Chuyên cung cấp tài liệu


Từ khóa cần tìm:
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại VietTel mệnh giá 20.000đ và gửi mã thẻ cào cùng với địa chỉ Email của bạn và mã tài liệu KT223 đến số điện thoại sau đây: 0988.44.1615  

Sau khi nhận được thông tin tôi sẽ gửi tài liệu vào mail cho bạn ngay và thông báo cho bạn biết

Tổ chức công tác kế toán lao động, tiền lương

Trong công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển, đòi hỏi người quản lý doanh nghiệp phải nang động, sáng tạo, vận dụng những khả năng sẵn có của mình và nắm bắt được cơ chế thị trường một cách linh hoạt, kịp thời để hạch toán linh hoạt, kịp thời để hạch toán kinh doanh. Bởi hạch toán kế toán là công cụ sắc bén không thể thiếu được trong quản lý kinh tế tài chính của các đơn vị cũng như trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế quốc dân ở nước ta hiện nay.


Thông tin chi tiết
Số lượt xem
1790 Lượt xem
Cú pháp nhắn tin
Ngày đưa lên
Đăng ngày 19-10-2012 02:21:12 PM
Mã Tài liệu
KT223
Tổng điểm Đánh giá
0 điểm
Chia sẻ
Cho điểm tài liệu này
1 2 3 4 5
Đặt hàng
PHẦN I
KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI MỸ ĐỨC
 
I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI MỸ ĐỨC
1. Sự ra đời của Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Mỹ Đức
- Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Mỹ Đức được UBND tỉnh Hà Tây ra quyết định thành lập số 414/QĐ-UB ngày 10 tháng 10 năm 1974.
(Tiền thân là xí nghiệp thủy nông - Mỹ Đức) đến tháng 12 năm 1998 thì Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Mỹ Đức được chuyển sang doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích gọi là "Công ty khai thác công trình thuỷ lợi".
- Theo quyết định số 146/1998/QĐ- UB ngày 31 tháng 12 năm 1998 với nhiệm vụ chính là quản lý khai thác công trình thuỷ lợi trong huyện, đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, là doanh nghiệp quốc doanh hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính được nhà nước cấp vốn và vay vốn ngân hàng để sản xuất kinh doanh. Có trụ sở ở thị trấn Tế Tiêu với ngành nghè kinh doanh chính là vận hành toàn bộ hệ thống công trình thuỷ lợi tưới tiêu nước cho nông nghiệp và cung cấp nước cho cơ sở kinh tế khác trong huyện theo hợp đồng dùng nước giữa công ty với HTX nông nghiệp.
Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Mỹ Đức nằm ở thị trấn Tế Tiêu về danh giới địa chính của công ty là:
+ Phía Bắc giáp đường 73 và huyện Chương Mỹ/
+ Phía Đông và phía nam giáp sông Đáy và tỉnh Hà Nam.
+ Phía Tây giáp tỉnh Hoà Bình.
Toàn huyện Mỹ Đức có 22 xã và một thị trrấn với tổng diện tích là 22.100ha, bao gồm sông ngòi, đồi, núi, trong đó có 9.455 ha đất, dân số 163.000 người. Có tới 90% sống bằng nghề nông nghiệp, ngoài ra còn có ngành nghề thủ công như dệt, trồng dâu nuôi tằm.
- Quá trình phát triển của công ty
+ Quá trình hoạt động và phát triển của công ty
Từ năm 1974 trở về trước huyện Mỹ Đức gồm có 2 hồ chứa nước, đó là hồ Tuy Lai và hồ Quan Sơn (xây dựng từ năm 1959 với khả năng tưới 600ha và hai trạm bơm dầu Đức Môn và Kim Bôi) khả năng tưới 500 ha và tiêu chủ yếu nước là tự tiêu ra sông đáy bằng các cống Đoan nữ (An Mỹ), cống gánh (Phù Lưu Tế), cống đồng dầy (Đốc Tín) không có trạm bơm tiêu. Việc quản lý công trình và điều hành do phòng thuỷ lợi đảm nhiệm.
Từ năm 1974 trở lại đây, được nhà nước đầu tư vốn mở rộng Hồ Quan Sơn và Hồ Tuy Lai đồng thời xây dựng hồ mới Vĩnh An với tổng diện tích cả 3 hồ theo thiết kế là: 11.410 m3 nước. Năng lực tưới cho diện tích 1880ha. Một số trạm bơm đầu trở thành trạm bơm điện. Và xây dựng trạm bơm Tân Độ, trạm bơm Bạch Tuyết, trạm bơm Hoà Lạc…
Từ năm 1978 đến nay thực hiện phương châm "nhà nước và nhân dân cùng làm" công ty đã xây dựng được thêm nhiều trạm bơm vừa và nhỏ.
- Thực hiện nghị quyết và quá trình phát triển của nhà nước, công ty khai thác công trình thuỷ lợi đã đạt được những thành tích đáng kể như sau:
+ Năm 1992: cá nhân và tập thể đạt danh hiệu cấp ngành:
Giám đốc: Tạ Đình Đầm
Tập thể: tổ văn phòng công ty
+ Năm 1993: UBND tỉnh tặng bằng khen thi đua sản xuất Bộ Thuỷ lợi tặng bằng khen.
Ban chấp hành Tổng liên đoàn Việt Nam tặng bằng khen
+ Năm 1994: tập thể, cá nhân đạt danh hiệu cấp tỉnh
+ Năm 1995: đơn vị, tập thể cá nhân đạt danh hiệu cấp tỉnh
+ Năm 1996: tập thể đạt danh hiệu giỏi cấp ngành
+ Năm 1997: Ban chấp hành liên đoàn tỉnh tặng bằng khen. Sở Nông nghiệp và PTNT tặng bằng khen.
+ Năm 1998 Ban chấp hành liên đoàn tỉnh tặng bằng khen
+ Năm 2001 Liên đoàn lao động tỉnh tặng cờ thi đua
+ Năm 2002:
- UBND tỉnh tặng bằng khen trong phong trào thi đua phát triển nông nghiệp nông thôn 5 năm (1997-2002).
- UBND huyện tặng giấy khen công đoàn công ty đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn 5 năm (1997-2002).
Đạt được những kết quả trên công ty phải có rất nhiều cố gắng trong quá trình quản lý cũng như trong các hoạt động.
Tiến tới 2004 Công ty khai thác công trình thuỷ lợi đang có chiều hướng mở rộng các công trình thuỷ lợi nội đồng để công ty ngày càng phát triển hơn nữa trong những năm tiếp theo.
2. Mô hình và hình thức sở hữu vốn của công ty
* Mô hình doanh nghiệp: Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Mỹ Đức thuộc loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hơn nữa lại là công ty của nhà nước cộng với vốn đi vay của công ty được tổ chức dưới dạng độc lập.
* Hình thức sở hữu vốn của công ty là: Hình thức sở hữu vốn của nhà nước.
* Công ty thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh là phục vụ sản xuất nông nghiệp, mặt hàng chủ yếu là dịch vụ tưới tiêu.
3. Tổ chức bộ máy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Mỹ Đức
a. Về lao động và thu nhập
* Về lao động
Để đáp ứng nhu cầu của công ty đồng thời hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch của đơn vị, công ty đã có một số lượng lao động là 135 công nhân (43 là nữ). Trong đó có:
+ Kỹ sư       : 8 người
+ Cao đẳng  : 5 người
+ Trung cấp : 5 người
+ Công nhân         : 110 người
+ Nhân viên : 2 người
+ Đại học    : 5 người.
Là công ty nhà nước hoạt động công ích, để đứng vững trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Công ty rất cố gắng tìm tòi, học hỏi cũng như vận dụng những kinh nghiệm của mình để phát triển công ty và đạt kết quả tốt đã được tỉnh tặng bằng, giấy khen nhiều năm đạt danh hiệu thi đua xuất sắc (kể từ 1991 đến nay).
* Về thu nhập lao động
Năm
Chỉ tiêu
1998 1999 2000 2001 2002
Tổng quỹ lương 696.342.558 648.773.100 792.114.611 1.027.377.816 979.315.977
Tiền lương bình quân 471.700 432.874 481.821 629.500 604.500
Tổng thu nhập 2.610.237.900 2.638.256.200 2.332.783.980 2.235.253.480 2.587.835.000
Thu nhập bình quân 1.600 1.800 1.600 1.400 1.800
 
Nhận xét:
Từ các số liệu tổ hợp qua bảng chỉ tiêu kinh tế của công ty ta thấy:
- Tổng quỹ lương của công ty tăng dần theo năm, vì theo chế độ quy định của nhà nước là tăng mức lương theo hệ số tối thiểu từ 140.000đ lên 180.000đ và lên tới 210.000đ.
- Tiền lương bình quân thể hiện quy mô của công ty được mở rộng. Tiền lương bình quân tăng, từ 471.700đ (1998) lên tới 604.500đ (2002). Mặc dù công ty luôn bị lỗ nhưng thường xuyên được nhà nước cấp bổ xung để đảm bảo mức lương tối thiểu cho người lao động với hệ số là 1,1.
Đến nay công ty đã hoàn thành quy mô khai thác tài nguyên nước để phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh và môi trường.
Trong những năm thực hiện cơ chế mới, đời sống cán bộ công nhân viên ngày một ổn định và nâng lên, người lao động ngày càng gắn bó với công ty. Mức thu nhập bình quân của năm 2000 là 481.821 đồng/tháng/người; năm 2001 là 629.500 đồng/tháng/người; năm 2002 là 604.500 đồng/tháng/người.
Tổng thu nhập của công ty tăng, giảm không ổn định: năm 1998-1999 là tăng từ 2.610.237.900 đồng (1998) lên 2.638.256.200 đồng (1999), đến năm 2001-2002 lại giảm xuống từ 2.332.783.980 đồng (2000) xuống 2.235.253.480 đ (2001).
Như vậy nguyên nhân sự tăng giảm không ổn định này là do năm 1998 bị lũ lụt, đến năm 1999 bị hạn hán kéo dài và năm 2000, 2001 lại bị mất mùa.
- Thu nhập bình quân lúc tăng, lúc giảm, không ổn định là do mức giá quy định của nhà nước có sự thay đổi. Năm 1998 quy định giá thu thủy lợi phí là 1.600đ/kg thóc, năm 2001 là 1400đ/1kg thóc, năm 2002 là 1800đ/1kg thóc.
b. Về cơ cấu ban giám đốc, phòng ban và các bộ phận sản xuất kinh doanh của Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Mỹ Đức - Hà Tây.
Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Mỹ Đức là đơn vị hạch toán kinh tế độc lập theo nguyên tắc tự chủ về tài chính được nhà nước cấp vốn và cho vay vốn ngân sách để hoạt động sản xuất kinh doanh. Nên việc tổ chức quản lý và phân cấp quản lý theo cấp bậc như sau:
+ Ban giám đốc: Phụ trách chung, chỉ đạo trực tiếp chung công việc sản xuất kinh doanh của đơn vị và cũng là người chịu trách nhiệm trực tiếp trước cơ quan pháp luật của nhà nước về các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.
+ Hai phó giám đốc:
- Phó giám đốc phụ trách về kỹ thuật
- Phó giám đốc phụ trách về hành chính
Việc tổ chức đoàn thể, một số công việc khác do giám đốc chịu trách nhiệm về phân việc của mình. Về phó giám đốc phụ trách kỹ thuật sản xuất, điều động chỉ đạo các cụm, trạm thuỷ nông giúp đỡ cho giám đốc lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh được thông suốt.
- Các phòng ban trong Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Mỹ Đức
+ Phòng tổ chức hành chính: Gồm 4 người có trách nhiệm điều động lao động, tuyển dụng lao động, giải quyết các chính sách về tiền lương, chế độ nghỉ hưu mất sức, bảo hiểm cho cán bộ công nhân viên chức và mọi hoạt động hành chính của công ty.
+ Phòng kế hoạch kỹ thuật: gồm 4 người có nhiệm vụ lập kế hoạch sản xuất, thiết kế các công trình nội đồng của công ty, theo dõi thống kê tình hình biến động kế hoạch, kỹ thuật sản xuất của công ty.
+ Phòng kế toán tài vụ: gồm 4 kế toán trưởng phụ trách chung, có nhiệm vụ hạch toán sản xuất kinh doanh, thanh toán quyết toán với nhà nước với khách hàng, chịu trách nhiệm về vốn cho sản xuất và cùng với phòng kế hoạch kỹ thuật quản lý theo dõi biến động tình hình vật tư, lao động, tiền lương trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân một cách thường xuyên theo quyết định. Đồng thời giám sát mọi hoạt động kinh tế phát sinh trong công ty, tình hình thanh toán nợ với khách hàng, tình hình tiêu thụ, chi phí quản lý nguồn vốn, giúp giám đốc điều hành kiểm tra kiểm soát hoạt động kinh tế của công ty, thanh toán tài chín, bảo quản lưu trữ chứng từ.
+ Đội sửa chữa công trình: gồm 6 người, có nhiệm vụ sửa chữa nhỏ các công trình như các công trình tưới, tiêu nội đồng.
Sửa chữa thay thế máy móc thiết bị hỏng và sửa chữa nhà làm việc khu công ty hỏng, toàn bộ máy móc tổ chức quản lý của Công ty khai thác công trình thuỷ lợi.
Các bộ phận sản xuất kinh doanh gồm 20 bộ phận
+ Trạm bơm Phú Yên
+ Trạm bơm Hùng Tiến
+ Trạm bơm Hội Xá
+ Trạm bơm Đốc Tín
+ Trạm bơm Bạch Tuyết
+ Trạm bơm Kim Bôi
+ Trạm bơm An Phú
+ Trạm bơm Hoà Lạc
+ Trạm bơm La Làng
+ Trạm bơm  Cống Đắm
+ Trạm bơm Bãi Giữa
+ Trạm bơm Phù Lưu Tế
+ Trạm bơm Xuy Xá
+ Trạm bơm Tân Độ
+ Trạm bơm An Mỹ
+ Trạm bơm Áng Thượng
+ Trạm bơm Mỹ Thành
+ Trạm bơm Đức Môn
+ Trạm bơm Đỗ Mơ
+ Trạm bơm Phúc Lâm.
Nhiệm vụ của các bộ phận này là cung cấp nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp trên phạm vi toàn huyện.


c. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán của công ty
- Tổ chức hạch toán tạo ra mối quan hệ có định hướng theo một trình tự xác định có giữa biện pháp thông qua nhân tố con người, nhằm đảm bảo điều kiện thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và phát huy vai trò của hạch toán kế toán trong hoạt động quản lý.
Tổ chức công tác kế toán ở Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Mỹ Đức được xây dựng trên cơ sở đảm bảo tính thống nhất giữa kế toán của quốc gia và quốc tế. Đảm bảo sự liên kết chặt chẽ giữa kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết tạo điều kiện cho việc cung cấp các thông tin kinh tế kịp thời, số liệu chính xác cho yêu cầu quản lý, đảm bảo tiến độ công việc đều ở tất cả các bộ phận kế toán của công ty.
Xuất phát từ đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý phù hợp với trình độ quản lý điều hành công việc. Công ty áp dụng hình thức kế toán tập trung, không tổ chức bộ máy kế toán riêng mà chỉ bố trí nhân viên làm nhiệm vụ thu thập, ghi chép hàng tháng và lập bảng chứng từ thu, chi của các trạm bơm rồi chuyển về phòng tài vụ để thanh toán.
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại  VietTel mệnh giá 20.000đ sau đó gửi mã số thẻ cào cùng địa chỉ email của bạn và mã tài liệu KT223 đến số điện thoại: 0988.44.1615 Sau khi nhận được tin nhắn tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn và thông báo cho bạn biết
Tài liệu này không có hình ảnh khác

Tài liệu cùng loại

Tên tài liệu
 Mã tài liệu
 Ngày đăng
 Lượt xem
 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang