Chuyên cung cấp tài liệu


Từ khóa cần tìm:

Trang nhất » Tài liệu về Kế toán

Để tải tài liệu này xin mời bạn add Zalo với số điện thoại sau 0899150107 hoặc nhấn vào link này.  Sau đó bạn nhắn tin qua Zalo thông tin tài liệu bạn cần tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn bản file qua Zalo (nếu là tài liệu dạng file) hoặc gửi tài liệu qua bưu điện cho bạn (nếu là tài liệu là bản giấy)

Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Hiện nay nền kinh tế nước ta đang dần phát triển theo xu hướng hội nhập với nền kinh tế trong khu vực và thế giới, tình trạng hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng đa dạng và phong phú sôi động đòi hỏi luật pháp và các biện pháp kinh tế của nhà nước phải đổi mới, để đáp ứng nhu cầu nền kinh tế đang phát triển.


Thông tin chi tiết
Số lượt xem
1798 Lượt xem
Số trang
5 000 trang
Ngày đưa lên
Đăng ngày 21-07-2012 08:47:43 AM
Mã Tài liệu
KT038
Tổng điểm Đánh giá
0 điểm
Chia sẻ
Cho điểm tài liệu này
1 2 3 4 5
Mua tài liệu
B5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
5.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành
a. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
Là giới hạn mà CFSX cần phải tập hợp nhằm để kiểm tra giám sát CFSX và phục vụ công tác tính giá thành sản phẩm, thực chất của việc xác định đối tượng tập hợp chi phí là xác định nơi phát sinh chi phí và đối tượng chịu chi phí.
b. Đối tượng tính giá thành                       
Là các loại sản phẩm, dịch vụ do công ty sản xuất ra cần phải tính được tổng giá thành và giá thành đơn vị xác định đối tượng tính giá thành là công việc cần thiết để kế toán tổ chức các bảng tính giá thành.
5.2. Trình tự tập hợp CFSX
Kế toán tổ chức ghi chép ban đầu theo đúng đối tượng chịu chi phí. Từ đó tập hợp số liệu từ các chứng từ (chứng từ gốc bảng phân bổ, bảng kê chứng từ). Theo đúng đối tượng liên quan và kế toán tiến hành mở sổ kế toán "tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh" theo từng đối tượng và nội dung chi phí.
a. Nội dung khoản mục chi phí
- Chi phí nguyên vật liệu là những chi phí nguyên vật liệu chính như nửa thành phẩm mua ngoài, vật liệu phụ sử dụng trực tiếp để chế tạo sản phẩm hoặc thực hiện dịch vụ.
- Chi phí nhân công trực tiếp là những khoản tiền trả cho người lao động trực tiếp sản xuất, sản phẩm dịch vụ như: lương, phụ cấp, tiền ăn ca, các khoản trích theo lương…
- Chi phí sản xuất chính là những chi phí quản lý, phục vụ sản xuất và những chi phí sản xuất khác, phát sinh ở phân xưởng, bộ phận sản xuất …
b. Cơ sở tập hợp chi phí sản xuất theo từng khoản mục chi phí.
Hàng ngày kế toán dựa vào chứng từ gốc, bảng phân bổ bảng kê chứng từ. Từ đó kế toán mở sổ kế toán (tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh). Theo từng đối tượng dịch vụ và theo nội dung chi phí liên quan.
c. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất cho từng đối tượng tính giá thành
Tài liệu này không có hình ảnh khác

Tài liệu cùng loại

Tên tài liệu
 Mã tài liệu
 Ngày đăng
 Lượt xem
 
Để tải tài liệu này xin mời bạn add Zalo với số điện thoại sau 0899150107 hoặc nhấn vào link này.  Sau đó bạn nhắn tin qua Zalo thông tin tài liệu bạn cần tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn bản file qua Zalo (nếu là tài liệu dạng file) hoặc gửi tài liệu qua bưu điện cho bạn (nếu là tài liệu là bản giấy)
(Chú ý: Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang định xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT)
Lên đầu trang