Chuyên cung cấp tài liệu


Từ khóa cần tìm:
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại VietTel mệnh giá 20.000đ và gửi mã thẻ cào cùng với địa chỉ Email của bạn và mã tài liệu KT060 đến số điện thoại sau đây: 0988.44.1615  

Sau khi nhận được thông tin tôi sẽ gửi tài liệu vào mail cho bạn ngay và thông báo cho bạn biết

Các vấn đề về kế toán các nghiệp vụ thanh toán

Đơn vị: XN Mũ XK PHIẾU CHI Quyển số: 2 Địa chỉ: CG-HN Số: 512 Ngày 8/2/2004 Nợ: 331 Có: 111 Họ tên người nhận tiền: Công ty Hoàng Gia Địa chỉ: HN Lý do chi: Mua lưỡi trai Số tiền:8.613.000. ( Viết bằng chữ ): Tám triệu sáu trăm mười ba nghìn đồng chẵn. Kèm theo 0 chứng từ gốc Đã nhận đủ tiền Ngày 8 tháng 2 năm 2004 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Thủ quĩ Người nhận tiền


Thông tin chi tiết
Số lượt xem
1840 Lượt xem
Cú pháp nhắn tin
Ngày đưa lên
Đăng ngày 21-07-2012 09:40:57 AM
Mã Tài liệu
KT060
Tổng điểm Đánh giá
0 điểm
Chia sẻ
Cho điểm tài liệu này
1 2 3 4 5
Đặt hàng
Đơn vị: XN Mũ XK               PHIẾU CHI                      Quyển số: 2
Địa chỉ: CG-HN                                                                         Số: 512
                                                   
                                                       Ngày 8/2/2004                     Nợ: 331
                                                                                                   Có: 111
Họ tên người nhận tiền: Công ty Hoàng Gia
Địa chỉ: HN
Lý do chi: Mua lưỡi trai
Số tiền:8.613.000. ( Viết bằng chữ ): Tám triệu sáu trăm mười ba nghìn đồng chẵn.
Kèm theo 0 chứng từ gốc
Đã nhận đủ tiền
Ngày 8 tháng 2 năm 2004
Thủ trưởng đơn vị  Kế toán trưởng  Người lập phiếu  Thủ quĩ  Người nhận tiền
                                                                                
 
 
 

Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại  VietTel mệnh giá 20.000đ sau đó gửi mã số thẻ cào cùng địa chỉ email của bạn và mã tài liệu KT060 đến số điện thoại: 0988.44.1615 Sau khi nhận được tin nhắn tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn và thông báo cho bạn biết
Tài liệu này không có hình ảnh khác

Tài liệu cùng loại

Tên tài liệu
 Mã tài liệu
 Ngày đăng
 Lượt xem
 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang