Chuyên cung cấp tài liệu


Từ khóa cần tìm:
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại VietTel mệnh giá 20.000đ và gửi mã thẻ cào cùng với địa chỉ Email của bạn và mã tài liệu DA363 đến số điện thoại sau đây: 0988.44.1615  

Sau khi nhận được thông tin tôi sẽ gửi tài liệu vào mail cho bạn ngay và thông báo cho bạn biết

Tình hình thực tế và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thư ký, văn thư, lưu trữ trong các công ty ở Việt Nam

Công tác văn thư là một bộ phận gắn liền với hoạt động chỉ đạo, điều hành công việc của các cơ quan các tổ chức, nó là một hoạt động đảm bảo thông tin bằng văn bản. Phục vụ cho sự lãnh đạo và điều hành của thủ trưởng cơ quan đơn vị. Chính vì thế mà công tác văn thư được xác định là một hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước nói chung. Trong văn phòng công tác văn thư là một nội dung quan trọng không thể thiếu được, nó chiếm một phần lớn trong nội dung hoạt động của văn phòng nhằm đáp ứng và hoàn thiện để theo kịp sự phát triển của các nước trên thế giới.


Thông tin chi tiết
Số lượt xem
4552 Lượt xem
Cú pháp nhắn tin
Ngày đưa lên
Đăng ngày 10-07-2012 09:19:16 AM
Mã Tài liệu
DA363
Tổng điểm Đánh giá
15 điểm
Chia sẻ
Cho điểm tài liệu này
1 2 3 4 5
Đặt hàng
2.Công tác thư ký.
2.1 Ngành thư ký đã có mặt ở nước ta từ rất lâu đời dưới hình thức làm việc của các thư lại và các phủ huyện ngày xưa và đến tận ngày nay, khi mà ngành Thư ký đã trở nên rất quan trọng và thiết thực trong mọi lĩnh vực đời sống thì vẫn còn rất nhiều người chưa hiểu rõ về chức năng nhiệm vụ và tầm quan trọng của ngành Thư ký. Vậy khi đề cập đến nghiệp vụ thư ký văn phòng thì ta cần hiểu rõ Thư ký là gì. Vậy Thư ký là gì? Thư ký là một người trợ giúp cho thủ trưởng trong mọi lĩnh vực chuyên môn thuộc phạm vi hoạt động của văn phòng. Vậy ta thấy rằng người thư ký đã góp phần rất quan trọng trong sự thành công của công việc và là một người thư ký văn phòng người được đảm nhận một phần hoặc toàn bộ công việc đến liên quan đến lĩnh vực văn phòng một lĩnh phạm vi hoạt động rất rộng lớn vì thế chức năng nhiệm vụ của người thư ký văn phòng rất quan trọng.
    Và sau một thời gian được về thực tập tại công ty, qua quá trình làm việc và học hỏi em rút ra đuợc một số kinh nghiệm rất quý báu. Đây là một công ty hoạt động theo cơ chế thủ trưởng, cho nên công tác thư ký là một trong những công tác quan trọng của công ty. Chính vì vậy người thư ký phải giải phóng thủ trưởng ra khỏi những công việc phức tạp thì thủ trưởng mới có thời gian  thực hiện những công việc quan trọng. Theo Lê Nin thư ký là loại lao động để tất cả những vấn đề được chọn lọc, đánh giá sơ bộ và ông cho rằng thư ký là cái “ phin pha cà phê ” tức là thư ký phải có khả năng sàng lọc những thông tin thô để đem lại hiệu quả cao nhất trong công việc. Người thư ký càng phải hiểu rõ các chức năng và trách nhiệm của mình bao nhiêu thì thủ trưởng càng có khả năng thực hiện tốt trách nhiệm của mình bấy nhiêu. Những chức năng chính như:
        Chức năng thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến công tác văn thư < còn gọi là công tác thông tin >.
         Chức năng thuộc việc và giải quyết các công việc có liên quan trong hoạt động văn bản.
        Nói chung là một nghề thư ký thì phải biết rõ công việc của mình và phải điều khiển nó làm sao có hiệu quả tốt nhất trong công việc cũng như trong mọi lĩnh vực khác.
2.2.         Nhiệm vụ của người thư ký trong việc tiếp đãi khách.
a.     Tổ chức tiếp khách trong công ty.
 Tổ chức tiếp khách ở văn phòng: Văn phòng bố trí chỗ cho khách ngồi đợi trước khi vào làm việc với công ty. Trong phòng cần treo nội quy tiếp khách với nội dung ngắn gọn dễ hiểu và phải thông báo ngay cho thư ký biết số lượng và yêu cầu của khách đặc biệt là những vị khách quan trọng để thư ký chuẩn bị kịp thời, chu đáo trong việc tiếp khách cũng như những công việc có liên quan.
Thư ký cần năm rõ những vấn đề cụ thể trong tiếp khách để phổ biến cho các đơn vị thực hiện và duy trì.
-         Ngày giờ tiếp khách của công ty.
-         Việc tiếp khách của Giám đốc và các Phó giám đốc
-         Trường hợp khách từ xa đến ăn nghỉ tại công ty
-         Trưòng hợp tiếp nhiều khách có lãnh đạo hoặc không có lãnh đạo
-         Việc bố trí ăn ở phục vụ khách khi đến công ty
-         Nhiệm vụ của thư ký trong việc tiếp khách
 
b.     Vai trò của thư ký trong việc tiếp khách
          Vai trò của ngưòi thư ký trong việc tiếp khách rất quan trọng vì thư ký là người đầu tiên của công ty tiếp xúc với khách. ấn  tượng đầu tiên của khách đối với cơ quan là do người thư ký tạo nên, vì vậy những đánh giá tốt luôn tạo nên những thuận lợi cho những công việc tiếp theo... thư ký không chỉ làm nhiệm vụ đơn thuần là đón khách mà còn là ngưòi trực tiếp giải quyết những yêu cầu của một số lượng khách khá lớn xin gặp giám đốc.
-         Tổ chức, thoả thuận, đón nhận, sắp xếp khách với người cộng tác.
-         Ghi chép quá trình diễn biến của việc tiếp khách và bàn bạc.
-         Chuẩn bị những yêu cầu cần thiết cho yêu cầu của khách: chuẩn bị tài liệu, sắp xếp bàn trà, mua sắm các thứ cần thiết...
-         Trong những trưòng hợp cần thiết thư ký có thể vừa làm nhiệm vụ tiếp khách vừa làm nhiệm vụ phiên dịch.
 
c.      Tổ chức các buổi hẹn.
    -   Đặt chương trình cho các buổi hẹn
    Thư ký nên thưòng xuyên rà soát lại thời gian của giám đốc để thu xếp những gìơ tiếp khách cho những vị khách có lý do chính đáng, còn những trường hợp khác thì mời đến những phòng chức năng để giải quyết.
              -   Thu xếp các buổi xin hẹn.
Khách dùng nhiều phương tiện khác nhau để xin hẹn: Điện thoại, công văn ... Thư ký ghi chép đầy đủ địa chỉ, số điện thoại, chức vụ của người xin hẹn và có thể ghi tên giám đốc mà khách cần gặp.
        Các buổi xin hẹn có thể ghi ngay vào cuốn lịch để trên bàn hoặc có thể ghi vào sổ, phiếu hẹn...
        Thư ký cần phải ghi vào lịch công tác của mình tất cả các buổi xin hẹn, trong trường hợp ban lãnh đạo cần có chưong trình hoach định sẵn cho buổi tiếp kiến sắp tới thì thư ký phải ghi thật tường tận.
       Cũng có những cuộc hẹn của khách phải huỷ bỏ vì giám đốc đi công tác chưa về kịp thì thư ký cần phải biết sử dụng các phương pháp từ chối các buổi hẹn thật khéo léo, tế nhị, ngắn gọn nhưng đủ để khách hiểu và thông cảm vì sao phải từ chối cuộc hẹn.
         Ngoài ra thư ký có thể tiết kiệm thời gian trong việc tiếp khách bằng cách gửi khách đến các phòng ban hoặc có thể cung cấp cho khách những thông tin chi tiết hơn đầy đủ hơn nếu thấy phù hợp. Trong trường hợp này thư ký cần hết sức thận trọng để không ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.
        Khách đến cơ quan có nhiều loại, vì thế mà thư ký có nhiệm vụ phân biệt rõ ràng từng đối tượng: khách nội bộ, khách hàng, khách đến than phiền... công việc này đoì hỏi thư ký phải nhẹ nhàng, lịch sự dựa trên những quy định của công ty.
       Tiếp khách là công việc thường xuyên của người thư ký, đòi hỏi người thư ký phải vận dụng những hiểu biết của mình một cách sáng tạo nhất. Sau mỗi cuộc tiếp xúc phải để lại cho khách những tình cảm tốt đẹp, công việc này đòi hỏi người thư ký phải vận dụng khéo léo trong khả năng ứng sử cũng như những vốn liếng về hiểu biết của mình để mang lại cho khách cảm giác thoải mái, lòng thiện cảm đem lại hiệu quả công việc cao nhất.
 
   2.3. Tổ chức hội nghị.
   a. Lập kế hoạch hội nghị .
     Để cho hội nghị trở thành một công cụ lãnh đạo có hiệu quả thì phải lập kế hoạch hội nghị .Tất cả các hội nghị diễn ra phải có mục đích rõ rằng, được chuẩn bị kỹ lưỡng và tiến hành có hiệu quả .
      Trong bản kế hoạch hội nghị cần có những yếu tố cơ bản sau :
                          -   Tên hội nghị .
                          -   Thời gian hội nghị .
                          -   Thành phần hội nghị .
                          -    Nội dung hội nghị .
          Thư ký nắm được nội dung của các bản hội nghị để báo các với Giám đốc và nắm được những thông tin cần thiết về công việc này.
 
b. Chuẩn bị hội nghị.
    -   Xác định được mục đích, tính chất và nội dung chủ đề thảo luận trong hội nghị .
    -   Quy định thành phần hội nghị :Thư ký phải lập danh sách những cá nhân hoặc cơ quan mời dự hội nghị theo lệnh của lãnh đạo hoặc những cơ sở cần thiết mà người thư ký nắm được .
   -    Xác định thời gian hội nghị : Trong từng cuộc hội nghị trước hết cần phải ước lượng thời gian tiến hành, tạo điều kiện cho việc lập chương trình và duy trì thời gian hội nghị . Quy định thời gian hội nghị cần căn cứ vào tính chất, phạm vi và thời gian trước khi khai mạc tạo điều kiện cho những khách ở xa.
      -   Lựa chọn và trang trí: Nơi tổ chức hội nghị phải được đặt trước khi gửi giấy mời và cần phải đặt phòng tổ chức hội nghị bằng văn bản . Chuẩn bị đầy đủ bàn ghế, độ chiếu sáng, cờ hoa, khẩu hiệu ...tất cả phải được bố trí khoa học, hợp lý.
      -   Chuẩn bị sẵn các phương tiện làm việc.
      -   Chuẩn bị cho việc ghi biên bản: Tuỳ theo tính chất của từng hội nghị mà quyết định sử dụng loại biên bản nào, hình thức ghi biên bản ra sao...
 
c.   Tiến hành hội nghị.
     -  Đón đại biểu .
     -   Điểm danh: Có thể điểm danh theo danh sách sẵn có hoặc theo thẻ đại biểu .
     -   Gữi đúng thời gian giải lao, báo giờ cho các đại biểu đọc tham luận hay báo cáo.
     -   Tiến hành việc ghi biên bản và phải trình biên bản ngay sau khi kết thúc hội nghị hoặc chậm nhất là vào ngày hôm sau.
 
d.  Công việc sau hội nghị .
    -   Triển khai các mệnh lệnh dưới hình thức văn bản hoặc dưới hình thức thông báo miệng cho những cán bộ nhân viên theo yêu cầu của giám đốc.
    -   Theo chỉ thị của giám đốc có thể gửi thư trao đổi, công văn hành chính hoặc các giấy tờ thông báo cần thiết khác.
    -   Sắp xếp công văn, giấy tờ hội nghị, lập hồ sơ hội nghị .
   Hội nghị là phương tiện giải quyết tất cả các công việc của cơ quan vì thế mà càng giảm bớt họp hành, nâng cao chất lượng hội nghị là một yêu cầu của nghệ thuật quản lý. Thư ký phải có trách nhiệm giúp Giám đốc hoàn thành một cách xuất sắc công việc này.
 
2.4 Thu thập và cung cấp thông tin, quản lý chương trình, kế hoạch công tác cho lãnh đạo.
  a. Yêu cầu đặt ra với thư ký trong việc thu thập và cung cấp thông tin cho lãnh đạo .
    -  Người thư cần phải hiểu rõ những nhiệm vụ chính trị và chuyên môm của mỗi lĩnh vực mà mình hoạt động.
    -  Hiểu một cách chính xác và phán đoán nhu cầu thông tin của Giám đốc.
    -  Đánh giá được ý nghĩa của những thông tin mà mình thu thập, xử lý, phục vụ tin với những người dùng tin.
    -  Người thư ký phải nắm vững, tìm tòi và có khả năng phát hiện, thu thập những thông tin cần thiết.
    -  Nắm chính xác dòng tin cơ quan và hệ thống tin hữu quan để khai thác khoa học, hợp lý, đúng lúc...
     - Các nguồn thông tin chủ yếu trong công ty: mua thông tin, trao đổi thông tin, mượn từ các thư viện, các tài liệu có được qua con đường biếu tặng...
b. Tổ chức liên lạc cho lãnh đạo qua điện thoại.
       Trong một văn phòng hiện đại điện thoại cùng với máy tính như một trợ thủ đắc lực của lãnh đạo và các ban ngành. Đây là một trong những phương tiện thông tin hiện đại nhất mà hàng ngày người lãnh đạo và những cán bộ nhân viên luôn phải sử dụng để điều hành công việc. Tổ chức tốt việc sử dụng điện thoại sẽ tiết kiệm được rất nhiều thơìư gian trong giải quyết công việc của người lãnh đạo cũng như của các ban ngành chức năng có liên quan.
       Bố trí điện thoại trong phòng làm việc là điều cần thiết nhưng phải đảm bảo tính khoa học và thuận lợi.
       Người thư ký đóng vai trò như “ phin cà phê ” sàng lọc lọc các cuộc đàm thoại điện thoại của Giám đốc. Mọi người gọi điện thoại cho giám đốc qua thư ký, hoạt động đàm thoại điện thoại chiếm phần lớn thời gian của người thư ký, vì theo thống kê của các nhà chuyên môn thì 75% các vấn đề hàng ngày được giải quết qua điện thoại. Vậy nên khi đàm thoại qua điện thoại thư ký cũng phải chuẩn bị kỹ như là thư công, phải chuẩn bị những tài liệu cần thiết, nên kê ra từ trước những vấn đề có thể xuất hiện trong khi đàm thoại, nắm vững được nghệ thuật nói và nghe điện thoại. Tóm lại, qua cuộc nói chuyện điện thoại người ta có thể đánh giá cá tính và phần nào hiểu được tính cách của người thư ký, từ đó có cảm tình tốt hoặc ngược lại với thư ký nói riêng và toàn công ty nói chung.
 
c.  Thư ký trong việc quản lý chương trình kế hoạch của lãnh đạo.
        Thư ký phaỉ biết phân loại hoạt động quản lý do người lãnh đạo của mình đảm nhiệm, nắm được khả năng, sở trường của lãnh đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ... Điều này tạo nên mối tương quan chung với toàn bộ nhiệm vụ của công ty.
        Thư ký có trách nhiệm tổ chức lao động khoa học đối với khối lượng công viẹc của lãnh đạo. Đối với lãnh đạo thì chương trình kế hoạch không ở dạng chi tiết, cụ thể mà được khái quát hoá thành kế hoạch quản lý điều hành tác nghiệp đối với toàn bộ tổ chức và có tác động đến tổng thể.
        Thư ký cần phải theo dõi cả hai chương trình kế hoạch: Chương trình kế hoạch hoạt động của cơ quan và chương trình quản lý của lãnh đạo.
        Nói tóm lại, chương trình kế hoạch là một phương tiện hoạt động của người lãnh đạo và cuả công ty. Nó đảm bảo cho mọi hoạt động trong công ty được thực hiện đúng mục đích và yêu cầu đặt ra. Để trở thành một ngưòi thư ký tốt cần phải hiểu biết và quan sát nhiều để không chỉ nắm vững nghiệp vụ của mình mà phải nắm vững nghề của lãnh đạo.
2.5.     Tổ chức các chuyến đi công tác và hoạt động của người thư ký khi lãnh đạo đi vắng.
a.    Tổ chức các chuyến đi công tác cho giám đốc.
       Chức năng quản lý của nhà nước, chức năng quản lý sản xuất của công ty sẽ quy định phạm vi đi công tác ngoài cơ quan của giám đốc. Các chuyến đi công tác nhằm thực hiện chức năng quản lý nói chung hoặc giải quyết những vấn đề cụ thể thuộc chương trình kế hoạch nhằm đã xác định. Điều này thư ký cần quan tâm đó là:
-         Chức năng nhiệm vụ của công ty mà mình đang làm việc.
-         Mối quan hệ của công ty mình với công ty khác.
-         Nhiệm vụ cụ thể của lãnh đạo trong phạm vi và trong mối qua hệ với các công ty khác .
b. Lập kế hoạch các chuyến đi công tác.
    Các chuyến đi công tác thường kỳ cần được đưa vào kế hoạch năm, phải phù hợp với kế hoạch chung trong năm của công ty. Khi lập kế hoạch các chuyến đi công tác kể các chuyến đi công tác đột xuất cũng phải lập kế hoạch thì đòi hỏi thư ký phải lập kế hoạch khẩn trương hơn. Những vấn đề chủ yếu trong việc lập kế hoạch các chuyến đi công tác.
-         Nội dung của chuyến đi.
-         Mục tiêu của chuyến đi.
-         Thời gian công tác.
-         Cán bộ cùng đi với lãnh đạo.
     -    Phương tiện giao thông.
-         Giấy tờ cần thiết.
-         Tài liệu tham khảo, nghiên cứu.
-         Kinh phí cho chuyến đi.
c. Chuẩn bị cụ thể các chuyến đi công tác.
     -  Liên hệ nơi đến công tác: Cần phải thông báo cụ thể cho công ty tiếp nhận về ngày giờ đến và danh sách người đến bằng công văn, điện thoại hoặc Fax... < tuỳ theo phạm vi của chuyến đi mà điều chỉnh cho hợp lý về thời gian và nội dung công tác >.
     -   Chuẩn bị nội dung công tác: Đây là phần cơ bản nhất của chuyến đi công tác, tuỳ thuộc vào mục đích của chuyến đi mà nội dung có độ phức tạp khác nhau. Vì thế người thư ký không thể tự mình giải quyết mọi công việc cho giám đốc mà là người truyền đạt trực tiếp yêu cầu của giám đốc đến các bô phận chức năng hoặc phối hợp với các chuyên gia, các đơn vị liên quan giúp đỡ để hoàn thành công việc tốt nhất.
     -   Chuẩn bị tư liệu nghiên cứu, tài liệu tham khảo: Công việc này cần được tiến hành từ khái quát đến cụ thể. Trước hết, người thư ký cần tổng hợp các tư liệu theo danh mục như các tài liệu pháp quy, pháp luật hiện hành thuộc lĩnh vực chuyên môn... Sau đó, tuỳ theo mức độ liên quan đến công việc giải quyết mà xem xét từng tài liệu cụ thể, phụ thuộc từng trường hợp nhất định mà chỉ cần tra cứu, ghi lại số liệu để làm việc.
     -   Chuẩn bị phương tiện giao thông: Dựa vào địa điểm và thời gian công tác cụ thể để lựa chọn phương tiện giao thông cho phù hợp và tiết kiệm. Thư ký có trách nhiệm báo cho phòng hành chính của công ty sau khi lựa chọn được phương tiện giao thông phù hợp phục vụ cho chuyến đi.
     -   Chuẩn bị giấy tờ: Thư ký chuẩn bị các giấy tờ cần thiết cho chuyến đi công tác như giấy giới thiệu, giấy đi đường, chứng minh nhân dân và các giấy tờ khác có liên quan.
     -   Chuẩn bị kinh phí và các phương tiện khác: Thư ký cần thông báo phối hợp với văn phòng hành chính chuẩn bị chu đáo cho chuyến đi công tác của giám đốc theo chức năng và nhiệm vụ của từng cá nhân tập thể ...
d .  Nhiệm vụ của thư ký trong khi lãnh đạo đi công tác vắng.
     - Trước khi Giám đốc đi công tác vắng : Thư ký dự buổi họp bàn giao của Giám đốc cho các cấp phó, nắm vững nội dung công việc, ghi lại những công việc được thẩm quyền giải quyết của mình hoặc cho đơn vị chức năng .
     - Trong khi Giám đốc đi công tác : Thư ký giúp các cấp phó thực hiện nhiệm vụ được bàn giao, nắm được nhiệm vụ của mình, thao dõi tiến độ giải qyuết công việc, ghi nhật ký công tác, tổng hợp tin tức về những công việc quan trọng được giải quyết hoặc những tồn tại ...Thu thập sách báo, thư từ có liên quan đến công việc của công ty để báo cáo với Giám đốc khi Giám đốc đi công tác về .
     - Sau khi Giám đốc đi công tác về : Cần báo cáo tóm tắt diễn biến công việc trong công ty, trình những tài liệu có liên quan khác...Nhận các tài liệu về chuyến đi công tác giúp giám đốc chỉnh lý, hồ sơ, nhận giấy tờ, chứng từ chi phí công tác để làm thủ tục thanh toán với tài vụ. Thư ký cần phải có sự chuẩn bị chu đáo để mỗi chuyến đi công tác của giám đốc đều có những kết quả tốt đẹp.
      Thư ký là người giúp việc tổng hợp, là mắt xích nối liền giữa người lãnh đạo với  những cộng sự, họ là người cộng tác thân cận nhất của lãnh đạo và được lãnh đạo đặt vào họ sự tin cậy thích đáng. Mặc dù còn có nhiều thiếu sót nhỏ trong công việc nhưng thư ký trong công ty đã thực hiện đúng và đầy đủ vai trò chức năng, nhiệm vụ của người thư ký.  
 
3.           Công tác văn thư.
 
    Công tác vănthư là một bộ phận gắn liền với hoạt động chỉ đạo, điều hành công việc của các cơ quan tổ chức. Hiệu quả hoạt động quan lý của các co quan các tổ chức một phần phụ thuộc vào công tác văn thư làm tốt hay không tốt. Cũng chính vì điều đó mầ công tác văn thư trong cơ quan, các tổ chức ngày càng được quan tâm nhiều hơn. Đặc biệt là công cuộc cải cách hành chính nhà nước, công tác văn thư là một trong những trọng tâm tập trung đổi mới.
 3.1. Qúa trình hình thành văn bản.
     Những văn bản do Công ty Cổ phần XD- CTGT 118 ban hành là các văn bản phục vụ quản lý mọi hoạt động của công ty khi đặt mối quan hệ với công ty cấp trên và các công ty ngang cấp.
     Văn bản do cơ quan ban hành gồm:
-         Văn bản áp dụng quy phạm pháp luật.
-         Văn bản hành chính thông thường.
     Văn bản được ban hành trong công ty phải theo đúng chuyên môn  thẩm quyền được nhà nước quy định.
     -   Về mặt thể thức: Là hình thức bắt buộc để văn bản đó đảm bảo hiệu lực pháp lý, phải phù hợp với thẩm quyền ban hành văn bản và phải đủ, đúng 9 đến 10 thành phần theo quy định.
    -    Về nội dung: Khi quyết định ban hành văn bản cần xác định rõ nội dung văn bản nhằm đạt tới mục đích gì, có thiết thực với yêu cầu công việc quản lý xã hội không? Nội dung trình bầy văn bản phải mang tính khoa học và có khả năng thực thi trong thực tế, đặc biệt là phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, không được trái với quy định của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên.
     -   Về văn phong: Văn phong của văn bản phải phù hợp với nội dung của văn bản trình bầy ngắn gọn, tính chính xác cao, lập luận chặt chẽ dễ hiểu, câu một nghĩa, sử dụng từ ngữ tiếng việt phổ thông.
 
3.2. Tình hình ban hành văn bản.
        Ban hành văn bản của công ty là do Chánh văn phòng hoặc là người được Chánh văn phòng chỉ đích danh để soạn thảo một công văn cho công ty.
a. Trình tự soạn thảo văn bản.
     -  Chuẩn bị viết bản thảo: Trước khi soạn thảo văn bản người có trách nhiệm phải xác định rõ mục đích yêu cầu của việc soạn thảo văn bản, phạm vi đối tượng điều chỉnh của văn bản, khả năng thực hiện văn bản trong thực tế. Người soạn thảo phải căn cứ vào phạm vi tính chất của mối quan hệ xã hội và nội dung văn bản để điều chỉnh và tác động; căn cứ vào thẩm quyền ban hành xác định hình thức của văn bản khi ban hành. Để soạn thảo văn bản phù hợp với thẩm quyền ban hành của đơn vị, khi soạn thảo văn bản < đặc biệt là những văn bản quy phạm pháp luật > người soạn thảo phải xây dựng đề cương và được xét duyệt qua lãnh đạo công ty.
     -   Sửa chữa và duyệt văn bản: Khi đã hoàn chỉnh và dự thảo văn bản, người soạn thảo phải báo cáo với lãnh đạo để xin ý kiến. Các văn bản có liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực và đối tượng phạm vi điều chỉnh rộng thì phải gửi bản thảo cho các đơn vị liên quan để trao đổi ý kiến và sửa chữa nếu các đơn vị thống nhất thì báo cáo lãnh đạo cơ quan ký duyệt để lànm thủ tục ban hành.
     -   Người soạn thảo lãnh đạo cơ quan soạn thảo văn bản phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung văn bản do mình hoặc đơn vị mình soạn thảo. Phải ký tắt vào cuối bản trình ký nhằm xác định vai trò trách nhiệm của người soạn thảo đơn vị soạn thảo văn bản. Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công ty trong việc giúp công ty quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đựoc phân cấp, có trách nhiệm tham mưu xây dựng văn bản có liên quan và chịu trách nhiệm về nội dung, hình thức, chất lượng hồ sơ văn bản tham mưu trình ký.
       Hầu hết các văn bản của Công ty Cổ phần XD – CTGT 118 khi ban hành đều theo đúng trình tự đã quy định mặc dù vẫn có một số văn bản của công ty sai thể thức và thể thức ký. Những cán bộ trong phòng hành chính nhanh chóng khắc phục những thiếu sót đó để không gây ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ ban hành văn bản trong công ty. 
 
b.   Thủ tục trình ký
b.1  Những quy định chung về chữ ký.
    -  Chữ ký phải là chữ ký của người có thẩm quyền.
    -  Chữ ký trong văn bản phải là chữ ký đã được đăng ký giới thiệu.
    -  Không được ký bằng bút mực đỏ, bút chì hoặc mực phai màu.
    -  Người ký phải ghi rõ họ tên, chức vụ.
    -  Những văn bản có chữ ký bằng dấu không có giá trị giao dịch .
b.2  Thủ tục trình ký văn bản .
       Văn bản trình ký phải đầy đủ hồ sơ, giấy tờ làm cơ sở cho người ký xem xét quyết định. Trường hợp không có hồ sơ, giấy tờ thì phải trực tiếp trình bày với người ký văn bản.
        Lãnh đạo cơ quan tham mưu xây dựng văn bản phải ký tắt vào văn bản trình ký.
        Mọi văn bản thuộc thẩm quyền của Giám đốc, phó giám đốc ban hành, các đơn vị phải chuyển qua phòng hành chính để kiểm tra, xem xét về thể thức và nội dung của văn bản. Chánh văn phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc công ty về văn bản trình ký.
 b.3  Thủ tục ký văn bản.
        Người ký văn bản là người chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về văn bản mình đã ký. Trước khi ký, người ký văn bản phải xem xét về nội dung, hình thức thật kỹ lưỡng và quan trọng hơn là phải xác định được thẩm quyền ban hành văn bản rồi mới ký.
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại  VietTel mệnh giá 20.000đ sau đó gửi mã số thẻ cào cùng địa chỉ email của bạn và mã tài liệu DA363 đến số điện thoại: 0988.44.1615 Sau khi nhận được tin nhắn tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn và thông báo cho bạn biết
Tài liệu này không có hình ảnh khác

Tài liệu cùng loại

 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang