song để phát huy được vai trò và thực hiện tốt các nhiệm vụ đã nêu trên đòi hỏi phải tổ chức công tác kế toán thật khoa học,hợp lý đồng thời cán bộ kế toán phải nắm vững nội dung của việc tổ chức tốt công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2/NỘI DUNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.2.1.Kế toán doanh thu bán hàng
     *Doanh thu bán hàng: là tổng giá trị thực hiện cho hoạt động bán sản phẩm hàng hoá,cung cấp lao vụ dịch vụ cho khách hàng.
      Doanh thu bán hàng thường được phân biệt cho từng loại hàng,như doanh thu bán hàng hoá, doanh thu bán thành phẩm doanh thu cung cấp lao vụ.người ta còn phân biệt doanh thu theo từng tiêu thức tiêu thụ gồm bán ra ngoài và doanh thu bán hàng nội bộ.va ngoài ra doanh thu còn được xác định theo từng trường hợp cụ thể sau:
    -Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:
doanh thu bán hàng là toàn bộ số tiền bàn hàng chưa có thuế GTGT, gồm cả phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán(nếu có)
     -Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:
doanh thu bán hàng là toàn bộ số tiền bán hàng gồm cả phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán(nếu có)
      Doanh thu thuần là chênh lệch giữa doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu. giảm giá hàng bán hàng bán bị trả lại thuế tiêu thụ đặc biệt thuế xuất khẩu.
      * Tài khoản sử dụng
Để phản ánh doanh thu bán hàng kế toán sử dụng tài khoản sau đây:
 -tài khoản 511-doanh thu bán hàng. tài khoản này gồm 4 TK cấp 2
                        +TK 5111- doanh thu bán hàng hoá
+TK5112- doanh thu bán các sản phẩm
+TK5113- doanh thu cung cấp dịch vụ
+TK5114- doanh thu trợ cấp trợ giá
   -TK512: doanh thu bán hàng nội bộ.TK này được sử dụng để phản ánh tình hình bán hàng nội bộ của một doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập
    -TK512: doanh thu bán hàng nội bộ, gồm 3 TK cấp 2
+TK5121- doanh thu bán hàng hoá
+TK5122- doanh thu bán các sản phẩm
+TK5123- doanh thu cung cấp dịch vụ
     Ngoài ra kế toán còn sử dụng một số tài khoản liên quan khác như: TK111-tiền mặt,TK112- tiền gửi ngân hàng,TK131-phải thu khách hàng,TK333- thuế và các khoản phải nộp nhà nước...
     *Chứng từ kế toán sử dụng:
       -Hoá đơn(GTGT)
       -Hoá đơn bán hàng
       -Phiếu thu
       -Các chứng từ kế toán liên quan khác
     *Phương pháp kế toán và một số nghiệp vụ chủ yếu liên quan đến doanh thu bán hàng
      Khi doanh nghiệp bán sản phẩm hàng hoá thu tiền ngay, căn cứ vào giấy báo có hoặc thông báo chấp nhận thanh toán của khách hàng kế toán ghi:
                                    Nợ TK 112- tiền gửi ngân hàng
                                    Nợ TK 111- tiền mặt
                                    Nợ TK 131-  phải thu khách hàng
                                                Có TK511- doanh thu bán hàng
                                                Có TK 333- thuế và các khoản phải nộp nhà nước
                                                (TK 3331- thuế GTGT phải nộp)
    -Trường hợp bán hàng thu bằng ngoại tệ, kế toán phải quy đổi sang tiền "đồng"Việt Nam theo tỷ giá mà ngân hàng nhà nước công bố tại thời điêmt thu tiền nếu doanh nghiệp sử dụng tỷ giá thực tế.nếu doanh nghiệp ghi theo tỷ giá hạch toán thì trong kỳ doanh nghiệp sử dụng tỷ giá hạch toán.Khoản chênh lệch giữa tỷ giá thực tế và tỷ giá hạch toán được ghi ở TK 635 hoặc TK 515 và cuối năm tài chính được kết chuyển sang TK 413- chênh lệch tỷ giá hối đoái.
      -Trường hợp bán hàng đại lý, doanh nghiệp được hưởng hoa hồng và không phải kê khai tính thuế GTGT. doanh thu bán hàng là số tiền hoa hồng được hưởng.khi nhận hàng của đơn vị giao đại lý, kế toán ghi vào bên nợ TK 003- hàng hoá vật tư bán hộ, ký gửi khi bán hàng thu được tiền hoặc khách hàng đã chấp nhận thanh toán, kế toán ghi:
                        Nợ TK 111,112,131
                                    Có TK 511- doanh thu bán hàng(số tiền hoa hồng)
                                    Có TK 331- phải trả cho người bán(số tiền bán hàng trừ hoa hồng)
đồng thời ghi có TK 003- hàng hoá, vật tư nhận bán hộ ký gửi.
    -Bán hàng trả góp,kế toán ghi doanh số bán hàng thông thường ở TK 511. Số tiền khách hàng trả phải cao hơn doanh số bán thông thường, khoản chênh lệch đó được ghi vào TK 3387( doanh thu chưa được thực hiện)
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại  VietTel mệnh giá 20.000đ sau đó gửi mã số thẻ cào cùng địa chỉ email của bạn và mã tài liệu KT159 đến số điện thoại: 0988.44.1615 Sau khi nhận được tin nhắn tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn và thông báo cho bạn biết
Tài liệu này không có hình ảnh khác

Tài liệu cùng loại

Tên tài liệu
 Mã tài liệu
 Ngày đăng
 Lượt xem
 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang