Chuyên cung cấp tài liệu


Từ khóa cần tìm:
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại VietTel mệnh giá 20.000đ và gửi mã thẻ cào cùng với địa chỉ Email của bạn và mã tài liệu DT03 đến số điện thoại sau đây: 0988.44.1615  

Sau khi nhận được thông tin tôi sẽ gửi tài liệu vào mail cho bạn ngay và thông báo cho bạn biết

Bước đầu đánh giá tổng giá trị kinh tế của rừng Dẻ xã Hoàng Hoa Thám - Chí Linh - Hải Dương cho việc hoạch định chính sách duy trì rừng Dẻ này

R ừng là một loại đệm đặc biệt không chỉ ảnh hưởng đến điều kiện khí hậu như một nhân tố hình thành quan trọng, mà còn có vai trò như một nhân tố điều hoà khí hậu, duy trì và phục hồi những điều kiện khí tượng thuỷ văn thuận lợi cho sự tồn tại của sinh giới. Những chức năng sinh thái quan trọng nhất của rừng là điều hoà khí hậu, giữ và điều tiết nguồn nước, bảo vệ đất.


Thông tin chi tiết
Số lượt xem
1816 Lượt xem
Cú pháp nhắn tin
Ngày đưa lên
Đăng ngày 17-07-2012 02:58:44 PM
Mã Tài liệu
DT03
Tổng điểm Đánh giá
0 điểm
Chia sẻ
Cho điểm tài liệu này
1 2 3 4 5
Đặt hàng
2.1.1. Giá trị sử dụng trực tiếp : Được hiểu là giá trị hàng hoá, dịch vụ môi trường phục vụ trực tiếp cho con người hoặc hoạt động kinh tế mà có thể nhìn thấy, cảm nhận được và thông thường có giá trên thị trường. Những giá trị này thường được tính toán qua sự điều tra những hoạt động của một nhóm người đại diện thông qua sự giám sát việc thu lượm các sản phẩm tự nhiên và hoạt động xuất nhập khẩu. Giá trị sử dụng trực tiếp bao gồm :
- Giá trị tiêu thụ: Được đánh giá dựa trên các sản phẩm được sử dụng hàng ngày trong cuộc sống của con người như củi đun,động thực vật rừng và các sản phẩm khác sử dụng tại địa phương. Nhiều sản phẩm này không được bán trên thị trường nên hầu như chúng không đóng góp gì vào tổng thu nhập quốc nội nhưng nếu không có những tài nguyên này thì cuộc sống của người dân sẽ gặp những khó khăn nhất định.
- Giá trị sản xuất : Là giá bán các sản phẩm thu được từ thiên nhiên trên thị trường trong và ngoài nước như  : củi, gỗ,cây làm thuốc, hoa quả, thịt và da động vật,….Giá trị sản xuất của các nguồn tài nguyên thiên nhiên là rất lớn, ngay cả những nước công nghiệp .
2.1.2. Giá trị sử dụng gián tiếp : Được hiểu là những giá trị mà ta có thể nhìn thấy, cảm nhận được, nó ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế và liên quan đến chức năng của hệ sinh thái hay môi trường trong việc hậu thuẫn cho các hoạt động kinh tế xã hội cũng như khả năng ngăn chặn các thiệt hại gây ra cho môi trường. Thông thường đối với giá trị loại này khó xác định giá trên thị trường và nhiều khi chúng là vô giá
2.1.3. Giá trị không sử dụng : Thể hiện các giá trị phi phương tiện nằm trong bản chất thật của sự vật nhưng nó không liên quan đến việc sử dụng thực tế, hoặc thậm chí việc chọn lựa sử dụng sự vật này. Giá trị không sử dụng về cơ bản có hai loại : Giá trị tồn tại và giá trị lưu truyền.
- Giá trị tồn tại :Liên quan đến việc xem xét về nhận thức của các nguồn tài nguyên dưới bất cứ hình thức nào.Trong thực tế giá trị này của hoạt động môi trường khó qui đổi ra tiền tệ do đó giá trị này được đánh giá dựa trên khả năng sẵn sàng chi trả của các cá nhân cho nguồn tài nguyên sau khi họ đã hiêủ rất kỹ về nguồn tài nguyên đó.
- Giá trị lưu truyền : Đây là giá trị dịch vụ môi trường được xem xét không chỉ cho thế hệ trước mắt mà còn cho các thế hệ mai sau. Do đó việc đánh giá loại giá trị này không thể dựa trên cơ sở giá của thị trường mà còn phải dự đoán khả năng sử dụng chúng cho tương lai. Để đánh giá loại giá trị này người ta phải lập các phương pháp dự báo.

2.2. Phân tích chi phí - lợi ích.
- Khái niệm: CBA là một chu trình nhằm so sánh mức độ chênh lệch giữa lợi ích và chi phí của một chương trình hay một dự án biểu hiện bằng giá trị tiền tệ ở mức độ thực tế.
Như vậy CBA là một công cụ hỗ trợ cho việc ra quyết định có tính xã hội. Cụ thể hơn, mục tiêu chính của CBA là nhằm hỗ trợ việc phân bổ hiệu quả hơn các nguồn lực của xã hội.
Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta thường phải đấu tranh với những mâu thuẫn tự bản thân mình. Nói tóm lại chúng ta có một sự lựa chọn giữa chi phí và lợi ích, đặc biệt trong cơ chế thị trường hiện nay người ta chú ý đến quyền tự quyết của cá nhân rất cao để lựa chọn tất cả các phương án. Nhưng kết cục người ta hướng tới lợi ích thu được lớn hơn chi phí bỏ ra. Điều này là hoàn toàn phù hợp với qui luật của sự phát triển.
Cao hơn nữa là tầm dự án, chương trình hoặc những quyết sách về mặt chính sách người ta cũng nghĩ tới chi phí - lợi ích.
Có hai loại chi phí là chi phí cá nhân và chi phí xã hội. Đồng thời cũng có hai loại lợi ích là lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội .
Trong thực tế cá nhân luôn chống lại lợi ích và chi phí của xã hội. Các doanh nghiệp hoặc một tổ chức kinh tế nào đó người ta thường không quan tâm đến chi phí - lợi ích mà chỉ quan tâm đến lợi nhuận do họ thường đứng trên quan điểm cá nhân mà không đứng trên quan điểm xã hội ( quan điểm xã hội là lợi ích, quan điểm cá nhân là lợi nhuận ). Tức là họ chỉ quan tâm đến vấn đề doanh thu mà không tính đến những thiệt hại gây ra cho xã hội.
Nhiệm vụ của CBA lã xác định những lợi ích và chi phí không chỉ có tính cá nhân mà phải phát hiện ra được những lợi ích và chi phí có tính xã hội để tư vấn cho người ra quyết định trong việc thực hiện các dự án, chương trình hay trong việc hoạch định chính sách. Tức là nhiệm vụ của CBA là phải làm sáng tỏ những chi phí, lợi ích xã hội. Vậy CBA ra đời trên quan điểm kết hợp hài hoà các loại chi phí, lợi ích nhằm đạt hiệu quả tối ưu của xã hội.
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại  VietTel mệnh giá 20.000đ sau đó gửi mã số thẻ cào cùng địa chỉ email của bạn và mã tài liệu DT03 đến số điện thoại: 0988.44.1615 Sau khi nhận được tin nhắn tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn và thông báo cho bạn biết
Tài liệu này không có hình ảnh khác

Tài liệu cùng loại

 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang