Chuyên cung cấp tài liệu


Từ khóa cần tìm:

Trang nhất » Tài liệu về Tài chính

Để tải tài liệu này xin mời bạn add Zalo với số điện thoại sau 0899150107 hoặc nhấn vào link này.  Sau đó bạn nhắn tin qua Zalo thông tin tài liệu bạn cần tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn bản file qua Zalo (nếu là tài liệu dạng file) hoặc gửi tài liệu qua bưu điện cho bạn (nếu là tài liệu là bản giấy)

Thực trạng và giải pháp hoạt động tín dụng của chi nhánh Ngân hàng đầu tư và Phát triển Gia Lâm

Nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản xuất kinh doanh, dịch vụ và xây dựng cơ sở hạ tầng. Nhà nước ta đã chú trọng việc mở rộng tín dụng - là nghiệp vụ mũi nhọn quyết định sự sống còn và phát triển của một ngân hàng thương mại. Trong những năm qua, chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam khu vực Gia Lâm đã góp phần tích cực vào việc mở rộng tín dụng ngắn hạn, cung ứng vốn cho các doanh nghiệp Nhà nước để phát triển kinh tế trên đại bàn khu vực Gia Lâm nói riêng và Hà Nội nói chung.


Thông tin chi tiết
Số lượt xem
2513 Lượt xem
Số trang
5 000 trang
Ngày đưa lên
Đăng ngày 01-12-2012 01:59:31 PM
Mã Tài liệu
NH108
Tổng điểm Đánh giá
0 điểm
Chia sẻ
Cho điểm tài liệu này
1 2 3 4 5
Mua tài liệu

PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG
CHƯƠNG I: TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

I. TÍN DỤNG NGÂN HÀNG, VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1. Khái niệm tín dụng ngân hàng
Danh từ tín dụng xuất phát từ gốc La tinh Creditumco nghĩa là một sự tin tưởng, tín nhiệm lẫn nhau hay nói một cách khác đó là lòng tin.
Theo ngôn ngữ dân gian Việt Nam thì tín dụng ngân hàng là quan hệ vay mượn lẫn nhau trên cơ sở hoàn trả cả gốc và lãi.
Vay TDNH là hình thức phản ánh quan hệ vay và trả nợ giữa 1 bên là ngân hàng với 1 bên là các nhà sản xuất kinh doanh
2. Cơ sở ra đời và phát triển của tín dụng ngân hàng.
Lịch sử phát triển cho thấy tín dụng là một phạm  trù kinh tế và cũng là sản phẩm của nền sản xuất hàng hoá. Khi quá trình tự cung tự cấp bị đào thải để cho ra đời và phát triển nền kinh tế như hiện nay. Khi quá trình tự cung tự cấp không còn nữa thì có sự trao đổi hàng hoá với nhau và lúc này tín dụng cũng ra đời. Nó là động lực quan trọng để thúc đẩy nền kinh tế hàng hoá phát triển  lên giai đoạn cao hơn.
Các hình thức tín dụng trong lịch sử.
2.1. Tín dụng nặng lãi.
Tín dụng nặng lãi hình thành khi xuất hiện sự phân chia giai cấp dẫn đến người giàu, người nghèo. Đặc điểm nổi bật của loại tín dụng này là lãi suất rất cao. Chính vì vậy tiền vay chỉ sử dụng vào mục đích tiêu dùng cấp bách, hoàn toàn không mang mục đích sản xuất nên đã làm suy giảm sức sản xuất xã hội. Nhưng đánh giá một cách công bằng tín dụng nặng lãi góp phần quan trọng làm tan rã kinh tế tự nhiên, mở rộng quan hệ hàng há tiền tệ, tạo tiền đề cho chủ nghĩa tư bản ra đời.
 
2.2. Tín dụng thương mại.
Đây là hình thức tín dụng giữa các nhà sản xuất kinh doanh với nhau. Công cụ của hình thức này là thương phiếu thwng mại có đặc điểm là đối tượng cho vay là hàng hoá vì hình thức tín dụngđược dựa trên cơ sở mua bán chịu hàng hoá vì hình thức tín dụng được dựa trên cơ sở mua bán hàng hoá giữa các nhà sản xuất với nhau mượn cũng là các nhà sản xuất kinh doanh. Quy mô tín dụng bị hạn chế bởinguồn vốn cho vay, của từng chủ thể sản xuất kinh doanh.
2.3. Tín dụng ngân hàng.
Là hình thức phản ánh quan hệ vay và trả nợ giữa một bên là các ngân hàng với một bên là các nhà sản xuất kinh doanh. Hình thức tín dụng hiện rõ ưu thế của mình so với hai hình thức tín dụng trên ở chỗ. Quy mô tín dụng lớn vì nguồn vốn cho vay là nguồn vốn mà ngân hàng có thể tập trung và huy động được trong nền kinh tế. Đây là hình thức tín dụng chủ yếu của nền kinh tế thị trường, nó đáp ứng  nhu cầu về vốn cho nền kinh tế. Kịp thời khắc phục nhược điểm của các hình thức tín dụng khác trong lịch sử.
2.4. Vai trò của tín dụng đối với ngân hàng và đối với nền kinh tế.
2.4.1. Tín dụng đối với ngân hàng.
Trong hoạt dộng sản xuất kinh doanh mục tiêu hàng đầu của doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế là đối đa hoá lợi nhuận, mục tiêu hàng đầu của ngân hàng. Một tổ chức kinh doanh tiền tệ cũng không nằm ngoài mục đích đó. Ngân hàng thu được lợi nhuận thông qua các hoạt động dịch vụ, cung cấp cho khách hàng như thanh toán, tư vấn quan trọng nhất là hoạt động cho vay (hoạt động tín dụng).
Thật vậy, ngân hàng với tư cách là một trung gian tài chính kinh doanh trên nguyên tắc tiền gửi của khách hàng (nghiệp vụ huy động vốn) dưới hình thức tài khoản vãng lai và tài khoản tiền gửi. Trên cơ sở đó ngân hàng tiến hành các hoạt động cho vay dưới nhiều hình thức khác nhau, tuỳ theo yêu cầu vay của khách hàng. Sự chênh lệch giữa tiền lãi kiếm được thông qua hoạt dộng và tiền lãi phải trả cho các khoản huy động là lưọi nhuận thuđược. Đây chưa phải là toàn bộ lợi nhuận của ngân hàng, tuy nhiên nghiệp vụ tín dụng là nghiệp vụ chủ yếu của ngân hàng nó chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng số lợi nhuận của ngân hàng.
Ngân hàng hoạt động trong môi trường cạnh tranh của cơ chế thị trường thì hoạt động tín dụng ngân hàng càng trở nên đa dạng. Đối với các ngân hàng thương mại để có thể tồn tại và phát triển trong môi trưòng cạnh tranh, góp phần thúc dẩy nền kinh tế xã hội. Hệ thống ngân hàng thương mại luôn phải tìm cách nâng cao chiến lược tín dụng bằng cách mở rộng tín dụng. Hiện nay trong nền kinh tế dòng tiền luân chuyển ở mọi trạng thái trong xã hội, vì vậy lượng tiền đọng lại ở hàng hoá chưa tiếp thu được hoặc khi đó đã bán nhưng lại chưa thu đưọc tiền về. Mà khi đó doanh nghiệp lại muốn đầu tư thêm vì vậy doanh nghiệp tìm đến tài khoản tín dụng. Khi thu lại được lượng tiền hàng đã bán trả nợ cho các tài khoản tín dụng. Vì vậy trong hiện nay việc mở rộng tín dụng rất cần thiết trong cơ chế thị trường góp phần phát triển kinh tế theo định hướng của Đảng và Nhà nước.
2.4.2. Vai trò tín dụng đối với nền kinh tế.
Có thể nói sẽ là không tưởng khi nói đến phát triển kinh tế mà không có vốn hoặc không đủ vốn hay ở một khía cạnh khác sẽ thiếu chính xác, khi chỉ đề cập từ phía vốn đối với phát triển kinh tế. Bởi lẽ vốn được bắt nguồn từ nền kinh tế, nền kinh tế ngày càng phát triển thì càng có điều kiện tích tụ vốn nhiều hơn.
Đối với nước ta, tại đại hội đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khoá VII của Đảng dã chỉ rõ "để công nghiệp hoá - hiện đại hoá cần huy động nhiều nguồn vốn trong nước là quyết định, nguồn vốn bên ngoài là quan trọng..".
Nếu ta khẳng định quan niệm đúng về vốn thì sẽ giúp ta thể hiện được những tiềm  năng về vốn, cũng từ đó có biện pháp khai thác và sử dụng đem lại hiệu quả với mục tiêu là chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá hiện đại hoá.
Tín dụng ngân hàng đóng vai trò rất lớn trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Chúng ta đều biết rằng muốn phát triển, kinh tế thì trước hết là phải có vốn (vốn bằng tiền). Để có vốn bằng tiền thì phải có tổ chức có đủ thẩm quyền, có chức năng huy động và tập trung) trước khi đem sử dụng.
Ở bất kỳ quốc gia nào thì cũng có hai tổ chức thực hiện công việc này là tổ chức tài chính (quỹ tài chính) và tổ chức tín dụng.
Song chủ yếu là tài chính tín dụng. Vì Các Mác đã có câu viết "một mặt ngân hàng (tài chính tín dụng) là sự tập trung tự bán tiền tệ của những người có tiền cho vay, mặt khác đó là sự tập trung những người đi vay. Vậy tín dụng ngân hàng đã đóng vai trò quan trọng từ buổi sơ khai đến mô hình ngân hàng hiện đại ngày nay. Với khái niệm ấy đối với riêng trong lĩnh vực tín dụng là một vấn để vô cùng quan trọng trong sự phát triển kinh tế, xã hội. Có thể khái quát qua thực tiễn cho thấy hiệu quả của tín dụng ngân hàng - tín dụng ngân hàng đã góp phần làm giảm lượng tiền nhàn rỗi và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, là đòn bẩy kinh tế quan trọng thúc đẩy, mở rộng quan hệ giao lưu quốc tế tác động tích cực đến nhịp độ phát triển và thúc đẩy sự cạnh tranh trong nền kih tế thị trường. Nó góp phần quan trọng thực hiện chiến lược phát triển kinh tế, chống lạm phát tiền tệ.
Ý nghĩa để trở thành hiện thực. Khi vốn tín dụng ngân hàng thể hiện chức năng và vai trò của bản thân thì phát triển kinh tế trong bất kỳ lĩnh vực nào của sự nghiệp phát triển kinh tế đều đem lại những hiệu quả nhất định góp phần không nhỏ để thực hiện thắng lợi đường lối công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
II. CÁC LOẠI HÌNH TÍN DỤNG NGÂN HÀNG.
Như chúng ta đã biết ngân hàng thu lợi nhuận thông qua các dịch vụ cung cấp cho khách hàng như: thanh toán, tư ấn ... nhưng hoạt động cho vay  chiếm phần chủ yếu trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
Tuỳ những tiêu thứ khác nhau và căn cứ vào đối tượng được cấp tín dụng. Việc cấp tín dụng thông qua các khoản cho vay được phân thành các hình thức cho vay khác nhau như: như cho vay theo mục đích sử dụng, căn cứ theo thời hạn cho vay, theo mức độ tín nhiệm của khách hàng, theo phương pháp hoàn trả,..
1. Căn cứ theo mục đích sử dụng.
Dựa vào căn cứ này thường được chia ra làm  các loại.
Cho vay bất động sản là loại cho vay liên quan đến việc mua sắm và xây dựng bất động sản nhà ở, đất đai, bất động sản trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ.
2. Cho vay công nghiệp và thương mại.
Là loại cho vay ngắn hạn để bổ sung vốn lưu động cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp thương mại và dịch vụ.
3. Cho vay nông nghiệp.
Là loại cho vay để trang trải các chi phí sản xuất như: phân bón, thuốc trừ sâu, giống cây trồng, thức ăn cho gia xúc,...
4. Cho vay các định chế tài chính.
Cho vay các tinh chế tài chính bao gồm cấp tín dụng cho các ngân hàng, Công ty tài chính Công ty cho thuê tài chính, Công ty bảo hiểm, gửi tín dụng và các định chế tài chính khác.
5. Cho vay cá nhân.
Là loại cho vay để đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng như mua sắm các dụng đắt tiền và các khoản cho vay để trang trải các chi phí thông thường của đời sống thông qua phát hành thẻ tín dụng.
6. Cho thuê.
Cho thuê của các định chế tài chính bao gồm hai loại cho thuê vận hành và cho thuê tài chính tài sản cho thuê bao gồm bất động sản và động sản, trong đó chủ yếu là máy móc thiết bị.
7. Căn cứ vào thời hạn cho vay.
Theo căn cứ này cho vay được chia ra làm 3 loại sau:
8. Cho vay ngắn hạn.
Loại cho vay có thời hạn đến 12 tháng và được sử dụng để bù đắp sự thiếu hụt vốn lưu động của các doanh nghiệp và các nhucầu chỉ tiêu ngắn hạn.
9. Cho vay trung hạn.
Theo quy định hiện nay của ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cho vay trung và có thời hạn có thời hạn trên 12 tháng đến 60 tháng.
Tín dụng trung và dài hạn chủ yếu được sử dụng để mua sắm tài sản cố định, cải tiến hoặc đổi mới thiết bị, công nghệ, mở rộng sản xuất kinh doanh, xây dựng các dự án mới có quy mô nhỏ và thời gian thu hồi vốn nhanh. Trong nông nghiệp, chủ yếu cho vay trung hạn để đầu tư vào đối tượng sau: máy cày, máy bơm nước, xây dựng các vườn cây công nghiệp.
Bên cạnh đầu tư cho tài sản cố định, cho vay trung và dài hạn còn là nguồn hình thành vốn lưu động thường xuyên của các doanh nghiệp đặc biệt là những doanh nghiệp mới thành lập.
10. Cho vay dài hạn.
Cho vay dài hạn là loại cho vay có thời hạn trên 5 năm và thời hạn đối với chúng ta có thể lên đến 20 - 30 năm, một số trường hợp có thể lên tới 40 năm.
Tín dụng dài hạn là loại tín dụng được cung cấp để đáp ứng các nhu cầu dài hạn như xây dựng nhà ở, các thiết bị, phương tiện vận tải có quy mô lớn xây dựng các xí nghiệp mới.
Nghiệp vụ truyền thống của các ngân hàng thương mại là cho vay ngắn hạn đã chuyển sang kinh doanh tổng hợp và một trong những nội dung đổi mới đó là nâng cao tỷ trọng cho vay trung và dài hạn trong tổng số chủ nợ của ngân hàng.
1.1. Căn cứ vào mức độ tín nhiệm đối với khách hàng.
1.2. Cho vay bảo đảm.
Là loại cho vay không có tài sản thế chấp, cầm cố hoặc sự bảo lãnh cảu người thứ ba, mà việc cho vay chỉ dựa vào uytín của bản thân khách hàng. Đối với những khách hàng tốt trung thực trong kinh doanh, có khả năng tài chính mạnh, quản trị có hiệu quả thì ngân hàng có thể cấp tín dụng và uy tín của bản thân khách hàng mà không cần một nguồn thu nợ thứ hai.
1.3. Cho vay có bảo đảm.
Là loại cho vay dựa trên cơ sở bảo đảm thứ thế chấp, cầm cố hoặc có sự bảo lãnh của người thứ ba.
Đối với khách hàng không có uy tín cao đối với ngân hàng, khi vay vốn đòi hỏi phải có bảo đảm. Sự bảo đảm này là căn cứ pháp lý để ngân hàng có thêm  một nguồn thứ ba, bổ sung cho nguồn thứ nhất thiếu chắc chắn.
Trong những năm 90 các ngân hàng chỉ được phép cho vay có bảo đảm trừ các doanh nghiệp nhà nước kinh doanh có hiệu quả và cho vay hộ nông dân từ 5 triệu đồng trở xuống.
Ngày 29/ 12/ 1999 chính phủ đã ban hành nghị định số 178/ 1999/ NĐ - CP về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng. Theo nghị định này việc cho vay không bảo đảm được mở rộng hơn so với trước đây, cho phép các tài chính tín dụng khách hàng để cho vay không bảo dảm cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn để thực hiện các dự án đầu tư phát triển hoặc phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ và đời sống. Tuy nhiên khách hàng vay không bảo đảm phải hội đủ các điều kiện sau.
- Có tín nhiệm với tài chính tín dụng cho vay trong việc sử dụng vốn vay trong việc sử dụng và trả nợ đầy đủ đúng hạn cả gốc và lãi.
- Có dự án đầu tư, hoặc phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ khả thi có khả năng hoàn trả nợ hoặc có phương án phục vụ đời sống khả thi phù hợp với quy định của pháp luật.
- Có khả năng tài chính để thực hiện nghĩa vụ trả nợ.
- Cam kết thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tài sản theo yêu cầu của tài sản cố định nếu sử dụng vốn vay không đúng cam kết trong hợp đồng tín dụng: cam kết trở nợ trước hạn nếu không thực hiện được các biện pháp bảo đảm bằng tài sản.
Tổng mức cho vay không bảo đản và điều kiện cho vay không bảo đảm cho ngân hàng nhà nước quy định.
1.4. Theo phương pháp hoàn trả:
Dựa vào căn cứ này cho vay của ngân hàng thương mại được chia làm hai loại:
1.5. Cho vay có thời hạn: là loại cho vay có thoả thuận thời hạn trả nợ cụ thể theo hợp đồng: gồm.
- Cho vay có nhiều kỳ hạn trả nợ cụ thể hay còn gọi là cho vay trả góp, là loại cho vay mà khách hàng phải hoàn trả vốn gốc và lãi theo định kỳ: loại cho vay này chủ yếu được áp dụng chung trong cho vay bất động sản, nhà ở thương mại, cho vay tín dụng, cho vay để mua sắm máy móc thiết bị.
-Cho vay hoàn trả nợ nhiều lần nhưng không có kỳ hạn khá nợ.
- Cụ thể mà việc trả nợ phụ thuộc vào khả năng tài chính của người đi vay hoặc cho vay nàt được áp dụng theo kỹ năng thấu chi.
Đối với loại cho vay có thời hạn khách hàng có thể trả nợ.

Tài liệu này không có hình ảnh khác

Tài liệu cùng loại

 
Để tải tài liệu này xin mời bạn add Zalo với số điện thoại sau 0899150107 hoặc nhấn vào link này.  Sau đó bạn nhắn tin qua Zalo thông tin tài liệu bạn cần tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn bản file qua Zalo (nếu là tài liệu dạng file) hoặc gửi tài liệu qua bưu điện cho bạn (nếu là tài liệu là bản giấy)
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang