Chuyên cung cấp tài liệu


Từ khóa cần tìm:

Trang nhất » Tài liệu về Kế toán

Để tải tài liệu này xin mời bạn add Zalo với số điện thoại sau 0899150107 hoặc nhấn vào link này.  Sau đó bạn nhắn tin qua Zalo thông tin tài liệu bạn cần tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn bản file qua Zalo (nếu là tài liệu dạng file) hoặc gửi tài liệu qua bưu điện cho bạn (nếu là tài liệu là bản giấy)

Thực trạng và giải pháp về quản lý, sử dụng Vốn cố định tại Công Ty Chè Long Phú .

Vốn là phạm trù của nền kinh tế hàng hoá, là một trong hai yếu tố quyết định đến sản xuất và lưu thông hàng hoá.Vì vậy bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển đều phải quan tâm đến vấn đề tạo lập, quản lý và sử dụng đồng vốn sao cho có hiệu quả nhất nhằm đem lại những lợi ích tối đa cho doanh nghiệp.


Thông tin chi tiết
Số lượt xem
1998 Lượt xem
Số trang
5 000 trang
Ngày đưa lên
Đăng ngày 19-11-2012 04:35:22 AM
Mã Tài liệu
KT243
Tổng điểm Đánh giá
0 điểm
Chia sẻ
Cho điểm tài liệu này
1 2 3 4 5
Mua tài liệu
CHƯƠNG 1:NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VỐN CỐ ĐỊNH  VÀ
 QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH
 
1.1 Khái quát chung về Vốn Cố Định.
1.1.1 Khái niệm.
Việc mua sắm, xây dựng, lắp đặt các tài sản cố định(TSCĐ) của doanh nghiệp  trong điều kiện nền kinh tế thị trường phải thanh toán chi trả bằng tiền. Số vốn đầu tư ứng trước để mua sắm, xây dựng, lắp đặt các TSCĐ hữu hình và vô hình được gọi là vốn cố định của doanh nghiệp. Đó là số vốn đầu tư ứng trước vì số vốn này nếu được sử dụng có hiệu quả sẽ không mất đi, doanh nghiệp sẽ thu hồi được sau khi tiêu thụ sản phẩm hàng hoá, dịch vụ của mình.
Vì là vốn đầu tư ứng trước để đầu tư  mua sắm, xây dựng các TSCĐ nên quy mô của Vốn cố định lớn hay nhỏ sẽ quy định quy mô TSCĐ, có ảnh hưởng lớn tới trình độ trang bị kỹ thuật và công nghệ, năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Song  những đặc điểm kinh tế của TSCĐ  trong quá trình sử dụng lại có ảnh hưởng quyết định, chi phối đặc điểm tuần hoàn và  lưu chuyển vốn cố định.
 
1.1.2 Đặc điểm luân chuyển vốn cố định:
- Một là: Vốn cố định tham gia nhiều vào chu kì sản xuất kinh doanh sản phẩm, điều này do đặc điểm của TSCĐ được sử dụng lâu dài, trong nhiều chu kì sản xuất quyết định.
- Hai là: Vốn cố định luân chuyển dần dần từng phần trong các chu kì sản xuất.
Khi tham gia vào quá trình sản xuất, một bộ phận vốn cố định được luân chuyển và cấu thành chi phí sản xuất sản phẩm(dưới hình thứ c chi phí khấu hao) tương ứng  với phần giá trị hao mòn của TSCĐ.
- Ba là: Sau nhiều chu kì sản xuất vốn cố định mới hoàn thành một vòng luân chuyển.
Sau mỗi chu kì sản xuất phần vốn được luân chuyển vào giá trị sản phẩm dần dần tăng lên, song phần vốn đầu tư ban đầu vào TSCĐ lại dần giảm xuống cho đến khi TSCĐ hết thời gian sử dụng, giá trị của nó được chuyển dịch hết vào giá trị sản phẩm đã sản xuất thì vốn cố định mới hoàn thành  một vòng luân chuyển, để bảo toàn và phát triển nguồn vốn đã hình thành nên nó.
Từ những phân tích trên đây ta có thể rút ra khái niệm  về vốn cố định  như sau:
“Vốn cố định của doanh nghiệp là một bộ phận của vốn đầu tư  ứng trước về TSCĐ  mà đặc điểm của nó là luân chuyển dần dần tưngf phần trong nhiều chu kì sản xuất và hoàn thành một vòng tuần hoàn khi TSCĐ hết thời gian sử dụng”.
 
1.1.3 Hình thức biểu hiện vốn cố định trong doanh nghiệp.
Do đặc điểm của vốn cố định và TSCĐ là tham gia vào nhiều chu kì sản xuất kinh doanh song vẫn giữ nguyên hình thái vật chất và đặc tính sử dụng ban đầu, giá trị còn lại chuyển dịch dần dần vào giá trị sản phẩm. Vì vậy, vốn cố định luôn biểu hiện dưới hai hình thái :hình thái hiện vật và hình thái giá trị.
Vốn cố định biểu hiện dưới hình thái  hiện vật là hình thái  vật chất cụ thể của TSCĐ. Đó là những máy móc thiết bị, nhà cửa, vật kiến trúc, phương tiện vận tải, vật chuyền dẫn và công cụ quản lý trong doanh nghiệp.Vốn cố định biểu hiện dưới hình thái giá trị là thể hiện một lượng giá trị đã được đầu tư có liên quan trực tiếp đến nhiều  chu kì sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
 
1.2 Tài Sản Cố Định  Doanh Nghiệp.
1.2.1 Khái niệm TSCĐ :
Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh,các doanh nghiệp  phải có nguồn lực kinh tế như: sức lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động. Xét về thời gian hữu dụng và giá trị ban đầu, nguồn lực kinh tế của doanh nghiệp được chia làm  hai loại, đó là: TSCĐ và TSLĐ.
TSCĐ là các nguồn lực kinh tế có giá trị ban đầu lớn và thời gian hữu dụng dài.
Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam ( chuẩn mực 03,04-quyết định của BT BTC số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001). Một nguồn lực của doanh nghiệp được coi là TSCĐ phải đủ 4 tiêu chuẩn sau:
- Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó.
- Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy.
- Thời gian sử dụng ước tính trên một năm.
- Có đủ tiêu chuẩn  giá trị theo quy định hiện hành.
·        Đặc điểm chung của TSCĐ trong doanh nghiệp là tham gia vào nhiều chu kì sản xuất kinh doanh với vai trò là các công cụ lao động; Trong quá trình sử dụng, TSCĐ bị hao mòn dần. Giá trị của nó được chuyển dịch từng phần vào giá trị sản phẩm, bộ phận giá trị chuyển dịch này cấu thành một  yếu tố chi phí sản xuất kinh doanh và hình thái vật chất ban đầu của nó vẫn được giữ nguyên trong suốt thời gian sử dụng.
Từ các nội dung trên có thể đưa ra định nghĩa về TSCĐ :
“TSCĐ trong các doanh nghiệp là những tư liệu lao động có giá trị lớn, tham gia nhiều chu kì sản xuất, còn giá trị của nó thì được chuyển dịch từng phần vào giá trị sản phẩm các chu kì sản xuất.
 
1.2.2 Phân loại TSCĐ trong doanh nghiệp.
v Theo hình thái biểu hiện kết hợp tính chất đầu tư gồm có:
- Tài sản cố định hữu hình.
- Tài sản cố định vô hình.
- Tài sản cố định thuê tài chính.
v Theo quyền sở hữu của TSCĐ  gồm có:
- Tài sản cố định tự có.
- Tài sản cố định thuê ngoài.
v Theo nguồn hình thành của TSCĐ  ta có:
- TSCĐ hình thành bằng nguồn vốn chủ sở hữu.
- TSCĐ  hình thành bằng nguồn vốn vay.
v Căn cứ vào tính chất của TSCĐ trong doanh nghiệp, gồm có:
- TSCĐ dùng cho mục đích kinh doanh.
- TSCĐ dùng cho mục đích phúc lợi, sự nghiệp, an ninh  quốc phòng.
- TSCĐ  bảo quản hộ, giữ hộ, cất giữ hộ nhà nước.
 
1.2.3 Khấu hao TSCĐ .
a.Hao mòn TSCĐ :
Trong quá trình sử dụng TSCĐ  bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố: nhiệt độ, thời gian, cường độ sử dụng,tiến bộ khoa học… nên TSCĐ bị hao mòn dần đi.
Hao mòn TSCĐ bao gồm:hao mòn hữu hình và hao mòn vô hình.
- Hao mòn hữu hình là sự hao mòn  về vật chất và giá trị của TSCĐ trong quá trình sử dụng. Về mặt vật chất, thì đó là sự thay đổi trạng thái vật lý ban đầu của các bộ phận, chi tiết TSCĐ dưới sự tác động  của ma sát , tải trọng, nhiệt độ,hoá chất…để khôi phục lại giá trị sử dụng cần tiến hành sửa chữa thay thế.Về mặt giá trị, hao mòn hữu hình là sự giảm dần giá trị TSCĐ cùng với quá trình chuyển dịch dần từng phần vào giá trị thương mại và giá trị sản phẩm sản xuất.
- Hao mòn vô hình: là sự giảm sút về giá trị trao đổi của TSCĐ do ảnh hưởng của thiết bị khoa học kĩ thuật. Bao gồm có hao mòn loại 1, hao mòn loại 2, hao mòn loại 3.
 
b.Khấu hao TSCĐ .
Để bù đắp giá trị TSCĐ bị hao mòn trong quá trình sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải chuyển dịch dần dần giá trị hao mòn đó vào giá trị sản phẩm sản xuất trong kì gọi là khấu hao TSCĐ .
Khấu hao TSCĐ là sự biểu hiện bằng tiền phần giá trị hao mòn TSCĐ , việc tính khấu hao TSCĐ  là nhằm thu hồi lại vốn đầu tư  trong một thời gian nhất định để tái sản xuất TSCĐ bị hư hỏng phải thanh lý, loại bỏ  khỏi quá trình sản xuất.
Có 4 phương pháp tính khấu hao, bao gồm:
- Phương pháp khấu hao bình quân.
- Phương pháp khấu hao giảm dần.
- Phương pháp khấu hao kết hợp.
- Phương pháp khấu hao theo sản lượng.
Tài liệu này không có hình ảnh khác

Tài liệu cùng loại

Tên tài liệu
 Mã tài liệu
 Ngày đăng
 Lượt xem
 
Để tải tài liệu này xin mời bạn add Zalo với số điện thoại sau 0899150107 hoặc nhấn vào link này.  Sau đó bạn nhắn tin qua Zalo thông tin tài liệu bạn cần tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn bản file qua Zalo (nếu là tài liệu dạng file) hoặc gửi tài liệu qua bưu điện cho bạn (nếu là tài liệu là bản giấy)
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang