Chuyên cung cấp tài liệu


Từ khóa cần tìm:
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại VietTel mệnh giá 20.000đ và gửi mã thẻ cào cùng với địa chỉ Email của bạn và mã tài liệu KT210 đến số điện thoại sau đây: 0988.44.1615  

Sau khi nhận được thông tin tôi sẽ gửi tài liệu vào mail cho bạn ngay và thông báo cho bạn biết

Tổ chức công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty cơ khí Quang Trung

Để hoà nhập với xu thế thời đại, với nền kinh tế thế giới, nền kinh tế Việt Nam đã và đang từng bước phát triển vững chắc theo cơ chế thị trường, theo định hướng XHCN. Mô hình nền kinh tế thị trường đã tạo cho mỗi doanh nhiệp sự năng động, linh hoạt, sáng tạo và cạnh tranh là vấn đề tất yếu xảy ra. Các doanh nghiệp sản xuất ngoài việc sản xuất ra sản phẩm thì phải chủ động tìm biện pháp cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng, tăng sản lượng giảm thiểu chi phí, giá thành, mở rộng thị trường, chọn kênh phân phối với mục đích tiên thụ sản phẩm và thu được lợi nhuận tối đa.


Thông tin chi tiết
Số lượt xem
1649 Lượt xem
Cú pháp nhắn tin
Ngày đưa lên
Đăng ngày 17-10-2012 09:20:22 PM
Mã Tài liệu
KT210
Tổng điểm Đánh giá
0 điểm
Chia sẻ
Cho điểm tài liệu này
1 2 3 4 5
Đặt hàng
CHƯƠNG 1

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ  CÔNG TÁC

 KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM Ở CÔNG TY CƠ KHÍ QUANG TRUNG

1.1. Ý NGHĨA CỦA THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG:

Đánh dấu bước thay đổi căn bản của nền kinh tế nước ta, năm 1986 nền kinh tế nước ta chuyển từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước, các mối quan hệ hàng hoá, tiền tệ ngày càng mở rộng và phát triển, với việc đa dạng hoá các thành phần kinh tế đã tạo sự bình đẳng cho các doanh nghiệp trước pháp luật. Đặc biệt đối với các doanh nghiệp sản xuất, trước đây trong thời kỳ bao cấp, các doanh nghiệp chủ yếu chú trọng đến khâu sản xuất theo đúng chỉ tiêu mà nhà nước giao, thì trong nền kinh tế thị trường không chỉ có khâu sản xuất mà cả khâu tiêu thụ sản phẩm, khâu này sẽ quyết định sự thành công hay thất bại của các doanh nghiệp. Do vậy, vấn đề “tiêu thụ” trở thành một nhiệm vụ quan trọng đối với bản thân mỗi doanh nghiệp nói riêng và toàn bộ nền kinh tế quốc dân nói chung.
Xét trên góc độ luân chuyển vốn thì khâu tiêu thụ sản phẩm là quá trình chuyển hoá vốn từ hình thái vật chất sang hình thái giá trị. Ta có thể xét đến quá trình tái sản xuất  giản đơn bằng sơ đồ sau:
                    -    ĐTLĐ
T  -  H  :       -   TLLĐ  ...   SX  ... H’ – T’
-         SLĐ
 
Quá trình này bắt đầu từ những đồng vốn ban đầu được dùng để mua các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất lúc này đồng vốn được chuyển hoá thành hình thái vật chất, tiếp đến qua giai đoạn sản xuất tạo ra thành sản phẩm, hàng hoá sau đó mang đi tiêu thụ, kết quả của quá trình này là thu được tiền về. Lúc này lại trở lại hình thái giá trị ban đầu, nhưng T’>T đó là mục tiêu mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải đặt ra.
Đối với quá trình sản xuất thì khâu tiêu thụ là khâu cuối cùng thực hiện giá trị và giá trị sử dụng của hàng hoá - sản phẩm sản xuất ra, quá trình tiêu thụ sản phẩm là giai đoạn cuối cùng kết thúc một chu kỳ sản xuất và mở đầu cho một chu kỳ sản xuất tiếp theo. Chu kỳ sản xuất tiếp theo sẽ là quá trình tái sản xuất mở rộng của chu kỳ trước. Chỉ có khâu tiêu thụ mới giúp cho quá trình sản xuất được thực hiện thường xuyên và liên tục.

1.1.1. Khái niệm thành phẩm và yêu cầu quản lý thành phẩm:

Sản phẩm nói chung mà các doanh nghiệp sản xuất ra để đáp ứng cho nhu cầu của nền kinh tế đều là kết quả của quá trình sản xuất. Như chúng ta đã biết sản phẩm hàng hoá của các doanh nghiệp sản xuất gồm: thành phẩm, bán thành phẩm và lao vụ - dịch vụ, trong đó thành phẩm chiếm phần lớn.
- Thành phẩm: là những sản phẩm đã được gia công chế biến xong ở bước công nghệ cuối cùng của quy trình sản xuất sản phẩm đó, đã được kiểm tra được xác nhận phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng qui định. Có thể nói thành phẩm là sản phẩm cuối cùng của quy trình công nghệ sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Bán thành phẩm: là những sản phẩm của doanh nghiệp chế tạo đã hoàn thành một bước hoặc một số bước công nghệ chế tạo, chưa qua giai đoạn chế biến cuối cùng của quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm, nhưng do yêu cầu sản xuất và tiêu thụ, nó được nhập kho thành phẩm và khi bán cho khách hàng, bán thành phẩm cũng có ý nghĩa như thành phẩm.
Giữa thành phẩm và sản phẩm có phạm vi giới hạn khác nhau, thành phẩm là kết quả của quá trình sản xuất gắn với quy trình công nghệ nhất định trong phạm vi một doanh nghiệp, còn sản phẩm chỉ nói đến kết quả của quá trình xản xuất chế ra nó, sản phẩm có thể gồm: thành phẩm và bán thành phẩm.
Việc phân định thành phẩm và bán thành phẩm chính xác sẽ giúp doanh nghiệp trong công tác hạch toán tập hợp chi phí tính giá thành.
          Bất cứ loại thành phẩm nào cũng biểu hiện trên hai mặt: số lượng và chất lượng.
         Số lượng của thành phẩm được xác định bằng đơn vị đo lường như kg, m, bộ ... còn chất lượng của thành phẩm được xác định bằng tỷ lệ % tốt, xấu hoặc phẩm cấp, thứ cấp ...
Sản xuất ra sản phẩm, hàng hoá là nhiệm vụ  quan trọng của doanh nghiệp sản xuất và ngày càng đòi hỏi sự chuyên môn hoá - đa dạng hoá cao sản phẩm của doanh nghiệp có thể là thành phẩm, bán thành phẩm, nếu doanh nghiệp sản xuất không hoàn thành kế hoạch sản xuất sản phẩm thì không những ảnh hưởng đến bản thân doanh nghiệp nói riêng mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị kinh tế khác.
Mặt khác, trong mỗi doanh nghiệp sản xuất, khối lượng thành phẩm sản xuất hoàn thành trong từng thời kỳ là cơ sở để đánh giá quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tỷ trọng cung ứng sản phẩm của doanh nghiệp là căn cứ để chứng minh rằng doanh nghiệp có hoàn thành kế hoạch sản xuất hay không hoàn thành ở mức độ nào. Đồng thời qua đó chúng ta phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp, quyết định đến các mối quan hệ kinh tế trong nội bộ doanh nghiệp. Cũng như các đối tượng khác có liên quan.
       Thành phẩm là thành quả lao động sáng tạo của toàn thể cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp, đồng thời cũng là tài sản XHCN cần phải được bảo vệ an toàn. Vì vậy để quản lý chặt chẽ thành phẩm doanh nghiệp cần làm tốt hai mặt sau:
         - Về mặt số lượng: Phải thường xuyên phản ảnh giám đốc tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, tình hình nhập - xuất - tồn kho thành phẩm, phát hiện kịp thời hàng hoá ứ đọng tồn kho để tìm ra biện pháp tiêu thụ nhanh chóng.
- Về mặt chất lượng: Để duy trì - phát triển trong nền kinh tế thị trường mà đòi hỏi sức cạnh tranh ngày càng cao thì điều cốt lõi của mỗi doanh nghiệp là chữ “Tín” trên thị trường. Do vậy mỗi doanh nghiệp cần phải làm tốt công tác kiểm tra, phân cấp chất lượng sản phẩm và có chế độ bảo quản riêng đối với từng loại sản phẩm nhất là các sản phẩm yêu cầu chất lượng cao, dễ hư hỏng kịp thời phát hiện các mặt hàng kém phẩm chất, lạc hậu, lỗi thời loại ra khỏi quá trình sản xuất.

1.1.2. Tiêu thụ thành phẩm và yêu cầu quản lý:

Tiêu thụ thành phẩm hay còn gọi là bán hàng, là quá trình trao đổi để thực hiện giá trị của hàng hoá, thông qua tiêu thụ, hàng hoá sẽ chuyển từ hình thái hiện vật sang hình thái giá trị và kết thúc một vòng chu chuyển vốn của doanh nghiệp.
        Trong giai đoạn hiện nay, tiêu thụ sản phẩm là vấn đề quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Thông qua tiêu thụ thành phẩm doanh nghiệp mới bù đắp được chi phí sản xuất đã bỏ ra như: CPNVL, CPNC, CPSXC, chi phí ngoài sản xuất gồm chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. Để tiếp tục thực hiện chu kỳ sản xuất mới, đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sẽ góp phần tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn, tiết kiệm vốn cho doanh nghiệp, qua đó nói lên được hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp là cao hay thấp.
Đối với các bạn hàng của doanh nghiệp, việc cung cấp sản phẩm kịp thời, đúng quy cách phẩm chất, đúng số lượng theo yêu cầu sẽ giúp cho doanh nghiệp giữ chữ “Tín” và thu được lợi nhuận. Do đó việc quản lý tiêu thụ thành phẩm là rất cần thiết và quan trọng.
Để quản lý tốt khâu tiêu thụ cần phải tổ chức theo dõi, phản ánh và giám đốc chặt chẽ quá trình tiêu thụ, ghi chép đầy đủ, kịp thời. Khối lượng sản phẩm tiêu thụ, giá bán, phương thức thanh toán theo đúng hợp đồng đã ký kết và thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.
Trong điều kiện nền kinh tế hiện nay, ngoài việc hoàn thành tốt kế hoạch tiêu thụ theo hợp đồng kinh tế đã ký kết, các doanh nghiệp còn phải làm tốt công tác mở rộng - nghiên cứu thị trường, đáp ứng kịp thời nhu cầu thay đổi thị hiếu của người tiêu dùng. Đồng thời doanh nghiệp phải tổ chức hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm một cách khoa học - hợp lý theo đúng qui định chế độ và chuẩn mực của Bộ Tài chính.
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại  VietTel mệnh giá 20.000đ sau đó gửi mã số thẻ cào cùng địa chỉ email của bạn và mã tài liệu KT210 đến số điện thoại: 0988.44.1615 Sau khi nhận được tin nhắn tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn và thông báo cho bạn biết
Tài liệu này không có hình ảnh khác

Tài liệu cùng loại

Tên tài liệu
 Mã tài liệu
 Ngày đăng
 Lượt xem
 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang