Chuyên cung cấp tài liệu


Từ khóa cần tìm:

Trang nhất » Tài liệu về Quản trị

Để tải tài liệu này xin mời bạn add Zalo với số điện thoại sau 0899150107 hoặc nhấn vào link này.  Sau đó bạn nhắn tin qua Zalo thông tin tài liệu bạn cần tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn bản file qua Zalo (nếu là tài liệu dạng file) hoặc gửi tài liệu qua bưu điện cho bạn (nếu là tài liệu là bản giấy)

Thực trạng và giải pháp hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Viễn thông Điện lực Hà Nội

Công ty Cổ phần Viễn thông Điện lực Hà Nội (Tên giao dịch HANOI TELECOMS ELECTRICITY JOINT STOCK COMPANY – tên viết tắt là HATEC ) là một công ty cổ phần được thành lập theo luật doanh nghiệp của Việt Nam. Công ty được thành lập vào ngày 31/3/2000 và hoạt dộng dưới hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn với tên gọi Công ty TNHH Viễn thông Điện lực Hà Nội (HANOI TELECOMS ELECTRICITY COMPANY LIMITED).


Thông tin chi tiết
Số lượt xem
2593 Lượt xem
Số trang
5 000 trang
Ngày đưa lên
Đăng ngày 22-12-2012 04:08:55 PM
Mã Tài liệu
QT061
Tổng điểm Đánh giá
0 điểm
Chia sẻ
Cho điểm tài liệu này
1 2 3 4 5
Mua tài liệu
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC HÀ NỘI
 
1.Quá trình hình thành và phát triển
1.1 Quá trình hình thành và phát triển
         Công ty Cổ phần Viễn thông Điện lực Hà Nội (Tên giao dịch HANOI TELECOMS ELECTRICITY JOINT STOCK COMPANY – tên viết tắt là HATEC ) là một công ty cổ phần được thành lập theo luật doanh nghiệp của Việt Nam. Công ty được thành lập vào ngày 31/3/2000 và hoạt dộng dưới hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn với tên gọi Công ty TNHH Viễn thông Điện lực Hà Nội (HANOI TELECOMS ELECTRICITY COMPANY LIMITED). Trụ sở chính của công ty lúc đó đặt số 25B, phố Thái Phiên, Hà Nội.
         Với đường lối và chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, xu thế thời đại, ngày 23/3/2004, Công ty TNHH Viễn Thông Điện lực chuyển sang hình thức Công ty Cổ Phần Viễn thông Điện lực Hà Nội ( HANOI TELECOMS ELECTRICITY JOINT STOCK COMPANY). Hiện nay, công ty đang đặt trụ sở chính tại số 8, Giáp Nhị, Hoàng Mai, Hà Nội. Tháng 6 năm 2004 Công ty đã có thêm một văn phòng tại Tầng 3, Nơ 8, Khu Đô thị mới Bắc Linh Đàm, Hà Nội.
         Công ty HATEC là một công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng với ngành nghề chính là tư vấn thiết kế, xây lắp và tư vấn giám sát công trình, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, cung ứng vật tư thiết bị ngành điện. Là một đơn vị kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng, được đăng kí kinh doanh theo quy định.
Nguồn vốn kinh doanh ban đầu của công ty là 3.000.000.000 đồng, trong đó:
     - Vốn cố định: 2.160 triệu đồng
     - Vốn l­ưu động: 840 triệu đồng
Theo nguồn vốn:
     - Vốn vay: 900 triệu đồng
     - Vốn góp: 2100 triệu đồng
• Nguồn lao động: 26 lao động
 
     (trích từ báo cáo của công ty HATEC)
1.2 Lĩnh vực kinh doanh chính
         Theo giấy phép đăng kí kinh doanh số 0103003438 do sở kế hoạch  và đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng kí, ngành nghề kinh doanh của công ty bao gồm:
             
               - Xây lắp đường dây và trạm biến áp đến 35 KV
            
               - Xây dựng dân dụng và công nghiệp
            
               - Kinh doanh vật tư thiết bị ngành điện, dụng cụ trang bị bảo hộ lao động.
              - Đại lý kinh doanh dịch vụ viễn thông
            
               - Dịch vụ vận tải hàng hoá
            
               - Thiết kế cấp điện: Đối với công trính xây dựng dân dụng và công nghiệp
            
               - Thiết kế quy hoạch mạng lưới điện đô thị và nông thôn
            
               - Thiết kế các công trình điện đến 35KV
       
               - Lập các dự án đầu tư.
                                              (Trích Hồ sơ năng lực pháp lý của công ty )
        
         Cùng với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân, công ty Cổ phần Viễn thông Điện Lực Hà Nội ngày càng mở rộng về quy mô cũng như cơ cấu hoạt động ngày càng có hiệu quả, có nhiều bước tiến đáng kể.
    
 1.3 Cơ cấu lao động của HATEC
 
         Hiện nay, Công ty có tổng số là 26 ngư­ời so với năm 2000 là 20 người. Như­ vậy đã có sự mở rộng về quy mô lao động.
Trong đó:
              Cán bộ quản lý :5 ngư­ời
              Cán bộ trong lĩnh v ực t­ư vấn: 11 ng­ười
              Lao động chuyên môn nghiệp vụ : 10 ngư­ời
Trong đó :
              Nam :22 ng­ười
     Nữ : 4 ng­ười
              Trình độ đại học và trên đại học : 3 ngư­ời
              Trình độ cao đẳng : 19 ng­ười
              Số còn lại là công nhân kỹ thuật : 4 ngư­ời
Về độ tuổi:                                  
                                    D­ưới 30 tuổi: 20 ng­ười
Từ 30 đến 39 tuổi : 1 ng­ười
Từ 40 đến 49 tuổi : 3 ngư­ời
Từ 50 đến 59 tuổi : 2 ng­ười
 
         Qua những con số thống kê trên, có thể nói lao động của công ty  phần lớn là lao động trẻ và nam giới là chủ yếu. Đây là nét đặc thù của công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp xây dựng.
 
 
2. Cơ cấu sản xuất và tổ chức bộ máy quản trị của Công ty
2.1 Cơ cấu sản xuất
2.1.1) Tổ chức các đội xây lắp:
 
         Do đặc điểm loại hình sản xuất của công ty là xây lắp các công trình điện có quy mô vừa và nhỏ, đồng thời để thực hiện tốt tất cả các ph­ương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao, Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của công ty tổ chức như­ sau : bao gồm : đội xây lắp điện, đội xây lăp viễn thông.
 
  Xây lắp điện :  
 
Hiện nay công ty có 2 đội xây lắp điện với số lượng lao động là 8 người, ngoài ra công ty còn tổ chức thuê ngoài nhằm đảm bảo tiến độ thi công .
    
Nhiệm vụ chủ yếu của đội xây lắp :
 
         + Tổ chức quản lý và thi công công trình theo hợp đồng do công ty thiếy kế và theo thiết kế đư­ợc duyệt.
             
        + Làm thủ tục thanh toán từng giai đoạn và toàn bộ công trình khi có quy mô vừa và lớn, phải huy động nhiều đội thi công.
       Công ty cũng tổ chức thành lập ban chỉ huy công trư­ờng để chỉ đạo, tổ chức xây lắp thi công.
 
Sơ đồ số 1 : Sơ đồ cơ cấu tổ chức đội xây lắp
 
 

Bảo vệ                                                                     Thủ kho
    
 Xây lắp viễn thông : Gồm hai đội với số lao động là 5 nhân viên      
    
     Nhiệm vụ chủ yếu là: phát triển các mạng cục bộ trong công ty và công trình bảo trì bảo dư­ỡng.
  
 2.1.2 Tổ chức tư vấn
 
         Dịch vụ t­ư vấn là một lĩnh vực khá mới mẻ đối với Việt Nam nói chung và ngành điện nói riêng. Và công ty cổ phần Viễn thông Điện lực Hà Nội có thể nói là doanh nghiệp đầu tàu trong lĩnh vực này. Nhiệm vụ chung trong công tác tổ chức tư­ vấn là giúp các khách hàng có thể hiểu rõ và lựa chọn đ­ược quy trình kỹ thuật, kinh tế cho các công trình điện dự định sẽ xây dựng, lắp đặt. Đồng thời với chức năng này, còn giúp cho các doanh nghiệp có kế hoạch điêù chỉnh kế hoạch hoặc các dự án đầu tư có giá trị lớn một cách có hiệu quả.
    
 Nhiệm vụ cụ thể của tổ chức tư vấn:
 
             (1) Tư­ vấn có nghĩa vụ thực hiện khối l­ượng công việc dịch vụ như­: Mô tả dự án về quy mô, công suất, lập thống kê kinh tế tài chính-Tổng dự toán công trình theo đúng các yêu cầu kỹ thuật, quy trình, qui phạm hiện hành của nhà nư­ớc và của ngành nhằm đảm bảo tính hiệu quả và kinh tế cho khách hàng.
     Tư­ vấn có nhiệm vụ chủ động tổ chức thực hiện dịch vụ đảm bảo tiến độ thực hiện theo đúng hợp đồng.
    
          (2) Tư­ vấn có trách nhiệm lập và nộp báo cáo, tài liệu nằm trong phạm vi dịch vụ cho khách hàng với nội dung và quy định theo thoả thuận.
    
          (3) T­ư vấn có trách nhiệm bảo vệ, giải trình các tài liệu hồ sơ do tư­ vấn chuẩn bị trong phạm vi dịch vụ trư­ớc cơ quan, hội đồng nghiệm thu của các cấp có thẩm quyền theo yêu cấu của khách hàng.
    
          (4) Tạo điều kiện thuận lợi để khách hành kiển tra, giám sát, đôn đốc, thực hiện hợp đồng.
    
         (5) Tất cả các bản vẽ, thiết kế, đặc tính kỹ thuật và cả các tài liệu khác do tư­ vấn soạn thảo cho hợp đồng này sẽ là tài sản của khách hàng. T­ư vấn có trách nhiệm giao toàn bộ tài liệu này cho khách hành tr­ước thời hạn chấm dứt hợp đồng.      
         
          (6) Tư­ vấn phải mua bảo hiểm theo quy định tại khoản 3 điều 55 Quy chế Quản lý đầu t­ư và xây dựng ban hành kem theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của chính phủ.
                                  (trích hồ sơ pháp lý của HATEC)
 
2.2 Tổ chức bộ máy quản trị
        
         Là một doanh nghiệp có quy mô nhỏ hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, công ty Cổ phần Viễn thông Điện lực Hà Nội  có đặc điểm loại hình sản xuất sản phẩm đơn chiếc. Mặt khác, tính chất tổ chức sản xuất của công ty mang tính chuyên môn hoá vì vậy quy mô hình tổ chức quản lý thích hợp là mô hình trực tuyến chức năng.Ưu điểm của mô hình tổ chức này là đảm bảo tính thống nhất trong hoạt động quản trị, xoá bỏ việc một cấp quản trị phải nhận nhiều mệnh lệnh khác nhau.
 
            Cơ cấu các đơn vị trong công ty chia làm 6 bộ phận chức năng:
                                  + Đội  xây lắp viễn thông
                                  + Đội xây lắp điện
                                  + Trung tâm tư vấn thiết kế
                                  + Phòng tài chính kế toán
                                  + Phòng hành chính quản trị
                                  + Phòng kế hoạch, kỹ thuật
     
         HATEC là một công ty cổ phần, người đứng đầu là Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc, chịu trách nhiệm điêù hành cao nhất và quản lý công ty. Cùng quản lý với Giám đốc là các phó giám đốc thuộc từng chức năng quản lý khác nhau.  Phó giám đốc kĩ thuật chỉ đạo trực tiếp phòng kế hoạch kĩ thuật, trung tâm t­ư vấn thiết kế và các đội xây lắp. Phó giám đốc phụ trách kinh doanh chỉ đạo trực tiếp các phòng kế hoạch vật tư­, phòng tổ chức hành chính, phòng kế toán tài chính. Tất cả các bộ phận phải phối tác bảo đảm kịp thời nhu cầu về nhân lực và tài chính cho công trình nhằm đạt đ­ược mục tiêu chung của công ty.
Tài liệu này không có hình ảnh khác
Số ký tự được gõ là 250

Tài liệu cùng loại

Tên tài liệu
 Mã tài liệu
 Ngày đăng
 Lượt xem
 
Để tải tài liệu này xin mời bạn add Zalo với số điện thoại sau 0899150107 hoặc nhấn vào link này.  Sau đó bạn nhắn tin qua Zalo thông tin tài liệu bạn cần tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn bản file qua Zalo (nếu là tài liệu dạng file) hoặc gửi tài liệu qua bưu điện cho bạn (nếu là tài liệu là bản giấy)
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang