Chuyên cung cấp tài liệu


Từ khóa cần tìm:
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại VietTel mệnh giá 20.000đ và gửi mã thẻ cào cùng với địa chỉ Email của bạn và mã tài liệu KT059 đến số điện thoại sau đây: 0988.44.1615  

Sau khi nhận được thông tin tôi sẽ gửi tài liệu vào mail cho bạn ngay và thông báo cho bạn biết

Thực trạng và giải pháp công tác hạch toán kế toán tại công ty cổ phần may Nam Hà

Việc hạch toán vật liệu biến động hàng ngày theo giá thực tế là một việc hết sức khó khăn phức tạp vì thường xuyên phải tính toán lại giá thực tế của mỗi nghiệp vụ nhập xuất kho.Mà nghiệp vụ nhập xuất kho thường diễn ra một cách liên tục nên công ty đã sử dụng giá hạch toán để theo dõi tình hình nhập xuất vật liệu,công cụ dụng cụ .


Thông tin chi tiết
Số lượt xem
1760 Lượt xem
Cú pháp nhắn tin
Ngày đưa lên
Đăng ngày 21-07-2012 09:37:44 AM
Mã Tài liệu
KT059
Tổng điểm Đánh giá
0 điểm
Chia sẻ
Cho điểm tài liệu này
1 2 3 4 5
Đặt hàng
I. Công tác hạch toán vật liệu và công cụ dụng cụ
1. Đánh giá vật liệu - công cụ dụng cụ.
          Việc hạch toán vật liệu biến động hàng ngày theo giá thực tế là một việc hết sức khó khăn phức tạp vì thường xuyên phải tính toán lại giá thực tế của mỗi nghiệp vụ nhập xuất kho.Mà nghiệp vụ nhập xuất kho thường diễn ra một cách liên tục nên công ty đã sử dụng giá hạch toán để theo dõi tình hình nhập xuất vật liệu,công cụ dụng cụ .
          Giá hạch toán của tưngf loại vật liệu dựa vào giá thực tế của loai vật liệu ,công cụ dụng cụ đó ở kỳ hạch toán trước mà phòng kinh doanh xác định giá hạch toán cho loại vật liệu ,công cụ dụng cụ đó trong kỳ hạch toán này.
          -Hàng ngày kế toán ghi sổ về nhập,xuất ,tồn kho vật liệu ,công cụ dụng cụ theo giá hạch toán:
 
Giá hạch toán vật liệu = Số lượng vật liệu * Đơn giá
Công cụ dụng cụ Công cụ dụng cụ nhập kho Hạch toán
 
          -Đến cuối kỳ hạch toán ,kế toán tiến hành điều chỉnh giá hạch toán thành giá thực tế theo các bước sau:
 
           +Xác định hệ số giá của từng loại vật liệu ,công cụ dụng cụ
 
Hệ số giá = Giá thực tế VL           +           Giá thực tế VL
CCDC  tồn đầu kỳ                 CCDC  nhập trong kỳ
 
Giá hạch toánVL       +           Giá hạch toán VL
CCDC tồn đầu kỳ                 CCDC nhập trong kỳ
     
 
            + Xác định giá thực tế VL ,CCDC xuất trong kỳ:
 
Giá thực tế VL = Giá hạch toán VL * Hệ số giá
CCDC xuất trong kỳ CCDC xuất trong kỳ
 
 

2. Phương pháp hạch toán tại công ty
 
          Công ty hạch toán theo phương pháp sổ số dư:
 

 
 
 
                  
            Phiếu nhập                              Thẻ kho                   Phiếu xuất

       
   
 
 
 
 
 
 

          Bảng luỹ kế nhập             Sổ số dư
          Xuất,tồn kho VL
 
 
3. Trình tự hạch toán:
          *Trường hợp nhập vật liệu
          Khi có nhu cầu về vật liệu ,phòng kinh doanh tổ chức cho cán bộ đi mua vật tư về nhập kho.Khi nhập kho ,căn cứ vào hoá đơn kiênm phiếu xuất kho của bên bán,hoá đơn GTGT ,biên bản kiểm nghiệm vật tư do bộ kiểm tra chất lượng thuộc phòng công nghệ lâp để kiểm tra chất lượng quy cách vật tư,người phụ trách bộ phận kế hoạchvật tư lập phiếu xuất kho thành 3 liên:
            +Một liên gửi lên phòng kinh doanh (kế hoạch vật tư) giữ
            +Một liên thủ kho giữ lại để ghi vào thẻ kho sau đó chuyển lên cho phòng kế toán làm căn cứ đối chiếu kiểm tra.
            +Một liên dùng để làm thủ tục thanh toán giao nhận hàng
          Ví dụ:Ngày 12/11/2001,cán bộ mua vật tư về nhập kho,căn cứ vào hoá đơn GTGT(biểu 1),biên bản kiểm nghiệm vật tư(biểu 2),bộ phận kế hoạch vật tư lập phiếu nhập kho(biểu 3).
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biểu 1
                             Hoá Đơn (GTGT)
                             Liên 2: (Giao cho khách hàng)
                             Ngày 12/11/2001
 
          Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH Nam Sơn
          Địa chỉ: 82 Nguyễn Tuân                                               Số tài khoản
          Điện thoại:  8673580                        Mã số         01-00100840
          Họ tên người mua : Anh Cường
          Địa chỉ:   198B Tây Sơn
          Đơn vị: Công ty cổ phần may Nam Hà                    Số tài khoản:
          Hình thức thanh toán:Tiền mặt                   Mã số         01-001000424-1
 
STT Tên hàng hoá ,dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1. Vải M 100 63000 6300000
2. Khuy Cái 100 92000 9200000
3. Khoá Cái 100 41000 4100000
           
           
  Cộng tiền hàng                        19600000
Thuế suất GTGT:10% Tiền thuế GTGT                      1960000
  Tổng cộng tiền thanh toán       21560000
 
 
Số tiền viết bằng chữ:Hai mươi mốt triệu năm trăm sáu mươi ngàn chẵn.
 
          Người mua hàng            Kế toán trưởng               Thủ trưởng đơn vị         
 
 
 
 
 
 
 
 

Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại  VietTel mệnh giá 20.000đ sau đó gửi mã số thẻ cào cùng địa chỉ email của bạn và mã tài liệu KT059 đến số điện thoại: 0988.44.1615 Sau khi nhận được tin nhắn tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn và thông báo cho bạn biết
Tài liệu này không có hình ảnh khác

Tài liệu cùng loại

Tên tài liệu
 Mã tài liệu
 Ngày đăng
 Lượt xem
 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang