Chuyên cung cấp tài liệu


Trang web GiangVien.Net cung cấp các tài liệu cho sinh viên
Bộ đếm miễn phí
Từ khóa cần tìm:

Sắp xếp các cửa sổ trong taskbar

Thứ tư - 24/09/2008 14:34

BaÌ£n có thể duÌ€ng thao tác kéo thả để sắp xếp các cửa sổ theo thứ tưÌ£. Chương triÌ€nh hỗ trơÌ£ sắp xếp các cửa sổ trong taskbar có tên JetStart, tải taÌ£i đây 

Sau khi tải vêÌ€ vaÌ€ caÌ€i đăÌ£t, mở chương triÌ€nh lên. Bây giơÌ€, muốn thay đổi thứ tưÌ£ các cửa sổ, hãy nhấn giữ chuôÌ£t lên cửa sổ đó rôÌ€i di chuyển đến viÌ£ trí baÌ£n thích rồi thả ra.

NgoaÌ€i tính năng trên, JetStart coÌ€n có những tính năng hay khác. Chẳng haÌ£n, baÌ£n có thể tắt máy, đưa vaÌ€o traÌ£ng thái chơÌ€.... chỉ với môÌ£t cái nhấp chuôÌ£t. Muốn vâÌ£y, trong cửa sổ sử duÌ£ng chương triÌ€nh, hãy mở thẻ System lên rôÌ€i nhấpchuôÌ£t vaÌ€o icon lêÌ£nh tương ứng ở khung bên phải.

Nếu máy có nhiêÌ€u ngươÌ€i duÌ€ng chung, baÌ£n cũng có thể biết đươÌ£c chương triÌ€nh đươÌ£c duÌ€ng trước đó vaÌ€ những chương triÌ€nh đươÌ£c duÌ€ng thươÌ€ng xuyên trong máy băÌ€ng cách nhấn mở thẻ Recent vaÌ€ theo dõi các thông tin trong đó.

Thẻ New cho biết có chương triÌ€nh naÌ€o mới đươÌ£c caÌ€i vaÌ€o máy. Đây laÌ€ công cuÌ£ rất tuyêÌ£t vơÌ€i để nhâÌ£n biết có sưÌ£ thâm nhâÌ£p của virus vaÌ€o máy. Nếu thấy chương triÌ€nh laÌ£, baÌ£n có thể nhấp chuôÌ£t kép lên file Uninstall để loaÌ£i bỏ nó.

MôÌ£t tính năng đươÌ£c đánh giá rất cao laÌ€ chương triÌ€nh có thể cho biết thông tin vêÌ€ tất cả các ứng duÌ£ng đang có trong máy. Trong JetStart, có hai cách xem thông tin các chương triÌ€nh: MôÌ£t laÌ€ xem theo nhóm (bấm chuôÌ£t lên thẻ All Programs); hai laÌ€ xem theo tên của chương triÌ€nh (bấm chuôÌ£t lên các phím chữ cái ở phía dưới JetStart).

NgoaÌ€i ra, baÌ£n cũng có thể mở nhanh môÌ£t chương triÌ€nh băÌ€ng cách gõ tưÌ€ khóa vaÌ€o khung Search, câÌ£p nhâÌ£t nhanh môÌ£t chương triÌ€nh trong máy băÌ€ng cách nhấp chuôÌ£t lên phímUpdate.

Nếu nhâÌ£n thấy có chương triÌ€nh portable naÌ€o chưa loÌ£t vaÌ€o tâÌ€m ngắm của JetStart, hãy vaÌ€o Menu > Preferences¦ Trong Context menu items, đánh choÌ£n Add to JetStart... vaÌ€ Startup..., sau đó nhấp chuôÌ£t phải lên chương triÌ€nh kia rôÌ€i choÌ£n Jet-Start > Create.

Tác giả bài viết: Quang Tùng - GiangVien.Net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang