Chuyên cung cấp tài liệu


Từ khóa cần tìm:
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại VietTel mệnh giá 20.000đ và gửi mã thẻ cào cùng với địa chỉ Email của bạn và mã tài liệu KT043 đến số điện thoại sau đây: 0988.44.1615  

Sau khi nhận được thông tin tôi sẽ gửi tài liệu vào mail cho bạn ngay và thông báo cho bạn biết

Kế toán tăng, giảm và trích khấu hao tài sản cố định trong công ty

Mở đầu cho công tác đổi mới quản lý kinh tế là việc các doanh nghiệp quốc doanh đã dần chuyển sang cơ chế tự cung, tự cấp, không còn tình trạng quan liêu bao cấp, ỷ lại vào Nhà nước. Các doanh nghiệp quốc doanh đã dần định hướng được hướng đi của mình là sản xuất kinh doanh có lãi, đáp ứng được nhu cầu của Nhân dân đồng thời cũng thu về cho Nhà nước một nguồn ngân sách lớn.


Thông tin chi tiết
Số lượt xem
3035 Lượt xem
Cú pháp nhắn tin
Ngày đưa lên
Đăng ngày 21-07-2012 08:57:57 AM
Mã Tài liệu
KT043
Tổng điểm Đánh giá
3 điểm
Chia sẻ
Cho điểm tài liệu này
1 2 3 4 5
Đặt hàng
B. CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN .
B.1.Kế toán vốn bằng tiền:
1.Thủ tục lập, trình tự luân chuyển chứng từ tiền mặt tiền gửi ngân hàng:
  - Tiền mặt là số vồn bằng tiền được bảo quản tại quỹ của doanh nghiệp trong quá trìng sản xuất kinh doanh tiền mặt được lập và có trình tự luân chuyển theo quy định của ngành kế toán.
  Hàng ngày căn cứ vào chứng từ gốc kế toán viết phiêú thu. Phiếu thu nhằm xác định số tiền mặt thực tế nhập quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ thu tiền, ghi sổ quỹ, kế toán ghi sổ các khoản thu có liên quan. Phiếu thu kế toán được lập thành 3 liên.Thũ quỹ giữ lại 1 liên đẻ ghi sổ, 1 liên giao cho người nộp tiền, một liên lưu tại nơi lập phiếu. Cuối ngày toàn bộ phiếu thu và chứng từ gốc chuyển cho kế toán ghi sổ.
  Trong trường hợp có các chứng từ gốc về thanh  toán, kế toán viết phiếu chi, phiếu chi xác định các khoản tiền mặt chi cho công việc…là căn cứ để  cho thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ và sổ kế toán. Phiêú chi được lập thành 2 liên, một liên được lưu ở nơi lập phiếu, một liên thủ quỹ dùng đẻ ghi sổ quỹ sau đó chuyển cho kế toán cùng chứng từ gốc để vào sổ kế toán.
  Hàng ngày căn cứ vào chứng từ gốc thủ quỹ vào sổ quỹ tiền mặt, sổ nhật ký tiền mặt,nhật ký thu tiền và từ các nhật ký này kế toán vào sổ cái các tài khoản liên quan.
  - Kế toán tiền gửi ngân hàng:
  Khi nhận được giấy báo Có, báo Nợ của ngân hàng gửi đến kế toán lập sổ tiền gửi ngân hàng đồng thời đối chiếu với chứng từ gốc kèm theo, xác  minh và xử lý kịp thời các khoản chênh lệch sau đó kế toán phản ánh vào nhật ký thu tiền gửi ngân hàng và nhật ký chi tiền gửi ngân hàng.
  Cuối tháng kế toán đối chiếu số liệu trên sổ tiền gửi với bảng kê của ngân hàng.
  2. Nguyên tắc quản lý vốn bằng tiền của công ty.
  Công ty TNHH xây dựng vận tải Phương Duy sử dụng đơn vị tiền tệ thống nhất là Việt Nam Đồng (VNĐ).
  Khi hạch toán công tác chuyển đổi các đồng tiền khác phải theo tỷ giá thực tế bình quân liên ngân hàng do ngân hàng nhà nước Việt Nam thông báo tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.Tiền mặt của công ty được tập trung tại quỹ. Mọi nghiệp vụ có liên quan đến thu, chi, tiền mặt quản lý và bảo quản tiền mặt thủ quỹ chịu trách nhiệm thực hiện.
Để tải tài liệu này xin mời bạn mua thẻ điện thoại  VietTel mệnh giá 20.000đ sau đó gửi mã số thẻ cào cùng địa chỉ email của bạn và mã tài liệu KT043 đến số điện thoại: 0988.44.1615 Sau khi nhận được tin nhắn tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn và thông báo cho bạn biết
Tài liệu này không có hình ảnh khác

Tài liệu cùng loại

 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang