Chuyên cung cấp tài liệu


Từ khóa cần tìm:

Trang nhất » Tài liệu về Kế toán

Để tải tài liệu này xin mời bạn add Zalo với số điện thoại sau 0899150107 hoặc nhấn vào link này.  Sau đó bạn nhắn tin qua Zalo thông tin tài liệu bạn cần tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn bản file qua Zalo (nếu là tài liệu dạng file) hoặc gửi tài liệu qua bưu điện cho bạn (nếu là tài liệu là bản giấy)

Hoàn thiện hạch toán tài sản cố định tại Công ty Công Trình Đường Thuỷ

Hạch toán TSCĐ có ý nghĩa quan trọng (đặc biệt đối với các đơn vị xây lắp) và là một bộ phận không thể thiếu trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty Công Trình Đường Thuỷ. Trong điều kiện ngày càng có nhiều đối thủ cạnh tranh trên thị trường như hiện nay, kế toán là công cụ hữu hiệu để Công ty có thể phân tích tình hình tài chính của mình, từ đó có định hướng phát triển, đầu tư và có phương pháp quản lý tốt tạo nên sức mạnh nội lực của Công ty.


Thông tin chi tiết
Số lượt xem
2001 Lượt xem
Số trang
5 000 trang
Ngày đưa lên
Đăng ngày 21-07-2012 08:33:10 AM
Mã Tài liệu
KT031
Tổng điểm Đánh giá
0 điểm
Chia sẻ
Cho điểm tài liệu này
1 2 3 4 5
Mua tài liệu
Phần 2: Thực trạng hạch toán tài sản cố định tại Công ty Công Trình Đường Thuỷ.
1. Đặc điểm, yêu cầu quản lý và nhiệm vụ hạch toán tài sản cố định tại Công ty Công Trình Đường Thuỷ  
1.1. Đặc điểm TSCĐ tại Công ty Công Trình Đường Thuỷ. 
TSCĐ tại Công ty Công trình Đường Thuỷ chủ yếu là máy móc thiết bị phục vụ thi công công trình và phương tiện vận tải truyền dẫn. Máy móc thiết bị thường xuyên chiếm khoảng 35% đến 45%, phương tiện vận tải truyền dẫn chiếm khoảng 30% trong cơ cấu TSCĐ tại Công ty. Ngoài ra còn có nhà cửa vật kiến trúc và các thiết bị dụng cụ quản lý. Trong Công ty Công Trình Đường Thuỷ cũng có những TSCĐ vô hình như quyền sử dụng đất, chi phí thành lập doanh nghiệp, lợi thế thương mại, thương hiệu nhưng Công ty không đánh giá TSCĐ vô hình. Những TSCĐ vô hình này đều được Tổng Công ty cấp, không có tài sản thuê tài chính.
TSCĐ của Công ty bao gồm:
+ Thiết bị thi công nền như máy ủi, máy xúc, máy lu, máy dầm,…
+ Thiết bị thi công cầu tầu bến cảng, ụ, triền đà, kè,…như giàn búa đóng cọc, búa nhồi, nhồi,…
+ Máy xây dựng gồm cần cẩu, trạm trộn bê tông, xe chuyên dùng,…
+ Phương tiện vận tải gồm: các loại tàu kéo, sà lan công trình, xe trộn và vận chuyển bê tông.   
TSCĐ của Công ty tăng chủ yếu là do đầu tư mua mới, được cấp trên cấp; giảm chủ yếu là do thanh lý, nhượng bán. Sau đây là các chứng từ và quy trình luân chuyển của các quá trình tăng, giảm TSCĐ tại Công ty:
       
 
 
1.2. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ hạch toán tài sản cố định tại công ty công trình dường thuỷ.
        1.2.1. Yêu cầu quản lý
        Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp. TSCĐ lại chiếm tỷ trọng lớn ( 35% đến 45%) trong tổng số vốn của công ty, đóng vai trò rất quan trọng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, nâng cao năng suất lao. Vì vậy, việc tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả TSCĐ sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo toàn nguồn vốn cũng như nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, tránh được sự lãng phí, thất thoát, giảm năng lực sản xuất,…công ty có những quy định sau:
        Mỗi TSCĐ phải được tổ chức theo dõi đến từng xí nghiệp, được lập một bộ hồ sơ gốc bao gồm hồ sơ kỹ thuật do phòng vật tư thiết bị quản lý và hồ sơ do phòng kế toán quản lý. Đó là toàn bộ các chứng từ có liên quan đến TSCĐ bắt đầu từ khi mua sắm đưa vào sử dụng cho đến khi thanh lý, nhượng bán... khi múăm , thanh lý , nhượng bán phảI lập tờ trình lên Tổng giám đốc công ty phê duyệt.
        Định kỳ công ty tiến hành kiểm kê TSCĐ. Tuỳ vào từng loại tài sản mà công ty có quy định việc kiểm kê (TSCĐ ding cho khối văn phòng thì  kiểm kê một lần vào cuối năm, TSCĐ dùng cho sản xuất kinh doanh được kiểm kê định kỳ 6 tháng). khi tiến hành kiểm kê công ty thành lập ban kiểm kê có đại diện các phòng ban có liên quan. Kiểm kê trực tiếp các đối tượng để xác định số lượng, giá trị thừa hay thiếu, tình trạng kỹ thuật từ đó đưa ra kiến nghị và xử lý.
        Công ty chỉ thực hiện việc đang giá lại tàI sản trong trường hợp: theo quy dịnh cả nhà nước hoặc tổng giám đốc công ty, góp vốn liên doanh bán hoặc cho thuê (nếu có). Cũng giống như kiểm kê thì việc đánh giá lại TSCĐ công ty cũng thành lập hội đồng đánh giá lại tài sản. sau khi đánh giá lại  phải lập biên bản và ghi sổ đầy đủ.
 
1.2.2. Nhiệm vụ hạch toán.
        xuất phát từ đặc điểm, yêu cầu quản lý của TSCĐ. Việc hạch toán TSCĐ tại Công ty phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
        + Kế toán TSCĐ phải ghi chép, phản ánh đầy đủ, chính xác kịp thời về số lượng giá trị TSCĐ hiện có, tình hình tăng giảm. phối hợp chặt chẽ với phòng thiết bị vật tư xem xét tình trạng của TSCĐ từ công ty đến các xí nghiệp nhằm cung cấp thông tin kịp thời để kiểm tra, giám sát việc bảo quản sửa chữa và đầu tư mua mới TSCĐ (khi có nhu cầu).
        + Tham gia lập kế hoạch sửa chữa và lập dự toán chi phí sửa chữa TSCĐ, giám sát việc sửa chữa TSCĐ và kết quả sửa chữa.
        + Tính toán và phân bổ chính xác mức khấu hao TSCĐ vào chi phí sản xuất kinh doanh theo mức độ hao mòn và theo chế độ quy định.
        + Hướng dẫn và kiểm tra việc ghi chép các sổ thẻ kế toán cần thiết và hạch toán TSCĐ theo đúng chế độ quy định.
+ Tính toán kịp thời, chính xác tình hình xây dựng của từng xí nghiệp mà từ đó có thể trang bị thêm, đổi mới hoặc tháo dở bớt, thanh lý, nhượng bán những TSCĐ không cần thiết
+ Tham gia đánh giá lại TSCĐ theo quy định của nhà nước và theo điều lệ của công ty, yêu cầu bảo quản tốt, tiến hành phân tích việc sử dụng TSCĐ tại công ty cũng như tại các xí nghiệp.
2. Hạch toán biến động TSCĐ tại Công ty Công Trình Đường Thuỷ.
2.1.Hạch toán biến động tăng, giảm TSCĐ hữu hình.
TSCĐ của công ty tăng chủ yếu do đầu tư mua sắm mới, được cấp trên cấp; giảm là do nhượng bán, thanh lý. Có thể kháI quát quá trình tăng, giảm theo sơ đồ sau:
Tài liệu này không có hình ảnh khác

Tài liệu cùng loại

Tên tài liệu
 Mã tài liệu
 Ngày đăng
 Lượt xem
 
Để tải tài liệu này xin mời bạn add Zalo với số điện thoại sau 0899150107 hoặc nhấn vào link này.  Sau đó bạn nhắn tin qua Zalo thông tin tài liệu bạn cần tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn bản file qua Zalo (nếu là tài liệu dạng file) hoặc gửi tài liệu qua bưu điện cho bạn (nếu là tài liệu là bản giấy)
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang