Chuyên cung cấp tài liệu


Từ khóa cần tìm:

Trang nhất » Tài liệu về Quản trị

Để tải tài liệu này xin mời bạn add Zalo với số điện thoại sau 0899150107 hoặc nhấn vào link này.  Sau đó bạn nhắn tin qua Zalo thông tin tài liệu bạn cần tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn bản file qua Zalo (nếu là tài liệu dạng file) hoặc gửi tài liệu qua bưu điện cho bạn (nếu là tài liệu là bản giấy)

Chiến lược nhân lực ở Công ty Vận tải BIC Việt Nam

Chương I :Tổng quan cơ sở lý luận về chiến lược nhân lực trong doanh nghiệp vận tải 1.1) Tổng quan về kinh doanh và doanh nghiệp vận tải - Khái niệm về kinh doanh - Khái niệm về doanh nghiệp vận tải - Đặc thù riêng của doanh nghiệp vận tải - Mô phỏng quá trình sản xuất kinh doanh vận tải trên quan điểm hệ thống - Các quá trình diễn ra trong hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải - Hệ thống chỉ tiêu phản quá trình sản xuất kinh doanh vận tải 1.2. Công tác lao động trong doanh nghiệp vận tải - Khái niệm và phân loại lao động - Nội dung công tác tổ chức lao động - Các hình thức tổ chức lao động - Năng suất lao động 1.3. Chiến lược phát triển nhân lực trong doanh nghiệp vận tải - Khái niệm về chiến lược nhân lực - Đặc tính của chiến lược nhân lực - Quy trình xây dựng chiến lược nhân lực


Thông tin chi tiết
Số lượt xem
3758 Lượt xem
Số trang
5 000 trang
Ngày đưa lên
Đăng ngày 08-04-2013 02:01:18 PM
Mã Tài liệu
QT184
Tổng điểm Đánh giá
0 điểm
Chia sẻ
Cho điểm tài liệu này
1 2 3 4 5
Mua tài liệu
Chương I :Tổng quan cơ sở lý luận về chiến lược nhân lực trong doanh nghiệp vận tải
1.1) Tổng quan về kinh doanh  và doanh nghiệp  vận tải
-         Khái niệm về kinh doanh
-         Khái niệm về doanh nghiệp vận tải
-         Đặc thù riêng của doanh nghiệp vận tải
-         Mô phỏng quá trình sản xuất kinh doanh vận tải trên quan điểm hệ thống
-         Các quá  trình diễn ra trong hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải
-         Hệ thống chỉ tiêu phản quá trình sản xuất kinh doanh vận tải
1.2. Công tác lao động trong doanh nghiệp vận tải
-         Khái niệm và phân loại lao động
-         Nội dung công tác tổ  chức lao động
-         Các hình thức tổ chức lao động
-         Năng suất lao động
1.3. Chiến lược phát triển nhân lực trong doanh nghiệp vận tải
-         Khái niệm về chiến lược nhân lực
-         Đặc tính của chiến lược nhân lực
-         Quy trình xây dựng chiến lược nhân lực
Chương II:Phân tích thực trạng sản xuất kinh doanh và tình hình nhân lực của công ty vận tải BIC Việt Nam
2.1) Tổng quan về công ty BIC Việt Nam
-         Lịch sử hình thành và phát triển công ty BIC
-         Mô hình tổ chức  và cơ cấu phòng ban ở công ty
-         Mô hình tổ chức và phát triển công ty
-         Tình hình  sản xuất kinh doanh  ở công ty trong một số năm gần đây
-         Phương hướng phát triển  của công ty trong tương lai
2.2.Phân tích tình hình nhân lực ở công ty BIC
-         Số lượng lao động ở công ty
-         Chất lượng lao động
-         Năng suất lao động
-         Cơ chế  tiền lương và thu nhập lao động
-         Công tác đào tạo và tuyển dụng lao động của công ty
2.3. Kết luận qua phân tích đánh giá thực trạng sản xuất kinh doanh và tình hình nhân lực của công ty vận tải BIC Việt Nam
Chương III: Xây dựng chiến lược nhân lực ở công ty BIC
3.1.Cơ sở để xây dựng chiến lược nhân lực
-         Cơ sở nguồn nhân lực hiện tại
-         Cơ sở về tình hình sản xuất kinh doanh  một số năm gần đây
-         Cơ sở về tình hình sản xuất kinh doanh  trong tương lai
3.2. Dự báo nhu cầu nhân lực của công ty
-         Tình hình lao động qua các năm
-         Dự báo tình hình lao động những năm tới
3.3. Các phương án  phát triển  nhân lực
-         Đào tạo và đạo tạo lại nguồn nhân lực
-         Thu hút nguồn nhân lực từ bên ngoài
-         Các phương án khác
3.4. Kiến nghị về giải pháp thực hiện chiến lược

KẾT LUẬN

Tài liệu này không có hình ảnh khác
Số ký tự được gõ là 250

Tài liệu cùng loại

Tên tài liệu
 Mã tài liệu
 Ngày đăng
 Lượt xem
 
Để tải tài liệu này xin mời bạn add Zalo với số điện thoại sau 0899150107 hoặc nhấn vào link này.  Sau đó bạn nhắn tin qua Zalo thông tin tài liệu bạn cần tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn bản file qua Zalo (nếu là tài liệu dạng file) hoặc gửi tài liệu qua bưu điện cho bạn (nếu là tài liệu là bản giấy)
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang